Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Franekereind 5 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Franekereind 5,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 5 2-155 2-191 D-027 D-022
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 5 2-160 2-191 D-027 D-022


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 5, Harlingen Franekereind 5, Harlingen
Naastliggers vanFranekereind 5
ten oostenFranekereind 7
ten zuidenhet Franekereind
ten westenFranekereind 3


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0318r van 13 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 7, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgemeester Sloterdijk


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-155 Franekereind 5huis
eigenaarJane Broers
gebruikerJane Broers
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:04:00
 
2-160 Franekereind 5huis
eigenaarburgemeester Sloterdijk
gebruikerburgemeester Sloterdijk
huurwaardeCG 72:00:00
aanslag huurwaardeCG 14:08:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-155 Franekereind 5huis
eigenaarJan Broers
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:04:00
opmerkingdoor de executeur ontfangen
aansl. huurw. voldaan--
 
2-160 Franekereind 5huis
eigenaarb[urgem]r. Sloterdijk
huurwaardeCG 72:00:00
aanslag huurwaardeCG 14:08:00
aansl. huurw. voldaan21-3-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-155 Franekereind 5huis
eigenaarJan Broers
gebruikerJan Broers
opmerkingIs 1724 insolvent verklaert
 
2-160 Franekereind 5huis
eigenaarwed. burgemeester Sloterdijk
gebruikerwed. burgemeester Sloterdijk
huurwaardeCG 72:00:00
aanslag huurwaardeCG 12:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-155 Franekereind 5huis
eigenaarconvooymr. Sloterdijk
gebruikerconvooymr. Sloterdijk
huurwaardeCG 26:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:06:10
 
2-160 Franekereind 5huis
eigenaarconvooymr. Sloterdijk
gebruikerconvooymr. Sloterdijk
huurwaardeCG 72:00:00
aanslag huurwaardeCG 12:00:00


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0223r van 19 jan 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenS. Sloterdijk convooimeester


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-160 Franekereind 5convoymr. Sloterdijk, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaalCG 75:00:00


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0030r van 19 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgemeester B. van der Meulen


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-183 Franekereind 5Harmen Winnekes


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0155r van 30 jun 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van Stijl


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-191 Franekereind 5Harmen WinnekesCG 6:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-027Franekereind 5Grietje Harmensgeb 1787 HRL, ovl 19 jan 1814 HRL; wijk D-027, dv Harmen Arentsen en Geertruida Arents; BS ovl 1814


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-027Franekereind 5Harm Wennekes... 15 okt 1795. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk D-022, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk D-027, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-028; gebruiker H.F. Schoonhoff, 1814. (GAH204); id. van wijk ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-027Franekereind 5H Wennekes H Wennekes koopman


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 740Franekereind 5Johannes LantingHarlingenverwerhuis en erf (160 m²)


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-027Franekereind 5Johannes Lanting, overleden op 14 november 1835verver/glazenmaker Voorstraat /bij Zakkendragersbrug D 27, man van Jeltje Jacobi, idem (erft vruchtgebruik), vader van minderjarige Joukje en Pieter Johannes Lanting. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1836 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-027Franekereind 5Jeltje Jacobi, overleden op 16 mei 1836wed. Johannes Lanting, in leven mr. verver/glazenmaker Voorstraat /Zakkendragersbrug D 27, moeder van minderjarige Joukje en Pieter Johannes Lanting (voogd is Elisa Prillevits, boekverkoper). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. D-027 C Boterweg stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-027NoordijsCoenraad Boterweg33 jHarlingenm, protestant, gehuwd, koopman en winkelier
D-027NoordijsAntje Zwanenburg33 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-027NoordijsDurk Boterweg1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-027NoordijsJeltie Boterweg4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-027NoordijsAukje Boterweg3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-027NoordijsJantie Boterweg9 mHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-027Franekereind 5Antje Jans Zwanenburg... 1833, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk A-114, wijk B-116; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-027; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-027Franekereind 5Coenraad Boterweg... bev.reg. HRL 1851 wijk A-114, 241; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman/winkelier, wijk D-027; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-027Franekereind 5Levij Liepman de Vries... voor 1871, huwt met Mariane Stokvis, winkelbediende en koopman, NI, woonde tussen 1851 en 1860 in wijk D-027, wijk G-192 wijk G-0263, kind: Schoone Levi dV, geb 1810 HRL; BS huw 1832, ovl 1870, bevrHRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-027Franekereind 5Luutske Wassenaargeb 1784 Kimswerd, Vst 4 apr 1854 uit Almenum, A 21 jun 1856 Kimswerd, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk D-027, wijk G-081


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 740D-027 (Franekereinde)erv. Tjalke van Reeswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 740D-022 (Franekereind)Wed. en erven Tjalke van Reeswoonhuis


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 5, HarlingenFranekereind 5A. Gnoddephotografische kunstinrichting


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4605Franekereind 5 (D-022)Antje van Rees (wed. R. Vellinga)


1909 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 5, HarlingenFranekereind 5A. Gnoddegoedkoope portretten


1910 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 5, HarlingenFranekereind 5A. Gnoddefotografie


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Franekereind 5 Andries Gnoddephotograaf
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 1000


1925 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 5, HarlingenFranekereind 5A. Gnoddefotografische kunstinrichting


1928 - adresboekadresnaamberoep
Franekereind 5A.Gnoddefotograaf
Franekereind 5J.Gnoddekantoorbediende


1936 - kentekenadresnaam
B-22619
Franekereind 5Theunis ten Kate


1965 - adresboekadresnaam
Franekereind 5I.H. (Izaak) de Jager


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 5rijksmonument 20336


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 4605Franekereind 5


onbekend - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Franekereind 5, HarlingenFranekereind 5A. Gnoddefotografisch atelier
  terug