Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Brouwersstraat 8 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Brouwersstraat 8,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Brouwersstraat 8 4-022 4-025 F-035 F-038
   huisnummer hoger Brouwersstraat 8 4-017 4-025 F-041 F-038


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Brouwersstraat 8, Harlingen
Naastliggers vanBrouwersstraat 8
ten oostende Brouwersstraat
ten zuidenBrouwersstraat 10
ten westende Carl Visschersteeg
ten noordende Brouwersstraat


aangrenzende stegensteeg
Brouwersstraat 8naamloze steeg ten noorden


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-017 Brouwersstraat 8kamer
eigenaarwed. Pyter Isbrands
gebruikerSimen Jansen
huurwaardeCG 10:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00
 
4-022 Brouwersstraat 8huis
eigenaarPieter Fransen
gebruikerPieter Fransen
huurwaardeCG 26:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:04:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-017 Brouwersstraat 8huis
eigenaarwed. Pieter IJsbrands
gebruikerSimen Jansen
huurwaardeCG 10:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00
aansl. huurw. voldaan9-7-1720
 
4-022 Brouwersstraat 8huis
eigenaarPieter Fransen
huurwaardeCG 26:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:04:00
aansl. huurw. voldaan21-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-017 Brouwersstraat 8huis
eigenaarwed. Pyter IJsbrands
gebruikerDirk Ypes
huurwaardeCG 10:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:13:00
 
4-022 Brouwersstraat 8huis
eigenaarPyter Fransen
gebruikerTjerk Dirks
huurwaardeCG 26:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:06:08


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-017 Brouwersstraat 8woning
eigenaarJochem Jochems
gebruikerAlbert Ruerds
huurwaardeCG 13:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:03:06
 
4-022 Brouwersstraat 8huis
eigenaarMarten Gilles
gebruikerHans Claver
huurwaardeCG 42:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:00:00


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0274v van 19 okt 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 8huis
 
verwandelaarCornelis Jacobs Backer, gehuwd metdistillateurge 0:00:00
Tettie Martens Mesdag
Berber Harmens Gonggrijp, weduwe van
wijlen Age Clasen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verwandelaarBerber Harmens Gonggrijp, weduwe van
wijlen Age Clasen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jacobs Backer, destillateur x Tettie Martens Mesdag doen wandelcoop van een tuintje achter hun huis, staande naast het huis van Berber Harmens Gonggrijp wv Age Clasen, op de wz. Brouwersgracht. Die laatste krijgt daarvoor een stukje erf achter het huis van de eerste. Dat erf loopt door tot aan de Carl Visschersteeg.


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0004r van 18 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 8Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]huis
 
koperTettie Martens Mesdag, gehuwd metCG 1000:00:00
Cornelis Jacobs Bakkerdistillateur
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidende weduwe van oud burgerhopman Agema
naastligger ten westende weduwe van oud burgerhopman Agema
naastligger ten noordenAnke Kimstra
naastligger ten noordenRuird Simons
verkoperAachjen Jans Bullart, weduwe van
wijlen Marten Gillis Mesdagmakelaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTettie Martens Mesdagh x Cornelis Jacobs Backer, destillateur, koopt huis wz. Brouwersgracht. Ten O. de straat en gracht, ten Z. en W. wd. oud-burgemeester Age Agema, ten N. Antie Kimstra en Ruird Simons. Gekocht van Aeghjen Jans Builart wv makelaar Marten Gilles Mesdagh, voor 1000 cg.


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0289v van 17 feb 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 8Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]huis
 
vroedsman Rein SybedagleibakkerGG 801:07:00
verpachter grond huisde Stad HarlingenCG 4:00:00
verpachter grond stokerijPyttie Jans CG 70:00:00
Harmen Foekes
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidende weduwe Agema
naastligger ten westenCarel Visschersteeg
naastligger ten noordenAntie Kimstra c.s.
verkoperCornelis Jacobs Backer, gehuwd metdistillateur
Tettie Martens Mesdag
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReyn Sybeda, mede-vroedschap en gleibakker, koopt een deftig huis en stokerij met alle inventaris, wz. Brouwersstraat. Ten O. het diept, ten Z. wd. Agema, ten W. de Carl Visschersteeg, ten N. Antie Kimstra en anderen. Met omschrijving. Er is een steeg ten noorden van het huis. Gekocht van (de hypotheek- en andere crediteuren van) destillateur Cornelis Jacobs Backer x Tettie Martens Mesdagh, voor 801 gg.


 


 


1786 - reëelkohieradresgebruik
 
4-017 Brouwersstraat 8woning
eigenaarDe Diacony
gebruikerHendrik Croese
opmerkingwoont vergeefs
 
4-022 Brouwersstraat 8huis
eigenaarPabe J. van der Helm
gebruikerRixtje Tjeerds
huurwaardeCG 35:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:03:10
af: sint jacobi schatti1 0 0


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0070r van 29 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 10, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJohannes Spannenburg koopman


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0070r van 29 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 10, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1794 - reëelkohieradresgebruik
 
4-017 Brouwersstraat 8woning
eigenaarDe Diacony
gebruiker
opmerkingledig, is na den 4 may 1720 geacquireerd
 
4-022 Brouwersstraat 8huis
eigenaarWytze Hendriks
gebruikerWytze Hendriks
huurwaardeCG 28:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:01:12


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0195r van 18 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 8Brouwersstraat [staat: Brouwersgracht]huis en stokerij
 
koperTrijntie Oosterhout, weduwe vanCG 1050:00:00
wijlen Cornelis Watzes
huurderH. Oswald koopman
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenLaas Spannenburg
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenAntje Jansen
verkoperRenardus Hessel van Altena, curator namens zijn schoonvaderadvocaat en notaris
oud hopman Johannes Spannenburg
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijntje Oosterhout wv Cornelis Watzes koopt huis en stokerij. Ten O. de straat, ten W. de steeg, ten Z. Laas Spannenburg, ten N. Antje Jansen. Gekocht van Johannes Spannenburg.


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0258v van 7 jun 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 8Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht] [staat: Brouwersgragt]huis
 
koperEeltje Cornelis, gehuwd metGG 750:00:00
Grietje Reyns Akkerboom
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgragt]
naastligger ten zuidenLaas Spannenburg koopman
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenAntje Jans
verkoperYpe Roodenhuis, curatormr. bakker
verkoperMarten Bosch, curatoren over de boedel vanmr. kuiper
wijlen Trijntje Oosterhout
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEeltje Cornelis x Grietje Reyns Akkerboom koopt huis. Ten O. de straat, ten W. de Carl Visschersteeg, ten Z. Laas Spannenburg, ten N. Antje Jans. Er is een stokerij met gereedschappen bij. Gekocht van Trijntje Oosterhout.


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0186r van 6 okt 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 8Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]huis
 
koperJacobis J. Germans keurslijfmakerCG 1064:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
bewonerEeltie Cornelis
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenLaas Spannenburg koopman
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordende weduwe van van Bergum
geauthoriseerde curator bonorumJan Sybrensreidmaker
Jacob Wassenaar, geauthoriseerde curatoren bonorum over de geabandonneerde bonotaris
Eeltie Cornelis, gehuwd metmr. wolkammer
Griettie Reins
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Geermans, keurslijfmaker koopt huis. Ten O. de gracht, ten W. een steeg, ten Z. Laas Spannenburg, ten N. wd. Bergum. Gekocht van Eelke Cornelis, mr. wolkammer x Grietje Reins. Zie voor Germans ook bij Brouwerstraat 2.


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0268v van 23 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 10, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJacobus Germans


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0014r van 22 nov 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 8Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht] wijk F-038huis en jeneverstokerij
 
koperJan Claasen Reidsma mr. bakkerCG 1536:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenJ. Agema c.u.
naastligger ten westenCarl Visschersteeg
naastligger ten noordende erven van Rinse van Bergum
verkoperRegina Zijlstra, weduwe vanLeeuwarden
wijlen Ignatius Hubert, kleinkinderenritmeester
Ignatius Hendrikus Geermans, broer van
Hendrikus Anastarius Geermans, broer van
Ciprianus Regnaldus Geermans, kinderen van
wijlen Regina Hubert, weduwe van
wijlen Jacobus Geermansmr. stoker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Claasen Reidsma, mr. bakker koopt kapitaal huis wijk F-038. Ten O. de straat, ten W. de Carl Vissschersteeg, ten Z. J. Agema, ten N. erven Rinse van Bergum. Gekocht van erven Regina Hubert wv Jacobus Geermans, mr. stoker.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-025 Brouwersstraat 8Jan Claasen ReidsmaCG 4:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-035Brouwersstraat 8Jan Klaasen Reidsma... 1800, 1803, 1806, 1811, BS huw 1814 1815 huwelijken, ovl 1830, ovl 1874; eigenaar en gebruiker van wijk F-035, koekbakker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-041, pakhuis, 1814. (GAH204); kind: Gerben Jans Reidsma, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-035Brouwersstraat 8Jan C Reidsma Jan C Reidsma koekbakker
F-041Brouwersstraat 8 pakhuis


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-035Brouwersstraat 8Jan Klazes Reidsma, overleden op 5 december 1827enige dagen oud, zoon van Klaas Jans Reidsma, koekbakker en (reeds 8/12overleden) Hermina Allerts Wiersma, ten huize van aangevers van der op de Brouwersgracht F 35. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-035Brouwersstraat 8Jan Klazes Reitsma, overleden op 17 december 183060 jr, bakker Brouwersgracht F 35, man van Tjetske Gerbens Rinsma, vader van Klaas, idem en minderjarige Gerben Jans Reitsma. (omslagvel: 19/12) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1541Brouwersstraat 8Jan Klazes ReitsmaHarlingenkoekbakkerhuis en erf (182 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-035Brouwersstraat 8Dirkje Sakes Dijkstra... D, en Marijke Dirks Tadema; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1831, ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk F-035; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-035; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-035Brouwersstraat 8Klaas Jans Reitsma... Gerbens Rinsma; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1827, huw 1831, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk F-035; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koek- en banketbakker, wijk F-035; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-035BrouwersgragtKlaas Reitsma36 jHarlingenm, protestant, gehuwd, koek en banketbakker
F-035BrouwersgragtDirkje Dijkstra34 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-035BrouwersgragtJan Reitsma1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-035BrouwersgragtTjietske Reitsma6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-035BrouwersgragtMarijke Reitsma5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-035BrouwersgragtGerben Reitsma27 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, koek en banketbakker
F-035BrouwersgragtGrietje Holmans25 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1541F-035 (Brouwersgracht)Jan K. Reitsmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1541F-038 (Gedempte Brouwersgracht)Sake Reitsma c.s.woonhuis


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 8, HarlingenBrouwersstraat 8J. Janzen Jzn.bakkerij


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1541Brouwersstraat 8 (F-038)Sake Reitsma


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Brouwersstraat 8 Jetze Jansenbanketbakker
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1200


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 8J. Janzen & Zn.195Koek- en banketbakkerij


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 8J. Janzen & Zn.195Banketb.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 8J. Janzen & Zn.195Banketb.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 8J. Janzen & Zn.195Banketb.


1925 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 8, HarlingenBrouwersstraat 8J. Janzen & zoonbakkerij, banket-


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 8J. Janzen & Zn.195Banketb.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Brouwerstraat 8J.J.Janzenbanketbakker
Brouwerstraat 8W.D.Janzenbanketbakker


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 8, HarlingenBrouwersstraat 8 Janzenbanketbakkerij


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 8, HarlingenBrouwersstraat 8 JanzenJanzen's banketbakkerijbanketbakkerij


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 8J. Janzen & Zn.195Banketb.


1936 - variaadresbronbericht
Brouwersstraat 8Oud Harlingen Magazine 1998dec: Het ontwerp van banketbakkerij Janzen op de Brouwersstraat, diende voor een huwelijkstaart voor Prinses Juliana t.g.v. haar a.s. huwelijk


1938 - variaadresbronbericht
Brouwersstraat 8Oud Harlingen Magazine 1997apr: Aan banketbakkerij Janzen op de Brouwersstraat werd het recht verleend tot het voeren van het Koninklijk Wapen en de titel Hofleverancier


1938 - variaadresbronbericht
Brouwersstraat 8Oud Harlingen Magazine 1997okt: Uit dankbaarheid voor de vrede, die naar men meende door de Engelse minister-president Chamberlain was verworven, zamelde een comité geld in en werd door banketbakkerij Janzen een grote taart gebakken. Deze werd door de Londenboot mee naar Engeland genomen en bij Chamberlain afgeleverd.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 8J. Janzen & Zn.723Banketb.


1941 - variaadresbronbericht
Brouwersstraat 8Oud Harlingen Magazine 1993nov: Banketbakkerij Janzen Brouwersstraat welke bij het bombardement grotendeels verwoest werd, werd tijdelijk ondergebracht in de theewinkel van de heer F.S. Klein Voorstraat 85


1943 - kentekenadresnaam
B-27280
Brouwersstraat 8Lodewijk Jan Kloprogge


1943 - kentekenadresnaam
B-27280
Brouwerstraat 8Willem Eduard de Ruiter


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 8, HarlingenBrouwersstraat 8 Janzenbakkerij


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.Janzen's Banketbakk. en Kokerij723


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.Janzen's Banketbakk. en Kokerij723D. Landman


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.Janzen's Banketbakk. en Kokerij723D. Landman


1965 - adresboekadresnaam
Brouwersstraat 8D. (Durk) Landman


1983 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Brouwersstraat 8, HarlingenBrouwersstraat 8J. Kooistrameubelstoffeerderij


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Brouwersstraat 8rijksmonument 20326


2000 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 7317Brouwersstraat 8
  terug