Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Anjelierstraat 2 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Anjelierstraat 2,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Anjelierstraat 2 (niet bekend) (niet bekend) A-194 A-210
Naastliggers vanAnjelierstraat 2
ten oostenAnjelierstraat 4
ten zuidende Achterstraat
ten westenAchterstraat 3
ten noordende Anjelierstraat


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-194Anjelierstraat 2Berend Jans Braameyer... 1814. (GAH204); id. van wijk A-180; gebruiker is Anth. Oversee, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk A-194; gebruikers zijn Siebren Pel wed. en Oene Johannes wed., 1814. (GAH204); id. van wijk B-098; gebruiker is ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-194Anjelierstraat 2Oene Johannesovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk A-194, medegebruiker is Siebren Pel wed., eigenaar is Berend Brameyer, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-194Anjelierstraat 2Siebren Pelovl voor 1812, huwt met Beitske Sjoerds, kind: Grietje P, geb 1782 HRL; BS geb 1811, ovl 1819; wed. S.P. gebruiker wijk A-194; medegebruiker Oene Johannes wed. ; eigenaar is Berend Brameyer, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-194Anjelierstraat 2Berend Brameyer Siebren B Pel wed
A-194Anjelierstraat 2Oene Johannes wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 79Anjelierstraat 2Jan KielHarlingenstalhouderstal (279 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 79aAnjelierstraat 2Marten Dirks de GrootHarlingenarbeiderhuis (35 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-194Anjelierstraat 2Feitze Schotanus... met IJbeltje Hijlkema, zeilmakersknecht, zv Sjoerd S, en Paulina Pau; BS ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk A-194, 203; oud 36 jaar, (vnm: Feite S. ), geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, zeilmaker, wijk F-123; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-194Anjelierstraat 2Paulus Foppes Torenbeek... zv Foppe Klazes T, en Rinske Paulus de Vries; BS huw 1826, ovl 1845, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk A-194, wijk H-111; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk G-167; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-194Anjelierstraat 2Trijntje Huizingageb 1801 HRL, ovl 13 sep 1847 HRL, huwt met Hendrik Heins, dv Tjalling H, en Grietje van Kampen; BS ovl 1847; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-194; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-194Anjelierstraat 2Ybeltje Hylkema... gescheiden van Mansveld, ... , dv Marten H, en IJtje Zijlstra; BS ovl 1879; bev.reg. HRL 1851 wijk A-194, 203; oud 33 jaar, geb Idsega (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-123; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-194KarremanstraatTaeke Kuipers26 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, schoenmakersknegt
A-194KarremanstraatMaaike Fenema [Vinnema]25 jHeerenveengezin 1, v, protestant, gehuwd
A-194KarremanstraatRinske Kuipers8 jBolswardgezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-194KarremanstraatNeeltie Kuipers2 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-194KarremanstraatHendrik Wijga24 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd, schoenmakerskneht
A-194KarremanstraatTrijntie Huizinga42 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
A-194KarremanstraatTjalling Heins20 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-194KarremanstraatHendrik Heins12 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-194KarremanstraatGrietje Heins14 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-194Anjelierstraat 2Trijntje Huizinga, overleden op 13 september 1847(Certificaat van onvermogen), 46 jr, overleden Liemendijk A 194, weduwe, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-194Anjelierstraat 2Lemke Jans de Witgeb 1791 Bolsward, ovl 19 dec 1852 HRL, huwt met Gerben IJntes de Vries dv Jan dW, en ... ; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk A-194, 200


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 79A-178 (Achterstraat)erv. Jacob J. Kielstal


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3363A-210 (Anjelierstraat)Frederik de Wildewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5095Anjelierstraat 2 (A-210)Antje Miedema (wed. D.J. Agema)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Anjelierstraat 2 Riemer Agemamelktapper
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 1000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Anjelierstraat 2R.Agemamelktapper
Anjelierstraat 2C.Smitstra-


1965 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Anjelierstraat 2 (oostgevel), HarlingenAnjelierstraat 2 (oostgevel)Koornstra, Harminka;Koornstra, Andries;Koornstra, Grietje
HARMINKA
ANDRIES         )
GRIETJE
OCT.
1965
  terug