Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Kerkstraat 22 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Grote Kerkstraat 22,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 22 5-054 5-047 F-169 F-160
Naastliggers vanGrote Kerkstraat 22
ten oostenGrote Kerkstraat 24
ten zuidenHeiligeweg 19
ten zuidenHeiligeweg 24
ten westenGrote Kerkstraat 20
ten noordende Grote Kerkstraat


aangrenzende stegensteeg
Grote Kerkstraat 22naamloze steeg ten noorden


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0162r van 4 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 20, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWillem Vosma


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0120r van 25 dec 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 20, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWillem Hendrix Vosma


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0170r van 4 sep 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 20, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWillem Vosma


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0065v van 4 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 20, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenmr Gerryt Vossinga chirurgijn


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0004va van 25 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 24, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0278r van 24 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 19, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenMartinus zeefmaker


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0399r van 15 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 22Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koperGijsbert Jacobs stoelmakerGG 130:00:00
huurderDirk Wyaarts c.u.stoelmaker
verpachter grondde Stad HarlingenCG 3:00:00
naastligger ten oostenMarten Rosee zeefmaker
naastligger ten zuidenvroedsman Arjen Altena c.s.
naastligger ten zuidenAntie Ritskes vroedvrouw
naastligger ten westenAntie Ritskes vroedvrouw
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperAntie Ritskes, weduwe vanvroedvrouw
wijlen Freerk Jansenstoelmaker


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0196v van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 20, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGijsbert Jacobs


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-054 Grote Kerkstraat 22huis
eigenaarGijsbert Jacobs
gebruikerGijsbert Jacobs
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-054 Grote Kerkstraat 22huis
eigenaarGijsbert Jacobs
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-054 Grote Kerkstraat 22huis
eigenaarPhilippus Bostijn
gebruikerHarmen Jans
huurwaardeCG 16:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:13:00


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0226r van 23 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 24, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-054 Grote Kerkstraat 22huis
eigenaarPhilippus Bos
gebruikerJacob Dirks c.s.
huurwaardeCG 23:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:16:10


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0301v van 21 apr 1743 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 19, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0146v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 22Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koperHendrik Sybrens Hoedtje mr. timmermanCG 230:00:00
huurderDavid Ras c.u.
verpachter grondde Stad HarlingenCG 3:00:00
naastligger ten oostenRein Gerbranda
naastligger ten zuidenRein Gerbranda
naastligger ten westenJacob Jeremias
naastligger ten noordenKerkstraat
burgerkolonel Jan de Reus, administrator over de goederen van
verkoper van 1/3 van 1/2Johanna Bos, door haar geërfd van haar oomDoornik
Philippus Bos
verkoper van 1/3 van 1/2Lucas Bosarbeider
Hendrik Pesma, als gelastigde van notaris
verkoper van 1/3 van 1/2Christoffel BosgarentwijnderLeeuwarden
Philippus Bos
verkoper van 1/5 van 1/2Abraham Cornelis BeitzegathoutmolenaarAlmenum
Sikke Ennes de Vries, als gelastigde van
verkoper van 1/5 van 1/2Sybrand Teunishoutmolenaarbuiten Groningen
Hendrik Pesma, als gelastigde vannotaris
verkoper van 1/5 van 1/2Cornelis Jansen Beytzegat, en vankoemelker en voerman
verkoper van 1/10 van 1/2Griettje Pieters, weduwe van
wijlen Pyter Poulus, en van
verkoper van 1/10 van 1/2Wikkje Pyters, gehuwd metDokkum
Gerryt Ulbes Buwalda, en vanmolenmakerDokkum
Jan Ables, als curator vanhuismanWijnaam
verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2Able Jacobs Beytzegat
verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2Antje Jacobs Beytzegat, en van
verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2Hijcke Jacobs Beytzegat, gehuwd metFirdgum
Eeltje Jacobs, en vanhuismanFirdgum
verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2Trijntje Jacobs Beytzegat, gehuwd metVrouwenparochie
huisman Gerben Jansen Doctor, en van alle kinderen vanVrouwenparochie
verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2wijlen huisman Jacob Cornelis Beytzegat, allen erfgenamen vanBerlicum
wijlen Gryttje Cornelis Beytsegat, in leven gehuwd met
Philippus Bos


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0175r van 27 apr 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 22Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koperYede Tjeerds winkelierCG 228:00:00
huurderDavid Ras c.u.
verpachter grondde Stad HarlingenCG 3:00:00
naastligger ten oostenRein Gerbranda
naastligger ten zuidenRein Gerbranda
naastligger ten westende weduwe van Jacob Jeremias
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperRobijn Arjenskoopman
verkoperHendrik Pesma, curatoren over de geabandonneerde boedel vannotaris
Hendrik Sybrens Hoedtje, gehuwd metmr. timmerman
Eva Alberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYede Tjeerds, winkelier, koopt een huis in de Grote Kerkstraat. Ten O. en Z. Rein Gerbranda, ten W. wd. Jacob Jeremias, ten N. die straat. Gekocht van de curatoren over de verlaten boedel van mr. timmerman Hendrik Sybrens Hoedtje x Eva Alberts, voor 228 gg.


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0008v van 30 aug 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 20, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenYde Pytters


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0207r van 5 mei 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 24, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenYede Tjeerds


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0118r van 14 nov 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 19, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenYede Tjeerds


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0181r van 6 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 19, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenIede Tjeerds koopman


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0105v van 25 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 22Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koperJilt Reinders, gehuwd metmr. bontwerker CG 900:00:00
Simkie Jans
huurderRoelof van Dijk c.u.
verpachter grondde Stad HarlingenCG 3:00:00
naastligger ten oostenYede Tjeerds
naastligger ten zuidenJohannes Alberts
naastligger ten westenRomke Sytzes
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperYede Tjeerds, gehuwd met
Tjepkie Sjoerds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJielt Reinders, mr. bontwever x Simkien Jans [Schoone] kopen een deftig huis in de Kerkstraat, nu gehuurd door mr. bakker Roelof van Dijk c.s., eerder bewoond door mr. kleermaker Pieter Raussen c.u. en tot mei 1773 door Piettie Warners. Ten O. de verkopers, ten Z. Joh. Alberts, ten W. Romke Sytzes, ten N. de Kerkstraat. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Gekocht van Yede Tjeers, koopman x Tjepkie Sjoerds, voor 900 CG.


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0240r van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 24, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJielt Reins


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0170v van 1 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 20, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJyldert Reins


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0254r van 12 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 19, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenClaas Jans


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0140r van 25 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 24, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJielt Reins


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0337v van 14 jan 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 22Grote Kerkstraat ZZ bij de Kerkbrug, wijk F-169huis
 
koperJohannes Bader koopmanCG 250:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 3:00:00
naastligger ten oostenRoelof van Dijk
naastligger ten westende weduwe van J. Lauer
naastligger ten noordenKerkstraat
verkoperJielt Reins
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Bader, koopman, koopt een huis wz. Grote Kerkstraat bij de Kerkbrug, wijk F-169. Ten O. Roelof van Dijk, ten Z. N.N., ten W. wd. J. Lauer, ten N. de Kerkstraat. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Gekocht van Jielt Reins, voor 250 CG.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-047 Grote Kerkstraat 22Johannes BaderCG 2:10:00huis


1812 - bewonersadresnaamgegevens
F-169Grote Kerkstraat 22Johannes Baardageb 1756 ... , ovl 28 jul 1812 HRL; wijk F-169, winkelier; BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-169Grote Kerkstraat 22Broer S Broersma... van wijk A-221; gebruiker is Ate H. vd Velde, sjouwer, gealimenteert, 1814. (GAH204); id. van wijk F-169; gebruiker Jan Anthonij wed., gealimenteert, 1814. (GAH204); id. van wijk F-223, tevens gebruiker, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-169Grote Kerkstraat 22Jan Anthonijovl voor 1815; wed. J.A. gebruiker van wijk F-169, gealimenteert; eigenaar is B. Broersma, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-169Grote Kerkstraat 22B Broersma Jan Anthonij wedgealimenteerd


1828 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-169Grote Kerkstraat 22Jan Broers Broersma, overleden op 2 mei 1828sjouwerman Grote Kerkstraat F 169, verdronken bij omslaan jol, zoon van wijlen Broer Jans Broersma, in leven timmerman en wijlen Maaike Eedes Jansma, broer van Pierkje, dienstmeid en minderjarige Jikke en Rinske Broes Broersma (voogd is Jan Walings Faber, winkelier). Saldo fl. 256,75. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1019Grote Kerkstraat 22erven Broer BroersmaHarlingenhuis en erf (77 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-169Grote Kerkstraat 22Pierkje Broersmaoud 35 jaar, geb en. wonende te HRL. 1839, wijk F-169; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-169Grote Kerkstraat 22Rinske Broersma... Eedes Jansma; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1856; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-169; VT1839; geb 14 mrt 1809, ged 3 apr 1809 Grote Kerk HRL, dv Broer Jans Broersma en Maaike AEdes ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-169Grote KerkstraatPierkje Broersma35 jHarlingenv, protestant, ongehuwd, geen
F-169Grote KerkstraatRinske Broersma29 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-169Grote Kerkstraat 22Popkje Jager, overleden op 7 mei 1848(Certificaat van onvermogen), 5 mnd (geboren 4/12/1847), overleden Heiligeweg F 169. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1852 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-169Grote Kerkstraat 22Jiskje Broersma, overleden op 16 mei 1852Grote Kerkstraat F 169, zuster van Pierkje, arbeidster en Renske Broersma. Saldo fl. 200,60. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1019F-169 (Kerkstraat)erv. Broer Broersmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3622F-160 (Kerkstraat)Isaac de Vrieswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3622Grote Kerkstraat 22 (F-160)Izaak de Vries


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkstraat 22 Jacob Severeinbierbottelaar
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 22J. Severein201Bierhandelaar


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 22J. Severein201Bierh.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 22J. Severein201Bierh.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 22J. Severein201Bierh.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 22J. Severein201Bierh.


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 22J. Severein201Bierh.


1965 - adresboekadresnaam
Grote Kerkstraat 22P. (Pieter) Postma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 22beeldbepalend pand4 van 10


1998 - variaadresbronbericht
Grote Kerkstraat 22Hein Buisman StichtingBouw eerste helft negentiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1998
  terug