Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Franekereind 3 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Franekereind 3,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 3 2-158 2-190 D-026 D-021
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 3 2-159 2-190 D-026 D-021


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 3, Harlingen
Naastliggers vanFranekereind 3
ten oostenFranekereind 5
ten zuidenhet Franekereind
ten westenFranekereind 1


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-158 Franekereind 3huis
eigenaarCornelis Freerx
gebruikerCornelis Freerx
huurwaardeCG 47:00:00
aanslag huurwaardeCG 09:08:00
 
2-159 Franekereind 3huis
eigenaarTiaard Tiaerdsen
gebruikerTheod. Binsonides
huurwaardeCG 60:00:00
aanslag huurwaardeCG 12:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-158 Franekereind 3huis
eigenaarCornelis Freercks
huurwaardeCG 17:00:00
aanslag huurwaardeCG 09:08:00
aansl. huurw. voldaan13-4-1720
 
2-159 Franekereind 3huis
eigenaarTiaard Tiaardsen
gebruikerHarmen Ages
huurwaardeCG 60:00:00
aanslag huurwaardeCG 12:00:00
aansl. huurw. voldaan17-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-158 Franekereind 3huis
eigenaarCornelis Freerks
gebruikerCornelis Freerks
huurwaardeCG 47:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:17:00
 
2-159 Franekereind 3huis
eigenaarJacob van der Form
gebruikerJacob van der Form
huurwaardeCG 60:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-158 Franekereind 3huis
eigenaarburgemr. Veersma
gebruikerburgemr. Veersma
huurwaardeCG 47:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:16:10
 
2-159 Franekereind 3huis
eigenaarburgemr. van der Vorm
gebruikerburgemr. van der Vorm
huurwaardeCG 60:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:00:00


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0223r van 19 jan 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 3Franekereind NZ [staat: voordiep van het Noordijs] bij de Zakkedragersbrughuis, tuin en plaats
 
koperSimon Simons Stijl CG 1999:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:10:00
huurderoud burgemeester Jacobus van der Form
naastligger ten oostenS. Sloterdijk convooimeester
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenoud burgemeester Cornelis Veersma
naastligger ten westenJan Hendriks pannenboeter
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGijsbert Seerps Wildschut, gehuwd metbontreder
Antie Simons Stijl


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-158 Franekereind 3burgemr. Veersma, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaalCG 24:00:00
2-159 Franekereind 3Symon Stijl, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 40:00:00


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0152r van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 1, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSimon Stijl


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0086v van 11 okt 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 1, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSimon Stijl koopman


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0030r van 19 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 3Voorstraat tussen Zakkendragers- en Lammert Warndersbruggenhuis
 
koper door niaarjuffrouw Catharina Gratama, gehuwd metGG 2370:00:00
dr. Gayus Andrae
geniaarde koperGompert Salomons, gehuwd metkoopman
Sara Philippus
naastligger ten oostenburgemeester B. van der Meulen
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenSimon Stijl koopman
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenTjalling Tjallingii koopman
verkoperDaniel van Sloterdijk, erfgenaamgriffier
verkoperWillem van Sloterdijk, erfgenaamMakkum
verkoperMathijs Adolph van Idsinga, erfgenamen van
Taco Sloterdijck
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon Stijl koopt, na niaar vicinitatis tegen Gompert Salomons x Sara Philippus, een treffelijke groote huisinge aan de Voorstraat tusschen de Sakkedragers en Lammert Warners bruggen. Ten O. burgemeester B. van der Meulen, ten Z. straat, diept en koopman Simon Stijl, ten W. het Noordijs, ten N. koopman Tjalling Tjallingii. Geen grondpacht. Gekocht van griffier der Admiraliteit in Friesland Daniel van Sloterdijk, jur. dr. te Makkum Willem van Sloterdijk, en ontvanger der boelgoederen en oud secretaris van Harlingen Matthijs Adolph van Idsinga, zijnde de testamentaire erfgenamen van Taco Sloterdijck, voor 2370 gg.


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0057v van 3 sep 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 1, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSybrand Hingst koopman


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0155r van 30 jun 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 3Franekereind NZ [staat: bij de Zakkedragersbrug]huis
 
koperHeerke Jans, gehuwd metschipper (schuit-)CG 825:00:00
Trijntje Barts
naastligger ten oostende erven van Stijl
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westende erven van IJsbrandy
naastligger ten noordenHarmen Winekes koopman
verkoperJacob Dirks Danserplateelschilder en winkelier


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-190 Franekereind 3S HingstCG 4:00:00huis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-026Franekereind 3Dirk Vellingageb 1741 ... , ovl 14 dec 1814 HRL, huwt met IJttje Tolsma, vol. wijk D-026, kinderen: Catharina, geb 1767 HRL, Christina V, geb 1770 HRL; BS ovl 1814, ovl 1839, ovl 1859


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-026Franekereind 3Gouke Hingst... 1826, huw 1828, ovl 1839, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk D-029, regattdv1826 -93; gebruiker van wijk D-026, koopman, eigenaar is S.G. Hingst, 1814. (GAH204); oud 63 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-026; ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-026Franekereind 3S G Hingst G Hingst koopman


1816 - bewonersadresnaamgegevens
D-026Franekereind 3Sybrand Goukes Hingst... en gebruiker van wijk D-020, koopman, medegebruiker Simon Hingst, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-026, gebruiker is G. Hingst, koopman, 1814. (GAH204); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, ... (alles)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 739Franekereind 3Gauke HingstHarlingenfabrikeurhuis en erf (280 m²)


1832 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-026Franekereind 3Catharina Hingst, overleden op 23 juni 183249 jr, zuster van Gouke, koopman/raadslid (Voorstraat D 26), Simen-Stijl, koopman en Jelle Hingst, idem Amsterdam. Saldo fl. 115.829,48. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-026Franekereind 3Trijntje S Vellingaoud 29 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk D-026; VT1839


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-026Franekereind 3Christina Vellinga, overleden op 22 november 183969 jr, overleden Voorstraat D 26, vrouw van Gouke Hingst, wethouder (getrouwd 1803: erft vruchtgebruik), geen kinderen, zuster van Catharina (wed. Petrus Greydanus, in leven rector Latijnse Scholen) en wijlen Minne Vellinga (vader van afwezige Dirk Minnes Vellinga, te Wageningen) (beide testamentair en ab intestato erfgenamen). Saldo fl. 43.300,64. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-026NoorderhavenGauke Hingst63 jHarlingenm, protestant, weduwnaar, geen
D-026NoorderhavenTrijntie S Vellinga29 jMakkumv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-026Franekereind 3Sjoerd de Heer... 1853 uit Leeuwarden, ovl wijk D-047, zv Brand dH, en Hieke Boomsma; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk D-026, wijk E-002, wijk F-054, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 739D-026 (Franekereinde)F. Feijtama Tjallingiiwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 739D-021 (Franekereind)Afgescheiden Christelijke Gemeentewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4604Franekereind 3 (D-021)Gereformeerde Kerk


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Franekereind 3 Cornelis Johs. Hakmanpredikant
vorige grondslagf. 2100
huidige grondslagf. 2100


1928 - adresboekadresnaamberoep
Franekereind 3R.W.Huizingpredikant


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindCh.C. v. Zijll de Jong980Stafemployé K.P.M.


1965 - adresboekadresnaam
Franekereind 3G.J.H. (Gerben) Oswald


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 3rijksmonument 20335


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 7483Franekereind 3
  terug