Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Brouwersstraat 14 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Brouwersstraat 14,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Brouwersstraat 14 4-026 4-028 F-031 F-035
 huisnummer lager  huisnummer hoger Brouwersstraat 14 4-027 4-029 F-031 F-035


Huisnaam in: 1685
Gebruik:
Naam: de grauwe gans
Kwartier/wijk
Verkoper: taekes, antie
Koper/eigenaar: freerx, wijtske


Huisnaam in: 1689
Gebruik:
Naam: de grauwe gans
Kwartier/wijk
Verkoper: freerx, wijtske
Koper/eigenaar: gerrits, jancke


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Brouwersstraat 14, Harlingen
Naastliggers vanBrouwersstraat 14
ten oostende Brouwersstraat
ten zuidenBrouwersstraat 16
ten westende Carl Visschersteeg
ten noordenBrouwersstraat 12


aangrenzende stegensteeg
Brouwersstraat 14naamloze steeg ten noorden
Brouwersstraat 14naamloze steeg ten zuiden


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0067r van 18 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 16, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAnthony Anthony mr. kleermaker


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0272v van 20 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 16, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAllert Kingmans


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0180r van 8 mei 1712 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 14Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht tussen de twee bruggen en de Kimswerderpijp]huis
 
koperAart Hendricks c.u.mr. schilderCG 420:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 6:10:00
naastligger ten oostenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenRuird Alberts
naastligger ten westenCarel Visscherssteeg
naastligger ten noordenhet huis van Gerrit Teunis koopman
verkoperGerrit Jansen, gehuwd met
Geertie Pieters


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-026 Brouwersstraat 14huis
eigenaarJan Alles van den Bergh
gebruikerHette een bootsgesel
gebruikerJanke Clases
gebruikerSape Lieues
gebruikerClaes Jansen
huurwaardeCG 32:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:08:00
 
4-027 Brouwersstraat 14huis
eigenaarDirk Doekes
gebruikerDirk Doekes
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:16:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-026 Brouwersstraat 14huis
eigenaarAlbert Kirgmans erven
gebruikerClaes Jansen cum soc.
huurwaardeCG 32:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:08:00
aansl. huurw. voldaan12-6-1720
opmerking1720 den 12 juny van janke clases en claes jansen hier op ontfang 4-8-0
opmerkingrest noch wegens j de twee guld
 
4-027 Brouwersstraat 14huis
eigenaarDirk Doeckes
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:16:00
aansl. huurw. voldaan16-5-1720


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0155r van 17 jan 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 16, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDirk Doekes


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-026 Brouwersstraat 14huis
eigenaarAbbe Rinses
gebruikerTaeke Heris
huurwaardeCG 32:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:06:08
 
4-027 Brouwersstraat 14huis
eigenaarDirk Doekes
gebruikerDirk Doekes
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:00:00


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0005v van 8 apr 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 14Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]huis + kamer
 
koperPyter Hoytes schipperGG 800:21:00
koperSymon Jacobs Kuiper
koperTjeerd Pyters mr. sleefmaker
verpachter grond huisde Stad HarlingenCG 4:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:10:00
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenWeduwe Ruird Alberts
naastligger ten westenKale Vissers steeg
naastligger ten noordenSikke Doekes
verkoperoud burger hopman Cornelis Martens Couperus, gehuwd met
Ymkjen Harmens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Hoytes (Reidsma), schipper, Symon Jacobs, kuiper en Tieerd Pyters, mr. sleefmaker kopen huis, met nog een camer erachter in de Carl Visschersteeg. Ten O. de Brouwersgracht, ten W. die steeg, ten Z. wd. Ruurd Alberts, ten N. Dirk Doekes. Gekocht van Cornelis Martens, oud-burgemeester x Ymkjen Harmens.


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0330r van 27 jun 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 14Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]1/3 huis
 
kopervroedsman Pieter Hoytes Reidsma koopmanCG 400:00:00
eigenaar van 1/3vroedsman Pieter Hoytes Reidsmakoopman
eigenaar kamer in de Calevisscherssteegvroedsman Pieter Hoytes Reidsmakoopman
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten westenCalevisscherssteeg
naastligger ten zuidende weduwe van Ruurd Alberts
naastligger ten noordenDuco Folperda predikant
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
de Stad HarlingenCG 2:10:00
huurderoud burgerhopman Harmen Agema
verkoperTieerd Pietersoud sleefmaker en koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Hoytes Reidsma koopt 1/3 huis, waarvan hij al 1/3 bezit. Ten O. de Brouwersgracht, ten W. de Carl Visschersteeg, ten Z. wd. Ruurd Alberts, ten N. ds. Duco Folperda. Gekocht van Tieerd Pieters, mr. sleefmaker.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-026 Brouwersstraat 14huis
eigenaarerven Abbe Rinses
gebruikererven Jan Jansen
huurwaardeCG 32:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:06:10
 
4-027 Brouwersstraat 14huis
eigenaarerven Dirk Doekes
gebruikerJan Ripers
huurwaardeCG 27:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:10:00
 
4-027 Brouwersstraat 14huis
eigenaarerven vroedsman Pieter Hoytes
gebruikererven vroedsman Pieter Hoytes
huurwaardeCG 50:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:06:10


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0348r van 15 jun 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 14[niet vermeld]1/3 huis en achterkamer
 
curatorvroedsman Hendrik Cornelis Wassenaar
curatoren overburgervaandrig Keimpe Hoites Reitsmamr. bakker
koperAntie Pieters Reitsma, dochter van wijlenCG 505:00:00
vroedsman Pieter Hoites Reitsma
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten westenKalevisscherssteeg
naastligger ten zuidende erven van Ruird Alberts
naastligger ten noordenFolperda predikant
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
huurderHans Jans mr. wolkammerCG 70:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:10:00
verkoperSimon Jacobskoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Eigenlijk 248r maar verkeerd genummerd in het origineel]


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0300r van 21 apr 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 14Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]huis
 
koperJohannes Acama, gehuwd metapothekerGG 1074:00:00
Adriana Cuyk
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidende erven van vroedsman Reydsma
naastligger ten westenJohannes Acama c.u.
naastligger ten noordende erven van Abbe Rinses
verkoperDuco Folperda, erfgenaam en namenspredikantBirdaard
verkoperDirck Scheerhagen, erfgenamen van hun vader resp. bettevader
Dirck Doeckes Folperda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Acama, apotheker x Adriana Cuyk koopt huis. Ten O. de straat, ten W. de kopers, ten Z. erven vroedsman Reydsma, ten N. erven Abbe Rinses. Gekocht van erven Dirck Doeckes Folperda.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-026 Brouwersstraat 14Johannes Acama, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 10:00:00
4-027 Brouwersstraat 14Tjebbe Spannenburg, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 15:00:00


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0279r van 27 apr 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 16, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJohannes Acama


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0017v van 14 sep 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 16, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJohannes Acama


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0068v van 17 jan 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 12, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAlbert Doedes


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0215r van 18 jun 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 14Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht],met een kamer in de Calvisschersteeghuis
 
kopervroedsman Anthoni Bierma, gehuwd metmr. kleermakerCG 1525:00:00
kopersMaria Pikkert
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenJetse Jelles
naastligger ten westenCarl Visschersteeg
naastligger ten noordenAlbert Doedes
verkoperGeertje Douwes, gehuwd met
Jurjen Okkesmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthoni Bierma, mr. kleermaker koopt een huis wz. Brouwersgracht, met een achtercamer die in de Carl Visschersteeg uitkomt. Ten O. de Brouwersgracht, ten W. die steeg, ten Z. Jetze Jelles, ten N. Albert Doedes. Gekocht van Geertje Douwes, de vrouw van Jurjen Okkes mr. metselaar.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0035r van 23 mrt 1783 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 16, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAbbe Smitt


1786 - reëelkohieradresgebruik
 
4-026 Brouwersstraat 14huis
eigenaarPieter Asmus
gebruikerPieter Asmus
huurwaardeCG 48:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:14:08
 
4-027 Brouwersstraat 14huis
eigenaarAntje Abbes
gebruikerSweerus Willems (voor 50 gl. 0 st. 0 penn.)
gebruikerJohannes Reinders (voor 20 gl. 0 st. 0 penn.)
gebruikerJan Tabes (voor 15 gl. 0 st. 0 penn.)
gebruikerLevy Benjamins (voor 20 gl. 0 st. 0 penn.)
gebruikerPieter Annes (voor 23 gl. 0 st. 0 penn.)
gebruikerMilitairen (voor 14 gl. 0 st. 0 penn.)
huurwaardeCG 142:12:00
aanslag huurwaardeCG 24:11:04
af: sint jacobi schatti7 10 0


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0276v van 9 mrt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 12, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenL. Spannenburg


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0157v van 15 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 16, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJetze Jelles koopman


1794 - reëelkohieradresgebruik
 
4-026 Brouwersstraat 14huis
eigenaarLaas Spannenburg
gebruikerJurre Jacobs
huurwaardeCG 75:00:00
aanslag huurwaardeCG 12:05:06
af: sint jacobi schatti7 10 0
grondpachtCG 04:00:00
aanslag grondpachtCG 01:00:00
grondpacht aan de stad Harlingen
 
4-027 Brouwersstraat 14huis
eigenaarYpe Rodenhuis c.s.
gebruikerRuurd Hilbrands (voor 40 gl. 0 st. 0 penn.)
gebruikerSwerus Willems (voor 20 gl. 0 st. 0 penn.)
gebruikerWybren Tjebbes (voor 13 gl. 0 st. 0 penn.)
gebruikerMilitairen (voor 20 gl. 0 st. 0 penn.)
gebruikerAuke Ypes (voor 20 gl. 0 st. 0 penn.)
gebruikerLammert Wilts (voor 12 gl. 0 st. 0 penn.)
huurwaardeCG 125:10:00
aanslag huurwaardeCG 21:09:00
af: sint jacobi schatti7 10 0
grondpachtCG 04:00:00
aanslag grondpachtCG 01:00:00
grondpacht aan de stad Harlingen


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0170v van 15 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 12, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenLaas Spannenburg koopman


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0267v van 16 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 12, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenLaas Spannenburg


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0306v van 22 feb 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 12, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenLaas T. Spannenburgh


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-028 Brouwersstraat 14L SpannenburgCG 4:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-031Brouwersstraat 14Laas Tjebbes Spannenburg... S, en Rinske Dirks Agema; BS ovl 1812; 1834 overlijdens, ovl 1859, ovl 1865; erven L.S. eigenaar van wijk F-031; gebruiker Rein Vettevogel, wolkammer, 1814. (GAH204); id. van wijk F-032; gebruiker Tjaardus Houtsma, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-031Brouwersstraat 14Rein Douwes Vettevogel... HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1811, ovl 1815, huw 1824, ovl 1835, ovl 1847; gebruiker wijk F-031, wolkammer; eigenaar is Laas Spannenburg erven, 1814. (GAH204); R.D.V. en Anna Heins, beide van HRL, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-031Brouwersstraat 14Laas Spannenburg ervenRein Vettevogel wolkammer


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-031Brouwersstraat 14Anna M. Heins, overleden op 10 juli 1821M.=Margaretha, winkelierster (Brouwersgracht F 31), wed. Rein Douwes Vettevogel, moeder van Douwe, huistimmerknecht en minderjarige Wybrandus, Jacomina en Anna-Margaretha Reins Vettevogel (voogd is Roelof Feenstra, hovenier en toeziend voogd is Hendrik Jans Vettevogel, stadsomroeper). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1546Brouwersstraat 14Sybrand Lazes SpannenburgHarlingenkoopmanhuis en erf (126 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-031Brouwersstraat 14Johannes Johannes van Elst... 16 mei 1833 HRL, wonende te HRL, 3e huwt met Maria dekker, Rooms Katholiek, aanspreker in 1866, ovl wijk F-031, koopman in 1851, huw.get. bij J. Hoogmeulen en F. Flux, aangehuwde broeder bruidegom 1827, broodbakker in ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-031Brouwersstraat 14Maartje Petrus Battaart... Trijntje Thomas IJzenbeek; BS huw 1821, ovl 1836; oud 37 jaar, geb den Haag en wonende te HRL. 1839, wijk F-031; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-031Brouwersstraat 14Trijntje IJzenbeek... Bikker; BS ovl 1843; reg attdv 1826-93; oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk F-031; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-031BrouwersgragtTrijntie IJzenbeek64 jHarlingenv, protestant, weduwe, winkeliersche
F-031BrouwersgragtMaartje Battaard37 js Gravenhagev, protestant, weduwe
F-031BrouwersgragtHendrik de Windt15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-031BrouwersgragtSietske de Windt [Wind]9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1847 - variaadresbronbericht
Brouwersstraat 14Leeuwarder Courant 1 juniDe Ondergeteekende eene TABAKS-FABRIJK opgerigt hebbende op de Brouwersgracht, wijk F, no. 31, beveelt zich minzaam in de gunst van zijne geeerde Stad- en Landgenooten aan. Harlingen, den 28 Mei 1847. T.H. van REES.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1546F-031 (Brouwersgracht)Anna S. Spannenburg vrouw van J. van Hulstwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3555F-035 (Gedempte Brouwersgracht)Anna Sijbrands Spannenburg, vrouw van Jan van Hulstwoonhuis


1895 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49096 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 963 van 16 mei 1895
adressoortbedraggebruik
F-035Brouwersstraat 14koopaktefl. 4000huis met erf aan de Brouwerstraat F-035
 
verkoperCatharina van Schouwenburg (wv Sybrand van Hulst)
koperPetrus Franciscus Nagtheim


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4574Brouwersstraat 14 (F-035)Petrus F. Nagtheim


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Brouwersstraat 14 Johannes Arendsdirect.v.Gend&.Loos
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1000


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 14v. Gend & Loos, H. Colignon & Cie.208


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 14v. Gend & Loos, H. Colignon & Cie.208


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 14v. Gend & Loos, H. Colignon & Cie.208


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 14v. Gend & Loos, H. Colignon & Cie.208


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 14, HarlingenBrouwersstraat 14 van Gend & Loosalgemeene expedietie-onderneming


1928 - adresboekadresnaamberoep
Brouwerstraat 14H. v/d Sluisdir. van gend en loos


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Alg. Transport Ondern. (A.T.O)208


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Spoorwegen208Afhaal- en besteld. (v. Gend & Loos)


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 14v. Gend & Loos, N.V. Exped. Ondern.208


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr. 14Ato (Alg. Transp. Ond.) N.V.834


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr. 14Autobusdienst (N.V. Ato)834Leeuwarden-Harlingen-Alkmaar


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr. 14Spoorwegen, Nederl.834Afhaal- en besteld. (v. Gend & Loos)


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 14v. Gend & Loos, N.V. Exped. Ondern.834


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.Ato (Alg. Transp. Ond.) N.V.834


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.Autobusdienst (N.V. Ato)834Leeuwarden-Harlingen-Alkmaar


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.Spoorwegen, Nederl.834Afh.- en besteld. (v. Gend & Loos)


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr.v. Gend & Loos, N.V. Exped. Ondern.834


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr.v. Gend & Loos N.V., A.T.O.834Afhaal en besteld. (na 18 u.)


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr.Dijkstra & Zn., Fa.390Limon.fabr., wijnen, advoc. en lik.


1965 - adresboekadresnaam
Brouwersstraat 14A. (Anne) Dijkstra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Brouwersstraat 14rijksmonument 20328
  terug