Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Bredeplaats 31 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Grote Bredeplaats 31,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Bredeplaats 31 7-120 7-126 C-025 C-019


Huisnaam in: 1615
Gebruik:
Naam: de conincx daelder
Kwartier/wijk 7-120
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 31, Harlingen
Naastliggers vanGrote Bredeplaats 31
ten oostenGrote Bredeplaats 33
ten zuidende Grote Bredeplaats
ten westenGrote Bredeplaats 29
ten noordenRinnertspijp 10


aangrenzende stegensteeg
Grote Bredeplaats 31Rinnertspijp ten oosten


1673 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0129v van 20 dec 1673 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 29, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenoud burgemeester Schelto Fontein, en


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0251r van 25 feb 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 31Rinnertspijphuis
 
koperPhilippus Belida JUD burgeradvokaat Hof van FrieslandGG 1583:14:00
naastligger ten oostenRinnertspijp
naastligger ten oostenwijlen Fedde Tjeerds
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende erven van wijlen Vinckelbosch kapitein
naastligger ten noordenN. N.
huurderBaltus Casparus Sterck stadschirurgijn
verkoper voor haar zelfMarija Fonteyn jongedochterDokkum
verkoper voor zich zelfGeorgius Fonteynmedicinae doctorDokkum
gelastigde sampt als conjuncta persona de rato van en voor zijn zusterGeorgius Fonteynmedicinae doctorDokkum
verkoperSusanna Fonteyn, gehuwd met
Jacob Ruitenschildtglasschrijver
vader van de 3 genoemde Fonteynsoud burgemeester wijlen Schelte Jurjens Fonteyn, gehuwd met
moeder van de 3 genoemde Fonteynswijlen Maria Sybema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilippus Belida, jur. dr. en advocaat bij het Hof van Friesland, koopt een deftig huis c.a. dat van voor tot achter op kelders staat, wz. Rinnertspijp. Ten O. die pijp en Fedde Tjeerds, ten W. erven capitein Jan Finkelbos, ten Z. de Voorstraat, ten N.? Het huis is nu verhuurd aan stadschirurgijn Baltus Casparus Sterck. Gekocht van Marya Fonteyn jdr. te Dokkum, en med.dr. Georgius Fonteyn, voor zich en als gelastigde van zijn zuster Susanna Fonteyn x glasschrijver Jacob Ruitenschild, samen als erven van hun ouders oud-burgemeester Schelte Jurjens Fonteyn x Maria Sybema, voor 1583 gg.


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0323v van 28 nov 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 31Vismarkt, bij dehuis
 
koperMeinert Jansen Hoek, gehuwd metCG 2050:00:00
Elsien Michiels
naastligger ten oostende straat op de Rinnertspijp
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenBauke Rinses schipper (wijd-)
naastligger ten noordengemeensman Gerrit Buwes Schiere
verkoperde gezworen gemeensman dr. Philippus Belyda JUDadvocaat Hof van Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeinert Jansen Hoek x Elsien Michiels koopt een huis c.a. bij de Vismarkt. Ten O. de straat op de Rinnertspijp, ten Z. de Voorstraat, ten W. wijdschipper Bauke Rinses, ten N. de gemeensman Gerrit Buwes Schiere. Gekocht van jur. dr. en advocaat bij het hof van Friesland en gezworen gemeensman der Stad Harlingen Philippus Belida voor 2050 cg. en een gouden dubbele ducaat.


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0390v van 18 dec 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 29, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMeinert Jansen Hoeck
naastligger ten oostenvroedsman Gerryt Schiere


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-120 Grote Bredeplaats 31huis
eigenaarGillis Vermeersch
gebruikerGillis Vermeersch
huurwaardeCG 60:00:00
aanslag huurwaardeCG 12:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-120 Grote Bredeplaats 31huis
eigenaarGillis Vermeersch
huurwaardeCG 60:00:00
aanslag huurwaardeCG 12:00:00
aansl. huurw. voldaan24-8-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-120 Grote Bredeplaats 31huis
eigenaarGillis Vermeersch
gebruikerGillis Vermeersch
huurwaardeCG 60:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:00:00


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0141v van 31 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 31Rinnertspijp WZ, Voorstraat NZhuis
 
koperAndries Jochums, gehuwd metmr. pottenbakkerGG 803:00:00
Trijntje Scheltes
deel bewonerHarmen Jansenmr. blikslagerCG 18:00:00
naastligger ten oostenRinnertspijp
naastligger ten zuidenVoorstraat en diept
naastligger ten westenJohannes Fransen mr. slager
naastligger ten noordenCornelis Onnes
verkoperTrijntje Michiels Bos
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries Jochums, mr. pottebakker x Trijntje Scheltes koopt huis nz. Voorstraat op de wz. v.d. Rinnertspijp. Ten O. de Rinnertspijp, ten W. mr. slager Johannes Fransen, ten Z. de straat en diept, ten N. Cornelis Annes. Gekocht van Trijntje Michiels wv Vermeersch.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-120 Grote Bredeplaats 31huis
eigenaarTrijntie Scheltes
gebruikerTrijntie Scheltes c.s.
huurwaardeCG 60:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:00:00


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0203r van 17 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 33, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-120 Grote Bredeplaats 31wed. Andrys Jocchems, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaalCG 06:00:00


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0218v van 9 apr 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 31Voorstraat hoek Rinnertspijphuis
 
kopervroedsman Claes Leystra koopmanGG 1142:00:00
naastligger ten oostenRinnertspijp
naastligger ten zuidenVoorstraat en diept
naastligger ten westenJohannes Fransen
naastligger ten noordende weduwe van Jogchum Cornelis
verkoperTrijntje Scheltes, weduwe van
wijlen Andries Jogchums
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Leystra, koopman koopt huis hoek Voorstraat-Rinnertspijp, door meerdere gezinnen bewoond. Geen grondpacht. Ten O. de Rinnertspijp, ten Z. de Voorstraet en diept, ten W. Johannes Fransen, ten N. Jogchum Cornelis wd. Gekocht van Trijntje Scheltes wv Andries Jogchums, voor 1142 gg.


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0067r van 29 apr 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 29, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaes Leystra


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0119r van 30 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 31Grote Bredeplaats [staat: Voorstraat hoek Rinnertspijp]huis
 
kopergezworen gemeensman Harmanus de Waard GG 845:00:00
huurderMichiel Schaffenroth
naastligger ten oostenRinnertspijp
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenTheunis Lourens Coster
naastligger ten noordende weduwe van Daniel Goslings
verkoperPieter LeystrahuismanWijnaldum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmanus de Waard koopt huis nz. Voorstraat/ westhoek Rinnertspijp, door meerdere gezinnen bewoond. Ten O. en Z. de straat, ten W. Teunis Laurens Coster, ten N. wd. Daniel Goslings. Gekocht van Pieter Leystra te Wynaldum.


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0098v van 2 sep 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 31Grote Bredeplaats NZ op de Rinnertspijp [staat: Voorstraat]groot huis
 
koperSjeerd Roelofs, gehuwd metboek- en papierverkoperCG 585:15:00
huurderAuke Swerus Vogelsang c.u.CG 50:00:00
huurderPieter Doekes c.u.CG 26:00:00
huurderde weduwe van Haye Jans CG 20:00:00
huurderHijke Jurres CG 20:16:00
huurderHendrik Simons c.u.CG 24:00:00
naastligger ten oostenRinnertspijp
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenTeunis Lourens Koster
naastligger ten noordenSimon Haantjes
verkoperHarmen Radsma, curator enkoopman
verkoperJacob Wassenaar, curator vannotaris
Harmanus de Waertkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Roelofs [Kabeljauw], boek en papier verkoper x Zytske Fokkes kopen groot huis nz. Voorstraat op de Rinnertspijp. Geen grondpacht. Voorhuis en voorkamer bewoond door Auke Swerus Vogelzang, voor 50 cg. Voorbovenkamer door Pieter Doekes c.u. voor 26 cg. Achterbovenkamer door wd. Haye Jans voor 20 cg. Achteronderkamer door Hijke Jurres voor 20 cg. 16 st. Nog een achterwoning door Hendrik Simons c.u. voor 24 cg. Ten O. en Z. de straat, ten W. Teunis Lourens Koster, ten N. Simon Haantjes. Gekocht van (de geauthoriseerde curatoren over de verlaten boedel van) Harmanus de Waert, koopman, voor 585 cg 15 st.


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0271r van 10 jul 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 29, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTjeerd Roelofs Cabeljaauw


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-126 Grote Bredeplaats 31Tjeerd RoelofsCG 5:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-025Grote Bredeplaats 31Anthony Bartels de Vries... Harmens, (gk); BS ovl 1821; 1822 overlijdens, ovl 1831, ovl 1855, ovl 1868, ovl 1869; gebruiker wijk C-025, kleermaker; medegebruikers Jacob Harkes wed., P. Vuust wed., Joseph ter Meulen, varensgesel, J. Wider ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-025Grote Bredeplaats 31J Widerovl voor 1815; wed. J.W. gebruiker wijk C-025; medegebruikers Anth. B. de Vries, kleermaker, Jacob Harkes wed., P. Vuust wed., Joseph ter Meulen, varensgesel; eigenaar is wed. T. Kabbeljauw, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-025Grote Bredeplaats 31Jacob Harkes... in 1806, laatste afk. 31 aug 1806; huw Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1815; wed. J.H. gebruiker van wijk C-025, medegebruiker Ant. B. de Vries, kleermaker, P. Vuust wed., Joseph ter Meulen, varensgesel, J. Wider wed., ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-025Grote Bredeplaats 31Joseph ter Meulengebruiker van wijk C-025, varensgesel; medegebruikers Anth. B. de Vries, kleermaker, Jacob Harkes wed., P. Vuust wed., J. Wider wed. ; eigenaar is T. Kabbeljauw wed., 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-025Grote Bredeplaats 31P Vuustovl voor 1815; gebruiker wijk C-025; medegebruikers Anth. B. de Vries, kleermaker, Jacob Harkes wed., Joseph ter Meulen, varensgesel, J. Wider wed. ; eigenaar is T. Kabbeljauw wed., 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-025Grote Bredeplaats 31Sietse Rommerts Jager... D-134, ledig plak grond, 1814. (GAH204); oud 55 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk C-025; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-025Grote Bredeplaats 31Tjeerd Roelofs Kabbeljauw... zijn Klaas Jeltes van der Sluis, turfdrager, en Pieter Plus, gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk C-025, gebruikers zijn Ant. B. de Vries, kleermaker, Jacob Harkes wed., P. Vuust wed., Joseph ter Meulen, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-025Grote Bredeplaats 31T Kabbeljauw wedAntonius B de Vries kleermaker
C-025Grote Bredeplaats 31Jacob Harkes wed
C-025Grote Bredeplaats 31P Vaust wed
C-025Grote Bredeplaats 31Joseph ter Meulen varensgesel
C-025Grote Bredeplaats 31J Wider wed


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 104 en 108 van 1 dec 1830
adressoortbedraggebruik
C-025Grote Bredeplaats 31provisionele en finale toewijzingfl. 435a. huis C-025 en b. huis B-016
 
verkoperJan Gerryts Feenstra (te Lollum)
verkoperJohannes Alta
koperZytze Rommerts de Jager


1830 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 30 nov 1830
C-025Grote Bredeplaats 31Huizinge c.a. op de Rinnertspijp. Finaal verkocht op 8 dec 1830 door mr. J. Hanekuijk..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 527Grote Bredeplaats 31erven Tjeerd Roelofs KabeljaauwHarlingenhuis (63 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-025Grote Bredeplaats 31Foekje Cornelis Faber... wijk F-103, eigenaar is Hendrik B. Komst, 1814. (GAH204); oud 57 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-025; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-025Grote Bredeplaats 31Frans Anthony Posthuma... A-240, sjouwer; eigenaar is Adam Terwocht, 1814. (GAH204); oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-025; VT1839; F.A.P., sjouwerman, geloofwaardig, van Competente ouderdom, en wonende te HRL, is versogt eene ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-025Grote Bredeplaats 31Gatske van Straten... dv Jan vS, en Antje van Gunde/van Kampen; BS huw 1813, ovl 1840 1869 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk C-025; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-025; VT1839; geb 24 mrt 1792, ged 8 apr 1792 Grote Kerk ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-025Grote Bredeplaats 31Jacob Numanoud 28 jaar, geb Stralzand en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk C-025; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-025Grote Bredeplaats 31Martje Cornelis Fabergeb 1777 HRL, ovl 3 apr 1847 HRL, ongehuwd, dv Cornelis Jans F, en Fokje ... ; BS ovl 1847; oud 60 jaar, (vnm: Maatje), geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-025; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. C-025 S R de Jager stemgerechtigde


1839 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 527 Sijtze Rommerts de JagerHarlingende voorgevel vernieuwd


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-025VoorstraatSytze de Jager55 jMidlumgezin 1, m, protestant, gehuwd, koopman
C-025VoorstraatGatske van Straten47 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
C-025VoorstraatRommert de Jager18 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-025VoorstraatAntie de Jager22 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
C-025VoorstraatFrans A Posthuma67 jHarlingengezin 2, m, protestant, weduwnaar
C-025VoorstraatFoekje C Faber57 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
C-025VoorstraatMaatje Faber60 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
C-025VoorstraatFrans Rouwing11 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
C-025VoorstraatJacob Numan28 jStralzandgezin 3, m, protestant, gehuwd, zeeman
C-025VoorstraatBerendje van Gelder28 jHarlingengezin 3, v, protestant, gehuwd
C-025VoorstraatHendrik Numan2 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-025Grote Bredeplaats 31Jan Jans Hayes, overleden op 11 mei 18409 dg, overleden Voorstraat C 25, zoon van Jan Hayes, zeeman en Antje de Jager. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-025Grote Bredeplaats 31Sietse Rommerts de Jager, overleden op 19 augustus 184055 jr, werkman, geboren Midlum, overleden Voorstraat C 25, man van Gatske van Straten, winkeliersche, vader van Antje (vrouw van Jan Hayes, zeeman) en minderjarige Rommert Sietses de Jager. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-025Grote Bredeplaats 31Gatske Johns Hayes, overleden op 24 mei 18431 jr (geboren 24/5/1842), overleden Voorstraat C 25, dochter van John Hayes, zeeman en Antje de Jager. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-025Grote Bredeplaats 31Gatske Jans Hayjes, overleden op 19 juli 18463 wk (geboren 22/6/1846), overleden Rinnertspijp C 25, dochter van Jan Hayes, zeeman en Antje de Jager, zuster van minderjarige Charlotte en Sietze Jans Hayjes. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-025Grote Bredeplaats 31Jan Jans Hayes, overleden op 19 november 18472 dg (geboren 17/11/1847), overleden Rinnertspijp C 25, zoon van Jan Hayes, varensgezel en Antje Zytzes de Jager, broer van minderjarige Zytze en Charlotte Jans Hayes. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1849 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-025Grote Bredeplaats 31Antje Sytses de Jager, overleden op 3 april 1849vrouw van John Hayes, stuurman (Voorstraat C 25), moeder van minderjarige Charlotte, Sytse en John Johns Hayes. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 527C-025 (Rinnertspijp)Johs. Haijes c.u.woonhuis


1863 - bewonersadresnaamgegevens
C-025Grote Bredeplaats 31Rinske Poolgeb 1779 Bolsward, ovl 20 aug 1863 HRL, huwt met Johannes Siegmans, ovl wijk C-025, dv Jacob P, en Aafke ... ; BS ovl 1863


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 527C-019 (Voorstraat)Dirk van der Meerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 257Grote Bredeplaats 31 (C-019)Dirk van der Meer


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Gr. Bredeplaats 31 jan de Jongschoenmaker
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1923 - variaadresbronbericht
Grote Bredeplaats 31Raadsvergadering 8 oktoberOnbewoonbaar verklaard in verband met een ministerieele circulaire


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsL. Bal392Techn. opz. Visserij-insp.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsL. Bal392Techn. opz. Visserij-insp.


1965 - adresboekadresnaam
Grote Bredeplaats 31A. (Alle) Haringa


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9225Grote Bredeplaats 31gemeentelijk monument13 van 20 1925


1997 - variaadresbronbericht
Grote Bredeplaats 31Oud Harlingen Magazine 1998[Sije] Boonstra werd opgevolgd door zijn zoon Hylke


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9225Grote Bredeplaats 31
  terug