Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Kerkstraat 35 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Grote Kerkstraat 35,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 35 3-069 3-085 G-200 G-245


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Kerkstraat 35, Harlingen
0000 - variaadresbronbericht
Grote Kerkstraat 35Oud Harlingen Magazine 1989Op nummer 35 was de befaamde kroeg van Poort, beter bekend als baas Wis en Mieters, gevestigd. Ook van hem is bekend dat als bij hem een klant een maatje (1/2 deciliter) jenever kocht en de inhoud ervan was achter de kiezen verdwenen, deze meteen moest vertrekken, daartoe aangespoord door de naar de voordeur wijzende vinger van de eigenaar der kroeg


Naastliggers vanGrote Kerkstraat 35
ten oostenGrote Kerkstraat 37
ten zuidende Grote Kerkstraat
ten westenGrote Kerkstraat 33
ten noordenGrote Kerkstraat 33


aangrenzende stegensteeg
Grote Kerkstraat 35naamloze doorlopende steeg ten zuiden


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0051v van 17 jun 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 35Grote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat]huis
 
koperFrans Heins koster van de Grote KerkGG 550:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:02:00
naastligger ten oostenhet voormalige huis van Wouter Sents bakker
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenburgemeester Gellius Vetzensius c.s.
naastligger ten noordenReyer Jacobs gleibakker
verkoperoud burgemeester Jan Ruirdts Sanstra


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0025va van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 37, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0241v van 27 aug 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 33, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFrans Heyns


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0063r van 4 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 37, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPytter doodgraver


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0275r van 27 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 35Molenstraathuis
 
koperTjallingh Lourens mr. dopjesweverGG 40:00:00
naastligger ten westenMolenstraat
naastligger ten zuidenhet spinhuis van de stad Harlingen
verpachter grondCG 2:10:00
Antje Jans jongedochter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Pytters Doncker, koopman, als curator over Trijntie, Auckie en Janke Gerbens, kinderen van Gerben bij Idske Widmers, koopt een huis met tuin daarachter nz. Grote Kerkstraat. Ten O. de steeg en het bakkershuis, ten Z. de Kerkstraat, ten W. burg. Otte Knijff. Grondpacht 22 st aan de Stad. Gekocht van Hendrickje Clases, laatst wd. Jan Bartels Kock voor 1/2, en van Trijntje Pyters x Bartel Heeres voor 1/2, voor 125 gg 7 st.


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0050r van 19 mrt 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 35Grote Kerkstraat NZhuis met een tuintje erachter
 
koperTjeerd Jansen, gehuwd metGG 120:00:00
Ytie Claesen
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:02:00
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenbakkerij
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenhet huis van de oud burgemeester Otte Knijff
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTrijntie Gerbens, nagelaten kind
verkoperAntie Gerbens, nagelaten kind
verkoperJanneke Gerbens, nagelaten kinderen van
wijlen Gerben Wopkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReyner Claasen Fontein koopt een hof met bomen en prieel, zomerhuis etc. zz. Zuider nieuwe haven. Ten O. de koper, ten W. de hof van schipper Jan Janes (van Slooten), en naast de hof van dr. Bechius, ten Z. de 2 camers erachter staande, ten N. de straat en haven. Vrij in- en uitgang N. en zuidwaarts. verkoper is Pietje Jacobs Braam x Dirck Sickes.


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0069v van 3 dec 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 35Grote Kerkstraat NZhuis met een tuintje erachter
 
koperPyter Arjens burger c.u.grafmakerCG 150:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:02:00
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenhet huis de Pellikaen
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenoud burgemeester Knijff
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTjeerdt Jansen c.u.


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0260r van 6 dec 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 35Grote Kerkstraat NZhuis en tuintje
 
koperTiaard Jans c.u.mr. metselaarGG 130:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:02:00
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende Pelicaen
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenAntie Ottes
naastligger ten noordenN. N.
?curatorburgemeester Rein Sydtses Kimstra
?curatorenSybe Sijes Hilma, over de boedel van wijlen
Pieter Arriensgrafmaker


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0325r van 28 nov 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 35Grote Kerkstraat NZhuis en tuin erachter
 
koperDirk Sytses, gehuwd metGG 95:00:00
Fokeltie Jacobs
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:02:00
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenoud burgemeester Otte Knijf
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenbakkershuis
verkoperTieerd Jans, gehuwd metmetselaar
Ytie Clases
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Sytses x Fokeltie Jacobs kopen, na niaar ratione sanguinis door Trijntje Minnes x Ltn. Willem Hamer, een huis met een tuin erachter, nz. Grote Kerkstraat. Ten Z. de Kerkstraat, ten W. oud burgemeester Otte Knijff, ten N. de steeg en het bakkershuis. Grondpacht 22 st aan de Stad. Gekocht van metselaar Tieerd Jans x Ytie Clases, voor 95 gg.


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0033r van 3 dec 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 33, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostennazaat Pytter Arjens


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0087r van 10 feb 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 35Grote Kerkstraathuis met een tuin daaragter
 
koperJoecke Alberts c.u.zeevarendeCG 225:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:02:00
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenhet huis genaamd de pelicaan
naastligger ten zuidenKerkstraat
naastligger ten westenDirk Sytses
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAge Pieters, als man en voogdt over zijn vrouwhuismeester onder de ClokslagHerbayum
Jancke MinnesHerbayum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoecke Allerts, zeeman, koopt een huis met een tuin erachter, nz. Grote Kerkstraat, naast het huis 'De Pelikaan'. Ten O. dat huis en een steeg, ten W. Dirk Sytses, ten Z. die straat. Gekocht van Age Pieters, huisman onder de klokslag van Herbayum, als man en voogd over zijn vrouw Jancke Minnes, voor 225 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-069 Grote Kerkstraat 35huis
eigenaarJoecke Allerts
gebruikerJoecke Allerts
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-069 Grote Kerkstraat 35huis
eigenaarJoecke Allerts
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:00:00
opmerkinginsolvent


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0151v van 29 nov 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 33, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJucke Alberts


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-069 Grote Kerkstraat 35huis
eigenaarJoeke Alberts
gebruikerJoeke Alberts
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 00:00:00
opmerkingAo. 1720 insolvent verklaerd


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0317r van 21 mrt 1734 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 33, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van Joecke Alberts


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0007ra van 4 sep 1735 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 35[niet vermeld]3/4 huis
 
verkoper van 1/8Allert Joekes, curator vanmr. damastwever
verkoper van 1/8Pyter Joekes
bewonerAllert Joekesmr. damastwever
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:02:00
bewonerJohannes Douwes
naastligger ten westenHilbrand Dirks mr. schoenmaker
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten noordenJoris Aerts mr. gortmaker
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
koper provisioneelGerryt Hilbrands GG 39:14:00


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0007ra van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 35[niet vermeld]3/4 huis
 
verkoper van 1/8Allert Joekes, curator vanmr. damastwever
verkoper van 1/8Pyter Joekes
bewonerAllert Joekesmr. damastwever
naastligger ten westenJacob Dirks koster
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten noordenSjoerd Talma koopman
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
koper provisioneelWillem Antoni mr. bontweverGG 96:00:00
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet)


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0064r van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 33, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet verkochte huis van Allert Joekes c.s.


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0067r van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 35Grote Kerkstraat NZ3/4 huis
 
koperGerryt Hilbrands, gehuwd metGG 118:14:00
Marijke Geerts
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:02:00
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenHilbrand Dirks mr. schoenmaker
naastligger ten noordenJoris Aerts mr. gortmaker
verkoper enAllert Joekesmr. damastwever
verkoper enHyke Joekes, gehuwd met
Sjoerd Olpherts
verkoperJanke Joekes, gehuwd met
Johannes Douwes


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0011va van 25 sep 1735 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 35[niet vermeld]3/4 huis
 
verkoper van 1/8Allert Joekes, broeder vanmr. damastwever
verkoper van 1/8Pieter Joekes
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:02:00
bewonerJohannis Douwes
naastligger ten westenHilbrand Dirks mr. schoenmaker
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten noordenJoris Aerts mr. gortmaker
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
koper provisioneelGerryt Hilbrands GG 39:14:00


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0011va van 25 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 35[niet vermeld]3/4 huis
 
verkoper van 1/8Allert Joekes, curator vanmr. damastwever
verkoper van 1/8Pieter Joekes
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:03:00
bewonerAllert Joekesmr. damastwever
naastligger ten westenJacob Dirks koster
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten noordenSjoerd Talma koopman
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
koper provisioneelWillem Antoni CG 96:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-069 Grote Kerkstraat 35huis
eigenaarwed. Joeke Allerts
gebruikerwed. Dirk Jillerts
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:06:10


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0125v van 9 sep 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 37, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westendoorgaande steeg waardoor vrij in- en uitgang


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-069 Grote Kerkstraat 35Hans Warners, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 00:00:00


1746 - reëelkohieradresgebruik
 
3-069 Grote Kerkstraat 35huis
eigenaarHans Warners n.u.
gebruikerwed. Hans Warners n.u.
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:12


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0128v van 16 dec 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 37, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westendoorgaande steeg waardoor vrij in- en uitgang


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0044v van 7 dec 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 33, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Jan Annes Huidekoper


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0157r van 10 okt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 35Grote Kerkstraat NZ1/4 huis
 
koperOdilla Gerryts, gehuwd metCG 150:00:00
Anthony Harmensmr. kleermaker
eigenaar van 3/4Odilla Gerryts c.m.
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:02:00
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenArjen Aris
naastligger ten noordenvroedsman Claas Leistra
verkoperEttje Hendriks, gehuwd met
Bonne Theunisschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOdilla Gerryts gesterkt met haar man Anthony Harmens, mr. kleermaker, koopt 1/4 huis nz. Grote Kerkstraat waarvan ze de overige 3/4 al bezit. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. de Grote Kerkstraat, ten W. Arjen Aris, ten N. vroedsman Claas Leistra. Grondpacht 22 st aan de Stad. Verkocht door Ettje Hendriks, huisvrouw van schipper Bonne Theunis, voor 150 CG.


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0061v van 20 mei 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 35Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperJan Jansen bontweverCG 600:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:14:00
huurderOdilli Gerryts c.m.CG 20:00:00
naastligger ten oostenAnderys Ruerds bakker
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenArjen Aris n.u.
naastligger ten noordenvroedsman Claas Leystra
verkoperOdilli Gerryts, gehuwd met
Anthony Harmenskleermaker


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0155v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 37, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0250v van 19 jan 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 35Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperCornelis Jansen mr. ijzersmidGG 378:14:00
huurder voorste gedeelteJacob Sjoukes c.u.CG 32:00:00
huurder achtergedeelteFreerk Bootes c.u.CG 30:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:03:00
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenOlphert Sjoerds
naastligger ten noordenPieter Aukes c.s.
verkoperPieter Huidekooper, voor zich en gelastigde van de andere erfgenamen van zijn wikoopman
wijlen Fokje Pieters Oldaens


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0019r van 26 apr 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 35Grote Kerkstraat NZhuis en tuintje
 
koperTrijntje Wopkes Nota, gehuwd metwinkelierCG 660:00:00
Arjen Aris Dreyerwinkelier
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:14:00
huurder voorkamerJan Janzen mr. bontweverCG 27:00:00
huurder achterkamerWopke Christiaans
naastligger ten oostenWiebe Dirks
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenTrijntje Wopkes Nota, gehuwd metwinkelier
Arjen Aris Dreyerwinkelier
naastligger ten noordende erven van Claes Leistra
verkoperJan Janzenmr. bontwever


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0067v van 31 aug 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 35Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperCornelis Geerts Krol GG 320:00:00
huurder voorHendrik Claeses CG 27:00:00
huurder achterde weduwe van Hendrik Sytses CG 18:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:14:00
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westende weduwe Kniertje Simons Swart
naastligger ten noordende weduwe Kniertje Simons Swart
verkoperKniertje Simons Swart, weduwe/erfgenaam van
Arjen Aris Dreyer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Geerts Krol x Sjeuwke Hendriks kopen huis nz. Grote Kerkstraat. Grondpacht 14 st aan de Stad. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. de straat, ten W. en N. de verkoper. Gekocht van Kniertje Simons Swart wv Arjen Aris Dreyer, voor 321 gg.


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0162r van 24 jan 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 33, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0224v van 21 okt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 35Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperWytze Claases, gehuwd metCG 550:00:00
Grietje Jans IJsenbeek
huurder achterste gedeeltede weduwe van Abraham Hanzen CG 20:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:14:00
naastligger ten oostenDirk Wybes Vliet mr. bakker
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenKnierke Simons, weduwe van
wijlen Hessel Paulus
naastligger ten noordenKnierke Simons, weduwe van
wijlen Hessel Paulus
verkoperSjeuwke Hendriks, weduwe van
wijlen Cornelis Geerts Krol
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWytze Claases x Grietje Jans IJsenbeek kopen huis nz. Grote Kerkstraat. Voorste gedeelte gebruikt door de verkoper, achterste gedeelte verhuurd aan wd. Abraham Hanzen. Ten O. bakker Dirk Wybes Vliet, ten Z. de straat, ten W. en N. Knierke Simons wd. Hessel Paulus. Grondpacht 14 st aan de Stad. Gekocht van Sjiuwke Hendriks wv Cornelis Geerts Krol, voor 550 cg.


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0077v van 11 feb 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 35Grote Kerkstraat NZ bij kerkhofhuis
 
koperArendt Bartling, gehuwd metCG 400:00:00
Maria Bisschop
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:14:00
naastligger ten oostenDirk Wybes
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenLijsbeth Bakker
naastligger ten noordenLijsbeth Bakker
verkoperWytze Clases, gehuwd met
Grietje Jans IJzenbeek


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0014r van 29 jan 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 33, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0002r van 6 sep 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 33, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenArend Bartling [staat: Bertling]


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0343r van 14 jan 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 35Grote Kerkstraat NZ bij het kerkhof wijk G-200Huis
 
koperLieuwe Alkes Wiggers, gehuwd metzoutmeterCG 600:00:00
Geertje Jacobs Houtkoper
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:14:00
huurderServaas Beemen kosterCG 40:00:00
naastligger ten oostenDirk W. van Vliet
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenJan Fekkes
naastligger ten noordenJohannes Kerkhoven
verkoperArend Bartling
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieuwe Alkes Wiggers, zoutmeter X Geertje Jacobs Houtkoper koopt huis wijk G200, omtrent het Kerkhof. Ten O. Dirk W. van Vliet, ten Z. de straat, ten W. Jan Fekkes, ten N. Johannes Kerkhoven. Gekocht van Maria Bisschop, de vrouw van Arend Bartling.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-085 Grote Kerkstraat 35Lieuwe H WiggersCG 1:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-200Grote Kerkstraat 35Jacob Jacobs Houtkoper... Cornelis Beidschat, kinderen: Geertje Jacobs H, geb 1776 ... , Janke Jacobs H, geb 1779 te HRL, ovl wijk G-200, turfdrager en huwget. bij H. van Beemen en T. van Arum, wonende te HRL 1813; BS huwafk. 1811, huw 1813, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-200Grote Kerkstraat 35Aldert G Krijl Aldert G Krijl schipper
G-200Grote Kerkstraat 35Jacob Houtkoper turfdrager


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50005 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 19 en 20 van 11 jun 1817
adressoortbedraggebruik
G-200Grote Kerkstraat 35provisionele en finale toewijzingfl. 49huis G-200
 
erflaterGeertje Houtkoper (in leven wv Aldert Gerrits)
curatorSjoerd Simons Wijma (q.q.)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 982Grote Kerkstraat 35Hendrikus WitteHarlingenkoopmanhuis en erf (96 m²)


1832 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 16 mrt 1832
G-200Grote Kerkstraat 35Huizinge in de Groote Kerkstraat. Finaal verkocht op 28 mrt 1832 door notaris Hanekuijk en Wijma..


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-200Grote Kerkstraat 35Aldert Kreil/Krijl... is C. Henema vrouw eigenaar is Berend Braammeyer, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-200, schipper, medegebruiker is Jacob Houtkoper, turfdrager, 1814. (GAH204); oud 47 jaar, geb Hindeloopen en ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-200Grote Kerkstraat 35Doetje Elias de Wit... BS huw 1828, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk H-209 oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-200; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-200Grote Kerkstraat 35Frans Cordel... Jurjens; BS huw 1828, ovl 1845, ovl 1850; oud 43 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-200; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-200Grote Kerkstraat 35Jacob Heins Tolsma... Posthuma; BS huw 1833, ovl 1845; oud 35 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk G-200; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-200Grote Kerkstraat 35Johanna C Brokoud 37 jaar, geb Kampen en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk G-200; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-200Grote Kerkstraat 35Wikje Bernardus Kroes... 1815 HRL, 2e huwt met Jacob Heins Tolsma op 9 mei 1833 HRL, huw.afk. 30 apr en 7 mei 1815, N.H., ovl wijk G-200, winkelierse in 1851, dv Bernardus Jurjens K, en Antje Jans; BS huw 1815, ovl 1827, huw 1833, ovl 1845, ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-200Grote Kerkstraat 35Janneke Tjepkes Blok, overleden op 29 december 183959 jr, overleden Kerkhof G 200 (diaconiehuis), weduwe, moeder van Dieuwke B. Koster, dienstmeid. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-200Grote KerkstraatFrans Kordel43 jFranekergezin 1, m, protestant, gehuwd
G-200Grote KerkstraatDoetje de Wit46 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
G-200Grote KerkstraatJantie de Groot18 jFranekergezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-200Grote KerkstraatJohanna Cathara. Brok37 jKampengezin 1, v, protestant, ongehuwd, naaister
G-200Grote KerkstraatJacob H Tolsma35 jWijnaldumgezin 2, m, protestant, gehuwd, panbakker
G-200Grote KerkstraatWikje Bern. Kroes47 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
G-200Grote KerkstraatDirk Sieds de Wit13 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 982G-200 (Kerkstraat)Frederik Langenhorstwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 982G-245 (Kerkstraat)Wed. en erven Johannes Schragewoonhuis


1889 - variaadresbronbericht
Grote Kerkstraat 35Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Jacob Poort een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk G no. 245 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1895 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 06 dec 1895
G-200Grote Kerkstraat 35Winkelhuis, waarin vergunning, met plaats en bleek in de Groote Kerkstraat, in huur bij J., Poort. Provisioneel verkocht op 6 dec 1895 door notaris Kijlstra..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 982Grote Kerkstraat 35 (G-245)Dirk Cnossen


1906 - variaadresbronbericht
Grote Kerkstraat 35Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een tapperij


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkstraat 35 Jacob Poortslijter en tapper
vorige grondslagf. 2200
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkstraat 35W.Hilariuszinkwerker


1946 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Kerkstraat 35, HarlingenGrote Kerkstraat 35W. Hilariuslood-, zink- en mastiekwerker en kachelreparaties


1947 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Kerkstraat 35, HarlingenGrote Kerkstraat 35W. Hilariuslood-, zink-, lei- en mastiekwerker


1965 - adresboekadresnaam
Grote Kerkstraat 35W. (Willem) Hilarius
  terug