Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.



De omgeving van Franekereind 11 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Franekereind 11,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 11 2-162 2-193 D-159 D-025
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 11 2-162 2-193 D-030 D-026




Naastliggers vanFranekereind 11
ten oostenFranekereind 15
ten zuidenFranekereind 13
ten westenFranekereind 9


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-162 Franekereind 11huis
eigenaarvroedsman Rowel
gebruikervroedsman Rowel
huurwaardeCG 60:00:00
aanslag huurwaardeCG 12:00:00


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0278v van 19 dec 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 13, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erven van Freerk Jacobs


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-162 Franekereind 11huis
eigenaarvroedsman Rowel
huurwaardeCG 60:00:00
aanslag huurwaardeCG 12:00:00
aansl. huurw. voldaan13-4-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-162 Franekereind 11huis
eigenaarvroedsman Rowel
gebruikervroedsman Rowel
huurwaardeCG 60:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-162 Franekereind 11huis
eigenaarAleph van der Meulen
gebruikerAleph van der Meulen
huurwaardeCG 60:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:00:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-162 Franekereind 11Cornelis Brouwer, bestaande uit 3 personenpraesenteert voor het 1e jaar dubbeld
aangebooden capitaalCG 50:00:00


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-193 Franekereind 11J Albarda drCG 5:00:00huis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-030Franekereind 11Nolke van der Veer... in 1833, zv Marten Nolkes en Elisabeth Paulus; BS huw 1812, ovl 1815, huw 1816, ovl 1833; gebruiker wijk D-030, trekschipper; eigenaar is Cornelis B. Zoete, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-030Franekereind 11Cornelis B Zoete Nolke van der Veer trekschipper


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-030Franekereind 11Rinske Cornelis Zoete, overleden op 1 juni 1823dochter van Cornelis Bouwes Zoete, trekveerschipper (Voorstraat D 30) en Aukje Tjepkes Blok, zuster van minderjarige Akke, Dieuwke, Bouwe en Tjepke Cornelis Zoete. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1828 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 94 en 95 van 26 nov 1828
adressoortbedraggebruik
D-030Franekereind 11provisionele en finale toewijzingfl. 85koopmanshuis D-030
 
verkoperCornelis Bouwes Soete
koperHendrik Jietzes Wouda


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 743Franekereind 11Bernardus Dirks EerdmansHarlingenbanketbakkerpakhuis (63 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 744Franekereind 11Hendrik Jetses WoudaHarlingenwinkelierhuis en erf (147 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-030Franekereind 11Cornelis Bouwes Zoete... 1816, huw 1838, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk C-088, wijk H-195, supp wijk G-402; eigenaar van wijk D-030; gebruiker Nolke vd Veer, trekschipper, 1814. (GAH204); id. van wijk G-249; gebruiker Lolke S. Zwaal, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-030Franekereind 11Ymkje Geerts de Beer... de B., en Hieke Walles Hettema; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1835, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk D-030; Bote L. Tuininga en IJ.G. dB. beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-159Franekereind 11Aafke Ypes Schuitmaker... wijk D-152, dv IJpe Lieuwkes S, en Sijke Pieters; BS ovl 1834; 1837 hu, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk D-159; oud 31 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk D-154; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-159Franekereind 11Cornelis Beidschat... Huiving; dopen Grote Kerk HRL 1808, Burgerlijks Stand 1837 huwelijken, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk D-159; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk D-154; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. D-030 H J Wouda stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-030NoordijsHendrik J Wouda37 jStiensm, protestant, gehuwd, kooltjer en winkelier
D-030NoordijsAntie P Kuiken44 jSt Jacobv, protestant, gehuwd
D-030NoordijsMinne L Buuren16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-030NoordijsSaapje L Buuren23 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-030Franekereind 11Foppe Douwes Visser, overleden op 26 mei 18436 mnd (geboren 6/11/1842), overleden Voorstraat D 30, zoon van Douwe Foppes Visser, schipper en Saapje Louws Buuren, broer van minderjarige Hendrik Douwes Visser. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-030Franekereind 11Auke Redmers Wouwenaar, overleden op 13 januari 184820 jr, geboren Minnertsga, overleden Franekerend D 30, ongehuwd, zoon van Redmer Oedses Wouwenaar, gardenier en wijlen Kersje Aukes Kok, broer van Johanna en minderjarige Ulkje, Oeds, Eelke en Froukje Redmers Wouwenaar. Saldo fl. 183,30. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-030Franekereind 11Jan Posthumusgeb jan 1802 Beetsterzwaag, ovl 1 aug 1852 Beetsterzwaag, huwt met Alegonda Keizer, med. doctor, zv Fedde Tjeerds P, en Antje Pieters Kroes; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk D-030


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-030Franekereind 11Jan Stevens Cloeck Beekhuisgeb 1797 prov, huwt met Klaaske Posthumus, N.H., schrijnwerker, A 10 nov 1856 Leeuwarden; bev.reg. 1851 wijk D-030, wijk E-009


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-030Franekereind 11Klaaske Posthumusgeb 1805 prov, huwt met Jan S.C. Beekhuis, A 10 nov 1856 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk D-030, wijk E-009


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 743D-159 (Franekereinde)Hendrik M. Tigchelaarpakhuis
Sectie A nr. 744D-030 (Franekereinde)Hendrik Oedses Wouwenaarwoonhuis


1867 - bewonersadresnaamgegevens
D-030Franekereind 11Antje Pieters Kuiken... 1851 wijk A-064, wijk D-076, 165, wijk I-021; oud 44 jaar, geb St. Jacob en wonende te HRL. 1839, wijk D-030; ... (alles)


1867 - bewonersadresnaamgegevens
D-030Franekereind 11Hendrik Jitses Wouda... wijk D-076, 165, wijk I-021; oud 37 jaar, geb Stiens en wonende te HRL. 1839, kooltjer en winkelier, wijk D-030; VT1839; H.J.W. eigenaar van perceel nr. 744 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 702, huis en ... (alles)


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 23 feb 1871
D-030Franekereind 11Een huis waarin thans eene slagerij wordt uitgeoefend aan de Voorstraat, verhuurd aan J.A., Blok. Provisioneel verkocht op 6 mrt 1872 door notaris P. Zeper Dz. te Leeuwarden..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3518D-025 (Franekereind)Jacob A. Blokwerkplaats
Sectie A nr. 3519D-026 (Franekereind)Jacob A. Blokwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4606Franekereind 11 (D-025)Jacob A. Blok




  terug