Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Gardenierstraat 7 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Gardenierstraat 7,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Gardenierstraat 7 (niet bekend) (niet bekend) G-148 G-157
1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0268v van 5 mei 1726 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Gardenierstraat 7Gardenierstraat NZ [staat: Snackeburen]huis CA
 
koperLieuwe Sjoerds koopmanGG 97:00:00
naastligger ten oostenDoopsgezinde Gemeente huis
naastligger ten zuidenGardenierstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenJan Jansen
naastligger ten westenweduwe v vroedsman Haarda
naastligger ten noordenweduwe v Hein Piers
verkoperAeltje Lolles Cock, gehuwd met
Hein Rienksschipper (wijd-)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieuwe Sjoerds (de Bruin) koopt een hof met bomen, prieel en stenen zomerhuis, op Snakkerburen. Ten O. het Doopsgezinde huis, ten W. wd. de vroedsman Haarda, ten Z. Jan Jansen en de straat, ten N. wd. Hein Piers. Gekocht van Aeltie Lolles Cock x Hein Rienks, wijdschipper, voor 97 gg.


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-148Gardenierstraat 7Jan Johannesovl voor 1815; wed. J.J. gebruiker van wijk G-148, gealimenteerd, eigenaar is Jan Reidmaker erven, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-148Gardenierstraat 7Jan Siebrens Reidmaker... te in de Kerkstraat in 1811; BS ovl 1811; 1816 hu, ovl 1837, ovl 1862; erven J.R. eigenaar van wijk G-148; gebruiker Jan Johannes wed., 1814 (GAH204); woont in 5e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-148Gardenierstraat 7Jan Reidmaker ervenJan Johannes wedgealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1591Gardenierstraat 7Israelitische GemeenteHarlingenhuis en erf (30 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-148Gardenierstraat 7Maria Schoenmaker... BS ovl 1865; bev.reg. HRL 1851 wijk H-001; oud 48 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-148; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-148TypelstegenJohanna Coulbaut [Coulbeau]32 jHarlingenv, rooms katholiek, weduwe, geen
G-148TypelstegenJan Schoenmaker9 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-148TypelstegenPetrus Schoenmaker4 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-148TypelstegenJohannes Schoenmaker2 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-148TypelstegenAnna Schoenmaker7 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-148TypelstegenHelena Schoenmaker6 mHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-148TypelstegenMaria Schoenmaker48 jHarlingenv, rooms katholiek, weduwe


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-148Gardenierstraat 7Lieuwe Everts Hoog, overleden op 28 januari 18462 1/2 jr (geboren 16/7/1843), overleden Tiepelsteeg G 148, zoon van Evert L. Hoog, pakhuisknecht en Antje Feddes Rinkema, broer van minderjarige Sytze, Trijntje, Aaltje, Fedde, Johannes, Johanna en Jantje Everts Hoog. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-148Gardenierstraat 7Aaltje Alles Touwslager, overleden op 21 september 184878 jr (geboren 21/10/1769), overleden Romastraat G 148, weduwe, moeder van Evert, arbeider, Lieuwe, tapper en afwezige Jan Zytzes Hoog, militair in Nederlands OostIndien. (in tafel 'Aafke') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-148Gardenierstraat 7Johanna Coulbout... 1851 wijk C-155, 168, wijk F-115, 249, supp wijk C-236; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-148; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-148Gardenierstraat 7Popkje Meintes de Jager... Plekker; BS ovl 1867; bev.reg. Ha18 51 wijk D-052, wijk G-109, 121, 148, supp wijk B-230, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-148Gardenierstraat 7Ritske Eeltjes van der Vorm... zv Eeltje Everts en Geiske Ritskes Hamers; BS huw 1826, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk E-124, 173, wijk G-148, wijk H-038; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, boterstouwer, wijk F-240; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-148Gardenierstraat 7Trijntje Klazes van der Zee... dv Klaas Simkes vdZ, en Sjoukje Sjoerds; BS huw 1826, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk E-124, 173, wijk G-148, wijk H-038; oud 48 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-240; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1591G-147 (Typelstegen)Isra?litische Gemeentebadhuis van de joden


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1591G-155 (Gardenierstraat)Israëlitische Gemeentewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3647Gardenierstraat 7 (G-157)Cornelis Bosma
  terug