Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Bildtstraat 24 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Bildtstraat 24,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Bildtstraat 24 1-088 1/2 1-130 A-068 A-063


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Bildtstraat 24, Harlingen Bildtstraat 24, Harlingen
Naastliggers vanBildtstraat 24
ten oostende Bildtstraat
ten zuidenNoorderhaven 79
ten zuidenNoorderhaven 81
ten westenDroogstraat 8
ten noordenBildtstraat 22


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0313r van 16 dec 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 77, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenNoorderhaven


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0186r van 8 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende woninge gekogt door Dieuwke Clases, en


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0186v van 8 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 24Bildtstraathuis
 
koperOngehuwde dogter Antie Clases GG 100:00:00
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenPakhuis genoemd in akte 13_16_0245_0186_0186r
naastligger ten westenHoutstek
naastligger ten noordende erven van Martien Bouwens
verkoperAntie Foppes, weduwe van
wijlen Huibert Claessen Braam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntie Clases, ongehuwde dochter, koopt een huis in de Bildtstraat. Ten O. de Bildtstraat, ten Z. het pakhuis [Noorderhaven 81], ten W. het houtstek, ten N. erven wl. Martien Bouwens. Gekocht van Antie Foppes wv Huibert Claessen Braam, voor 100 gg. N.B. Vergelijk ook met acte op blz. 0186 van dit boek, over de pakhuizen aan de Noorderhaven 79/81.


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0207v van 28 jan 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 22, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erven van Huibert Braam koopman


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-088 Bildtstraat 24huis
eigenaarHylcke Greolts
gebruikerHylcke Greolts
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:16:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-088 Bildtstraat 24huis
eigenaarHylcke Greolts
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:16:00
aansl. huurw. voldaan31-5-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0063r van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 22, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenOldaens koopman
naastligger ten zuidenWillem Annes


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0063r van 21 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 22, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenOldaens koopman
naastligger ten zuidenWillem Annes


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0194r van 13 feb 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 77, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenweduwe Anna de Bruyn
naastligger ten noordenwijlen dr. Jacobus Belida


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0221r van 4 feb 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 24Bildstraathuis CA
 
koper 1/4Pieter Jansen Oldaens koopmanCG 230:00:00
koper 1/4Jarig Jacobs van der Ley koopmanHarlingen
koper 1/4Joseph Salomons koopmanHarlingen
koper 1/4Jan Reins Baarda koopmanFraneker
naastligger ten oostenBildstraat
naastligger ten zuidenJan Oldaens, vader
naastligger ten zuidenPyter Oldaens, zoon
naastligger ten westenJan Oldaens, vader
naastligger ten westenPyter Oldaens, zoon
naastligger ten noordenHarm Jansen
verkoperAntie Claeses, gehuwd met
Pyter Jansengleibakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Jansen Oldaens, Jarig Jacobs v.d. Ley, Joseph Salomons en Jan Reins Baarda, kopen ieder voor 1/4 een huis in de Bildtstraat. Ten O. de Bildtstraat, ten W. en Z. Jan en Pyter Oldaens (vader en zoon), ten N. Harmen Jansen (van `t Vlie). Gekocht van Antie Claeses x Pyter Jansen, gleybacker.


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0221v van 4 feb 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 24Vijverstraathuis CA
 
koperweduwe Trijntie Wybes Munnikhuis, gehuwd metCG 200:00:00
wijlen Ins ? Fedde van Sloten
naastligger ten oostenweduwe Trijntie Wybes Munnikhuis, gehuwd met
wijlen Ins ? Fedde van Sloten
naastligger ten zuidenGerrit Gerrits
naastligger ten westenweduwe van Jan Jansen Blauw
naastligger ten noordengelastigde Jan Jansen Bostijn, vader
verkoperSyds Jansen Bostijn, zoonlantaarnvullerAmsterdam


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0227r van 15 apr 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 24Noorderhaven NZ3/4 huis en Pakhuis
 
koperJarigh Jacobs van der Ley koopmanCG 1870:00:00
koperJoseph Salomons koopmanHarlingen
koperJan Reins Baarda koopmanFraneker
bezitter 1/4 huisPytter Jansen Oldaenskoopman
bewoner huisnn Rinjeestrandmeester
naastligger ten oostenBildstraat
naastligger ten oostenstraat naast de Noorderhaven
naastligger ten westenweduwe Anna de Bruyn-Belida
naastligger ten westennn Boncamp equipagemeester
naastligger ten noordenPytter Jansen Oldaens
naastligger ten noordenHarmen Jansen
naastligger ten noordenDroogstraat
naastligger ten noordenkopers
verkoper 1/4Pytter Jansen Oldaens
verkoper 1/5Cornelis Jansen Oldaens
verkoper 1/5gezamelijke erven van wijlen Jan Pytters Oldaens
verkoperPyter Cornelis Oldaens
verkoper 1/5Jan Jansen Post c.u.
verkoperSytze Claesen
verkoper 1/5Anke Janz Oldaens
verkoperTrijntie Douwes, meerderjarige dochter
verkoper 1/5Janke Douwes, gehuwd met
verkoperFolkert Jansen van der Plaats
verkoperweduwe Yelskjen Wybes Calff
verkoper 1/5Andries Douwes
verkoper 2/4N. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJarig Jacobs v.d. Ley en Joseph Salomons en Jan Reins Baarda kopen 3/4 van een huis en groot pakhuis nz. Noorderhaven, waarvan Pieter Jans Oldaens de overige 1/4 bezit. Ten O. de Bildtstraat, ten Z. de straat en haven, ten W. Anna de Bruin en de equipagemeester Boncamp, ten N. de kopers en Pieter Jansen Oldaens, Harmen Jansen en de Droogstraat. Er is een steeg naar de Droogstraat. Gekocht van erven Jan Pieters Oldaens.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-088 Bildtstraat 24huis
eigenaarHarmen Hylkes
gebruikerSierk Sybrens
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:00:00


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0046r van 11 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 77, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordensuikerraffinaderij


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-088 Bildtstraat 24huis
eigenaarwed. Harmen Hylkes
gebruikerwed. Harmen Hylkes
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:00:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-088 Bildtstraat 24Reiner Pieters, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaalCG 16:00:00
1-088 /2Bildtstraat 24Minne Abes, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaalCG 10:00:00


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0003va van 12 sep 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenZoutsloot


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0003va van 12 sep 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erven van Wyger Gerlofs
naastligger ten noordenDroogstraat


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0003va van 12 sep 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenoud hopman Harmen van Vliet
naastligger ten noordenDroogstraat


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0005ra van 17 okt 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenZoutsloot


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0005ra van 17 okt 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erven van Wyger Gerlofs
naastligger ten noordenDroogstraat


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0005ra van 17 okt 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenoud hopman Harmen van Vliet
naastligger ten noordenDroogstraat


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0105v van 28 nov 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenoud hopman Harmen van Vliet
naastligger ten noordenDroogstraat


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0115v van 7 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhopman Harmen van 't Vliet
naastligger ten noordenDroogstraat


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0126v van 18 apr 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhopman Harmen van 't Vliet
naastligger ten noordenDroogstraat


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0129r van 2 mei 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhopman Harmen van 't Vliet
naastligger ten noordenDroogstraat


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0154r van 5 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhopman Harmen van 't Vliet
naastligger ten noordenDroogstraat
naastligger ten noordenZoutsloot
naastligger ten noordenDroogstraat


1756 - reëelkohieradresgebruik
 
1-088 Bildtstraat 24huis
eigenaarReinder Pyters
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:07:04
 
1-088 /2Bildtstraat 24huis
eigenaarSamuel Hendriks
huurwaardeCG 40:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:05:06


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0238r van 16 okt 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenoud burgerhopman Harmen van 't Vliet
naastligger ten noordenDroogstraat


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0311v van 10 apr 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenNoorderhaven NZ, achter de


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0255r van 17 okt 1790 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet derde verkochte perceel in deze akte


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0074v van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 79, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJ. van 't Vlie


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0093v van 20 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 24Bildtstraat huis
 
koperDr. W. J. Hanekuik GG 350:00:00
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenS. J. Gratema
naastligger ten westenJan van 't Vlie
naastligger ten noordenJan van 't Vlie
verkoperMathijs Spolet ? c.u.Bolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaW.J. Hanekuyk koopt een onlangs geheel verbouwd huis. Ten O. de Bildtstraat, ten W. en N. Jan van `t Vlie, ten Z. fa. Seerp en Tjepke Gratama. Gekocht van Matthijs Spolet te Bolsward.


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0219v van 2 feb 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 24Bildtstraathuis
 
koperJacob S. Strelitz koopman (joods -)CG 357:00:00
huurderAtze Hiddes mr. metselaar
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten westenJan van 't Vlie, verkopermr. verver en glasmaker
naastligger ten zuidenS. Gratama
naastligger ten zuidenT. Gratama
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Strelitz, Joods koopman, koopt een voor enige jaren bijna geheel verbouwd huis in de Bildtstraat. Veel voorwaarden. Ten O. de Bildtstraat, ten W. en N. Jan van `t Vlie, ten Z. het pakhuis van S. en T. Gratama. Gekocht van Jan van `t Vlie, mr. verwer en glazenmaker.


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0298v van 8 mrt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 22, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenStreelitz


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0176v van 16 jan 1803 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 24Droogstraat ZZhuis
 
koperJacob Doodenhuizen mr. vleeshouwerCG 166:00:00
huurderN. N. c.u.mr. schoenmaker
huurderWijnand Hoekers CG 30:00:00
naastligger ten oostenT. Gratama
naastligger ten zuidenMichiel Pieters
naastligger ten westenPopke Minnes
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperDirk Jans, gehuwd met
Tjettje Foppes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Doodenhuizen, mr. vleeshouwer, koopt een huis zz. Droogstraat. Ten O. Tjepke Gratama, ten W. Popke Minnes, ten Z. Michiel Pieters, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Dirk Jans x Tjaltje Foppes, voor 166 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-130 Bildtstraat 24Jan KylCG 3:10:00huis en stalling


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0057v van 2 sep 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 22, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJacob Strelitz koopman


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-068Bildtstraat 24Geesje Wiegers Steenstrageb 1749 ... , ovl 27 nov 1814 HRL, huwt met Klaas Klaasen de Jong, ovl wijk A-068; BS ovl 1814; 1833 overlijdens, ovl 1838


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-068Bildtstraat 24Gerrit Rikkers... 22 feb 1806; ondertrouw HRL; oud 61 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, policiebediende, wijk A-068; VT1839; kind: Frans Gerrits Rikker, geb 23 feb 1812, ged 8 mrt 1812 Grote Kerk HRL; ontvangt van het ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-068Bildtstraat 24Levij Liepman de Vries... Levi dV, geb 1810 HRL; BS huw 1832, ovl 1870, bevrHRL 1851 wijk D-027, wijk G-192, 263; eigenaar van wijk A-068; gebruiker Salomon Wolf Blauw, koopman, 1814. (GAH204); gebruiker wijk F-063, koopman; medegebruiker ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-068Bildtstraat 24Salomon Wolf Blauwgeb 1764 ... , koopman, wonende te HRL., huw.get. bij S.S. de Jong en M. Abrahams; BS huw 1816; gebruiker van wijk A-068, koopman; eigenaar is Levij de Vries, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-068Bildtstraat 24Levy de Vries Salomon Wolf Blauw koopman


1828 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-068Bildtstraat 24Salomon Gomperts van Messel, overleden op 6 augustus 18287 mnd, zoon van Gompert Salomons van Messel, koopman Bildstraat A 68 en Schoontje Mozes Blok. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 356Bildtstraat 24Wopke Djoerds van der StelHarlingenhuis en erf (97 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-068Bildtstraat 24Aaltje Rikkers... Kerk HRL 1806, BS huw 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk C-139; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-068; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-068Bildtstraat 24Anna Willems Nauta... Pieters N, en IJmkje Jacobs Zijlstra; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1830, bev.reg. HRL 1851 wijk A-068; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-157; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-068Bildtstraat 24Jetske Reitsmaoud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-068; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-068Bildtstraat 24Minne Lovius... HRL, koopvaardijkapitein, zv Rinse Douwes L, en Hiltje Minnes Post; BS huw 1830, bev.reg. HRL 1851 wijk A-068; oud 33 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, zeekapitein, wijk A-157; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. A-068 G Rikkers stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-068BildstraatGerryt Rikkers61 jFranekerm, protestant, gehuwd, policiebediende
A-068BildstraatJetske Reitsma56 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-068BildstraatAaltie Rikkers33 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-068BildstraatHendrik Rikkers25 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, timmerman


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-068Bildtstraat 24Rinse Minnes Lovius, overleden op 17 februari 18465 mnd (geboren 14/9/1845), overleden Bildtstraat A 68, zoon van Minne Lovius, zeekapitein en Anna Nauta, broer van minderjarige Hiltje Minnes Lovius. (in akte 7/2) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-068Bildtstraat 24Berbina Veenstrageb 5 apr 1808 Franeker, huwt met Auke Zwieting, (gk), op zee vergaan, N.H., Vst 9 feb 1853 uit Achtkarspelen, A 18 sep 1869 Nijkerk; bev.reg. HRL 1851 wijk A-068, wijk E-118, 204


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-068Bildtstraat 24Iemkje Jacobs Zijlstrageb 1776 Molkwerum, ovl 11 feb 1856 HRL, huwt met Willem Pieters Nauta, dv Jacob Jans Z, en Anna Zondervan; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk A-068


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 356A-068 (Bildtstraat)Minne Loviuswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3301A-063 (Bildtstraat)Klaas Metzelaarwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3301Bildtstraat 24 (A-063)Willem Houwink (te Helpman)


1920 - kentekenadresnaam
B-3478
Bildtstraat 24M.E. de Groot


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Bildtstraat 24wed D.A. Kraus geb. de Boerzonder
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Bildtstraat 24P.J.H.Brounsbankwerker
Bildtstraat 24P.Duinmeijerpakhuisknecht


1933 - kentekenadresnaam
B-19072
Bildtstraat 24Klaas Jonker


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Bildtstr.Postma's Dames- en herenkleding270


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Bildtstr.Postma's Dames- en herenkleding270


1965 - adresboekadresnaam
Bildtstraat 24G. (German) Huijser


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Bildtstraat 24rijksmonument 20319


2002 - variaadresbronbericht
Bildtstraat 24Hein Buisman StichtingBouw eind achttiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 2002
  terug