Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Drie Roemerssteeg 1 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Drie Roemerssteeg 1,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Drie Roemerssteeg 1 (niet bekend) (niet bekend) E-150 E-145
Naastliggers vanDrie Roemerssteeg 1
ten oostenVoorstraat 14
ten zuidenDrie Roemerssteeg 3
ten westende Drie Roemerssteeg
ten noordenVoorstraat 10


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 pagina 551r van 22 apr 1615 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Drie Roemerssteeg 1Haringh Reyners x Trijn Jans kopen een huis en loods in Dirck Lieuwessteigh, achter het huis van de verkopers, waar hij tegenwoordig woont. Geen grondpacht. Gekocht van Frans Marthens Kyl voor hemzelf en als vader en legitimis tutor over zijn kinderen bij wl. Ida Doedes Baerd voor 375 gg.


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0229r van 5 jul 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Drie Roemerssteeg 1Drie Roemerssteeg OZ [staat: Dirck Lieuwes steeg]kamer
 
koperDionisius Pontanus GG 214:08:00
naastligger ten zuidenJan schoenlapper
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Wiro
verkoperJan Hendrickx


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0028r van 27 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 10, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJancke Jans c. sorore


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0101v van 15 nov 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 10, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJancke Jans c. sorore


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0221v van 15 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 10, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJanke Jans c.u.


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0229r van 2 dec 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 10, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJancke Jans c.s.


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0184r van 14 nov 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemerssteeg 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Pyters Scheltema


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0186v van 5 dec 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemerssteeg 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Pieters Scheltema


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0212r van 10 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Drie Roemerssteeg 1Drie Roemerssteeg OZhuis CA
 
koperHaeringh Minnes, gehuwd metCG 80:00:00
Geertie Cornelis
varpachter grondde Stad HarlingenCG 0:15:00
naastligger ten oostenweduwe van Dirk Sickes
naastligger ten zuidenHaeringh Minnes, gehuwd met
naastligger ten zuidenGeertie Cornelis
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten noordenPytter
verkopeerAmelia Surringar, gehuwd met
Dominus Henricus RenimanpredikantBuitenpost


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0238v van 1 okt 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemerssteeg 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenweduwe Geertie Cornelis, gehuwd met
naastligger ten noordenwijlen Hareng Minnes


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0280v van 29 sep 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Drie Roemerssteeg 1Drie Roemerssteeg OZhuis CA
 
koperHendrik Jansen, gehuwd metCG 100:00:00
Meinouw Bockes
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:15:00
naastligger ten oostenweduwe van Dirk Sickes
naastligger ten zuidenClaes Oeges
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten noordenPyter
verkoperweduwe Geertje Cornelis, gehuwd met
wijlen Haring Minnes


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0073v van 20 jan 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemerssteeg 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHendrik Cornelis


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0159v van 13 jan 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemerssteeg 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Reinder Sybes


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0345r van 8 jun 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 10, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0010v van 18 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 10, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van oud burgerhopman Jan Scheltema


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0154v van 1 mei 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Drie Roemerssteeg 1Drie Roemerssteeghuis
 
kopervroedsman Pierre Peaux, gehuwd metCG 180:00:00
kopersLijsbeth Siccama
huurder benedenPieter Jacobs CG 18:00:00
naastligger ten zuidende weduwe van Huibert Lieuwes
naastligger ten oostenoud burgemeester H. Schaaff
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten noordenPierre Peaux, gehuwd met
naastligger ten noordenLijsbeth Siccama
verkoperLolkjen Scheltema, gehuwd met
Pyter Hylkes
verkopersJanke Scheltema, gehuwd metFraneker
Rudolph Nautaadvocaat Hof van FrieslandFraneker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPierre Peaux x Elisabeth Siccama koopt een woning in de Drie Romerssteeg, achter zijn eigen huis. Ten O. de burgemeester H. Schaaff, ten Z. wd. Huibert Lieuwes, ten W. de steeg, ten N. de koper. Gekocht van Lolkjen- x Pieter Hylkes en Janke Scheltema x advocaat bij het Hof van Friesland mr. Rudolph Nauta. (Peaux heeft het huis nr. 10 geerfd van zijn schoonvader.)


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0113v van 14 jun 1789 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemerssteeg 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPierre Peaux c.u.


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0263r van 12 jul 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemerssteeg 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenLijsbeth Somers


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0117v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Drie Roemerssteeg 1Drie Roemerssteeg OZhuis
 
koperHarmanus Peaux koopmanCG 150:00:00
huurderBaukjen Rimmerts
naastligger ten oostenElisabeth Soomers Westzaandam
naastligger ten zuidenElisabeth Soomers Westzaandam
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten noordenHarmanus Peaux
verkoperElisabeth SoomersWestzaandam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmannus Peaux koopt huis in de Drie Romerssteeg. Ten O. en Z. de verkoper, ten W. de steeg, ten N. de moeder van de koper. Gekocht van Elisabeth Somers te West Zaandam.


1813 - bewonersadresnaamgegevens
E-150Drie Roemerssteeg 1Dieuwke Pieters Burghoutgeb 1791 ... , ovl 25 jan 1813 HRL; wijk E-150, dv Pieter Klases B, en Eelkje Berends Siderius; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-150Drie Roemerssteeg 1Syds Schaaff... (GAH1111); erven wed. S.S. eigenaar wijk E-046; gebruikers de dienstboden, 1814. (GAH204); id. van wijk E-150; gebruiker Willem D. Tadema, hovenier, 1814. (GAH204); id. van wijk H-142; gebruiker Rein D. Akkerboom, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-150Drie Roemerssteeg 1Willem Dirks Tadema... Kerk HRL 1803, 1805, 1807, 1810, BS huw 1813, ovl 1815, huw 1816, ovl 1828, ovl 1847; gebruiker wijk E-150, hovenier; eigenaar is S. Schaaff wed. erven, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-150Drie Roemerssteeg 1S Schaaff wed & ervenWillem D Tadema hovenier


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1250Drie Roemerssteeg 1Daniel OolgaardHarlingendistelateurhuis en erf (40 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-150Drie Roemerssteeg 1Elisabeth van der Woude... 1811, BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk E-180; oud 66 jaar, geb Wolvega en wonende te HRL. 1839, wijk E-150; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-150Drie Roemerssteeg 1Johan P Daumoud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, stokersknecht, wijk E-150; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-150LaanenJohan Peter Daum29 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, stokersknegt
E-150LaanenTjietske Kamminga27 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
E-150LaanenJohannes Daum4 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-150LaanenYmke Daum3 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-150LaanenJan Daum1 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-150LaanenElisabeth van der Woude66 jWolvegagezin 2, v, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-150Drie Roemerssteeg 1Cornelis Eeltjes Tigchelaar... T, en Feikje Blombergen; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1834, ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk E-150; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk E-121; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1250E-150 (Drie Romersteeg)Daniël Oolgaardwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1250E-145 (Drie Romersteeg)Anna en Dorothea Margaretha Snijderwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1250Drie Roemerssteeg 1 (E-145)Johan Christiaan Schuil


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Drie Romersteeg 1 Johannes Fluitbootwerker
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600
  terug