Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Kerkstraat 36 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Grote Kerkstraat 36,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 36 5-082 5-081 G-185 G-232


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Kerkstraat 36, Harlingen
Naastliggers vanGrote Kerkstraat 36
ten oostenGrote Kerkstraat 38
ten zuidenGrote Kerkstraat 34
ten westenGrote Kerkstraat 32
ten noordende Grote Kerkstraat


aangrenzende stegensteeg
Grote Kerkstraat 36naamloze doorlopende steeg ten zuiden


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0238v van 20 nov 1664 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 38, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Willem Stoffels


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0283v van 24 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 34, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJes Fockes
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenJan Martens c.u.


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0283v van 24 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 34, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJes Fockes
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenJan Martens c.u.


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0048r van 28 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 36achterGrote Kerkstraat achter het huis van Dirk Aentieshuis met plaatske en tuintje terzijde
 
koperHendrik Pytters, gehuwd metGG 71:00:00
Antie Marus
verpachter grondJan Jansen CG 0:03:00
naastligger ten oostenIds Fockes
naastligger ten zuidenIds Fockes
naastligger ten westenJan Jansen Grafsma
naastligger ten noordenDirk Aenties
verkoperCornelis Taevis, hypothecaire crediteur vanmr. bakker
Jans Jacobs, gehuwd metschipper (schuit-)Groningen
Antie JacobsGroningen


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0135v van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 32, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende heer Matthijs van Idsinga


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0136r van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 38, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende heer Matijs van Idsinga


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-082 Grote Kerkstraat 36huis
eigenaarWillem Tomas
gebruikerWillem Tomas
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0291v van 14 feb 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 38, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWillem Tomas


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-082 Grote Kerkstraat 36huis
eigenaarWillem Tomas
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-082 Grote Kerkstraat 36huis
eigenaarHendrik Jansen
gebruikerHendrik Jansen
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 00:00:00
opmerkingIs 1720 insolvent verklaerd


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0114r van 28 sep 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 36Grote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat]huis
 
aanhandelaarJacob Dircx, gehuwd metCG 235:00:00
Gertie Gerryts
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:10:08
naastligger ten oostenBeernt Hendrix mr. wever
naastligger ten westenHendrik Paulus gardinier
naastligger ten zuidenWildschut koopman
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: straat]
verwandelaarJan Hendrix, gehuwd met
Marijke Lammerts


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-082 Grote Kerkstraat 36huis
eigenaarJacob Dirks
gebruikerJacob Dirks
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:10:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-082 Grote Kerkstraat 36Jacob Dirks, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 12:00:00


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0176r van 19 nov 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 38, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Sybes n.u.


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0043r van 12 feb 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 36Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koperGompert Salomons koopman (joods -)CG 625:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:11:00
naastligger ten oostenBeernd Jans
naastligger ten zuidende weduwe van Keimpe Tjeerds
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenMeyle Reinders
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
burgerhopman Pieter Gerbens Clamstra, gecommitteerde uit de hypothecaire en personele crediteuren
Abraham Israel, gecommitteerde uit de hypothecaire en personele crediteuren koopman
verkoperFokeltje Jacobs, gehuwd met
Jacob Sybes Deckermr. timmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGompert Salomons, joods koopman, koopt huis zz. Grote Kerkstraat. Ten O. Beernd Jans, ten Z. wd. Keimpe Tjeerds, ten W. Meyle Reinders en een mandelige steeg, ten N. de Kerkstraat. Grondpacht 11 st aan de Stad. Gekocht van Fokeltje Jacobs, huisvrouw van mr. timmerman Jacob Sybes Decker, voor 625 gg., te betalen aan de gecommitteerde hypothecaire crediteuren de hopman Pieter Gerbens Clamstra en de koopman Abraham Israel.


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0123v van 3 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 34, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBerend Verlage
naastligger ten noordenBarend Izacs koopman (joods -)


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0123v van 3 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 34, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBerend Verlage
naastligger ten noordenBarend Izacs koopman (joods -)


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0199r van 10 nov 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 38, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van Gompert Salomons


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0076r van 14 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 32, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van Gompert Salomons


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0231r van 16 mrt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 34, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHans Claasen
naastligger ten noordenHans Claasen


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0231r van 16 mrt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 34, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHans Claasen
naastligger ten noordenHans Claasen


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0234r van 16 mrt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 36Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koperArend Bartling, gehuwd metCG 307:10:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:11:00
huurderYsaack Davids c.s.
naastligger ten oostenArend Bartling
naastligger ten zuidenJan Steenbrink
naastligger ten westenHans Claasen
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat:straat]
Levy Jacobs, gelastigde vankoopman (joods -)
verkoperde erven van Gompert Salomons
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArend Bartling x Marijke Bisschop kopen huis in de Grote Kerkstraat, thans bewoond door Ysaack Davids c.s. Grondpacht 11 st aan de Stad. Ten O. Arend Bartling, ten Z. Jan Steenbrink, ten W. Hans Claases, ten N. de straat. Gekocht van joods kopman Levy Jacobs, als gelastigde van erven Gompert Salomons qq., voor 307 cg 10 st.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-081 Grote Kerkstraat 36Arend BartlingCG 2:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-185Grote Kerkstraat 36Arend Hendriks Bartling... 1814. (GAH204); id. van wijk G-184; gebruiker Moses Levij de Beer, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk G-185; gebruiker Bernardus Witte, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk G-186; gebruiker P. van der Stok vrouw, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-185Grote Kerkstraat 36Bernard Heinrich Witte... aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 19 Louwmaand 1811; ondertrouw HRL; gebruiker wijk G-185, koopman; eigenaar is A. Bartling erven, 1814. (GAH204); oud 50 jaar, geb Wessum, Dld, en wonende te HRL. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-185Grote Kerkstraat 36A Bartling ervenBernardus Witte koopman


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1627Grote Kerkstraat 36Hendrikus WitteHarlingenkoopmanhuis en erf (157 m²)


1832 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 16 mrt 1832
G-185Grote Kerkstraat 36Huizinge, zeer geschikt en ook gebruikt voor winkelnering in de Groote Kerkstraat. Finaal verkocht op 28 mrt 1832 door notaris Hanekuijk en Wijma..


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-185Grote Kerkstraat 36Martinus Hovenier... ovl 1875, bev.reg. Ha18 51 wijk B-127; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, trekveerschipper, wijk G-185; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-185Grote Kerkstraat 36Susanna Margareta Schrage... huw 1837, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk B-127; oud 37 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk G-185; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. G-185 M Hovenier stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-185Grote KerkstraatMartinus Hovenier42 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, trekveerschipper
G-185Grote KerkstraatSusanna Schrage37 jBolswardv, rooms katholiek, gehuwd
G-185Grote KerkstraatRintie Jelles Dijkstra23 jBlauwhuism, rooms katholiek, ongehuwd, timmermansknegt


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-185Grote Kerkstraat 36Grietje Sibolds... Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-264, wijk C-037, wijk G-185; Juke Engels ende G.S., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Sijbolt Rinkes, deszelfs vader; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-185Grote Kerkstraat 36Maria de Vriesgeb 1782/86 Tzum, ovl 15 jul 1853 HRL, huwt met Dirk Sikkes Bok, N.H., dv Haring Germens en Tjaltje Tjerks; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1851 wijk G-185


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-185Grote Kerkstraat 36Marten Sybes de Boer... zv Sijbe Martens de B., en Fokje Harmens; BS huw 1822, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk C-227, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1627G-185 (Kerkstraat)Jacobus Cornelis Rooswinkelwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3835G-232 (Kerkstraat)Jacobus Cornelis Rooswinkelwoonhuis


1881 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 30 dec 1881
G-185Grote Kerkstraat 36Een winkelhuis met erf en bleekveld in de Groote Kerkstraat. Finaal verkocht op 30 dec 1881 door notaris Kijlstra. Waarop geboden is f. 1165..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3835Grote Kerkstraat 36 (G-232)Gatze J. de Boer


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkstraat 36 Petrus J. de Boerwinkelier
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 1000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkstraat 36P. de Boerveilingmeester
  terug