Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Franekereind 19 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Franekereind 19,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 19 2-185 2-215 D-069 D-068


Huisnaam in: 1631
Gebruik:
Naam: het dockumer veerschip
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanFranekereind 19
ten oostenFranekereind 21
ten zuidenhet Franekereind
ten westenFranekereind 17
ten noordenhet Scheffersplein


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 618r van 9 mei 1602 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Franekereind 19Tetman Sipckes x Sympck Sytses wandelen een huis en schuur aan de noordzijde van het water in de nieuwe stad. Ten O. metselaar Dirck Claesen, ten W. wd. Uulcke van Gaest. Mede een vrije plaats over de Droogstraat, strekkende tot aan de stadswal, net als de andere plaats. Door wandel verkregen van Gerbrandt Jans x Jets Freercx te Wijnaldum.


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 pagina 568r van 10 jun 1615 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Franekereind 19Aernt Gerryts, bakker x Niescke Emmericks kopen een huis nz. Voorstraat bij de Franekerpijpen, met de steeg oost en west strekkende. Ten O. de proclamanten, ten W. erven Siouue Ottes. Grondpacht 29 st aan de huiszittende armen. Floreen 3 st min 3 pn in de algemene aanbreng. Gekocht van Tethman Sipckes voor 1000 gg.


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0149v van 18 jan 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 19Franeker Pijpen (bij de)huis
 
koperCornelis Bastiaens, gehuwd metbakkerGG 2850:00:00
Ariaentie Pytters
verpachter grondde huiszittende armenCG 1:09:06
floreenbelastingGG 0:03:03
huurderN. N. CG 150:00:00
naastligger ten oostenHans Hendrix
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erven van Atte Fransen
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJochum Dirxkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Bastiaens, bakker x Ariaentje Pytters kopen een huis bij de Franeker Pijpen. Ten O. Hans Hendrix, ten W. erven Atte Fransen. Grondpacht 29 st 6 pn aan de huiszittende armen en 3 st min 3 pn floreen in de algemene aanbreng. Gekocht van koopman Jochum Dirx voor 2850 gg.


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0231r van 11 sep 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 19Franekerpijp NZ, bij dehuis met bakkerij en plaats
 
koperReyn Ulbes, gehuwd metGG 2000:00:00
Grietie Cornelis
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:09:00
naastligger ten oostenPytter Douwes koopman
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenAbbe Luyckes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCornelis Bastiaens c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReyn Ulbes x Grietie Cornelis kopen een huis, bakkerij en plaats nz. Franeker pijpen. Ten O. koopman Pytter Douwes, ten Z. de straat, ten W. Abbe Luyckes. Grondpacht 29 st. Floreen 3 st minus 3 pn. Gekocht van Cornelis Bastiaens c.u. voor 2000 gg.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0113v van 5 okt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 19Franekereind NZ [staat: bij de Franekerpijp]huis
 
koperJarigh Pytters Adama, gehuwd metGG 1600:00:00
Aeltie Bartels
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:09:00
naastligger ten oostenPytter Douwes koopman
naastligger ten zuidenFranekereind
naastligger ten westenAebe Lucas
naastligger ten noordenN. N.
verkoperRein Ulbes c.u.


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0183v van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 21, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgemeester Jarig Pieters Adema


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0115r van 17 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 17, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgemeester Adama


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0003va van 25 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 17, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenoud burgemeester Adema


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0052v van 5 feb 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 17, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgemeester Adema


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0218r van 24 jun 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 17, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgemeester Heins c.fr.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-185 Franekereind 19huis
eigenaarburgemeester Adama
gebruikerPieter Adama
huurwaardeCG 51:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:04:00
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpachtCG 01:09:00
aanslag grondpachtCG 00:07:04


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-185 Franekereind 19huis
eigenaarb[urgem]r. Adema erven
gebruikerPieter Adema
huurwaardeCG 51:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:04:00
aansl. huurw. voldaan22-4-1720
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpachtCG 01:09:00
aanslag grondpachtCG 00:07:04
aansl. grondp. voldaan14-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-185 Franekereind 19huis
eigenaarburgemeester Adema
gebruikerPyter Adema
huurwaardeCG 51:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:10:00


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0255r van 20 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 21, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Adama


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0002ra van 4 apr 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 17, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Adema mr. bakker


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-185 Franekereind 19huis
eigenaarJarig Adama
gebruikerJarig Adama
huurwaardeCG 51:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:10:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-185 Franekereind 19Gerrit Offringa, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 15:00:00


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0160r van 18 dec 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 21, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJarigh Adema


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0028r van 16 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 19Franekereind NZ [staat: bij de Franekerpijpen tussen de Lammert Warnders- en de Zoutdragersbruggen]huis en bakkerij
 
koperMinne Harmens Wilda mr. bakkerGG 542:07:00
huurderJohannes Klock mr. bakker
naastligger ten oostenHans Hansen de oudehoutmolenaar
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenMelle Ynses
naastligger ten noordende erven van Hendrik Smid
verkoperAeltie Pieters Adema, gehuwd metSneek
Pier Stellingwerf, erfgename van haar broertinnegieterSneek
Jarig Ademaconstapel en werkmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMinne Harmens Wilda, mr. bakker, koopt huis en bakkerij c.a. omtrent de Franekerpijpen, tusschen de Lammert Warners en zoutdraagers bruggen, bewoond door mr. bakker Johannes Klerk (Kloek?). Geen grondpacht. Begerechtigd met een vrije steeg aan de Zoutsloot. Ten O. Hans Hansen, houtmolenaar, ten W. Hille Ynses, ten Z. de straat, ten N. erven Hendrik Smids. Gekocht van Aeltie Pieters Adema x tingieter te Sneek Pier Stellingwerf, als erfgename van haar broer de constapel en marktmeester te Harlingen Jarig Adema voor 542 gg 7 st.


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0238r van 20 okt 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 19Voorstraat NZ bij de Zoutdragersbrughuis en bakkerij
 
koperGerlof Claezes GG 560:00:00
naastligger ten oostende erven van Hans Hanzes de oude
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenMelle Ynzes
naastligger ten noordende erven van Hendrik Smit
verkoperRinske Donker, weduwe van
wijlen Tjepke Gratamakoopman


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0049r van 13 dec 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 21, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van G. Steenveld


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0225v van 20 mrt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 21, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van G. Steenveld


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0154r van 13 nov 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 21, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Steinfurt


1809 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51001 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 36 van 30 sep 1809
adressoortbedraggebruik
D-069Franekereind 19huurcontractfl. 80huis en bakkerij D-069
 
verhuurderMettie Oebles (wv Franq Halstra)
huurderJacob Pieters Poelstra (gehuwd met Aafke Sikkes Brouwer)


1809 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51001 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 37 van 30 sep 1809
adressoortbedraggebruik
D-069Franekereind 19koopaktefl. 2800huis en bakkerij D-069
 
verkoperMettie Oebles (wv Franq Halstra)
koperJacob Pieters Poelstra (gehuwd met Aafke Sikkes Brouwer)


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0298v van 12 nov 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 19Franekereind NZ [staat: Voorstraat bij Zoutdragersbrug] D-069huis en bakkerij
 
koperJacob Pieters Poelstra, gehuwd metmr. bakkerCG 2800:00:00
Aafke Sikkes Brouwer
huurCG 80:00:00
naastligger ten oostende weduwe van Komst
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenJan Visser
naastligger ten noordenJan Roodtje
verkoperMetje Oebeles, weduwe van
wijlen Frank Halstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Pieter Poelstra, mr. bakker x Aafke Sikkes Brouwer koopt huis en bakkerij aan de Voorstraat bij de Zoutdragersbrug wijk D-069, met een vrije steeg en op- en afslag op de Zoutsloot. Ten O. wd. Komst, ten Z. de straat, ten W. Jan Visser, ten N. Jan Roodtje. Gekocht van Mettje Oebeles wv Freerk Halstra.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-215 Franekereind 19Jacob P PoelstraCG 3:00:00(lotten)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-069Franekereind 19Jacob Pieters Poelstra... gepresteerd in handen van drost H.J. Westra, op 29 mei 1806. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk D-069, bakker, 1814. (GAH204); J.P.P. en Tettje Sikkes, beide van HRL, zijnde de aangaage gedaan onder productie ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-069Franekereind 19Jacob Poelstra Jacob Poelstra bakker


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 748Franekereind 19Jacob Pieters PoelstraHarlingenbakkerhuis en erf (158 m²)


1834 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50014 (notaris Michiel Goslings) repertoire nr. 1 van 17 jan 1834
adressoortbedraggebruik
D-069Franekereind 19koopaktefl. 4500huis en bakkerij
 
verkoperJacob Pieters Poelstra (gehuwd met Aafke Sikkes Brouwer)
koperBroer Klaas Plantinga (gehuwd met Christina Elisabeth Koeze)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-069Franekereind 19Anna Knoop... Hermanus Jans K, en (Rinske Gerbens); BS huw 1837, ovl 1839, huw 1840, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk D-069, wijk E-008, wijk F-245, 317, wijk G-013, wijk H-010, 157, supp wijk G-397; oud 41 jaar, geb Sneek en ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-069Franekereind 19Broer Klazes Plantinga... eykhout; BS ovl 1842; oud 38 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, brood- en kleinbakker, wijk D-069; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-069Franekereind 19Catharina Ferf... wonende te HRL, dv Anne F, en van Grietje Willems de Boer; BS huw 1831, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk D-069, wijk A-115; oud 37 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk A-160; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-069Franekereind 19Christina E Coeseoud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk D-069; VT1839


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-069Franekereind 19Johannes Broers Plantinga, overleden op 22 februari 18394 wk, overleden Voorstraat D 69, zoon van Broer Klazes Plantinga, bakker en Cristina-Elisabeth Koeze. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-069Bij Lammert W. BrugBroer K Plantinga38 jLeeuwardenm, protestant, gehuwd, brood en kleinbakker
D-069Bij Lammert W. BrugChristina E Coese34 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
D-069Bij Lammert W. BrugAlbertus Plantinga9 jLeeuwardenm, protestant, ongehuwd
D-069Bij Lammert W. BrugKlaas Plantinga7 jLeeuwardenm, protestant, ongehuwd
D-069Bij Lammert W. BrugJacob Plantinga6 jLeeuwardenm, protestant, ongehuwd
D-069Bij Lammert W. BrugWaltie Jac. Plantinga8 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd
D-069Bij Lammert W. BrugAnna Catharina Plantinga5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-069Bij Lammert W. BrugFroukje Plantinga4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-069Bij Lammert W. BrugJeltie Plantinga2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-069Bij Lammert W. BrugGerrit Rikkers23 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, bakkersknegt
D-069Bij Lammert W. BrugHendrikus Conradi17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, bakkersknegt
D-069Bij Lammert W. BrugJanke Kooistra18 jSurgv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-069Franekereind 19Broer Klazes Plantinga, overleden op 13 juni 184240 jr, bakker, geboren Leeuwarden, overleden Franekerend D 69, man van Christina-Elisabeth Kroese, bakkerin, vader van minderjarige Albertus, Waltje-Jacoba, Klaas, Jacob, Anna-Catharina-Juliana, Froukje, Jeltje, Piet-Hein en Popkje Broers Plantinga. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-069Franekereind 19Popkje Broers Plantinga, overleden op 14 juni 18431 3/4 jr (geboren 11/10/1841), overleden Voorstraat D 69, dochter van wijlen Broer Klazes Plantinga en Christina-Elisabeth Koeze, bakkersche, zuster van minderjarige Albertus, Jacoba, Vrouwkje, Hanna, Piet-Hein, Klaas, Jacob en Jeltje Broers Plantinga. Saldo fl. 115,-. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-069Franekereind 19Jacomina Gerhardus Acronius, overleden op 22 januari 18463 wk (geboren 3/1/1846), overleden Franekerend D 69, dochter van Gerhardus Acronius, bakker en Christina-Elisabeth Koeze (wed. Broer Klazes Plantinga), halfzuster van minderjarige Albertus, Waltje, Jacoba, Klaas, Jacob, Antje, Froukje, Jeltje en Piet-Hein Broers Plantinga (uit 1e huwelijk moeder). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-069Franekereind 19Hendrica Tingnagel... 1870 HRL, naaister, ChrAfgesch, N.H., dv Antoon T, en Antje Hiemstra; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk D-069, wijk E-283, wijk H-235; oud 35 jaar, geb Eestrum en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk A-165; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 748D-069 (Franeker-eind)Broer Klazes Plantengawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 748D-068 (Franekereinde)Klaas Fortuinwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4800Franekereind 19 (D-068)Klaas Fontein


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Franikerend 19K. Fortuinjongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
bakker


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Franekereind 19 Klaas Fortuinbroodbakker
vorige grondslagf. 1100
huidige grondslagf. 1100
Franekereind 19 Jan van Wierbakkersknecht
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1925 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 19, HarlingenFranekereind 19J. van WierVooruitgang, n.v. bakkerij debakkerij, depot van


1928 - adresboekadresnaamberoep
Franekereind 19S.Sijbesmafabrieksarbeider
Franekereind 19J. van Wierbroodbakker


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindJ. v. Wier jr.813Bakkerij


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindJ. v. Wier jr.813Bakkerij


1965 - adresboekadresnaam
Franekereind 19J. (Jan) van Wier


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 19beeldbepalend pand8 van 10
  terug