Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 21 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Droogstraat 21,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 21 1-071 1-114 A-085 A-088
Naastliggers vanDroogstraat 21
ten oostenDroogstraat 23
ten zuidende Droogstraat
ten westenDroogstraat 19
ten noordenZoutsloot 20


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-071 Droogstraat 21huis
eigenaarJan Auckes
gebruikerBaukjen Haies
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-071 Droogstraat 21kamer
eigenaarJan Auckes
gebruikereen vrijster
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00
aansl. huurw. voldaan15-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-071 Droogstraat 21kamer
eigenaarJan Aukes
gebruikerHaye Jacobs
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-071 Droogstraat 21kamer
eigenaarJan Aukes
gebruikerwed. Pieter Poppes
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-071 Droogstraat 21Janke Gerrits, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaalCG 02:10:00


1756 - reëelkohieradresgebruik
 
1-071 Droogstraat 21kamer
eigenaarTaeke Stephanus
gebruikerCornelis Martens
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:12


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-114 Droogstraat 21Jan D ZeilmakerCG 0:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-085Droogstraat 21Haaye Wiegers Brouwer... te HRL. 1833, schipper, zv Wieger Haayes B, en Frouwkje Hiddes; BS huw 1833, ovl 1834; gebruiker van wijk A-085, stuurman; eigenaar is Jan D. Zeylemaker, 1814. (GAH204); H.W.B. eigenaar van percelen nrs. 128 en 129 te ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-085Droogstraat 21Jan Douwes Zeylmaker... pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-084, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-085; gebruiker Haaye Wiegers Brouwer, stuurman, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-086, pakhuis, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-085Droogstraat 21Jan D Zeylmaker wedHaaye Wiegers Brouwer stuurman


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-085Droogstraat 21Ytje Hendriks Dreyer, overleden op 19 januari 1825vrouw van Bouwe S. de Vries, sleper (Achterstraat A 85), moeder van minderjarige Hendrik en Sybren Bouwes de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 280Droogstraat 21wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenhuis en erf (42 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-085Droogstraat 21Rinske Pieters Postma... vd Hout; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-085; oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-178; VT1839; kind: Piebe Pieters Bakker, geb 4 apr 1810, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-085Droogstraat 21Trijntje Cornelis Vorst... dopen Grote Kerk HRL 1810, 1811, BS ovl 1856 1867 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-067, 73, wijk A-085; Albert Thomas en T.C.V., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, ... (alles)


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-085Droogstraat 21Berber Hilwerda, overleden op 31 augustus 1847(Certificaat van onvermogen), 19 jr (geboren 5/4/1828), overleden Achterstraat A 85. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 280A-085 (Achterstraat)erv. Gerben Meijerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 280A-088 (Droogstraat)Egbert Landwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5274Droogstraat 21 (A-088)Theodorus Keijzer


1915 - schoolgeldadresnaam
Droogstraat 21Ulbe Posthuma


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Droogstraat 21 Ulbe Posthumametselaar
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1965 - adresboekadresnaam
Droogstraat 21S. (Sijbolt) Wielinga
  terug