Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Brouwersstraat 10 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Brouwersstraat 10,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Brouwersstraat 10 4-023 4-026 F-034 F-037


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Brouwersstraat 10, Harlingen
Naastliggers vanBrouwersstraat 10
ten oostende Brouwersstraat
ten zuidenBrouwersstraat 12
ten westende Carl Visschersteeg
ten noordenBrouwersstraat 8


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-023 Brouwersstraat 10huis
eigenaarJan Freerks erven
gebruikerMarten Jilles
huurwaardeCG 26:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:04:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-023 Brouwersstraat 10huis
eigenaarJan Freerks erven
gebruikerMarten Gilles
huurwaardeCG 26:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:04:00
aansl. huurw. voldaan18-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-023 Brouwersstraat 10huis
eigenaarMarten Gilles
gebruikerMarten Gilles
huurwaardeCG 26:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:06:08


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-023 Brouwersstraat 10huis
eigenaarAge Claassen
gebruikerAge Claassen
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:00:00


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0274v van 19 okt 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 8, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0004r van 18 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 8, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van oud burgerhopman Agema


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0289v van 17 feb 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 8, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe Agema


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-023 Brouwersstraat 10wed. Age Claessens, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaalCG 05:00:00


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0068v van 17 jan 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 12, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordensteeg


1786 - reëelkohieradresgebruik
 
4-023 Brouwersstraat 10huis en bakkerij
eigenaarHessel Heerma
gebruikerHessel Heerma
huurwaardeCG 60:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:18:02


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0070r van 29 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 10Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]huis en tuin
 
koperSophia Dreuws, gehuwd metCG 2050:00:00
Pieter Asmus uitlandig in 1782scheepskapitein op het hoekerschip Jonge Jacob
voormalig bewonerBaatje Dirks Agema, weduwe van
wijlen Wassenaar
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenAntje Abbes
naastligger ten westenCarel Visschersteeg
naastligger ten noordenJohannes Spannenburg koopman
verkoper van 1/4burgemeester Simon Frieseman
verkoper van 1/2Hiske Alberts, gehuwd met
Jan van der Veenkoopman
verkoper van 1/4Laas Spannenburgkoopman
verkopers van 1/4Jelle Agema, allen erfgenamen vansteenhouwer
Batje Dirks Agema, weduwe van
wijlen Gerben Sipkes Wassenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSophia Dieuws x Pieter Asmus, scheepskapt. op het hoekerschip `de Jonge Jacob`, koopt huis en tuin wz. Brouwersgracht strekkende tot de Carel Visschersteeg, waarin vrij in- en uitgang. Ten O. de Brouwersgracht, ten W. die steeg, ten Z. Antje Abbes, ten N. Johannes Spannenburg. Gekocht van Simon Frieseman, burgemeester, Hiske Alberts x Jan v.d. Veen, Laas Spannenburg en Jelle Agema, steenhouwer, elk voor 1/4 als erfgenamen van Baatje Dirks Agema wv Gerben Sipkes Wassenaar.


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0276v van 9 mrt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 12, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van P. Asmus


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0228r van 6 jun 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 10Brouwersstraat [staat: Brouwersgracht]huis
 
koper door niaarLaas Spannenburg CG 100:00:00
geniaarde koperGeertje S. Osinga, gehuwd met
verkoperAnna Drewis, weduwe van
wijlen Pieter Asmusschipper (groot-)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLaas Spannenburg x Geertje S. Osinga koopt hecht huis wz. Brouwersgracht. Gekocht van Anna Drewes wv Pieter Asmus, grootschipper, tegen een levenslange lijfrente van 100 cg. per jaar. Er is geniaard, ratione vicinitatis en societatis, door Jouke Olinjus, burgemeester Ype Rodenhuis en Willem de Boer.


1794 - reëelkohieradresgebruik
 
4-023 Brouwersstraat 10huis en bakkerij
eigenaarJan Crop
gebruikerJan Crop
huurwaardeCG 60:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:18:02


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0195r van 18 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 8, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenLaas Spannenburg


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0258v van 7 jun 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 8, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenLaas Spannenburg koopman


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0186r van 6 okt 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 8, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenLaas Spannenburg koopman


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0170v van 15 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 12, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenLaas Spannenburg koopman


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0267v van 16 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 12, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenLaas Spannenburg


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0268v van 23 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 10Brouwersstraat WZhuis en tuin
 
koperJohannes Agema, gehuwd metchirurgijn en vroedmeesterCG 1600:00:00
Ettje Jans
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
huurderD. Lyklama apotheker
naastligger ten oostenBrouwersstraat
naastligger ten zuidenLaas T. Spannenburg
naastligger ten westenCarl Visschersteeg
naastligger ten noordenJacobus Germans
verkoperLaas T. Spannenburg
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Agema, chirurgijn x Elsje Jans Hoekstra koopt huis en tuin, strekkende tot de Carl Visschersteeg, waar vrij uit- en ingang. Ten O. de Brouwersgracht, ten W. deze steeg, ten Z. de verkoper, ten N. Jacobus Germans. Gekocht van Laas Spannenburg.


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0306v van 22 feb 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 12, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenLaas T. Spannenburgh


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0014r van 22 nov 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 8, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJ. Agema c.u.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-026 Brouwersstraat 10Johannes AgemaCG 3:10:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-034Brouwersstraat 10Johannes Jelles Agema... 1779, ged 21 feb 1779 Grote Kerk HRL, zv Jelle Agema en Rinske Lanting; eigenaar en gebruiker van wijk F-034; chirurgijn, 1814. (GAH204); geb 1779 HRL, ovl 27 aug 1839 HRL, huwt met Etje Jans Hoekstra op 6 jun 1802 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-034Brouwersstraat 10Johannes Agema Johannes Agema chirurgijn


1820 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-034Brouwersstraat 10Fredrik Schuman, overleden op 24 februari 1820Brouwersgracht F 34, man van Antje Helmer (erft vruchtgebruik), vader van minderjarige Cornelia en Clasina Fredriks Schuman. (geen ovl. datum in akte) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1543Brouwersstraat 10erven Fredrik SchumanHarlingenhuis en tuintje (490 m²)


1833 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 08 feb 1832
F-034Brouwersstraat 10Huizinge met tuin en annexen, ledig staande aan de Brouwersgracht. Finaal verkocht op 27 feb 1833 door notaris Wijma..


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-034Brouwersstraat 10Trijntje Koudenburg... ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk F-025; oud 30 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk F-034; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-034Brouwersstraat 10Wiepkje Alkes Kramergeb 1777 Vlieland, ovl 20 jan 1848 HRL, huwt met Folkert Koudenburg, dv Alke K, en Trijntje ... ; BS ovl 1848; 1860 overlijdens; oud 63 jaar, (vnm: Wiekje), geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, wijk F-034; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-034BrouwersgragtWiekje Kramer63 jVlielandv, protestant, weduwe, geen
F-034BrouwersgragtTrijntie Koudenburg30 jVlielandv, protestant, ongehuwd, naaister


1849 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-034Brouwersstraat 10Sytze Pieters Bos, overleden op 30 september 1849zoon van Pieter Bos, beeldhouwer (Brouwersgracht F 34) en Aafke Toering, broer van minderjarige Anna, Andries en Hendrik Pieters Bos. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1543F-034 (Brouwersgracht)Pieter Boswoonhuis


1864 - bewonersadresnaamgegevens
F-034Brouwersstraat 10Pieter Bos... ovl 22 jan 1864 HRL, huwt met Aafke Toering, (gk), beeldhouwer in 1851, kastmaker in 1864, ovl wijk F-034, DG, zv Andries B., en Annigje Piek; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk F-034; oud 31 jaar, geb Sneek en ... (alles)


1865 - variaadresbronbericht
Brouwersstraat 10Jaarboekje voor de Stad HarlingenBrouwersgracht wijk F-035, afvaart veerschip op Arum, Witmarsum: Woensdag 1 uur.


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2779F-037 (Gedempte Brouwersgracht)Sijtse de Jongwoonhuis


1895 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49096 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 963 van 16 mei 1895
adressoortbedraggebruik
F-037Brouwersstraat 10koopaktefl. 2500winkelhuis met erf aan de Brouwerstraat F-037
 
verkoperCatharina van Schouwenburg (wv Sybrand van Hulst)
koperJacob Edema


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4942Brouwersstraat 10 (F-037)Arend Dekker


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Brouwersstraat 10 Trijntje Visserzonder
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700
Brouwersstraat 10 Kornelis R. Visseronderwijzeres
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1300


1928 - adresboekadresnaamberoep
Brouwerstraat 10mej. P.G.Kosteronderwijzeres


1965 - adresboekadresnaam
Brouwersstraat 10C. (Cornelis) de Groot


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Brouwersstraat 10rijksmonument 20327
  terug