Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Franekereind 18 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Franekereind 18,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 18 3-136 3-181 G-014 G-013
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 18 3-137 3-181 G-014 G-013


Huisnaam in: 1653
Gebruik:
Naam: de muysevreuchde
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanFranekereind 18
ten oostenFranekereind 20
ten zuidende Zoutstraat
ten westenFranekereind 16
ten noordenhet Franekereind


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0020v van 20 feb 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGerrit Pyters slager


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0151v van 26 jan 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Gerrit Pyters


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0036va van 3 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van Antje Symons


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0300r van 1 dec 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van Antje Symens


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0113v van 18 nov 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaes Rintjes Botsma


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0312v van 5 sep 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 1, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenClaes Rinties Botsma q.q. c.s.


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0036r van 14 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenClaes Rinties Botsma


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-136 Franekereind 18woningh
eigenaarAndries Johannes
gebruikerAndries Johannes
huurwaardeCG 10:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00
 
3-137 Franekereind 18hoff
eigenaarvroedsman Bonk
gebruikervroedsman Bonk
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-136 Franekereind 18kamer
eigenaarAndries Johannes
huurwaardeCG 10:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00
aansl. huurw. voldaan--
opmerkinginsolvent
 
3-137 Franekereind 18hoff
eigenaargemeensman Bonk
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:00
aansl. huurw. voldaan--


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0061r van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 18Franekereind [staat: bij de Lammert Warnersbrug]huis
 
koperSybe Pieters c.u.timmermanGG 200:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:08:00
naastligger ten oostende erven van Symen Jacobs koopman
naastligger ten zuidenketen van Auckjen Fontein
naastligger ten westenJoh. Vosma koopman
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoper van 1/2Elisabeth Claeses Botsma, gehuwd met
Feytemakoopman
verkoper van 1/2Antie Jelles, weduwe van
wijlen Jan Lolles


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-136 Franekereind 18camer
eigenaarAndries Johannes
gebruikerAndries Johannes
opmerkingAo. 1720 insolvent verklaert
 
3-137 Franekereind 18hoff en kamer
eigenaarJacob Bonk
gebruikerJacob Bonk
opmerkingpro deo begeert


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0274v van 1 sep 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWybe Gerrits Backer


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-136 Franekereind 18kamer
eigenaarBeernt Willems
gebruikerFeyte Tjommes
huurwaardeCG 10:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:13:06
 
3-137 Franekereind 18woning
eigenaarwed. Dirk Taedes
gebruikerwed. Dirk Taedes
opmerkingpro deo begeert


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0035v van 31 mei 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWybe Gerrits Backer


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0062r van 11 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 18Franekereind ZZ [staat: bij de Lammert Warndersbrug bij de Franekerpijpen]huis
 
koperGemeensman Harmen Arents Baxma, gehuwd metGG 681:00:00
Attie Oepkes
naastligger ten oostenBerent Geersma
naastligger ten zuidenFreerk Fontein
naastligger ten westenFreerk Fontein
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoper van 1/4Otte Sybesmr. wolkammer
verkoper van 1/4meerderjarige vrijgezel Gijsbert Sybes
verkoper van 1/4meerderjarige ongehuwde dochter Trijntie Sybes
verkoper van 1/4Hiltie Sybes, gehuwd metFraneker
Philippus Lucas, erfgenamen van hun vadermr. wolkammerFraneker
wijlen Sybe Gerrits Backerkoopman


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-136 Franekereind 18Meinert Orks, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 08:00:00
3-137 Franekereind 18Sikke Jelles, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaalCG 06:00:00


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0071r van 6 mei 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman Baxma


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0264r van 12 mei 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFreerk Fontein


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0126v van 3 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFreerk Fontein


1810 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50002 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 122 van 20 feb 1810
adressoortbedraggebruik
G-014Franekereind 18koopaktefl. 203woning G-014
 
verkoperJan Wytses Vettevogel
koperJan Hendrik Gastrik


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-181 Franekereind 18Jan FonteinCG 1:10:00pakhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-014Franekereind 18Jan Fontein... 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-168, wagenhuis, ledig, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-014, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-015, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-016, koopman, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-014Franekereind 18Jan Fontein Jan Fontein pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 936Franekereind 18Freerk Fontein Jz.Harlingenkoopmanpakhuis en erf (75 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-014Franekereind 18Berber Lammerts Tolsma... Katholiek, dv Lambertus Dirks T, en Jantje Hilles Meyer; BS huw 1826, ovl 1879 bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 936G-014 (Franekereinde)Jan Freerk Fonteinpakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 936G-013 (Franekereinde)Jan Freerk Fonteinpakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4850Franekereind 18 (G-013)Sybrand Fontein


1928 - adresboekadresnaamberoep
Franekereind 18D.Overzetbakker


1931 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 18, HarlingenFranekereind 18 Overzetbakkerij


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 18D. Overzet508Brood-, koek- en banketbakk.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindD. Overzet508Br.-, koek- en banketb,


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindD. Overzet508Br.-, koek- en banketb,


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindD. Overzet508Br.-, koek- en banketb,


1957 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Franekereind 18, HarlingenFranekereind 18D. Overzetbrood-, koek-, beschuit- en banketbakkerij


1960 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Franekereind 18, HarlingenFranekereind 18 Overzetbrood- en banketbakkerij


1965 - adresboekadresnaam
Franekereind 18P. (Piet) Overzet


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 18beeldbepalend pand6 van 10
  terug