Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Both Apothekerstraat 9 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Both Apothekerstraat 9,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Both Apothekerstraat 9 (niet bekend) 4-110 G-121 G-080
Naastliggers vanBoth Apothekerstraat 9
ten oostenRomastraat 2
ten zuidenBoth Apothekerstraat 11
ten westende Both Apothekerstraat
ten noordende Romastraat
ten noordenRomastraat 1


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0016r van 27 mei 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 9Both Apothekerstraat ZW hoekhuis
 
koperMarten Abbes, gehuwd metkoordewerkerCG 325:00:00
Aafke Cornelis
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:10:00
naastligger ten oostenClaas Hylkes
naastligger ten zuidenPrigge kapitein
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRomastraat [staat: straat]
verkoperJan Hendrix, gehuwd met
Eelkje Minnes


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0155v van 4 feb 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 9Romastraat ZZ [staat: Botapothecarstraat]1/2 woning
 
koperRein Gerbranda koopmanGG 45:00:00
eigenaar van 1/2Syds Benjamins Schaaf
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:15:00
huurderTrijntje Freerks CG 24:00:00
naastligger ten oostenJan Berents
naastligger ten zuidenJacob Fransen
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRomastraat [staat: straat]
verkoperEibert Harrytsturfdrager


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0216v van 21 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 9Both Apothekerstraat OZhuis
 
koperBroer Wybrens mr. huistimmermanGG 105:21:00
huurderLourens Strik CG 0:09:00
naastligger ten oostenJan Beernds
naastligger ten zuidenJacob Fransen
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat
verkoper van 1/2burgemeester Syds Schaaff
Minne Blok, als geauthorizeerde curatoren overkoopman
Hiltje Schaaff
verkoper van 1/2Rein Gerbrandes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-110 Both Apothekerstraat 9Broer Wybrens ervenCG 0:10:00woning


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-121Both Apothekerstraat 9Broer Wybrens... verdiend, 15 jun 1781. (GAH1112); id. f. 55:0:0, 20 jun 1779. (GAH1110); erven B.W. eigenaar van wijk G-121, ruïes, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 124:7:0 voor timmerloon van ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-121Both Apothekerstraat 9Broer Wybrens erven ruïnes


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1702Both Apothekerstraat 9de Stad HarlingenHarlingenerf (64 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-121Both Apothekerstraat 9Popkje Meintes de Jager... Plekker; BS ovl 1867; bev.reg. Ha18 51 wijk D-052, wijk G-109, 121, 148, supp wijk B-230, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1702G-121 (Romastraat)Cornelis Kalisplek grond


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1702G-080 (Both Apoth. straat)Cornelis Kalisplek grond


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4304Both Apothekerstraat 9 (G-080)Age de Bock


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Both.Apothekerstr. 9 Jan Bogaardtimmerknecht
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1965 - adresboekadresnaam
Both Apothekerstraat 9H. (Hendrik) Roukema
  terug