Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Brouwersstraat 20 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Brouwersstraat 20,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Brouwersstraat 20 4-030 4-032 F-028 F-032
Naastliggers vanBrouwersstraat 20
ten oostende Brouwersstraat
ten zuidenBrouwersstraat 22
ten noordenBrouwersstraat 18


aangrenzende stegensteeg
Brouwersstraat 20naamloze steeg ten zuiden


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0035r van 14 jan 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 20Kimswerderpijp, bij dehuis
 
koperLiewe Sapes, gehuwd metCG 2530:00:00
Pey Martens
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
naastligger ten oosten
naastligger ten zuidende erven van Dirkjen turfmeetster
naastligger ten westen
naastligger ten noordenCornelis Dirx stoker
verkoper van 1/3Doede Pieters
verkoper van 1/3Antje Aages
verkoper van 1/3Foppe Aages
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieue Sapes x Pey Martens kopen een huis omtrent de Kimswerderpijp. Ten Z. erven turfmeetster Dirkjen [Pyters], ten N. Cornelis Dircx stooker. Grondpacht 4 CG aan de Stad. Gekocht van Doede Pieters voor zijn kindskind, Antje Aages voor haarzelf en Foppe Aages mede voor hem zelf, elk voor 1/3, voor 2580 CG.


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0017r van 10 jul 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 22, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenLieuwe Sapis gortmaker


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0049v van 22 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 20Brouwersgragt WZhuis met een gorterij daaragter
 
koper door niaarDirk Alberts CG 840:00:00
geniaarde koperDirk Doekes, gehuwd metassistent gewaldige provoost bij de Admiraliteit
Tallina Jacobs
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
naastligger ten oostenBrouwersgragt en diept
naastligger ten zuidenMeye Lolkes
naastligger ten westende erven van Cornelis Dirx
naastligger ten noordende erven van Cornelis Dirx
verkoperHendrik Harmens, gehuwd metgortmaker
Janke Poppes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Doekes [Folperda], adsistent bij de Admiraliteit, koopt huis met gorterij erachter. Ten O. de gracht, ten W. en N. erven Cornelis Dirx (Zijlstra?), ten Z. Meye Lolkes. Gekocht van gortmaker Hendrik Harmens x Janke Poppes (Menalda).


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0056r van 15 apr 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 20Brouwersgragt WZhuis met een gorterij daaragter
 
kopervrijgezel Louwrens Jansen Klinkhamer CG 1000:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
naastligger ten oostenBrouwersgragt en diept
naastligger ten zuidenMeyle Lolkes
naastligger ten westende erven van Cornelis Dirx
naastligger ten noordende erven van Cornelis Dirx
verkoperPoppe Dirx, als last en procuratie hebbende vanmr. bakker
Dirk Alberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLouwrens Jansen Klinkhamer, vrijgezel, koopt een huis met een gorterij erachter en alle gereedschappen, wz. Brouwersgracht. Ten O. de straat en diept, Ten W. en N. erven Cornelis Dirx, ten Z. Meye Lolkes. Er is een steeg ten Z. met vrij reed en drift. Gekocht van Poppe Dirx, mr. bakker, NAMENS Dirk Alberts, voor 1612 cg. waarvan 1000 voor het huis.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-030 Brouwersstraat 20huis etc.
eigenaarLourens Jansen
gebruikerLourens Jansen
huurwaardeCG 25:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:00:00


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0275r van 29 nov 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 22, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenLourens Clinkhamer


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-030 Brouwersstraat 20huis
eigenaarLourens Klinkhamer
huurwaardeCG 25:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:00:00
aansl. huurw. voldaan18-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-030 Brouwersstraat 20huis
eigenaarDouwe Reins
gebruikerDouwe Reins
huurwaardeCG 25:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:03:00


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0266r van 28 apr 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 20Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]huis en gortmakerij
 
koperDouwe Reins, gehuwd metmr. bakkerGG 1001:00:00
Taetske Clases Bontekoe
varpachter grondde Stad HarlingenCG 6:00:00
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenCornelis Taekes
naastligger ten westenRuurd Alberts mr. lakenverver
naastligger ten noordenRuurd Alberts mr. lakenverver
verkoperoud rentmeester Andreas Sloterdijkkoopman
verkoperFeddrik Aitses Mahuikoopman
verkoperPytter Gelinde [staat: Glinda]koopman
verkoperLourens Jansen Clinkhamer, gehuwd met
Mayke Aerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Reins [Vettevogel], mr. bakker x Taetske Clases Bontekoe koopt huis en gorterij, wz. Brouwersstraat, met een vrije steeg ten N. Ten O. de straat en diept, ten W. en N. mr. lakenverver Ruurd Alberts, ten Z. Cornelis Takes. Gekocht van de hypothecaire crediteuren van Lourens Jansen Clinkhamer x Mayke Aerts, voor 1001 gg.


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0246r van 13 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 22, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDouwe Reyns mr. bakker


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-030 Brouwersstraat 20huis
eigenaarBeert Dirks
gebruikerBeert Dirks
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0227r van 11 mrt 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 18, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDouwe Reins de Veth mr. bakker


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0230v van 25 sep 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 20Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht] met een vrije steeg ten noordenhuis en stokerij
 
kopermeerderjarige vrijgezel Sybout Jans Kramer GG 1235:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 6:00:00
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenBeert Brouwer
naastligger ten westende weduwe van Gerlof Alberts
naastligger ten noordende weduwe van Gerlof Alberts
verkoperde erven van Doutjen Douwes Kuiper, mede erfgenaam van
Douwe Reins de Veth


1786 - reëelkohieradresgebruik
 
4-030 Brouwersstraat 20huis en ververij en pakhuis
eigenaarJetse Jelles
gebruikerJetse Jelles
huurwaardeCG 80:00:00
aanslag huurwaardeCG 14:10:14


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0159r van 15 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 18, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHendrik van der Mey koopman


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0008r van 16 jan 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 22, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenClaas Lourens Coster c.u.


1794 - reëelkohieradresgebruik
 
4-030 Brouwersstraat 20huis en ververij en pakhuis
eigenaarJetze Jelles
gebruikerJetze Jelles
huurwaardeCG 80:00:00
aanslag huurwaardeCG 14:10:14
grondpachtCG 04:00:00
aanslag grondpachtCG 01:00:00
grondpacht aan de stad Harlingen


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0142r van 17 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 20Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]huis
 
koperDirk Jager, gehuwd metmr. slagerCG 725:00:00
Antie Jeltes
huurdersmilitairen
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenJan van der Meulen koopman
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJetze Jelles
verkoperClaas Costermr. slager


1800 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 20, HarlingenBrouwersstraat 20Dirk Jaagermr. slaager


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0115v van 11 jul 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 18, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDirk Jager


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0182r van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 22, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDirk Jaager mr. slager
naastligger ten noordensteeg


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-030 Brouwersstraat 20Dirk Jager, 39 jaar, gehuwd
4-030 Brouwersstraat 20Gerrit, 24 jaar, gehuwdinwoning


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0122r van 4 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 18, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDirk Jager


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0356v van 11 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 18, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAbraham Willems, samen met


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-032 Brouwersstraat 20Dirk JagerCG 4:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-028Brouwersstraat 20Dirk Willems Jager... van wijk F-026, gebruiker is Adam J. Olivier, metzelknegt, 1814 (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-028, vleesschouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-299, stalling, 1814. (GAH204); D.W.J. van Almenum en Antje ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-028Brouwersstraat 20Dirk Jager Dirk Jager vleeschhouwer


1815 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 6 van 26 jan 1815
adressoortbedraggebruik
F-028Brouwersstraat 20koopaktefl. 700huis aan de westkant van de Brouwersgracht F-028
 
verkoperDirk Jager
koperSamuel Jacob Blog
koperDirkje Moses Levy Benjamin


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1550Brouwersstraat 20Samuel Jacob BlochHarlingenvoorlezer in de israelitische kerkhuis en erf (78 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-028Brouwersstraat 20Lea Blokoud 41 jaar, geb Schoonhoven, en wonende te HRL. 1839, wijk F-028; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-028Brouwersstraat 20Machiel van Gelder... huw 1843, VT1839; oud 43 jaar, (vnm: Michiel), geb Oldemarkt en wonende te HRL. 1839, vleeshouwer, wijk F-028; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. F-028 M B van Gelder stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-028BrouwersgragtMichiel van Gelder43 jOldemarkm, israëliet, gehuwd, vleeschhouwer
F-028BrouwersgragtLea Blok41 jSchoonhovenv, israëliet, gehuwd
F-028BrouwersgragtMozes van Gelder17 jBlokzijlm, israëliet, ongehuwd
F-028BrouwersgragtGerson van Gelder12 jBlokzijlm, israëliet, ongehuwd
F-028BrouwersgragtLeon van Gelder7 jHarlingenm, israëliet, ongehuwd
F-028BrouwersgragtDavid van Gelder8 mHarlingenm, israëliet, ongehuwd
F-028BrouwersgragtSaartje van Gelder9 jBlokzijlv, israëliet, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-028Brouwersstraat 20Salomon Michiels van Gelder, overleden op 20 juli 18417 wk (geboren 28/5/1841), overleden Brouwersgracht F 28, zoon van Michiel van Gelder, vleeshouwer en Lea Blok, broer van minderjarige Mozes, Gerson, Saartje, Leon en David Michiels van Gelder. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-028Brouwersstraat 20Tjietske Franses Ludenga, overleden op 28 januari 1846(Certificaat van onvermogen), 73 jr (geboren 1773), overleden Lanen F 28, weduwe, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-028Brouwersstraat 20Jacobus Pieters Tolsma, overleden op 17 oktober 184615 mnd (geboren 29/5/1845), overleden Brouwersgracht F 28, zoon van Pieter J. Tolsma, winkelier en Cornelia de Jong. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-028Brouwersstraat 20Henrica Johannes Tolsma, overleden op 7 mei 18471 1/4 mnd (geboren 1/3/1847), overleden Brouwersgracht F 28, dochter van Johannes J. Tolsma, winkelier en Cornelia de Jong. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-028Brouwersstraat 20Houkje Jans de Haan, overleden op 6 februari 184847 jr (geboren 19/1/1801), overleden Zuiderhaven F 28, ongehuwd, dochter van wijlen Jan Tjitses de Haan en Ybeltje Dijkstra, zuster van Tjitse, kwartiermeester thans te Oostmahorn o/Dokkum, Apolonia, dienstmeid Woudsend en Catharina Jans de Haan (vrouw van Gerardus Keyzer, timmerknecht). Saldo fl. 657,82. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-028Brouwersstraat 20Cornelia de Jong, overleden op 12 april 184835 jr (geboren 1813), overleden Brouwersgracht F 28, vrouw van Johannes Jacobus Tolsma, winkelier, moeder van minderjarige Jacobus-Petrus Johannes Tolsma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-028Brouwersstraat 20Jacobus Petrus Johannes Tolsma, overleden op 17 juni 18482 mnd (geboren 30/3/1848), overleden Brouwersgracht F 28, zoon van Johannes Jacobus Tolsma, winkelier. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1550F-028 (Brouwersgracht)Johannes Jacobus Tolsmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1550F-032 (Gedempte Brouwersgracht)Wed. en erven Johannes Jacobus Tolsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4187Brouwersstraat 20 (F-032)Eeltje Zeilmaker


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Brouwersstraat 20 Jan Stellingwerffwinkelier
vorige grondslagf. 1500
huidige grondslagf. 1800


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 20J.J. Stellingwerff185Boter-, Kaas- & Eierh., Winkelier


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 20J.J. Stellingwerff185Boter-, kaas- & Eierh.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 20J.J. Stellingwerff185Boter-, kaas- & Eierh.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 20J.J. Stellingwerff185Boter-, kaas- & Eierh.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 20J.J. Stellingwerff185Boter-, kaas- & Eierh.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Brouwerstraat 20J. van Stellingwerfwinkelier


1931 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 20, HarlingenBrouwersstraat 20J.J. Stellingwerffpluimveevoeders, vogelzaden


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 20, HarlingenBrouwersstraat 20J.J. Stellingwerffboter, kaas en eieren, kruideniers- en grutterswaren


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 20J.J. Stellingwerff185Boterh. enz.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 20J.J. Stellingwerff766Boterh. enz.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr.S. v. Dijk766Boter, kaas, eieren


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr.S. v. Dijk766Boter, kaas, eieren


1965 - adresboekadresnaam
Brouwersstraat 20D. (Douwe) Cousijn
  terug