Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 23 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Droogstraat 23,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 23 (niet bekend) (niet bekend) A-086 A-089
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 23 1-071 1-114 A-086 A-089
Naastliggers vanDroogstraat 23
ten oostenDroogstraat 25
ten zuidende Droogstraat
ten westenDroogstraat 21
ten noordenZoutsloot 20


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-071 Droogstraat 23huis
eigenaarJan Auckes
gebruikerBaukjen Haies
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-071 Droogstraat 23kamer
eigenaarJan Auckes
gebruikereen vrijster
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00
aansl. huurw. voldaan15-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-071 Droogstraat 23kamer
eigenaarJan Aukes
gebruikerHaye Jacobs
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-071 Droogstraat 23kamer
eigenaarJan Aukes
gebruikerwed. Pieter Poppes
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-071 Droogstraat 23Janke Gerrits, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaalCG 02:10:00


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0182r van 2 jul 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 25, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenClaas Everts Oosterbaan


1756 - reëelkohieradresgebruik
 
1-071 Droogstraat 23kamer
eigenaarTaeke Stephanus
gebruikerCornelis Martens
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:12


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-114 Droogstraat 23Jan D ZeilmakerCG 0:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-086Droogstraat 23Foekje Cornelis Faber... augh 1853 HRL, ongehuwd, dv Cornelis F, en Martje ... ; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1851 wijk C-207, wijk A-086; gebruiker van wijk F-103, eigenaar is Hendrik B. Komst, 1814. (GAH204); oud 57 jaar, geb en wonende te ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-086Droogstraat 23Jan Douwes Zeylmaker... van wijk A-085; gebruiker Haaye Wiegers Brouwer, stuurman, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-086, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk I-004, lijnbaan; gebruiker Klaas R. Kuiper, lijndraayer, 1814 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-086Droogstraat 23Jan D Zeylmaker wedJan D Zeylmaker wedpakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 279Droogstraat 23wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenhuis (35 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-086Droogstraat 23Immertje Jans Spitske... dv Jan Gerrits S, en Sjoerdje Jans Krol; BS ovl 1836; 1859 overlijdens, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-086, wijk C-135, wijk D-091; oud 54 jaar, (vnm: Immelia), geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-092; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-086Droogstraat 23Yemkje Dirks Tademaoud 72 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-086; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-086DroogstraatYemkje Tadema72 jHarlingenv, protestant, weduwe
A-086DroogstraatAnna H Bandsma21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd, naaister


1842 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 279A-084 Arie de JongHarlingeneen timmerwinkel tot een woonhuis gemaakt


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-086Droogstraat 23Antje Rienks Walingsgeb 5 dec 1806 HRL, ovl 15 sep 1870 HRL, huwt met Siebolt Mulder op 19 mei 1842 HRL, DG, dv Rients W, en Joukje vd Wal; BS huw 1842, ovl 1844 1870 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-086, wijk C-135, wijk F-273


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 279A-086 (Achterstraat)erv. Gerben Meijerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 279A-089 (Droogstraat)Egbert Landwoonhuis
Sectie A nr. 3267A-089 (Droogstraat)Egbert Landplek grond
Sectie A nr. 3019*A-090 (Droogstraat)Jan A. Sluikwoonhuis
Sectie A nr. 3019*A-091 (Droogstraat)Jan A. Sluikwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5275Droogstraat 23 (A-089)Theodorus Keijzer


1928 - adresboekadresnaamberoep
Droogstraat 23P.Attematransportarbeider


1965 - adresboekadresnaam
Droogstraat 23H. (Henderina) Beuker
  terug