Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Bargebuurt 6 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Bargebuurt 6,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Bargebuurt 6 (niet bekend) (niet bekend) A-246* A-275
 huisnummer lager  huisnummer hoger Bargebuurt 6 (niet bekend) (niet bekend) A-246* A-276
Naastliggers vanBargebuurt 6
ten oostende Bargebuurt
ten zuidenBargebuurt 8
ten noordenBargebuurt 4


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0177v van 11 dec 1808 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Bargebuurt 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenA. Overdijk


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-246Bargebuurt 6Jacob Ykes Wijga... J. Park erven, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-245, ledig plek grond, 1814. (GAH204); id. van wijk A-246; gebruikers Pieter Hendriks, sjouwer, Pieter Schellingwouw, schoenmakersknegt, Rinke Hendriks wed., 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-246Bargebuurt 6Pieter Hendriks(mogelijk dezelfde als boven vermeld); gebruiker van wijk A-246, sjouwer, medegebruikers zijn Pieter Schellingwouw, schoenmakersknegt, Rinke Hendriks wed., eigenaar is Jacob IJ. Wijga, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-246Bargebuurt 6Pieter Pieters Schellingwouw... in 1826, zv Pieter S, en Janke Nieuwhof; BS huw 1815, huw 1816, ovl 1826, ovl 1847; gebruiker wijk A-246, schoenmakersknegt; medegebruiker Rinke Hendriks wed., Pieter Hendriks, sjouwer; eigenaar is Jacob IJ. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-246Bargebuurt 6Rinke Hendriks... zv Hendrik Tijssen en Johanna Rinkes; huwt met Getje Geerts; BS ovl 1826; wed. R.H. gebruiker van wijk A-246, medegebruikers zijn Pieter Hendriks, sjouwer, Pieter Schellingwouw, schoenmakersknegt, eigenaar is Jacob ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-246Bargebuurt 6Jacob Y Wijga Pieter Hendriks sjouwer
A-246Bargebuurt 6Pieter Schellingwou schoenmakersknegt
A-246Bargebuurt 6Rinke Hendriks wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 8Bargebuurt 6wed. Jacob IJkes Wijga en mede E.Harlingenmolenaarschehuis en erf (76 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-246Bargebuurt 6Baukje van Damoud 44 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk A-246; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-246Bargebuurt 6Henke Draaismaoud 33 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk A-246; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-246Bargebuurt 6Jacob Arys Woudenberg... 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk A-217, wijk E-078; oud 31 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk A-246; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-246Bargebuurt 6Marijke de Boergeb 16 feb 1798 HRL, ovl 13 nov 1862 HRL; wijk H-224, naaister, ongehuwd, dv Jan Hendriks de B., enDetje Jans; BS ovl 1862; bev.reg. HRL 1851 wijk A-236; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-246; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-246Aan de StadswalJacob Woudenberg31 jHarlingengezin 1, m, protestant, weduwnaar
A-246Aan de StadswalArie Woudenberg8 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-246Aan de StadswalJantie Woudenberg10 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-246Aan de StadswalMarijke Woudenberg6 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-246Aan de StadswalBaukje van Dam44 jLeeuwardengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-246Aan de StadswalHenke Draaisma33 jSneekgezin 2, v, rooms katholiek, weduwe
A-246Aan de StadswalElisabeth Draaisma15 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd
A-246Aan de StadswalJacoba Draaisma9 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd
A-246Aan de StadswalMarijke de Boer42 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
A-246Aan de StadswalFrans Koster8 jAmsterdamgezin 3, m, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-246Bargebuurt 6Bouke Aukes Zeen... de Vries op 1 jun 1823 HRL, huw.afk. 18 en 25 mei 1823, winkelknecht, N.H., korendrager in 1842, ovl wijk A-246, zv Auke Bouwes Z, en Dieuwke Jans; BS huw 1823, ovl 1842, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-213, 242, ... (alles)


1861 - bewonersadresnaamgegevens
A-246Bargebuurt 6Gerrit Alberts Bruining... 29 nov 1861 HRL, huwt met Aaltje Jans van Dokkum, (gk), op 26 nov 1840 HRL, touwslager in 1840, ovl wijk A-246, zv Albert B, en Marijke Gerrits; BS huw 1840, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 8A-246 (Bargebuurt)Rinke Oorthuiswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3460*A-275 (Bargebuurt)Benjamin Brandiwoonhuis
Sectie A nr. 3460*A-276 (Bargebuurt)Benjamin Brandibokkinghang


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5235Bargebuurt 6 (A-276)Sije Boomstra


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Bargebuurt 6 Sijbe S. Boomstrabootwerker
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Bargebuurt 6P.Boomstravischhandelaar


1941 - variaadresbronbericht
Bargebuurt 6Raadsvergadering 24 maartOnbewoonbaar verklaard
  terug