Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Franekereind 9 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Franekereind 9,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 9 2-161 2-192 D-029 D-024


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 9, Harlingen
Naastliggers vanFranekereind 9
ten oostenFranekereind 11
ten oostenFranekereind 13
ten zuidenhet Franekereind
ten westenFranekereind 7


aangrenzende stegensteeg
Franekereind 9naamloze steeg ten oosten


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0318r van 13 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 7, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Rowel


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-161 Franekereind 9huis
eigenaarvroedsman Rowel
gebruikerTrijntie Harmens
huurwaardeCG 42:10:00
aanslag huurwaardeCG 08:10:00


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0278v van 19 dec 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 13, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis van vroedsman Rowel


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-161 Franekereind 9huis
eigenaarvroedsman Rowel
gebruikerTrijntie Harms
huurwaardeCG 42:10:00
aanslag huurwaardeCG 08:10:00
aansl. huurw. voldaan13-4-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-161 Franekereind 9huis
eigenaarvroedsman Rowel
gebruikerAlef van der Meulen
huurwaardeCG 42:10:00
aanslag huurwaardeCG 07:02:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-161 Franekereind 9huis
eigenaarRobbert Rowel
gebruikerRobbert Rowel
huurwaardeCG 42:10:00
aanslag huurwaardeCG 07:01:10


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-161 Franekereind 9Aleph van der Meulen, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaalCG 50:00:00


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-192 Franekereind 9J Albarda drCG 4:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-029Franekereind 9Hendrik(Us) Stroband... dopen Grote Kerk HRL 1808, 1811, BS huw 1811, huw 1813, huw 1817 1858 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-029, wijk H-162, supp wijk D-185; gebruiker wijk H-072, commissaris van politie; eigenaar is Sjoerd Veenstra, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-029Franekereind 9Jacobus Oosterbaan... BS huw 1816, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk F-039, supp wijk G-402; eigenaar en gebruiker van wijk D-029, koekebakker, 1814. (GAH204); oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk F-174; VT1839; ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-029Franekereind 9Jacob Oosterbaan Jacob Oosterbaan koekebakker


1815 - variaadresbronbericht
Franekereind 9Leeuwarder Courant 26 juniOuders en voogden genegen zijnde hun zoon of pupil, het koek- en banket-bakken te laten leren, vervoege zich hoe eer hoe liever bij J. Oosterbaan, mr. koek- en banket-bakker, bij de Franeker Pijp, te Harlingen. Brieven franko.


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 99 van 15 mei 1819
adressoortbedraggebruik
D-029Franekereind 9koopaktefl. 2300huis en bakkerij D-029
 
verkoperJacobus Oosterbaan
koperBernardus Derks Eerdmans (te Bolsward)


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-029Franekereind 9Johannes Bernardus Eerdmans, overleden op 22 februari 1822zoon van Bernardus Dirks Eerdmans, mr. bakker (Voorstraat D 29) en Anna-Margrieta Molenbergh, broer van minderjarige Magdalena Bernardus Eerdmans. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 742Franekereind 9Bernardus Dirks EerdmansHarlingenbanketbakkerhuis en erf (230 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-029Franekereind 9Anna Margaretha Molenbergh... BS ovl 1834; bev.reg. HRL 1851 wijk G-001; oud 40 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk D-029; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-029Franekereind 9Bernardus Dirks Eerdmans... wijk D-033, wijk G-001; oud 55 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, koek- en banketbakker, wijk D-029; VT1839; B.D.E. eigenaar van percelen nrs. 742 en 743 te HRL, banketbakker, woonplaats HRL, legger nr. ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-029Franekereind 9Yeme de Haasoud 35 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, bakkersknecht, wijk D-029; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-029NoordijsBernardus Eerdmans55 jBolswardm, protestant, gehuwd, koek en banketbakker
D-029NoordijsAnna Margreta Molenberg40 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
D-029NoordijsJohannes Eerdmans17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-029NoordijsDirk Eerdmans9 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-029NoordijsMartie Eerdmans15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-029NoordijsAntie Eerdmans11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-029NoordijsGrietje Eerdmans8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-029NoordijsYeme de Haas35 jFranekerm, protestant, ongehuwd, bakkersknegt
D-029NoordijsTietje Westveld23 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-029Franekereind 9Gouke Hingst... H, en Elisabeth Stijl; BS huw 1823, huw 1826, huw 1828, ovl 1839, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk D-029, regattdv1826 -93; gebruiker van wijk D-026, koopman, eigenaar is S.G. Hingst, 1814. (GAH204); oud 63 ... (alles)


1852 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49050 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 67 van 17 sep 1852
adressoortbedraggebruik
D-029Franekereind 9koopaktefl. 4000huis aan het franeker end D-029
 
verkoperBernardus Dirks Eerdmans
koperJohannes Eerdmans (gehuwd met Immegje Jellema)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2773D-029 (Franekereinde)Sjoerd Zaagsmawoonhuis


1865 - variaadresbronbericht
Franekereind 9Jaarboekje voor de Stad HarlingenFranekereind wijk D-029, afvaart veerschip op Joure: Woensdag 1 uur.


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2773D-024 (Franekereind)Casper de Haanwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2773Franekereind 9 (D-024)Gerrit de Haan


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Franekereind 9 Johannes Dijkstra Jzn.banketbakker
vorige grondslagf. 1200
huidige grondslagf. 1500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Franekereind 9H.Feikemaarts


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 9H. Postma95Arts


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 9H. Postma552Arts


1947 - kentekenadresnaam
B-31082
Franekereind 9Izaak Adriaan Marie van Rij


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindI.A.M. v. Rij552Arts


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindI.A.M. v. Rij552Arts


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindGemeente en Gem. Instellingen880Woonh. burgem. B. Nauta


1965 - adresboekadresnaam
Franekereind 9L. (Leendert) Zeelen


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 9rijksmonument 20338


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 2773Franekereind 9
  terug