Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 67 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Droogstraat 67,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 67 2-047 2-058 B-185 B-101
Naastliggers vanDroogstraat 67
ten oostenDroogstraat 71
ten zuidenDroogstraat 69
ten westenDroogstraat 65
ten noordenZoutsloot 58


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-047 Droogstraat 67mouterie en stal
eigenaarEwert Hingst
eigenaarnu Simen Fockes
gebruikerSimen Fockes
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-047 Droogstraat 67mouterie en stal
eigenaarSimen Fockes
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00
aansl. huurw. voldaan6-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-047 Droogstraat 67mouteri en stal
eigenaarSymon Fockes
gebruikerSymon Fockes
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-047 Droogstraat 67mouterij en stal
eigenaarSymon Fockes
gebruikerHaantie Baltus
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:00:00


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-058 Droogstraat 67G van Danswijk c sCG 4:10:00(8) woningen


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 216Droogstraat 67Lieuwe Sybrens AnemaHarlingentimmermanplaisiertuin (460 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 216aDroogstraat 67Lieuwe Sybrens AnemaHarlingentimmermanschuur (60 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-185Droogstraat 67Jan B Oorthuis... huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1811, huw 1820, ovl 1847, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk B-076, B-019, B-185, wijk F-096, wijk G-005, wijk H-058, H-146, supp wijk H-266; gebruiker van wijk E-152, sjouwer; eigenaar ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-185Droogstraat 67Pietje Wassenaar... VT1839; geb 29 jan 1810, ged 11 feb 1810 Grote Kerk HRL, dv Aage Beernts Wassenaar en Adriaantje ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-185Droogstraat 67Wytse Fredriks Fielbach... A-193; VT1839; geb 10 aug 1809, ged 13 aug 1809 Grote Kerk HRL, zv Frederik Filbach en Catharina ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2513*B-101 (Droogstraat)Douwe C. Boersmawoonhuis
Sectie A nr. 2513*B-102 (Droogstraat)Douwe C. Boersmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5103Droogstraat 67 (B-101)Douwe C. Boersma


1928 - adresboekadresnaamberoep
Droogstraat 67L.Penningtransportarbeider
  terug