Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Bargebuurtspoortje 10 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Bargebuurtspoortje 10,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Bargebuurtspoortje 10 (niet bekend) (niet bekend) A-225 A-270
Naastliggers vanBargebuurtspoortje 10
ten oostenhet Bargebuurtspoortje
ten zuidenBargebuurtspoortje 12
ten westenZoutsloot 17
ten noordenBargebuurtspoortje 8


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-225Bargebuurtspoortje 10Jan Pieter Schoon... werkman, wonende te HRL, id. bij W. Brandij en M. Polstein, balkvlotter; BS huw 1817 gebruiker van wijk A-225, varensgesel; eigenaar is Simon J. van Loon, 1814. (GAH204); oud 66 jaar, geb Voorburg en wonende te HRL. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-225Bargebuurtspoortje 10Simon Jacobs van Loon... (GAH204); id. van wijk A-210, gebruiker is Klaas Kromhout, varensgesel, 1814. (GAH240); id. van wijk A-225, gebruiker is Jan Schoon, varensgezel, 1814. (GAH204); S.J. v. L. eigenaar van perceel nr. 70 te HRL, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-225Bargebuurtspoortje 10Simon J van Loon Jan Schoon varensgesel


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 236 en 5 van 24 dec 1817
adressoortbedraggebruik
A-225Bargebuurtspoortje 10provisionele en finale toewijzingfl. 346huis A-225 en woning H-233
 
verkoperHessel Hylkes van Dijk
verkoperAntje Wybes
koperPieter Annes Heistra (te Kornwerd)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 100Bargebuurtspoortje 10Simon Jacobs van LoonHarlingentouwslagerhuis (24 m²)


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-225Bargebuurtspoortje 10Hinke Rintjes de Boer, overleden op 31 augustus 1837dochter van Rintje H. de Boer, zeeman Weeshuisstraat A 225 en Bottje Piers Oosterbaan. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-225Bargebuurtspoortje 10Aaltje Alberts Draaisma... te HRL. 1840, dv Albert Jans en Hotske Jacobs; BS huw 1815, huw 1840, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk A-225, wijk F-177, wijk G-349; oud 47 jaar, geb Workum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk I-022; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-225Bargebuurtspoortje 10Klaas J Deuzeoud 48 jaar, geb Wildervank en wonende te HRL. 1839, wijk A-225; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-225Bargebuurtspoortje 10Reintje Veeroud 46 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, wijk A-225; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-225BargebuurtKlaas J Deuze48 jWildervankm, protestant, gehuwd
A-225BargebuurtReintje R Veer46 jHindelopenv, protestant, gehuwd
A-225BargebuurtAnthony G de Boer11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-225BargebuurtRegina K Deuze7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-225BargebuurtBregtje K Deuze5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 100A-225 Doopsgezinde GemeenteHarlingendeze woning geheel afgebroken en nieuw herbouwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-225Bargebuurtspoortje 10Froukje de Vries, overleden op 4 mei 1848(Certificaat van onvermogen), 59 jr, geboren Leeuwarden 2/5/1789, overleden Bargeburen A 225, gehuwd, 4 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 100A-225 (Bargebuurt)Redmer Oedses Wouwenaarwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 100A-271 (Bargebuurtspoort)Kersje Wouwenaarwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 101Bargebuurtspoortje 10 (A-270)wed. Tj. Baantjer (te Amsterdam)
  terug