Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 71 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Droogstraat 71,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 71 2-047 2-058 B-186 B-103
Naastliggers vanDroogstraat 71
ten oostenDroogstraat 73
ten zuidende Droogstraat
ten westenDroogstraat 67
ten westenDroogstraat 69
ten noordenZoutsloot 60


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-047 Droogstraat 71mouterie en stal
eigenaarEwert Hingst
eigenaarnu Simen Fockes
gebruikerSimen Fockes
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-047 Droogstraat 71mouterie en stal
eigenaarSimen Fockes
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00
aansl. huurw. voldaan6-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-047 Droogstraat 71mouteri en stal
eigenaarSymon Fockes
gebruikerSymon Fockes
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-047 Droogstraat 71mouterij en stal
eigenaarSymon Fockes
gebruikerHaantie Baltus
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:00:00


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-058 Droogstraat 71G van Danswijk c sCG 4:10:00(8) woningen


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 216Droogstraat 71Lieuwe Sybrens AnemaHarlingentimmermanplaisiertuin (460 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 216aDroogstraat 71Lieuwe Sybrens AnemaHarlingentimmermanschuur (60 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-186Droogstraat 71Grietje Aukes de Boer... HRL 1851 wijk B-158, 186, wijk F-137; oud 40 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk C-180; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2512B-186 (Achterstraat)Lieuwe S. Anemawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2512B-103 (Droogstraat)Douwe C. Boersmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 216*Droogstraat 71 (B-103)Douwe C. Boersma


1928 - adresboekadresnaamberoep
Droogstraat 71A. van Andelmatroos
  terug