Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Brouwersstraat 28 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Brouwersstraat 28,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Brouwersstraat 28 4-034 4-036 F-024 F-028
 huisnummer lager   Brouwersstraat 28 4-034 1/2 4-036 F-024 F-028
 huisnummer lager   Brouwersstraat 28 4-034 1/3 4-036 F-024 F-028


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Brouwersstraat 28, Harlingen
Naastliggers vanBrouwersstraat 28
ten oostende Brouwersstraat
ten zuidende Brouwersstraat
ten westende Zuiderhaven
ten noordenBrouwersstraat 26


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0104v van 3 jan 1657 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 28Brouwersstraat WZ [staat: bij de Kimswerderpijp]1/2 huis
 
koperRemmert Willems c.u.GG 455:05:00
huurderoud commander Yede Hylckes CG 44:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:04:00
naastligger ten zuidenweduwe van wijlen Obbe Jansen
naastligger ten noordenYebeltie Broers
verkopererven van wijlen Maycke Warners, weduwe van
wijlen Sent Huyberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRemmert Willems koopt 1/2 huis wz. bij de oude Kimswerderpijp. Ten Z. wd. Obbe Hansen, ten N. Ybeltje Broers. Het huis wordt bewoond door de oud-commandeur Yde Hylckes. Gekocht van erven Maycke Warners? wv oud-burgemeester Sent Huyberts, voor 45 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-034 Brouwersstraat 28huis
eigenaarMeye Lolkes
gebruikerJan Meyes
huurwaardeCG 06:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:04:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-034 Brouwersstraat 28huis
eigenaarMeye Lolkes erven
huurwaardeCG 06:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:04:00
aansl. huurw. voldaan6-8-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-034 Brouwersstraat 28huis
eigenaarMeye Lolkes dogter
gebruikerMeye Lolkes dogter
huurwaardeCG 06:00:00
aanslag huurwaardeCG 00:00:00


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0297v van 19 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 26, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenYbeltje Broers
naastligger ten zuidenCrytenburg


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0309r van 26 feb 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 26, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenYbeltje Broers


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-034 Brouwersstraat 28huis
eigenaarEke Jans
gebruikerEke Jans
huurwaardeCG 35:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:16:10


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-034 Brouwersstraat 28Eeke Jansen, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaalCG 18:00:00


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0157v van 3 okt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 26, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erven van Ybeltje Broers


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0012v van 20 jun 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 26, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenFolkert Pieters


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0098r van 16 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 26, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenFolkert Pyters


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0096r van 15 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 26, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenFolkert Pyters


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0152v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 26, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenEke Menalda koopman


1786 - reëelkohieradresgebruik
 
4-034 Brouwersstraat 28huis
eigenaarwd. Folkert Pieters
gebruikerIsaac Abrahams
huurwaardeCG 52:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:18:02
af: sint jacobi schatti3 0 0


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0262v van 10 feb 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 28Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht bij de Kimswerderpijp]huis en bakkerij
 
kopermeerderjarige jongeman Ahasuerus Oosterbaan CG 3000:00:00
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidende weduwe van de Haas
naastligger ten westende heer V. van der Plaats
naastligger ten noordende weduwe van Poppe Menalda koopman
verkoperFoekjen Kuyper, weduwe van
wijlen Poppe Menaldakoopman


1794 - reëelkohieradresgebruik
 
4-034 Brouwersstraat 28huis
eigenaarwd. Folkert Pieters en erven
gebruikerDirk G. van der Woude
huurwaardeCG 45:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:12:12
af: sint jacobi schatti3 0 0


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0311r van 14 feb 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 83, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAlthuisius


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-036 Brouwersstraat 28A Oosterbaan wedCG 4:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-024Brouwersstraat 28Ahasuerus Oosterbaan... eed af in handen van pres. burg. Binksma, op wo. 9 apr 1788. (burgerboek); wed. S.O. eigenaar van wijk F-024; gebruiker Jan J. Hilverda, bakker, 1814 (GAH204); weesvoogden bet f. 42:0:0 aan de rentmeester van het ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-024Brouwersstraat 28Jan Jeltes Hilverda... inkomen 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-024Brouwersstraat 28Swerus Oosterbaan wedJan J Hilverda bakker


1815 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 260 van 30 dec 1815
adressoortbedraggebruik
F-024Brouwersstraat 28koopaktefl. 2000huis en bakkerij op de Brouwersgracht F-024
 
verkoperJacobus Asuerus Oosterbaan
koperJan Jeltes Hilverda


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1556Brouwersstraat 28Jan Jeltes HilwerdaHarlingenbakkerhuis en erf (186 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-024Brouwersstraat 28Oeke Oosterwerfgeb 1793 Prov, N.H., A 13 apr 1858 Marssum; bev.reg. HRL 1851 wijk F-024-25; oud 46 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk F-024; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-024Brouwersstraat 28Rinske Lases Spannenburg... dv Laas S, en Geertje Osinga; huw Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1812, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-024, F-027, wijk G-051, regattdv 1826-93; ged 12 nov 1780 Grote Kerk HRL, dv Laas T. Spannenburg en Geertje ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-024BrouwersgragtJan Jeltes Hilwerda79 jAchlumm, protestant, weduwnaar, geen
F-024BrouwersgragtJan Jans Hilwerda43 jHarlingenm, protestant, weduwnaar, bakker
F-024BrouwersgragtMarijke Hilwerda20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-024BrouwersgragtWopkje Hilwerda18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-024BrouwersgragtJanna Hilwerda13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-024BrouwersgragtOcke D Oosterwerf46 jSneekv, protestant, weduwe
F-024BrouwersgragtHendrikus Eerdmans21 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-024BrouwersgragtRagelina van Bruggen22 jGroningenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-024Brouwersstraat 28Jan Jeltes Hilwerda, overleden op 27 juli 184281 jr, geboren Achlum, overleden Brouwersgracht F 24, weduwnaar, vader van Jan Jans Hilwerda, mr. bakker. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-024Brouwersstraat 28Jan Jans Hilwerda... 1859, zv Jan Jeltes H, en Marijke Jans Baggelaar; BS huw 1818, ovl 1831, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-024, 25, supp wijk C-249; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-024; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-024Brouwersstraat 28Meile van der Plaats... Toussaint; BS huw 1811, huw 1817, huw 1819, huw 1822, huw 1836, ovl 1873, bev r HRL 1851 wijk C-066, wijk F-024, wijk H-028, regattdv1826-93; eigenaar en gebruiker van wijk C-062, boekverkoper, 1814. (GAH204); oud 52 ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-024Brouwersstraat 28Oeke Johannes van der Werf... Doedes Boersma; BS huw 1819, ovl 1848, bev.reg. HRL 1851 wijk B-042, wijk C-183, 98, wijk E-255, wijk F-024, wijk G-002; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-052; VT1839; geb 14 jul 1797, ged 3 sep 1797 ... (alles)


1856 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 14 nov 1856
F-024Brouwersstraat 28Uitmuntende en welbeklante bakkerij, met prompte huizinge en verdere annexen Brouwersgracht. Finaal verkocht op 26 nov 1856 door notaris Goslings en mr. Schot. Waarop geboden is f. 2810..


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1556F-024 (Brouwersgracht)Jelle H. Viersenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1556F-028 (Gedempte Brouwersgracht)Douwe C. Boersmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4401Brouwersstraat 28 (F-028)Douwe C. Boersma


1914 - variaadresbronbericht
Brouwersstraat 28Oud Harlingen Magazine 1991Bakkerij Van der Veen op de Brouwersstraat, later Toxopeus


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Brouwersstraat 28 Jelle van der Veenbroodbakker
vorige grondslagf. 1700
huidige grondslagf. 1700
Brouwersstraat 28 Roelof Boercand. notaris
vorige grondslagf. 1300
huidige grondslagf. 1400


1925 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 28, HarlingenBrouwersstraat 28J. van der VeenVooruitgang, n.v. bakkerij debakkerij, depot van


1928 - adresboekadresnaamberoep
Brouwerstraat 28J. v/d Veenbroodbakker


1965 - adresboekadresnaam
Brouwersstraat 28B. (Berend) Beimers


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Brouwersstraat 28rijksmonument 20331


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 7325Brouwersstraat 28
  terug