Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Brouwersstraat 26 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Brouwersstraat 26,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Brouwersstraat 26 4-033 4-035 F-025 F-029


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Brouwersstraat 26, Harlingen
Naastliggers vanBrouwersstraat 26
ten oostende Brouwersstraat
ten zuidenBrouwersstraat 28
ten noordenBrouwersstraat 24


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0104v van 3 jan 1657 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 28, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenYebeltie Broers


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-033 Brouwersstraat 26huis, brouwerie etc.
eigenaarBroer Jansen
gebruikerBroer Jansen
huurwaardeCG 60:00:00
aanslag huurwaardeCG 12:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-033 Brouwersstraat 26huis en brouwerie
eigenaarBroer Jansen
huurwaardeCG 60:00:00
aanslag huurwaardeCG 12:00:00
aansl. huurw. voldaan25-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-033 Brouwersstraat 26huis en brouweri
eigenaarwed. Broer Jansen
gebruikerJan Broers
huurwaardeCG 60:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:00:00


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0245r van 13 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 24, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Broers mr. brouwer


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0297v van 19 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 26Brouwersgracht huis met brouwerij
 
koperJan Hendrix, gehuwd metmr. brouwerGG 1325:00:00
Ybeltje Jelles
verpachter grondde Stad HarlingenCG 5:10:00
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenYbeltje Broers
naastligger ten westenCarl Vissschersteeg [staat: Calevisscherssteeg]
naastligger ten noordenGijsbartus Coen
verpachter gronderven Dieuke Pyters Hoogstra CG 3:08:00
naastligger muur ten ?de weduwe van Ruurd verver
naastligger ten zuidenCrytenburg
naastligger ten noordenOverbeek
verkoperJan Broers, gehuwd met
Mayke Geerds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoost Jans Jaeringa, Jan van Crijtenburgh en Gijsbertus Koen kopen, na niaar ratione sanguinis en vicinitatis, huis en brouwerij, mouterij, eest, paardenstal en hof c.a., ten dele over [=aan de overkant van] de Carl Visschersteeg staande, aan de Brouwersstraat. Ten O. die straat, ten W. die steeg, ten Z. Ybeltje Broers, ten N. Gijsbertus Koen. Gekocht van Jan Broers x Mayke Geerts.


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0309r van 26 feb 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 26Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]huis 1 + brouwerij + praam
 
koperJan Hendrix, gehuwd metmr. brouwerCG 2650:00:00
Ybeltje Jelles
verpachter grondde Stad HarlingenCG 5:10:00
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenYbeltje Broers
naastligger ten westenCarl Visserssteeg
naastligger ten noordenGijsbartus Koen commissaris vd recherche
verkoperGijsbartus Koencommissaris vd recherche
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hendriks, mr. brouwer x Ybeltje Jelles koopt huis en brouwerij c.a., wz. Brouwersgracht. Ten O. de straat, ten W. de zogenaamde Calevisschersteeg, ten Z. Ybeltje Broers, ten N. de verkoper. Alle gereedschappen worden op taxatie verkocht, maar de brouwerspraam is in de koop begrepen. OOK wordt verkocht een huis ten N. van dit verkochte huis, met een tuin en een stal voor 2 paarden met een hooizolder, daar achter. De steeg ten N. is van Beert Brouwer en mag door de kopers niet worden gebruikt. Dit laatste huis heeft ten O. de gracht, ten W. de Calevisschersteeg, waarin vrij in- en uitgang naar de haven en de Schritsen, ten Z. de koper, ten N. Beert Brouwer. Beide huizen zijn voor 25 jaar verhuurd tot 12 mei 1755 aan Claas Symons c.s. Gekocht van Gijsbertus Koen, commissaris ter recherche op de Abt, voor 2006 gg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-033 Brouwersstraat 26huis
eigenaarYbeltie Broers
gebruikerYbeltie Broers
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:06:10


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0157v van 3 okt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 26Brouwersstraat [staat: Brouwersgracht]huis en brouwerij
 
koperHendrik Overzee, gehuwd metmakelaarCG 3000:00:00
Saekjen Piers
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidende erven van Ybeltje Broers
naastligger ten westenCarl Visschersteeg
naastligger ten noordenBeert Brouwer
naastligger ten noordensteeg
verkoperJan Hendriks Brouwer, gehuwd metmr. brouwer
Ybeltje Jelles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Overzee, maekelaer x Saekjen Piers koopt heerlijke huysinge en brouwerije met alle annexen en gereedschappen van dien, so van vaeten, keetels, kuypen, praam, en wat verders daar bij is en daar bij behoort, niets exempt, op de Brouwersgragt, bewoond en gebruikt door de verkopers. Geen grondpacht. Zie alle voorwaarden. De steeg ten N. van dit huis behoort aan Beert Brouwer en is geen in- of uitgang voor de koper. Ten O. de Brouwersgragt, ten W. de Kalevisscherssteeg met in- en uitgang naar de haven en de Schritsen, ten Z. erven Ybeltje Broers, ten N. Beert Brouwer. Er wordt verwezen naar een oude koopbrief van de verkopers. Hun brouwerspraam mag voor de wal van de naastligger ten zuiden liggen. Gekocht van Jan Hendriks Brouwer, mr. brouwer x Yebeltje Jelles, huis en brouwerij voor 3000 cg. en gereedschappen en losse goederen voor 1000 cg.


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0012v van 20 jun 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 26[niet vermeld]huis en brouwerij
 
koper van 1/2burgemeester Lourens Tabes
koper van 1/2Jaene van Slooten koopmanGG 1570:21:00
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenFolkert Pieters
naastligger ten westenCarl Visschersteeg
naastligger ten noordenBeert Brouwer
verkoperHendrik Overzee, gehuwd metmr. brouwer en makelaar
Saapjen Piers burgerse
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLourens Tabes en Jane van Slooten kopen elk voor 1/2 een huis met brouwerij erachter, wz. Brouwersgracht, met vrije in- en uitgang door de Kaerel Visscherssteeg. Ten Z. Folkert Pyters, ten N. Beert Brouwer. Gekocht van Hendrik Overzee x Saapjen Piers.


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0098r van 16 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 26Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht] lopende tot de Carl Visschersteeghuis met brouwerij
 
koperJan Hendriks, gehuwd metbrouwerCG 2200:00:00
Yebeltje Jelles
??Hendrik Overzeemakelaar
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenFolkert Pyters
naastligger ten westenCarl Visschersteeg
naastligger ten noordenBeert Brouwer
verkoperburgemeester Lourens Tabes
verkoperJaane van Slooten
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hendriks Brouwer x Ybeltje Jelles koopt huis en brouwerij met inventaris, zoals de verkopers het ontvangen hebben van de makelaar Hendrik Overzee. De indeling is een voorhuis en kelder, met de brouwerij erachter, strekkende tot aan de Carl Visschersteeg. Het deel v.d. steeg ten N. van dit huis is eigendom van het huis ten N. (naar de Schritsen). Ten O. de Brouwersgracht, ten W. de C.V. steeg, ten Z. Folkert Pyters, ten N. Beert Brouwer. Gekocht van Lourens Tabes, burgemeester en Jaane van Slooten, koopman.


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0096r van 15 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 26Brouwersstraat [staat: Brouwersgracht] met achter een vrij in- en uitgang in de Carl Visschersteeg naar de Schritsen en de Zuiderhavenhuis en brouwerij
 
koperThomas Clases IJsenbeek, gehuwd metkoopmanCG 3000:00:00
Anna Freerks Scheltinga
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenFolkert Pyters
naastligger ten westenCarl Visschersteeg
naastligger ten noordenBeert Brouwer
verkoperYebeltje Jelles, weduwe van
wijlen Jan Hendriksmr. brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThomas Clasen IJsenbeek x Anna Freerks Scheltinga koopt huis en brouwerij wz. Brouwersgracht, met vrij in- en uitgang door de Carl Visschersteeg naar Schritsen en Zuiderhaven. Ten O. de Brouwersgracht, ten W. die steeg, ten Z. Folkert Pyters (Schellingwou?), ten N. Beert Brouwer, van wie ook de steeg ten N. is. Gekocht van Ybeltje Jelles wv Jan Hendriks, mr. brouwer.


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0152v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 26Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]fraai huis
 
koperPoppe Ekes Menalda koopmanCG 781:00:00
huurderJ. J. Clebe c.u.mr. chirurgijnCG 57:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenEke Menalda koopman
naastligger ten westenHeer Daniel Heins
naastligger ten noordenFolkert Pyters koopman
verkoperAllard Scheltinga, gehuwd metkoopman
Trijntje Gerlofs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPoppe Ekes Menalda, koopman, koopt een huis wz. Brouwersgracht. Nu als huurders bewoond door mr. chirurgijn J.J. Clebe c.u. voor 57 CG p.j. Grondpacht 4 CG aan de Stad. Ten O. de Brouwersgracht, ten Z. koopman Eke Menalda, ten W. Daniel Heins, ten N. koopman Folkert Pieters. Gekocht van Allard Scheltinga, koopman x Trijntje Gerlofs voor 781 GG.


1786 - reëelkohieradresgebruik
 
4-033 Brouwersstraat 26huis en brouwerij
eigenaarHendrik van der Mey
gebruikerHendrik van der Mey
huurwaardeCG 88:00:00
aanslag huurwaardeCG 16:00:00


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0262v van 10 feb 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 28, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Poppe Menalda koopman


1794 - reëelkohieradresgebruik
 
4-033 Brouwersstraat 26huis en brouwerij
eigenaarJan C. van der Molen
gebruikerJan C. van der Molen
huurwaardeCG 88:00:00
aanslag huurwaardeCG 16:00:00


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0264r van 19 okt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 24, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenP. Menalda, weduwe


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-027 Brouwersstraat 26S Spannenburg, 26 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-035 Brouwersstraat 26Sybren SpannenburgCG 3:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-025Brouwersstraat 26Siebrand Laases Spannenburg... huw 1823, ovl 1834, ovl 1838, ovl 1854, ovl 1859, BS Franeker huw 1830; eigenaar en gebruiker van wijk F-025, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-069; gebruikers Siebren Stephanij, winkelier, Antie Agema, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-025Brouwersstraat 26S Spannenburg S Spannenburg koopman


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1555Brouwersstraat 26Sybrand Lazes SpannenburgHarlingenkoopmanhuis en erf (102 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-025Brouwersstraat 26Bergita Meill... huw 1830, huw 1836, bev.reg. HRL 1851 wijk F-026; oud 57 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk F-025; VT1839; Franeker, Sectie A, 1832: B.M. eigenaresse van perceel nr. 699, winkelierse te HRL, legger nr. ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-025Brouwersstraat 26Trijntje Koudenburg... N.H., dv Fokkert Tjeerds K, en Wiepkje Alkes Kramer; BS huw 1842, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk F-025; oud 30 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk F-034; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-025BrouwersgragtBergita Meil57 jFranekerv, protestant, weduwe, geen
F-025BrouwersgragtMaaike K Pan22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-025Brouwersstraat 26Jan Jans Hilwerda... HRL 1851 wijk F-024, 25, supp wijk C-249; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-024; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-025Brouwersstraat 26Oeke Oosterwerfgeb 1793 Prov, N.H., A 13 apr 1858 Marssum; bev.reg. HRL 1851 wijk F-024-25; oud 46 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk F-024; VT1839


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1555F-025 (Brouwersgracht)Jan P. Posthumuswoonhuis


1865 - variaadresbronbericht
Brouwersstraat 26Jaarboekje voor de Stad HarlingenBrouwersgracht wijk G-025 [moet zijn F-025], afvaart veerschip op Kimswerd: Woensdag 1 uur.


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1555F-029 (Gedempte Brouwersgracht)Jan P. Posthumuswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1555Brouwersstraat 26 (F-029)Jan Pieters Posthuma


1915 - schoolgeldadresnaam
Brouwersstraat 26Hendr. Nieuwenhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Brouwersstraat 26 Hendrikus J. Nieuwenhuiskalkbrander
vorige grondslagf. 3000
huidige grondslagf. 3000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Brouwerstraat 26H.Nieuwenhuisfabrikant


1965 - adresboekadresnaam
Brouwersstraat 26A. (Anne) Smeding


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Brouwersstraat 26rijksmonument 20330


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 1555Brouwersstraat 26
  terug