Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 65 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Droogstraat 65,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 65 2-045 2-060 B-072 B-100
Naastliggers vanDroogstraat 65
ten oostenDroogstraat 67
ten oostenDroogstraat 69
ten zuidende Droogstraat
ten westenDroogstraat 63
ten noordenZoutsloot 56


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-045 Droogstraat 65stal
eigenaarAbe Douwes erven
gebruikerTjalling Alberts
huurwaardeCG 11:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:04:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-045 Droogstraat 65stal
eigenaarAbe Douwes erven
gebruikerTjalling Alberts
huurwaardeCG 11:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:04:00
aansl. huurw. voldaan15-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-045 Droogstraat 65stal
eigenaarAbe Douwes erven
gebruikerTjalling Alberts
huurwaardeCG 11:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:17:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-045 Droogstraat 65stal
eigenaarerven Tjalling Alberts
gebruikererven Tjalling Alberts
huurwaardeCG 11:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:16:10


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-060 Droogstraat 65Dirk FonteinCG 0:10:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-072Droogstraat 65Dirk Pzn Fontein... HRL; eigenaar en gebruiker van wijk A-025, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk B-072, wagenhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-136, gebruiker P. Huidecoper, wijnpakhuis, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-072Droogstraat 65Dirk Fontein Dirk Fontein wagenhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 220Droogstraat 65Dirk FonteinHarlingenzeepziederstal (54 m²)


1839 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 95 en 98 van 13 nov 1839
adressoortbedraggebruik
B-072Droogstraat 65provisionele en finale toewijzingfl. 172wagenhuis in de Droogstraat B-072
 
verkoperFreerk Dirks Fontein
verkoperEva Fontein
verkoperMargaretha Fontein
koperPieter Tuinhout


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-072Droogstraat 65Maria Isabella Heuffer... dv Mathias H, en Adriana Smits; BS huw 1824, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk F-304, wijk B-037, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 220B-072 (Achterstraat)Pieter Asmus Tuinhoutpakhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 16 feb 1871
B-072Droogstraat 65Een wagenhuis in de Droogstraat, in huur bij S. de, Jong. Finaal verkocht op 21 feb 1872 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 650..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 220B-100 (Droogstraat)Gerson van Gelderwerkplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4679Droogstraat 65 (B-100)Sietse Baarda
  terug