Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Franekereind 7 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Franekereind 7,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 7 2-155 2-191 D-028 D-023
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 7 2-160 2-191 D-028 D-023


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 7, Harlingen
Naastliggers vanFranekereind 7
ten oostenFranekereind 9
ten zuidenhet Franekereind
ten westenFranekereind 5


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0318r van 13 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 7Franekereind NZ [staat: Voorstraat tussen de Zakkendragers- en Lambert Warndersbruggen]huis
 
koper provisioneelVroedsman Barent Rowel c.u.GG 900:00:00
huurderMinse Roeloffs c.u.
naastligger ten oostenvroedsman Rowel
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenburgemeester Sloterdijk
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGeertie Sipkes, weduwe van
wijlen Arjen Teunis, als moeder en wettige voorstanderse over haar minderjarige kschipper (smal-)


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-155 Franekereind 7huis
eigenaarJane Broers
gebruikerJane Broers
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:04:00
 
2-160 Franekereind 7huis
eigenaarburgemeester Sloterdijk
gebruikerburgemeester Sloterdijk
huurwaardeCG 72:00:00
aanslag huurwaardeCG 14:08:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-155 Franekereind 7huis
eigenaarJan Broers
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:04:00
opmerkingdoor de executeur ontfangen
aansl. huurw. voldaan--
 
2-160 Franekereind 7huis
eigenaarb[urgem]r. Sloterdijk
huurwaardeCG 72:00:00
aanslag huurwaardeCG 14:08:00
aansl. huurw. voldaan21-3-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-155 Franekereind 7huis
eigenaarJan Broers
gebruikerJan Broers
opmerkingIs 1724 insolvent verklaert
 
2-160 Franekereind 7huis
eigenaarwed. burgemeester Sloterdijk
gebruikerwed. burgemeester Sloterdijk
huurwaardeCG 72:00:00
aanslag huurwaardeCG 12:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-155 Franekereind 7huis
eigenaarconvooymr. Sloterdijk
gebruikerconvooymr. Sloterdijk
huurwaardeCG 26:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:06:10
 
2-160 Franekereind 7huis
eigenaarconvooymr. Sloterdijk
gebruikerconvooymr. Sloterdijk
huurwaardeCG 72:00:00
aanslag huurwaardeCG 12:00:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-160 Franekereind 7convoymr. Sloterdijk, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaalCG 75:00:00


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-191 Franekereind 7Harmen WinnekesCG 6:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-028Franekereind 7Harm Wennekes... van wijk D-022, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk D-027, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-028; gebruiker H.F. Schoonhoff, 1814. (GAH204); id. van wijk E-002; gebruiker G. Telsemeyer, koopman, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-028Franekereind 7Hermanus Fredericus Schoonhoff... 1811 HRL, zv Bernhard S, en Anna Margaretha Plake; BS geb 1811, ovl 1837, ovl 1849; gebruiker van wijk D-028; eigenaar is H. Wennekes, 1814. (GAH204); H.F.S. en Taedske Sjoerds Langijs, beide van HRL, zijnde de ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-028Franekereind 7H Wennekes H F Schoonhoff


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 741Franekereind 7erven wed. Hendrik WennekesHarlingenhuis en erf (148 m²)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. D-028 N Meyer stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-028NoordijsNikolaas Meyer26 j*Amsterdamm, protestant, gehuwd, winkelier
D-028NoordijsJetske Kreyl25 j*Harlingenv, protestant, gehuwd
D-028NoordijsFoekje Meyer4 j*Harlingenv, protestant, ongehuwd
D-028NoordijsBaukje Meyer2 j*Harlingenv, protestant, ongehuwd
D-028NoordijsAntje Meyer8 m*Harlingenv, protestant, ongehuwd
D-028NoordijsJanna van der Velde29 j*Makkumv, rooms katholiek, ongehuwd


1846 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 27 mrt 1846
D-028Franekereind 7Een wel ter nering staande KOOPMANS-HUIZINGE met ANNEXEN aan de Voorstraat nabij het Noordijs, laatst bewoond door Nicolaas, Meyer. Provisioneel verkocht op 8 apr 1846 door notaris Goslings..


1846 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 21 apr 1846
D-028Franekereind 7Een wel ter nering staande KOOPMANS-HUIZINGE met ANNEXEN aan de Voorstraat nabij het Noordijs, laatst bewoond door Nicolaas, Meyer. Finaal verkocht op 22 apr 1846 door notaris Goslings. Waarop geboden is f. 825..


1847 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 741 Jelle h Vierseneen nieuw onderwerk, veel verbeterd zoowel van binnen als buiten


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-028Franekereind 7Wiepkje Alkes Kramer, overleden op 20 januari 184871 jr, geboren Vlieland 20/9/1776, overleden Franekerend D 28, weduwe, moeder van Trijntje Folkerts Koudenburg (vrouw van Jelle Hendriks Viersen, koopman). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-028Franekereind 7Aaltje van der Vliet... (?), ovl wijk E-184, dv Haye vdV, en Trijntje Berends (Faber); BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk D-028; oud 44 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk D-025; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-028Franekereind 7Nicolaas Giel... 1820, trekschipper in 1855, zv Frederik G, en Anna Bernei; BS huw 1820, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk D-028; oud 44 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, blauwverver, wijk D-025; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2772D-028 (Franekereinde)Foeke Buitenrustwoonhuis


1879 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 31 okt 1879
D-028Franekereind 7Een zeer geschikt burgerwoonhuis c.a. aan het Noordijs, thans in gebruik bij K. de, Vries. Finaal verkocht op 5 nov 1879 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 1466..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2772D-023 (Franekereind)Wed. en erven Foeke Buitenrustwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2772Franekereind 7 (D-023)Gereformeerde Kerk


1917 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 7, HarlingenFranekereind 7H. Assinkhoofd der geref. school voor l. en m.u.l.o


1928 - adresboekadresnaamberoep
Franekereind 7S. v/d Zeerijksveldwachter (gep.)


1957 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Franekereind 7, HarlingenFranekereind 7 Buismantimmer- en aannemersbedrijf


1965 - adresboekadresnaam
Franekereind 7D.G.A. (Dora) Idema


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 7rijksmonument 20337


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 2772Franekereind 7
  terug