Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Bredeplaats 25 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Grote Bredeplaats 25,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Bredeplaats 25 7-123 7-129 C-022 C-016


Huisnaam in: 1680
Gebruik:
Naam: de toelast
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 25, Harlingen
Naastliggers vanGrote Bredeplaats 25
ten oostenGrote Bredeplaats 27
ten zuidende Grote Bredeplaats
ten westenGrote Bredeplaats 23
ten noordenNoorderhaven 28


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0021r van 8 dec 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 27, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Jan Vinckelbos kapitein


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0090v van 7 apr 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 25Voorstraat NZ tusschen Vismerkt en de Blauwe Trappenhuis en pakhuis daaragter
 
koperJacob Jansen Kuik, gehuwd metmr. bakkerGG 610:00:00
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende huisinge van Dina Tibbes
naastligger ten noordende erven van Sibrandt Kingma
verkoper van 1/3Antie Jans Finkelbos, huisvrouw van
Jan Jansen Trompetter
verkoper van 1/3Cornelis Finkelbos
verkoper van 1/3Antie Bentes, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Jan Finkelbos nom.filia
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jansen Kuik, mr. bakker x Lijsbeth Lubberts koopt een huis c.a. met een pakhuis erachter, nz. Voorstraat, tussen de Vismarktspijp en de Blauwe Trappen. Ten O. Jelle Jochems en een doorgaande steeg, ten W. Dina Tiebbes (Dreyer), ten Z. die straat, ten N. erven Sibrant Kingma. Het huis heeft een plaets met put en back en vrij mede-gebruik v.d. steeg, zowel zuid- als noordwaarts. Gekocht van Antie Jans Finkelbos x Jan Jansen Trompetter, voor 1/3, Cornelis Finkelbos, voor 1/3, en Antie Bentes wv Jan Finkelbos, voor 1/3, voor 610 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-123 Grote Bredeplaats 25huis
eigenaarJacob Jansen Kuik
gebruikerJacob Jansen Kuik
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:04:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-123 Grote Bredeplaats 25huis
eigenaarde vroedsman Kuik
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:04:00
aansl. huurw. voldaan12-7-1720


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0134v van 1 feb 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 23, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Jacob Kuik


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-123 Grote Bredeplaats 25huis
eigenaarJan Jacobs Cuik
gebruikerJan Jacobs Cuik
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0247r van 13 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 23, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Jacobs Cuik mr. bakker


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-123 Grote Bredeplaats 25huis
eigenaarJan Kuik
gebruikerJan Kuik
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00
opmerking[in het kohier foutief genummerd als 7-124]


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-123 Grote Bredeplaats 25Harmen Hendriks, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaalCG 25:00:00


1744 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0039v van 28 jun 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 27, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHarmen Hendriks


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0086r van 19 okt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 25Voorstraat NZ tussen de Vismarkt en de Grote Brede plaatshuis en bakkerij
 
koperCornelis van Velsen, gehuwd metmr. bakkerCG 2325:00:00
koperGeertje Jans Gonggrijp
naastligger ten oostenSaake Jacobs
naastligger ten oostenTeunis L. Coster
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenHiltje Schaaff
naastligger ten noordenJan Trompetter
verkoperHarmen Jansenbierdrager (substituut)
verkoperTjietske Claasen Backer, gehuwd met
Cornelis Ennes Wijgaroggemolenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis van Velsen, mr. bakker x Geertje Jans Gonggrijp koopt huis en bakkerij nz. Voorstraat, tussen Vismarkt en Grote Bredeplaats, voorheen bewoond door mr. bakker Albert Gonggrijp. Ten O. een doorgaande steeg, mandeelig met Saake Jacobs en Jan Trompetter, uitgaande naar de Voorstraat en de Noorderhaven. Ten O. Saacke Jacobs en Teunis L. Coster, ten Z. de Voorstraat, ten W. Hiltje Schaaff, ten N. Jan Trompetter. Gekocht van substituut-bierdrager Harmen Jansen en Tjietske Claasen Backer x rogmolenaar Cornelis Ennes Wyga.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0147r van 6 nov 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 23, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenG. Piekenga


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-129 Grote Bredeplaats 25Gosling PiekingaCG 5:00:00


1811 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0149v van 17 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 25Voorstraat NZ wijk C-022 tussen de Vismarkt en grote Bredeplaatshuis
 
koperHendrik Heins koopmanCG 1050:00:00
huurderJacob Bijmhoelt
naastligger ten oostenSake Jacobs
naastligger ten oostenJohannes Melchers
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenS. Kamsma procureur
naastligger ten noordenP. Tjallingi
verkoperGosling Piekengakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Heins, koopman te Zaandam, koopt een huis C-022 aan de Voorstraat tussen Vismarkt en Grote Bredeplaats zoals het door Jacob .. c.u. als huurders bewoond wordt. Geen grondpacht. Ten O. Johannes Melcherts, Zake Jacobs en een mandelige steeg naar Voorstraat en Noorderhaven, ten W. wd. S. Kamsma en een steeg, ten N. P Tjallingii. Gekocht van koopman Gosling Piekenga voor 1050 cg.


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-022Grote Bredeplaats 25H Welborengebruiker wijk C-022, bakker; eigenaar is Johannes Hanekamp, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-022Grote Bredeplaats 25Johannes Hanekamp... 1822, ovl 1826, ovl 1830, ovl 1860, ovl 1893, bev.reg. HRL 1851 wijk A-069, wijk G-085; eigenaar van wijk C-022, gebruiker is H. Welboren, bakker, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk E-035, broekmaker, eigenaar is A. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-022Grote Bredeplaats 25Johannes Hanekamp H Welboren bakker


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-022Grote Bredeplaats 25Willem Hendrik Johannes Hanekamp, overleden op 21 april 1822kantoorbediende, zoon van Johannes Hanekamp, koopman (Voorstraat C 22) en Lammina Huisinga, broer van Josina, Anna en minderjarige Lambertus, Johannes en Catharina Johannes Hanekamp. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 521Grote Bredeplaats 25Johannes HanekampHarlingenwinkelierhuis en erf (169 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-022Grote Bredeplaats 25Joannes Hanekampgeb 27 jan 1810 HRL, huwt met Janke Park, (gk), Rooms Katholiek, vest. 12 jan 1852 vanuit Amsterdam, A 26 mei 1859 Franeker; bev.reg. HRL 1851 wijk H-009, 250; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-022; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-022Grote Bredeplaats 25Lammigje Huizingaoud 67 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, wijk C-022; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. C-022 J Hanekamp stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-022BreedeplaatsJohannes Hanekamp67 jLeeuwardenm, rooms katholiek, gehuwd, winkelier
C-022BreedeplaatsLammigje Huizinga67 jGroningenv, rooms katholiek, gehuwd
C-022BreedeplaatsJohannes Hanekamp29 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
C-022BreedeplaatsCatharina Hanekamp25 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1841 - personele belastingadreseigenaargrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Voorstraat johannes hanekamp60 gl.3.00 gl.5.000 gl.1.00 gl.1.00 gl.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-022Grote Bredeplaats 25Catharina Elisa Johannes ter Meer, overleden op 6 februari 18481 jr (geboren 27/1/1847), overleden Voorstraat C 22, dochter van Johannes Gerhardus Nicolaas ter Meer, winkelier en Catharina Hanekamp, zuster van minderjarige Johannes-Gerhardus-Nicolaas en Lamina-Elisa Johannes ter Meer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 521C-022 (bij de blauwe trappen)Teves Jans Teveswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3953C-016 (Voorstraat)Pieter Willemswoonhuis


1887 - variaadresbronbericht
Grote Bredeplaats 25Oud Harlingen Magazine 1988Bakker W. Buma vestigt zich op de Grote Bredeplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5229Grote Bredeplaats 25 (C-016)Pieter Willems


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Groote Breedeplaats 25W.P. Darteejongens: 2, meisjes: 0
vrouwen: 1
suikerwerker


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Gr. Bredeplaats 25 Ids Zijlstraslager
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Groote Breedeplaats 25B.Vijverbanketbakker


1935 - variaadresbronbericht
Grote Bredeplaats 25Oud Harlingen Magazine 1996nov: Opening van de nieuwe bakkerij op de Grote Bredeplaats 25 van G.H. Boonstra. Vroeger was hier gevestigd bakkerij B. Vijver


1965 - adresboekadresnaam
Grote Bredeplaats 25A. (Anne) Wouda


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Bredeplaats 25rijksmonument 20361


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 5229Grote Bredeplaats 25
  terug