Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Fortuinsteeg 3 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Fortuinsteeg 3,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
    Fortuinsteeg 3 (niet bekend) (niet bekend) G-164 G-185
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 28 5-081 5-078 G-189 G-236


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Kerkstraat 28, Harlingen
0000 - variaadresbronbericht
Grote Kerkstraat 28Oud Harlingen Magazine 1989We sluiten dat deel van de Kerkstraat af met Van der Zwaag, die er een eersteklas rundvleesslagerij had, [?]


Naastliggers vanFortuinsteeg 3
ten oostenGrote Kerkstraat 30
ten westenGrote Kerkstraat 26
ten noordende Grote Kerkstraat


aangrenzende stegensteeg
Fortuinsteeg 28naamloze doorlopende steeg ten noorden
Fortuinsteeg 28Honingmansteeg ten zuiden


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0126r van 10 jan 1641 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Fortuinsteeg 3Peterseliestraat bij de Kerkbrug, achter in dehuis en schuur
 
koperTiallingh Siouuces, gehuwd metGG 225:00:00
Trijn Gabbes
naastligger ten oostende erfgenamen van Gerryt Gerrytsen
naastligger ten zuidenPeterseliestraat
naastligger ten westenHoningmanssteeg
naastligger ten noordenJurien Fries
naastligger ten noordenJan Jochums
verkoperWillem Gerryts, erfgenaam
verkoperGerrit Gerryts, erfgenamen van
Gerryt Gerritsen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTiallingh Siouma x Trijn Gabbes koopt een huis en schuur in de Peterseliestraat nevens de Kerkbrug. Ten O. de verkoper, ten W. de Honingmansteeg, ten Z. de Peterseliestraat, ten N. Jarich Frieses en Jan Jochums. Gekocht van Willem- en Geert Gerryts, als erven van Gerryt Gerryts, voor 225 gg.


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0010v van 16 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 28Grote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat]huis
 
koperRippert Jacobs Forsenburgh c.u.GG 1233:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:10:00
naastligger ten oostenTialling Siouckes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperEvert Ruert
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(voor) Rippert Jacops Forsenburg c.u. kopen een huis zz. Grote Kerkstraat. Ten O. Tjalling Siouckes, ten W. een openbare steeg, ten N. de [Grote] Kerkstraat. Grondpacht 30 st. Gekocht van Evert Ruerts, voor 1233 gg.


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0211r van 17 jan 1664 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 28Huinemanssteeg achter Rippert Jacobs Forsenburghhuis
 
kopermede regerend burgemeester Evert Ruierts GG 346:14:00
naastligger ten oostenEvert Ruierts
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenRippert Jacobs Forsenburgh*
verkoperde weduwe en erfgenamen van Pieter Meyer
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Evert Ruierts [Hogenhuis], mede burgemeester koopt een huis in de hunemans [Honingmans] steigh achter Rippert Jacobs Forsenburgh. Ten O. de verkopers, ten Z. en W. de steeg, ten N. Rippert Jacobs [Forssenburg]. De verkopers moeten een vrije doorgang door de steeg houden. Gekocht van wd. en erven Pieter Meyer voor 346 gg. 14 st.


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0024av van 10 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 26, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRippert Jacobs Forsenburg


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0079r van 14 jan 1672 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 28Peterseliestraat, achter het huis van Jouke Hoyterskamer
 
koperTjepke Alberts c.u.CG 200:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:10:00
naastligger ten oostenPeterseliestraat
naastligger ten zuidenDoopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
naastligger ten westenDoopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
naastligger ten noordenMay Bastiaans
verkoperBeern Jacobs c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjepke Alberts koopt een camer c.a. in de Peterseliestraat, achter het huis van Joucke Hoytes (Beyma). Ten O. die straat, ten W. en Z. de Jan Jacobsgezinden, ten N. Mayke Bastiaans. Gekocht van Beern Jacobs, voor 200 cg.


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0097v van 24 mrt 1672 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 28Peterselystraat of Heumingsmanssteegkamer
 
koperDoede Bauckes mr. bakkerGG 89:21:00
naastligger ten oostenFerck Piers
naastligger ten zuidenPeterselystraat
naastligger ten westenhet vierde perceel van mr. Ruirdt Everts Hogenhuis
naastligger ten noordenhet eerste perceel van mr. Ruirdt Everts Hogenhuis
verkopermr. Ruirdt Everts Hogenhuis
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Doede Bauckes, mr. bakker, koopt een camer in de Peterselie- of Honingmansteeg. Ten O. Ferck Piers, ten W. het 4e perceel van de verkoper, ten Z. die steeg, ten N. het 1e perceel van de verkoper. Gekocht van Ruurd Everts Hogenhuis.


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0098r van 31 mrt 1672 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 28Bierdragerssteeg of Peterselystraatwoning, loods en plaats
 
koperAnne Bouwes koperslagerGG 125:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:10:00
naastligger ten oostenhet tuintje van Jan Alberts
naastligger ten zuidende erven van burgemeester de Gavere
naastligger ten westenJets Ubles
naastligger ten noordenBierdragerssteeg of Peterselystraat
verkoperHessel Wabbes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnne Bouwes, koperslager, koopt een woning, loods en plaats, in de Bierdragers- of Peterseliesteeg. Ten O. het tuintje van Jan Alberts, ten Z. erven burgemeester de Gavere, ten W. Jets Ubles, ten N.? Gekocht van Hessel Wabbes.


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0102r van 8 sep 1672 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 28Pieterseliestraat op de hoek van de Heuningmanssteeghuis
 
koperJoannes Fejonis Nijholt notarius publicusGG 225:00:00
huurderHaentie Joostes c.soc.GG 29:24:00
naastligger ten oostenhet huis van Ruird Everts Hogenhuis
naastligger ten zuidenHeuningmanssteeg
naastligger ten westenHeuningmanssteeg
naastligger ten noordende weduwe van Rippert Jacobs Furssenborgh
verkoperRuird Everts Hogenhuis
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Joannes Fejonis Nijholt, notarius publicus, koopt een huis in de Peterseliestraat op de hoek v.d. Honingmansteeg. Ten O. de verkoper, ten Z. en W. de straat en die steeg, ten N. wd. Rippert Jacobs Forssenburgh. Gekocht van Ruurd Everts Hogenhuis.


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0214v van 3 sep 1682 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 28[niet vermeld]oude kamer
 
koperAlbert ? scheepstimmermanCG 25:00:00
naastligger ten oostenDoede Bauckes
naastligger ten zuidenAlbert ?
naastligger ten westenAlbert ?
naastligger ten noordenDoopsgezinde Gemeente kamer
verkoperMargarita van Wittensteyn, weduwe vanHoorn
wijlen Jan Jansen Paep de jonge
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Sjoerds, scheepstimmerman, koopt een camer. Ten O. de camer van bakker Doede Bauckes, ten W. en Z. de koper, ten N. een Mennonietencamer. Gekocht van Margarita van Wittenstein, de moeder van Jan Jansen Paep de Jonge?, te Hoorn, voor 25 cg.


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0215v van 3 sep 1682 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 28Peterseliestraatkamer
 
koperHarcke Sierx, gehuwd metkussendragerGG 200:20:00
kopersDieuke Pybes
naastligger ten zuidenDoopsgezinde Gemeente armvoogdij kamer
naastligger ten noordenGereformeerde Gemeente armvoogdij
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten oostenN. N.
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:02:00
koper voor zijn vrouwDoye Haytses, gehuwd met
Jeltje Gerryts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarcke Sierx Kussendrager x Dieuke Pybes koopt een camer in de Peterseliestraat. Ten Z. een Mennoniete Armencamer, ten N. ten naasten een Geref. Armencamer. Gekocht van Doye? Haytses? x Jeltie Gerryts, voor 20 gg.


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0117r van 23 mrt 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 30, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Jacob Ripperts


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0134r van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 26, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg [staat: straat]


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-081 Grote Kerkstraat 28huis
eigenaarAeffke Poulus
gebruikerAeffke Poulus
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-081 Grote Kerkstraat 28huis
eigenaarAeffke Poulus
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00
aansl. huurw. voldaan16-3-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-081 Grote Kerkstraat 28huis
eigenaarAaffke Paulus
gebruikerAaffke Paulus
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:10:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-081 Grote Kerkstraat 28huis
eigenaarHendrik Paulus
gebruikerHendrik Paulus
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:10:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-081 Grote Kerkstraat 28Hendrik Paulus, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 10:00:00


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0071v van 31 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 26, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0096ar van 25 okt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 26, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0235v van 24 sep 1752 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 28achterGrote Kerkstraat ZZ gelegen achter het huis van de verkoperterrein van ca. 20 voet
 
koperKlaas Wybrens, gehuwd metkoemelkerCG 100:00:00
Geertje Hommes
naastligger ten oostenKlaas Wybrens c.u.koemelker
naastligger ten zuidenTiepelsteeg
naastligger ten westenTiepelsteeg
naastligger ten noordenmeerderjarige vrijgezel Willem Ruirds winkelier
verkopermeerderjarige vrijgezel Willem Ruirdswinkelier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKlaas Wybrens, koemelker x Geertje Hommes kopen vierkantig plak van ongeveer 20 voet, agter de huisinge bij de verkoper selfs bewoont wordende, in de Groote Kerkstraat en zulks te rekenen veertien duim van de oosterlijke hoek van de weefwinkel af te beginnen en rondom in het vierkant te strecken met de muiren om dit vierkantig plak staande, en zullen zij op dit gekogte mogen timmeren en bouwen na welgevallen, zoo hoog en laag als het de koopers behaagt. Ten O. de kopers, ten Z. en W. de Typelsteegen, ten N. de verkoper. Geen grondpacht. Gekocht van Willem Ruirds, meerderjarig vrijgesel en winkelier, voor 100 cg.


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0001r van 28 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 30, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenVrije steeg


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0236v van 18 jan 1795 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 30, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Jacob schoorsteenveger


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-078 Grote Kerkstraat 28Frank JacobsCG 1:10:00


1813 - bewonersadresnaamgegevens
G-164Fortuinsteeg 3Jan Cornelis Weidemageb 6 mei 1810 HRL, ovl 6 okt 1813 HRL; wijk G-164, zv Cornelis W, en Janke Sijbes (Rijpstra); dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1813


1813 - bewonersadresnaamgegevens
G-189Grote Kerkstraat 28Lieske Fransengeb 1798 HRL, ovl 31 mrt 1813 HRL; wijk G-189, dv Frans Jacobs en Aaltje de Vries; bsha183ov


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-164Fortuinsteeg 3Dirk Pieters de Vosgebruiker wijk G-164, varensgesel; medegebruiker Hendrik Tabes de Windt, smidsknegt; eigenaar is Frans Jacobs wed., 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-164Fortuinsteeg 3Frans Jacobs... 1858; wed. eigenaar van wijk G-079, gebruiker is Douwe Cleb?, bakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-164, gebruikers zijn Hendrik Tabes de Windt, smidsknegt, en Dirk Pieters de Vos, varensgesel, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-164Fortuinsteeg 3Hendrik Tabes de Windt... 1802, BS ovl 1811, ovl 1814, huw 1830, ovl 1834, ovl 1837, huw 1842 1855 overlijdens; gebruiker wijk G-164, smidsknegt; medegebruiker Dirk Pieters de Vos, varensgesel; eigenaar is Frans Jacobs wed., 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-164Fortuinsteeg 3Frans Jacobs wedHendrik Tabes de Windt smidsknegt
G-164Fortuinsteeg 3Dirk Pieters de Vos varensgesel
G-189Grote Kerkstraat 28Frans Jacobs wedwinkeliersche


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1620Grote Kerkstraat 28wed. Frans Jacobs de VriesLeeuwardenhuis (36 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1621Grote Kerkstraat 28wed. Frans Jacobs de VriesLeeuwardenhuis en erf (63 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1622Fortuinsteeg 3wed. Frans Jacobs de VriesLeeuwardenhuis (70 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1623Fortuinsteeg 3wed. Frans Jacobs de VriesLeeuwardenhuis (49 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-164Fortuinsteeg 3Reinskje Balstraoud 78 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turftanster, wijk G-164; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-189Grote Kerkstraat 28Albert H Hillesoud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk G-189; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-189Grote Kerkstraat 28Fokeltje Siebes de Boer... Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1839, ovl 1843, ovl 1844; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-189; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-189Grote Kerkstraat 28Lijsbet Jurjens van der Wal, overleden op 2 augustus 183940 jr, overleden Kerkstraat G 189, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 39) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-164TypelstegenTjerk van Reenen50 jHarlingengezin 1, m, protestant, weduwnaar, turfdrager
G-164TypelstegenElisabeth van Reenen22 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-164TypelstegenSipkie van Reenen14 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-164TypelstegenSjoerd van Reenen12 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-164TypelstegenReinikje Balstra78 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe, turftonster
G-164TypelstegenJan de Vries49 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, schoenmakersknegt
G-164TypelstegenDjeuwke de Boer47 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
G-164TypelstegenJohannes de Vries15 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-164TypelstegenBernardus de Vries13 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-164TypelstegenJuliana de Vries19 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd, geen
G-164TypelstegenEelkje de Vries17 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-164TypelstegenSytske de Vries11 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-189Grote KerkstraatAlbert H Hilles36 jHarlingenm, protestant, gehuwd, turfdrager
G-189Grote KerkstraatFokeltie S de Boer33 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-189Grote KerkstraatHein Rozendal9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-189Grote KerkstraatAaltie F de Vries69 jLeeuwardenv, protestant, weduwe, geen
G-189Grote KerkstraatTrijntie Schanstra7 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-164Fortuinsteeg 3Reinofke Allerts Balk, overleden op 20 november 184079 jr, turfmeetster, overleden Typelstegen G 164, wed. Sjoerd Tjeerds van Reenen, moeder van Tjerk, turfdrager en Allert Sjoerds van Reenen, dienstknecht. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-189Grote Kerkstraat 28Fokeltje Siebes de Boer, overleden op 7 oktober 184336 jr, overleden Kerkstraat G 189, gehuwd, 2 kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 252) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-189Grote Kerkstraat 28Albert Hendriks Hildes, overleden op 15 april 1844(Certificaat van onvermogen), 40 jr (geboren aug. 1803), turfdrager, overleden Grote Kerkstraat G 189, weduwnaar, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-164Fortuinsteeg 3Johan J. H. Jacobs Nieman, overleden op 5 mei 1844J. H.=Jacob-Heinrich, 2 jr (geboren 12/8/1841), overleden Tiepelsteeg G 164, zoon van Jacob Nieman, zeeman en Berendje van Gelderen, broer van minderjarige Hendrik, Lammert en Antje Jacobs Nieman. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-189Grote Kerkstraat 28Aaltje Alderts, overleden op 29 november 1847(Certificaat van onvermogen), 46 jr, geboren Wervershoof 16/2/1801, overleden Kerkstraat G 189, weduwe, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-164Fortuinsteeg 3Dieuwke Johannes de Boer... bev.reg. HRL 1851 wijk G-161, wijk H-016, supp wijk F-377; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-164; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-164Fortuinsteeg 3Jan Jans de Vries... G-161, wijk H-016, supp wijk F-377; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmakersknecht, wijk G-164 VT1839; 1814. Nationale Militie, Canton HRL, Gemeente idem, Provincie Vriesland. de Gouverneur van de ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-164Fortuinsteeg 3Tjerk Sjoerds van Reenen... eigenaar is S. Houtsma, 1814. (GAH204); ud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk G-164; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-189Grote Kerkstraat 28Aaltje Gerrits de Vries... HRL 1851 wijk D-038, wijk G-161, 194, 192; oud 69 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-189; VT1839; kind: Anna Fransen, geb 20 feb 1810, ged 13 mrt 1810 Grote Kerk HRL; kind: Jakob Franses, geb 16 ... (alles)


1859 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 18 feb 1858
G-164Fortuinsteeg 3Eene huizinge met erf, sectie A nos. 1620 en 1621 in de Kerkstraat, Wopke van der, Mey. Finaal verkocht op 18 feb 1859 door not. Goslings. Waarop geboden is f. 771..


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1620G-189 (Kerkstraat)Hendrik Leeksmawoonhuis
Sectie A nr. 1622G-164 (Typelstegen)Hendrik Leeksmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1622G-185 (Tiepelstegen)Hendrik Leeksmawoonhuis
Sectie A nr. 1623G-185 (Tiepelstegen)Hendrik Leeksmawoonhuis
Sectie A nr. 3653G-236 (Kerkstraat)Hendrik Leeksmawoonhuis


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Kerkstraat 28, HarlingenGrote Kerkstraat 28J. v.d. Zwaagvleesch, 1e kwaliteit rund-, kalfs- en varkens-


1900 - variaadresbronbericht
Grote Kerkstraat 28Oud Harlingen Magazine 1991[?] Berend van der Zwaag, 8 jaar, wiens vader slager was. In 1916 is de slagerij overgenomen door A. Fluitsma, later woonden daar de slagers Koopmans en Van Hout


1900 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Grote Kerkstraat 28, HarlingenGrote Kerkstraat 28Zwaag, B van derB.v.d.Z.1900baksteeninscriptie (B van der Zwaag)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1623Fortuinsteeg 3 (G-185)Jelle M. van der Zwaag
Sectie A nr. 1622Fortuinsteeg 3 (G-185)Jelle M. van der Zwaag
Sectie A nr. 3653Grote Kerkstraat 28 (G-236)Jelle van der Zwaag


1917 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Kerkstraat 28, HarlingenGrote Kerkstraat 28A. Fluitsmaslagerij


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkstraat 28 Aloysius Fluitsmaslager
vorige grondslagf. 1500
huidige grondslagf. 1200


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkstraat 28F.Koopmansslager


1932 - variaadresbronbericht
Grote Kerkstraat 28Oud Harlingen Magazine 1992jun: De nieuw verbouwde winkel van F. Koopmans in de Kerkstraat wordt in gebruik genomen


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr. 28Fred.J. Koopmans253Slagerij


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr. 28Fred.J. Koopmans865Slagerij


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr.Fred.J. Koopmans865Slagerij


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr.Fred.J. Koopmans865Slagerij


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr.Fred.J. Koopmans865Slagerij


1965 - adresboekadresnaam
Grote Kerkstraat 28P.J. (Petrus) van Hout


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 28rijksmonument 20463
  terug