Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Bildtstraat 1 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Bildtstraat 1,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Bildtstraat 1 1-089 1-131 A-195 A-211
Naastliggers vanBildtstraat 1
ten oostenAchterstraat 1
ten zuidende Achterstraat
ten westende Bildtstraat
ten noordende Anjelierstraat


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0205v van 9 mei 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 1Bildtstraat OZ [staat: bij de Bildtpoort]huis
 
koperTierck Sybrandts GG 367:00:00
verpachter grondHeyltie Pytters CG 0:10:00
naastligger ten oostenhet huis waar Salomons Tempel uithangt van Jan Bartels Cocq
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenLiemendijk [staat: straat]
naastliggerJackle Pybes Sinnema brouwer
verkoperAntie Huyberts, weduwe van
wijlen Douwe Hilleswagenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSierk Sybrandts koopt een huis bij de Bildtpoort. Ten O. het huis van Jan Bartels Coq, waar 'Salomons Tempel' uithangt, ten W., Z. en N. de straten. Met de voorwaarden over de loden goot en de putstoel opnieuw. Gekocht van Antie Huyberts wv Douwe Hilles, wagenmaker, voor 367 gg.


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0040ra van 6 jun 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 1Bildtstraat OZ [staat: bij de Bildtpoort]huis
 
koper provisioneelSyrk Sybrandts lijnslagerGG 367:00:00
verpachter grondHeiltje Pieters CG 0:10:00
naastligger ten oostenhet huis genaamd Salomons Tempel
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenBildtstraat [staat: Bildtpoort en straat]
naastligger ten noordenLiemendijk [staat: straat]
naastliggerJan Cocq
naastliggerJackle Pybes Sinnama brouwer
verkoperAntje Huiberts, weduwe van en voogd en moeder van de kinderen van
Douwe Hilleswagenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntie Huyberts wv Douwe Hilles, laat verkopen een huis bij de Bildtpoort. Ten O. het huis 'Salomons Tempel', ten W. de straat, ten Z. de Karremanstraat, ten N. de Bildtpoort. De koper moet de loden goot tussen dit huis en dat van Jan Bartels Coq samen met hem onderhouden en op voorwaarde dat Jakle Pybes Sinnema, brouwer, zijn putstoel op de wal van dit huis mag (blijven?) zetten. Er is geboden door Sierk Sybrandts, lijnslager, 361 gg.


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0076v van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 1Bildtpoort, aan dehuis
 
koperLouwrens Ripperts Forssenburgh mr. bakkerGG 300:00:00
naastligger ten oostenJan Bartels Cocq
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten noordenBildtpoort
naastligger ten noordenWachthuis
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten westenWachthuis
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:02:00
gecommitteerde crediteuren vanoud burgemeester Simon Sloterdijck
verkoperwijlen Sierck Sybrandtslijnslager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLouw Ripperts [Forsenburg], mr. bakker, koopt een huis aan de Bilpoort. Ten O. Jan Bartels Cocq, ten W. en N. de straat, die Poort en het wachthuis, ten Z. de Karremanstraat. Gekocht van de crediteuren van Sierk Sybrandts, lijnslager en diens wed., voor 300 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-089 Bildtstraat 1huis
eigenaarGerrit Hessels
gebruikerLens Feddes
huurwaardeCG 27:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:08:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-089 Bildtstraat 1huis
eigenaarBuwe Sanstra cum soc.
gebruikerJanke Ienses
huurwaardeCG 19:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:16:00
aansl. huurw. voldaan13-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-089 Bildtstraat 1huis
eigenaarFocke Abbes
gebruikerJan Playsier
huurwaardeCG 19:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:03:00


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0003va van 30 mei 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 1Bildtpoortdwarshuis
 
koper provisioneelMinne Abes mr. ijzersmidGG 210:00:00
naastligger ten oostenMinne Abes mr. ijzersmid
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremansstraat]
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenwachthuis
verkoperPier Jarigs Bretton, curator van
Jeltje Eiberts, nagelaten kind
Berber Eiberts, nagelaten kinderen van
erflaterwijlen Berber Louws, weduwe van
wijlen Eibert Jansen


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-089 Bildtstraat 1huis
eigenaarFokke Abbes
gebruikerFokke Abbes
opmerking1733 insolvent verklaart 19:--:--


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-089 Bildtstraat 1wed. Fokke Abbes, bestaande uit 1 persoon, insolvent
aangebooden capitaalCG 00:00:00


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0069v van 30 aug 1750 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 1Bildtpoort, bij de1) voorste gedeelte van een huis en smederij 2) 2 paardenstallen
 
koperSamuel Hendriks, gehuwd metmr. ijzersmidCG 600:00:00
Jeltie Ruurds
naastligger ten oostenMinne Abes burgermr. ijzersmid
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenstraat
verkoperMinne Abesmr. ijzersmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSamuel Hendriks, mr. ijserkramer x Jeltie Ruurds, kopen (a) voorste gedeelte van een huis en smederij c.a., bij de Bildpoort. Beneden gescheiden door een muur, boven door een houten schut. Ten O. de verkoper, ten Z., W. en N. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van Minno Abes, mr. ijsersmid, voor (a+b) 600 cg.


1756 - reëelkohieradresgebruik
 
1-089 Bildtstraat 1huis
eigenaarwed. Wierd Tjeerds
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:07:04


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-119 Bildtstraat 1Jan Kijl
1-119 Bildtstraat 1Jacob Kijlinwoning


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-131 Bildtstraat 1Jan KylCG 1:10:00huis en stalling


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-195Bildtstraat 1Albert Jans Bruining... zv Baafje B huw Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1821, huw 1840, ovl 1858, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk A-195; gebruiker van wijk F-211; medegebruikers Jan Wijngaarden, kleermaker, Aaltje Sakes, naayvrouw; eigenaar ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-195Bildtstraat 1Jan Jansen Kiel... BS huw 1826, ovl 1842; eigenaar en gebruiker van wijk A-107, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk A-195, stalhouder, 1814. (GAH204); kind: Bauke Jans Kiel, geb 17 sep 1778, ged 29 sep 1778 Grote Kerk HRL; kind: ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-195Bildtstraat 1Jan Kiel Jan Kiel stalhouder


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 80Bildtstraat 1Jan KielHarlingenstalhouderhuis en erf (141 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-195Bildtstraat 1Antje Jacobs Kiel, overleden op 27 augustus 1834dochter van Jacob J. Kiel, voerman (Bildpoort A 195) en Jantje Bolhuis, zuster van minderjarige Kaatje Jacobs Kiel. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-195Bildtstraat 1Gerrit Nieuwenhuisoud 28 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk A-195


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-195Bildtstraat 1Jacob Jansen Kiel... BS huw 1815, huw 1826, ovl 1842; oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, herbergier en stalhouder, wijk A-195; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-195Bildtstraat 1Jantie de Boeroud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-195; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-195Bildtstraat 1Jantje Abels Bolhuis... HRL, huwt met Jacob Jansen Kiel op 24 dec 1826 HRL, huw.afk. 10 en 17 dec 1826, herbergierse, ovl wijk A-195, dv Abel Jans B., en Antje de Bee; BS huw 1826, ovl 1842, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk A-198; oud 45 ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-195KarremanstraatJacob Kiel58 jHarlingenm, protestant, gehuwd, herbergier en stalh.
A-195KarremanstraatJantie Bolhuis45 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-195KarremanstraatCaatje Kiel9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-195KarremanstraatAnna Kiel3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-195KarremanstraatJantie de Boer43 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-195KarremanstraatGerryt Nieuwenhuis28 jBolswardm, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 80A-195 (Achterstraat)erv. Jacob J. Kielwoonhuis


1873 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50050 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 15 en 32 van 22 jan 1873
adressoortbedraggebruik
A-195Bildtstraat 1provisionele en finale toewijzing en inhoudingfl. 1866huis met herberg, stalling en wagenhuis A-195
 
verkoperSybe Sjabbes Broersma (q.q.)
koperDirk Agema


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3461*A-187 (Achterstraat)Dirk Agemawoonhuis
Sectie A nr. 3461*A-188 (Achterstraat)Dirk Agemawoonhuis
Sectie A nr. 3461A-211 (Bildtstraat)Dirk Agemawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5094Bildtstraat 1 (A-211)Antje Miedema (wed. D.J. Agema)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Bildtstraat 1 Herke de Groottimmerman
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 1300


1928 - adresboekadresnaamberoep
Bildtstraat 1H. de Groottimmerman


1929 - kentekenadresnaam
B-13379
Bildtstraat 1Klaas de Groot


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Bildtstr.H. de Groot & Zn.715Waterbouw, timm., duiker


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Bildtstr.H. de Groot & Zn.715Waterbouw, timm., duiker


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Bildtstr.H. de Groot & Zn.715Waterbouw, timm., duiker


1965 - adresboekadresnaam
Bildtstraat 1D. (Douwe) Leijen
  terug