Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Brouwersstraat 25 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Brouwersstraat 25,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Brouwersstraat 25 4-159 4-152 G-068 G-066
Naastliggers vanBrouwersstraat 25
ten oostende Both Apothekerstraat
ten zuidenBrouwersstraat 27
ten westende Brouwersstraat
ten noordenBrouwersstraat 23


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 pagina 222r van jul 1612 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Brouwersstraat 25Laes Dircks, mr. metselaar x Jetske Goverts kopen een huis met een dwarskamer erachter, waar 'de Blauwe Troffel' uitsteekt, oz. van de Oude Kimswerdervaart (Brouwersstraat?). Ten Z. Jentke Seyes, ten N. Joost Minckes. Vrij uitgang, achter, naar de Mullenersteyg (Pieter Molentjessteeg?). Grondpacht 3 cg aan Eysinga erfenamen. Gekocht van Benne Freercks x Bauck Agges, voor 627 gg.


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 pagina 92r van 2 jun 1616 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Brouwersstraat 25Dirck Gerryts, burgemeester x Tyetske Oenthes kopen een huis met ledige plaats daarachter bij en omtrent daer d'olde Kimserterpijp plachte te staen aan de oostsijde vant diept. Ten Z. bakker Sytse Jochums en een steeg in eigendom, ten N. wed. en erven Eelcke Ipes. Grondpacht 25 st. aan de erven Frans van Eysinga. Gekocht van mr. metselaar Laas Dircks x Jetske Goverts voor 600 GG.


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0205v van 1 feb 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 27, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenLolcke Aelties


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0220v van 2 mei 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 25Brouwersstraat OZ [staat: bij de Kimswerder Pijp]huis
 
koperCornelis Jansen burger c.u.kuiperGG 964:08:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:05:00
naastligger ten oostenkamer van Harmen Groyer
naastligger ten zuidenJacob Heeres
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenerfgenamen van Jelle Jaspers
verkoperLolcke Aelkes, enkoopman
Peter Aebeskoopman


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0144v van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 23, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenCornelis Jans kuiper


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0115r van 24 nov 1661 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 25Both Apothekerstraat aan het west eindewoning
 
koperSibilla Symons stijfsterGG 310:00:00
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat
naastligger ten zuidende weduwe van Harmen Groeyers
naastligger ten westen
naastligger ten noordenmajoor Evert Boner
verkoperSipke Hendricx c.u.mr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSibilla Simons, vrijster, koopt een woning bestaande uit 2 dwarscamers, aan het W. eind van de Both Apothekerstraat. Ten O. die straat, ten Z. de loods van Harmen Groeyer, ten W. de verkoper, ten N. majoor Meier Everts Boner. Gekocht van mr. metselaar Sipke Hendrix, voor 410 gg.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0017va van 10 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 1, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erven van Cornelis Jansen kuiper


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0183v van 10 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 23, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Symons


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0211r van 28 nov 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 25Brouwersstraat OZ [staat: tussen de Kimswerderpijp en de twee bruggen]grondpacht
 
koperJacob Claessen burgerkoopmanGG 300:00:00
grondpacht uit het huis van Cornelis JansenCG 1:05:00
verkoperjhr. Tjallingh Homme van Camstra, gehuwd metMinnertsga
juffrouw Foockel van Burmania
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Claessen, koopman, koopt 32 CG grondpacht van 15 huizen tussen de Kimswerderpijp en de twee bruggen. O.a. van het huis van (a) Cornelis Jansen. Alleen de bewoners zijn vermeld. Geen naastliggers vermeld. De grondpacht is niet per huis vermeld. Gekocht van jhr. Tjalling Hommes van Camstra te Minnertsga als man en voorgd over juffrouw Foockel van Burmania, voor 300 GG.


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0004r van 13 jan 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 23, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0015v van 2 mrt 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 23, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHendrick Riencks


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0196v van 5 feb 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 23, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-159 Brouwersstraat 25huis
eigenaarEile Eiles
gebruikerEile Eiles
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk
grondpachtCG 03:00:00
aanslag grondpachtCG 00:15:00
opmerkingpro deo versogt


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-159 Brouwersstraat 25huis
eigenaarEle Eles
opmerkingpro deo
aansl. huurw. voldaan--
grondpacht aanb[urgem]r. Sloterdijk
grondpachtCG 03:00:00
aanslag grondpachtCG 00:15:00
aansl. grondp. voldaan21-3-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-159 Brouwersstraat 25huis
eigenaarAnne Rintjes
gebruikerAnne Rintjes
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:06:08
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk
grondpachtCG 03:00:00
aanslag grondpachtCG 00:12:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-159 Brouwersstraat 25huis
eigenaarDirk IJsbrands
gebruikerRinske Jans
gebruikerClaaske Jans
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:00:00
grondpacht aanerven burgemeester Slooterdijk
grondpachtCG 01:05:00
aanslag grondpachtCG 00:05:00


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0001r van 19 jan 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 27, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenGerryt Alberts


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0223r van 21 sep 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 5, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenGerrit Alberts


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0349r van 2 okt 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 5, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0111r van 14 okt 1798 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 23, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWybe wever


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0143r van 17 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 23, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHendrik Helmers, gehuwd mettimmerman


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-156 Brouwersstraat 25H Helmer


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0267r van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 1, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenH. Helmer


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0306v van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenH. Helmer


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-152 Brouwersstraat 25Hendrik HelmerCG 3:00:00


1811 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0122v van 13 jan 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenH. Helmer koopman


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-068Brouwersstraat 25Harmanus Schuman... (gk), vader ovl Almenum 25 aug 1813, moeder ovl Muiden 27 jul 1795; BS huw 1825; gebruiker van wijk G-068, winkelknegt; eigenaar en medegebruiker is Hend. Helmer, drogist, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-068Brouwersstraat 25Hendrik Helmer Hendrik Helmer drogist
G-068Brouwersstraat 25Fredrik Schumen winkelknegt


1820 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-068Brouwersstraat 25Antje Jans Bretel, overleden op 1 maart 1820vrouw van Hendrik Helmer, drogist (Brouwersgracht G 68), moeder van minderjarige Geertruida Hendriks Helmer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 30 nov 1830
G-068Brouwersstraat 25Uitmuntende huizinge, waarin eene apothekers winkel, met annexen aan de Brouwersgracht, eigenaar h., helmer. Finaal verkocht op 22 dec 1830 door notaris Wijma..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1563Brouwersstraat 25Hendrik Georg HelmerHarlingendrogisthuis en erf (230 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-068Brouwersstraat 25Alida Hendriks Klein... Ariaantje Swanevelt; BS huw 1834, ovl 1843; oud 37 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk G-068; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-068Brouwersstraat 25Anne Sjoerds Foekens... huw 1818, huw 1819, ovl 1840; oud 58 jaar, geb Miedum en wonende te HRL. 1839, schoolonderwijzer, wijk G-068; VT1839; ontvangt van het gemeentebestuur als organist van de Nieuwe Kerk, 31 Lentemaand1809: f. 18:15:0; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-068Brouwersstraat 25Giel Lieuwes Timmerman... Gieles Gorter; BS huw 1834, ovl 1843; oud 33 jaar, geb Vreeland (!) en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk G-068; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-068Brouwersstraat 25Grietje Sjoerds Foekens... 1821, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk C-184; oud 61 jaar, geb Miedum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-068; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-068Brouwersstraat 25Popkje Feenstra... in 1851, N.H., ovl wijk G-072, dv Gooitje F, en Grietje IJsbrands; BS ovl 1866; bev.reg. HRL 1851 wijk G-068; oud 48 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-072; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. G-068 A S Foekens stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-068BrouwersgragtAnne Sjoerds Foekens58 jMiedumgezin 1, m, protestant, weduwnaar, schoolonderwijzer
G-068BrouwersgragtSjoerd Annes Foekens22 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd, cargadoor
G-068BrouwersgragtJan Annes Foekens21 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd, kantoorbediende
G-068BrouwersgragtFoeke Annes Foekens17 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-068BrouwersgragtSyds Annes Foekens12 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-068BrouwersgragtSiebrege Annes Foekens23 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-068BrouwersgragtGrietje Sjoerds Foekens61 jMiedumgezin 1, v, protestant, gehuwd
G-068BrouwersgragtAntie Barends Roodhart25 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-068BrouwersgragtG. Lieuwes Timmerman33 jVlielandgezin 2, m, protestant, gehuwd, zeeman
G-068BrouwersgragtAlida Klein37 jAmsterdamgezin 2, v, protestant, gehuwd


1842 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51020 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 150, 154 en 160 van 12 nov 1842
adressoortbedraggebruik
G-068Brouwersstraat 25provisionele en finale toewijzingfl. 1060huis aan de Brouwersgracht G-068
 
verkoperKlaas Jans Gonggrijp
koperSteffen Lamberts Brug


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-068Brouwersstraat 25Hendrik Jans Olivier, overleden op 7 maart 1843(Certificaat van onvermogen), 4 jr (geboren 1/2/1839), overleden Hofstraat G 68. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2256G-066 (Gedempte Brouwersgracht)Jan Besselingwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2256Brouwersstraat 25 (G-066)Jan Besseling


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Brouwersstraat 25 Piet van der Werf Azn.handelsreiziger
vorige grondslagf. 2000
huidige grondslagf. 2500


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 25P. v.d. Werf199Handelsag.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 25P. v.d. Werf Azn.199Handelsag.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 25P. v.d. Werf Azn.199Handelsag.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 25P. v.d. Werf Azn.199Handelsag.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Brouwerstraat 25P. v/d Werfkoopman


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.A. v.d. Werf409


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.A. v.d. Werf409


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.A. v.d. Werf409


1965 - adresboekadresnaam
Brouwersstraat 25A. (Anne) v.d. Werf
  terug