Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Achterstraat 49 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Achterstraat 49,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Achterstraat 49 (niet bekend) (niet bekend) B-141 B-186
Naastliggers vanAchterstraat 49
ten oostenLiemendijk 34
ten oostenLiemendijk 36
ten zuidende Achterstraat
ten westenAchterstraat 47
ten noordende Anjelierstraat


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-141Achterstraat 49Christoffel Christoffels... wijk F-249; gebruiker is Pieter Schenkius, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-141Achterstraat 49Christoffel Christoffels ervenChristoffel Christoffe erventuin


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 25 en 28 van 19 mrt 1823
adressoortbedraggebruik
B-141Achterstraat 49koopaktefl. 2403pan- en estrikwerk, B-127, B-128, B-126, B-129, B-130 en B-141
 
verkoperSchelte Jacobs Brouwer
koperGerrit Paulus de Boer
koperJan Paulus de Boer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 47Achterstraat 49Gerrit Paules de Boer en mede E.Harlingenfabrikeurerf (350 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-141Achterstraat 49Cornelia Douwes Steenstra... Cornelis S, en Jantje Sietses Posthuma; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1839, bev.reg. HRL 1851 wijk B-141; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-168; ... (alles)


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-141Achterstraat 49Hermanus Stoetman, overleden op 3 september 18413 mnd (geboren 19/6/1841), overleden Liemendijk B 141. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 76) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-141Achterstraat 49Teeke Karstes Huitema... HRL, A mei 1850 Anjum, zv Karst Teekes H, en Reinskje Annes Dijkstra; BS huw 1839, bev.reg. HRL 1851 wijk B-141; oud 31 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk B-19; ... (alles)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5099Achterstraat 49 (B-186)Hein Harmens de Bruin


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Achterstraat 49 Zacheus Rijpstrawinkelier en schipper
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Achterstraat 49O. de Jongveedrijver
  terug