Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Kerkstraat 38 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Grote Kerkstraat 38,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 38 5-084 5-082 G-184 G-231


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Kerkstraat 38, Harlingen
Naastliggers vanGrote Kerkstraat 38
ten oostende Grote Kerkstraat
ten westenGrote Kerkstraat 36
ten noordende Grote Kerkstraat


aangrenzende stegensteeg
Grote Kerkstraat 38naamloze doorlopende steeg ten noorden


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0238v van 20 nov 1664 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 38Grote Kerkstraat ZZ waar 't Glas uithangthuis
 
koperHendrik Hendriks, gehuwd metGG 850:00:00
Aaffke Jans
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:10:00
naastligger ten oostenJacob Auckes
naastligger ten zuidenJacob Auckes
naastligger ten westende weduwe van Willem Stoffels
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperJan Jansen, gehuwd metgrafmaker
Feikjen Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Hendriks x Aafke Jans koopt een huis zz. Grote Kerkstraat, waar 'het Glas' uithangt. Ten O. en Z. Jacob Auckes, ten W. wd. Willem Stoffels, ten N. die straat. Grondpacht 30 st. Gekocht van Jan Jansen, grafmaker x Feikjen Douwes voor 850 gg.


 


 


 


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0136r van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 38Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koperSchelte Cornelis c.u.GG 150:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:10:00
grondpacht verschuldigd aan dit huiszuidelijke naastligger Cornelis TaevisCG 0:03:00
naastligger ten oostenJan Ydes mr. kleermaker
naastligger ten zuidende woning van Cornelis Taevis
naastligger ten westende heer Matijs van Idsinga
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperJan Jansen Grafsma


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-084 Grote Kerkstraat 38huis
eigenaarJan Ydes
gebruikerGerrit Gerrits cum sociis
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0291v van 14 feb 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 38Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koperBerent Hendriks Groen c.u.bontweverCG 220:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:14:00
toehaakeen zilveren lepel ter waarde van vijf CG
naastligger ten oostenJan Ydes
naastligger ten zuidenRinske Gerrits nom. liberorum, weduwe van
wijlen Allert Jelles
naastligger ten westenWillem Tomas
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperSchelte Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBerent Hendrix (Groen?), bontwever, koopt een huis zz. Grote Kerkstraat, waar 'Het Glas' uithangt. Ten O. Jan Ydes, ten W. Willem Tomas, ten Z. Rinske Gerrits wv Allert Jelles, ten N. die straat. Gekocht van Schelte Cornelis, voor 220 cg en een zilveren lepel van 5 cg.


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-084 Grote Kerkstraat 38huis
eigenaarwed. Ulbe Jansen
gebruikerGerrit Gerrits cum soc.
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingaen de executeur bet: 1-10-0
opmerkingsupra aen den exketueer 1-10-0


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-084 Grote Kerkstraat 38huis
eigenaarwed. Ulbe Jansen
gebruikerUlbe Jansen cum soc.
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:10:00


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0114r van 28 sep 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 36, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBeernt Hendrix mr. wever


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-084 Grote Kerkstraat 38huis
eigenaarBeernt Hendriks
gebruikerGerryt Hendriks
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:10:00
 
5-084 Grote Kerkstraat 38huis
eigenaarwed. Ulbe Jansen
gebruikerwed. Ulbe Jansen c.s.
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:10:00


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0026v van 15 mrt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 40, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-084 Grote Kerkstraat 38Beernt Hendriks, bestaande uit 2 personenheeft 2 weeversknegts
aangebooden capitaalCG 08:00:00


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0142r van 27 jun 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 40, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBeernt Hendriks


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0176r van 19 nov 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 38Grote Kerkstraat ZZhuis, tuintje, bleekveld en weefwinkel
 
koper door niaarBeernd Janzen, gehuwd metmr. bontweverGG 380:07:00
Lijsbeth Janzen
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:14:00
geniaarde koperHuige Gerryts, gehuwd met
Sybrigjen Pyters
huurderJoseph Gautier c.u.CG 53:00:00
naastligger ten oostenNathan Levi
naastligger ten zuidenJelle Lykles
naastligger ten westenJacob Sybes n.u.
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperGeertje Hendriks, weduwe van
wijlen Beernd Hendriksmr. bontwever


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0043r van 12 feb 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 36, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBeernd Jans


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0013r van 20 sep 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 38achterGrote Kerkstraat ZZ tussen de brug en kerkhof in een steeghuis en tuin
 
koperCornelis Jacobus Wetsens, vader vanwinkelierGG 430:00:00
koperDirk Cornelis Wetsens winkelier
huurderGerryt van Beek
naastligger ten oostenBeerend Verlage
naastligger ten zuidenHendrik Egberts
naastligger ten westenAntje Keimpes Feerdijk
naastligger ten noordenBaarent Ysaaks
verkoperAntje Keimpes Feerdijk, gehuwd met
Rein Gerbranda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jacobus Wetsens en zijn zoon Dirk Cornelis Wetsens kopen (a) een huis met tuin zz. Grote Kerkstraat tussen brug en kerkhof, in te gaan in een steeg. Ten O. Beerend Verlaage, ten Z. Hendrik Egberts, ten W. perceel b, ten N. Baarent Ysaaks. Als huurders bewoond door Gerryt van Beek c.u. Geen grondpacht. Gekocht van Antje Ceimpes Feerdijk x koopman Rein Gerbranda, voor 430 gg (voor a en b).


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0043r van 12 feb 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 36, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0043r van 12 feb 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 36, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0043r van 12 feb 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 36, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0199r van 10 nov 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 38Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koperArend Bartling, gehuwd metmr. bontweverCG 137:00:00
Marijke Bisschop
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:14:00
naastligger ten oostende weduwe van E. Beva
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erven van Gompert Salomons
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperGeertje Wybrens, weduwe van
wijlen Beernt Jansenmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArent Bartling, mr. bontwever x Marijke Bisschop kopen een huis in de Grote Kerkstraat. Grondpacht 14 st aan de Stad. Ten O. wd. E. Beva, ten W. erven Gompert Salomons, ten N. de Kerkstraat. Gekocht van Geertje Wybrens wv mr. bontwever Beernt Jansen, voor 137 CG.


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0234r van 16 mrt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 36, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenArend Bartling


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-082 Grote Kerkstraat 38Arend BartlingCG 2:00:00


1812 - bewonersadresnaamgegevens
G-184Grote Kerkstraat 38Anna Elisabeth Meyergeb 1736 ... , ovl 14 nov 1812 HRL, huwt met J.H. Bekens, ovl wijk G-184; BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-184Grote Kerkstraat 38Arend Hendriks Bartling... sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-166; gebruiker Antie Bernardus, 1814. (GAH204); id. van wijk G-184; gebruiker Moses Levij de Beer, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk G-185; gebruiker Bernardus Witte, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-184Grote Kerkstraat 38Moses Levij de Beer... 12 en 19 mei HRL en Leeuwarden, zv Levie Jacobs dB, en Rebecca Izaks; BS huw 1816; gebruiker van wijk G-184, koopman; eigenaar is A. Bartling wed., 1814 (GAH204); Wij Burgemeester, Officier van den Burgerlijken ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-184Grote Kerkstraat 38A Bartling ervenMoses Levy de Beer koopman


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1628Grote Kerkstraat 38Hendrikus WitteHarlingenkoopmanhuis en erf (75 m²)


1832 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 16 mrt 1832
G-184Grote Kerkstraat 38Huizinge in de Groote Kerkstraat. Finaal verkocht op 28 mrt 1832 door notaris Hanekuijk en Wijma..


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-184Grote Kerkstraat 38Jacobus Oedzes Wyma... Daniels en Iebeltje Jacobus; BS huw 1840; oud 38 jaar, geb Augustinusga en wonende te HRL. 1839, wijk G-184; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-184Grote KerkstraatJacobus Oedses Wijma38 jAugustinusgam, protestant, weduwnaar
G-184Grote KerkstraatFokke Wijma14 jOostermeerm, protestant, ongehuwd
G-184Grote KerkstraatOeds Wijma9 jOostermeerm, protestant, ongehuwd
G-184Grote KerkstraatYbeltie Wijma11 jOostermeerv, protestant, ongehuwd
G-184Grote KerkstraatGeeske Wijma6 jMakkumv, protestant, ongehuwd
G-184Grote KerkstraatFoekje W Schoninga26 jMakkumv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-184Grote Kerkstraat 38Antje Sybes Krol... G-026, 176, 184, supp wijk G-402; oud 53 jaar, geb Dokkum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-186; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-184Grote Kerkstraat 38Janna Dieuwke van der Burg... vdB, en Antje Jacobs vd Zee; BS huw 1822, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk A-264, wijk B-066, wijk G-184, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-184Grote Kerkstraat 38Wybe Jochems Feenstra... wijk G-026, 176, 184; oud 64 jaar (!), geb en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk G-186; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1628G-184 (Kerkstraat)Jacobus Cornelis Rooswinkelwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3836G-231 (Kerkstraat)Jelle Huitemawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4853Grote Kerkstraat 38 (G-231)Jelle Huitema


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Kerkstraat 38J. Huitemajongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
spekslager


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Grote Kerkstraat 38Tj. Jongma75rund- en varkensslager


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr. 38Tj. Jongma75Rund- en varkensslager


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkstraat 38 Tjalling Jongmaslager
vorige grondslagf. 2000
huidige grondslagf. 1800


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr. 38Tj. Jongma75Rund- en varkensslager


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr. 38Tj. Jongma75Rund- en varkenssl.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr. 38Tj. Jongma75Rund- en varkenssl.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr. 38Tj. Jongma75Rund- en varkenssl.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr. 38Tj. Jongma75Rund- en varkenssl.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkstraat 38Tj.Jongmaslager


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr. 38S. de Witte75Slager


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr. 38S. de Witte566Slager


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr.S. de Witte566Slager


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr.S. de Witte566Slager


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr.S. de Witte566Slager


1965 - adresboekadresnaam
Grote Kerkstraat 38S. (Sijbren) de Witte


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 38beeldbepalend pand9 van 10
  terug