Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Kerkstraat 9 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Grote Kerkstraat 9,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 9 5-038 5-025 E-227a E-227a
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 9 (niet bekend) (niet bekend) E-227 E-227


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Kerkstraat 9, Harlingen
Naastliggers vanGrote Kerkstraat 9
ten oostenGrote Kerkstraat 11
ten zuidende Grote Kerkstraat
ten westenGrote Kerkstraat 7


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 199r van 18 jan 1646 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Grote Kerkstraat 9Eygbert Claassen, wieldrayer, koopt een schuur in de Allemanssteeg, ten O. die steeg, ten Z. slootmaecker Jacob Wytses, ten W. de koper, ten N. het kind van Symen van der Piet. Geen grondpacht. Gekocht van de Diaconen der Gereformeerde Kerk voor 155 GG.


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0117r van 31 jan 1686 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 9Grote Kerkstraat NZ [staat: steeg in Kerkstraat achter gortmakerij Evert Clases]kamer
 
koperWillem Annes bootsgezelGG 75:00:00
huurderStijntie Geerts
naastligger ten oostende nakomelingen van Anne Piers
naastligger ten zuidenAuke Jacobs mr. metselaar
naastligger ten westensteeg in Kerkstraat
naastligger ten noordenkamer naast de gortmakerij van Evert Clases
gecommitteerden der crediteuren als verkopers van
Hillebrandt Sybrandsgleibakker


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0067v van 16 sep 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 68, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-038 Grote Kerkstraat 9huis
eigenaarHarmen Jansen erven
gebruikerRoeloff Jansen cum soc.
huurwaardeCG 42:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:08:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-038 Grote Kerkstraat 9huis
eigenaarwed. Wijntien Alefs
gebruikerAukjen Ulbes cum soc.
huurwaardeCG 42:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:08:00
aansl. huurw. voldaan24-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-038 Grote Kerkstraat 9huis
eigenaarwed. Wijntjen Alefs
gebruikerwed. Wijntjen Alefs cum soc.
huurwaardeCG 42:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:00:00


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0234v van 6 feb 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 68, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidendiaconie woning


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0257r van 22 mei 1729 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 7, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0291r van 11 dec 1729 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 7, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-038 Grote Kerkstraat 9huis
eigenaarAntie Gerryts
gebruikerTeunis Jelles c.s.
huurwaardeCG 58:00:00
aanslag huurwaardeCG 09:13:06
grondpacht aanerven Auke Bakker
grondpachtCG 01:18:00
aanslag grondpachtCG 00:07:10
opmerking[doorgehaald] de grondpagt afgekogt volgens verklaringe van Jan Aukes Bakker


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0178r van 10 sep 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 11, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGijsbert Wildschut bontreder


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-038 Grote Kerkstraat 9Johannes Baltus, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 00:00:00


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0019v van 19 feb 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 68, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-025 Grote Kerkstraat 9D HouttuinCG 6:10:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-227Grote Kerkstraat 9Frans Willems Leemkoel... eigenaar van wijk E-226, gebruiker is Jasper Ramaker, gegagimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk E-227, pakhuis, gebruiker is Jan Galama, 1814. (GAH204); id. van wijk F-038, gebruiker is Abel P. v. d. Hout, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-227Grote Kerkstraat 9Jacob Jacobi... Grote Kerk HRL 1803, 1806, BS huw 1811, huw 1812, huw 1816, sch lett2j; eigenaar en gebruiker van wijk E-227, stadsbode, 1814. (GAH204); erven weduwe J.J. eigenaars van perceel nr. 1387 te HRL, woonplaats HRL, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-227Grote Kerkstraat 9Jan Sipkes Galama... id. van wijk E-207A, gebruiker is Jan Doekes Fockema, kuipersknegt, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk E-227, pakhuis, eigenaar is F. Leemkoel, 1814. (GAH204); id. van wijk F-232, pakhuis, eigenaar is T. van Benthem ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-227Grote Kerkstraat 9F Leemkool Jan Galama pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1068Grote Kerkstraat 9Frans Willems LeemkoolHarlingenkoopmanstal (112 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1069Grote Kerkstraat 9Frans Willems LeemkoolHarlingenkoopmanstal (114 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-227Grote Kerkstraat 9Eelkje Eelkes van der Post... Grietje de Boer; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk E-227, wijk F-080; Hendrik Fredriks Duman en E.E. vdP., beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1068E-227 (Kerkstraat)Frans Leemkoelpakhuis
Sectie A nr. 1069E-226 (Kerkstraat)Frans Leemkoelpakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1069*E-224 (Kerkstraat)Wed. en erven Johannes Frans Leemkoelwoonhuis
Sectie A nr. 1069*E-225 (Kerkstraat)Wed. en erven Johannes Frans Leemkoelwoonhuis
Sectie A nr. 1069*E-226 (Kerkstraat)Wed. en erven Johannes Frans Leemkoelwoonhuis
Sectie A nr. 1068E-227 (Kerkstraat)Wed. en erven Johannes Frans Leemkoelpakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4295Grote Kerkstraat 9 (E-227)erv. J.F. Leemkoel


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkstraat 9G. van Dijkarbeider ned. spoorw.
Kerkstraat 9G. van Dijksmid


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat achter 9beeldbepalend pand4 van 10
  terug