Harlingen, adresboek van Friesland 1928

illustratie adresboek van Friesland 1928
Rond 1928 is in Leeuwarden uitgegeven een "Algemeen adresboek van de provincie Friesland, bewerkt naar de officieele gegevens van de 43 gemeenten in deze provincie", met daarin de "Namen van hoofden van Gezinnen en personen die een zelfstandige positie bekleden in de provincie Friesland, in de alphabetische volgorde gerangschikt naar de plaats hunner inwoning".

Voorin het boek staan de gegevens van de gemeenten. Voor Harlingen:
Burgemeester: L.A. van der Stok
Wethouders: A.E. Hannema en A. Meter
Leden van den Raad: W. Dokter, B. Drijfhout, G. van der Gaast, A.E. Hannema, J.L. Kort, J.J. Krol, T. Mellema, A. Meter, G. Morren, D. van der Ploeg, R. van Vliet, D. de Vries, A. van der Wal, H. Wijga, H.T. Witte.
Secretaris: P. Viëtor Sibinga
Ontvanger: A.J. Glastra van Loon

Het volledige adresboek is ingescand en te zien op de website van Tresoar maar daar kan alleen op plaatsnaam gezocht worden. Zoeken op eigennamen, adressen en beroepen is veel leuker en daarom heb ik de gegevens van Harlingen en Almenum overgenomen. De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van "Zoek je huis".

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2015-04-16 03:27:20.A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  naam beroep adres
Th. Galema - Almenum
wed. Th. Roorda - Noordijs 13
Gezs. Douma - Heiligeweg 4
E. Simonsz - Rozengracht 7
H. Reeling Brouwer - Midlumerweg 3
H. v/d Wal - Roptaweg 19
J. Kramer - Roptaweg 14
S. Algera - Almenum
N. Simonsz - Noordijs 19
A.G. van Hulst - Noordijs 21
M. Trip - Noordijs 21
S.A. Lenger - Zoutsloot 61
K. Tichelaar - Dalpad 5
J. van Meurs - Zuiderhaven 45
M.G. van Hulst - Hoogstraat 1
J. Kuiken - Zuiderhaven 54
G. de Haan - Groote Ossenmarkt 18a
P. Foekema - Almenum
R. Wijnia - Lanen 13
J. v/d Schoot - Franekertrekvaart 8
T. Snijder - Noorderhaven 48
G. Knoop - Noorderwal 34
W. Westra - Almenum
Jac. Vuijk - Brouwerstraat 4
R. Westra - Grachtswalplein 3
L.H. Snijder - Noorderhaven 48
B. Nak - Hondenstraat 12
L. Wagenaar - Kerkstraat 27
E.J. Schutte - Voorstraat 64
Sj. Fontein - Voorstraat 52
D. Zeijlemaker - Zoutsloot 4
J. Bergsma - Kerkpad 20
H. Smitstra - Oosterkeetstraat 9
J. de Groot - Almenum
Gez. Snijder - Kleine Breedeplaats 5
B. Scheltens - Brouwerstraat 15
W. Stind - Voorstraat 30
Gez. Huitema - Voorstraat 101a
wed. C.A. Simonsz-Hoekstra - Voorstraat 38
M. Souverein - Bargebuurt 16
E. Vellinga - Oosterstraat 69
G. Munneke - Voorstraat 19
M.C. Weersma - Caspar di Roblesstraat
C. Smitstra - Anjelierstraat 2
Tj.W. Postma - Paul Krugerlaan
W. Dokter - Noorderhaven 55
wed. D. Fontein-Trip - Voorstraat 58
S. Mellema - Noorderhaven 10
wed. C. Fekkes-de Jong - Noorderhaven 45
wed. J. Hannema - Voorstraat 56
Gez. Sluik - Groote Breedeplaats 14a
W. Fekkes - Noorderhaven 45
E. Bosma - Almenum
wed. H. Borduin - Caspar di Roblesstraat
H. Braaksma - Almenum
A. Anema - Kerkpoortstraat 77a
W. Stootman - Lanen 38a
C. Gerlofsma - Almenum
J.B. van Stellingwerf - Noorderhaven 87a
A.G. Gudmundsson - Westerstraat 9
J. Jansen - Bosboom Toussaintstraat 45
W. Buma - Sint Odolphisteeg 7
A. Willemsma - Molenpad 6
J. Jilderts - Schritsen 40
H. Stend - Nieuwstraat 39
J. Haitsma - Schritsen 41
J. Nauta - Sint Jacobstraat 2
H. v/d Tol - Kerkpoortstraat 8
K. Rodenhuis - Noorderhaven 73
J. Kroes - Simon Stijlstraat 7a
J. Sterk - Kleine Breedeplaats 23
K. Wietsma - Havenweg 45
IJ. Norel - Noorderhaven 55boven
R. Steinvoorte - Lanen 28a
L. Miedema - Dwarsstraat 6
wed. F. Fontein-Trip - Voorstraat 80
E. Karolus - Patrimoniumstraat 3
K. Scheffers - Admiraal Stellingwerfstraat
B. Kueter - Groote Ossenmarkt 27
H. Stobbe - Schritsen 19
B.E. Smit - Lanen 84
P. de Vries - Schritsen 21
J. v/d Werf - Noorderhaven 55
T. Willemszoon - Nieuwstraat 22
J. v/d Schoot - Midlumerweg 22
W. Lolkema 1e stuurman Groote Breedeplaats 24
C. v/d Veen 1e stuurman Groote Breedeplaats 5
Joh.A. Prins 1e stuurman Hoogstraat 40a
W. de Boer 2e stuurman Zuiderstraat 2
O. la Roi 2e stuurman Westerzeedijk 7
H. van Asperen aannemer Sint Jacobstraat 6
G. Tigchelaar aannemer Kerkpoortstraat 25
I.C. Kooijman aannemer Noordoostersingel 7
J. Broersma aannemer Zuidoostersingel 25a
L. Minderhoud aannemer Almenum
H. Broersma aannemer Rozengracht 26
G. Broersma aannemer Zuidoosterbolwerk 9
F. Anema aannemer Rozenstraat 1
D. v/d Meer aannemer Zuiderplein 3
P. Frölich aannemer Noorderhaven 99
J. Torenbeek aannemer Heiligeweg 25
H. Leenstra aanspreker Groote Breedeplaats 16
K. Touwslager aanspreker Zoutsloot 87
S. Sikkema aardappelhandelaar Heiligeweg 54
S. Braaksma aardappelhandelaar Midlumerweg 16
Tj. Schuil aardappelhandelaar Noordergrachtswal 32
H. Schuil aardappelhandelaar Bildtstraat 14a
A. Ploegstra aardappelhandelaar Lanen 49
B. de Vries adj. c.r.d.b. Rein Miedemastraat 15
J.H. Rijnders adj.-inspecteur r.d.b. Franekertrekvaart 2a
L. Goldsmit adjunct-commies gem. secretarie Voorstraat 86a
J.L. Kort adjunct-commies r.d.b. Ambachtsschoolstraat 1
A. de Vries administrateur woningbureau Voorstraat 8
G. Tigchelaar agent crayonportr. Groote Ossenmarkt 23
A.R. de Vries agent levensverz. mij. Oosterbolwerk 6
G. Fokkema agent postboot Zuiderhaven 30
S. Hellingwerf agent raad v. arbeid Noorderhaven 49
G. Dekker agent van politie Jacob Backerstraat 1
M. Walsma agent van politie Caspar di Roblesstraat
J. Boersma agent van politie Nicolaas Baurstraat 15
J. de Valk agent van politie Bosboom Toussaintstraat 25
S. Prosée agent van politie Oosterstraat 4
H. Prok agent van politie Rein Miedemastraat 11
F. Onbelet agent van politie Admiraal Stellingwerfstraat
H. Goslinga agent van politie Jacob Backerstraat 26
J. Vrieswijk agent van politie Patrimoniumstraat 6
H. Ettema agent van politie Petrus Feddesstraat 35
G. Bouma agent van politie Bosboom Toussaintstraat 30
R. Berkenpas agent van politie Zoutsloot 29
Joh. v/d Meulen agent van politie (gep.) Scheerstraat 6
J. Glas ambtenaar gem. secretarie Kerkpad 1b
P.D. de Boer ambtenaar ned. sp. Nicolaas Baurstraat 41
C. Leenaert ambtenaar ned. sp. (gep.) Brouwerstraat 3
P. Vos ambtenaar ned. spoorwegen Bosboom Toussaintstraat 40
N. Voogd ambtenaar posterijen Jacob Backerstraat 17
B.J. Wibbelink ambtenaar r.d.b. Petrus Feddesstraat 19
J. Klaversteijn ambtenaar rijkswaterstaat Groote Breedeplaats 26
mej. R. Pais ambtenares ter secretarie Noorderhaven 32
A. Bouma apotheker Lanen 83
S. Terpstra apothekers-assistent Voorstraat 81
mej. H. Beckering apothekers-assistente Lanen 83
H. Burry arbeider Almenum
S. Poortstra arbeider Almenum
H. Galema arbeider Almenum
W. v/d Plaats arbeider Almenum
J. Postma arbeider Almenum
S. Wetting arbeider Almenum
B. de Graaf arbeider Almenum
J. Monsma arbeider Almenum
J. van Nimwegen arbeider Almenum
T. de Palma arbeider Almenum
L. Cornel arbeider Almenum
F. Engelsma arbeider Almenum
T. Severein arbeider Almenum
K. Palma arbeider Almenum
J. Nota arbeider Almenum
D. van Dijk arbeider Almenum
F. Schaddelee arbeider Almenum
J.F. Mulder arbeider Almenum
Sj. Cousijn jr. arbeider Almenum
D. Dijkstra arbeider Almenum
C. Draaisma arbeider Almenum
M. Elgersma arbeider Almenum
R. Gorter arbeider Almenum
H. Gorter arbeider Almenum
P. v/d Plaats arbeider Almenum
S. Cousijn sr. arbeider Almenum
A. Zwaan arbeider Schritsen 10a
J. Beuker arbeider Almenum
J. de Vries arbeider Almenum
S. Kalksma arbeider Almenum
J. Kroeger arbeider Almenum
F. de Vries arbeider Almenum
R. Bruining arbeider Almenum
L. Hartoog arbeider Almenum
J. Vogelzang arbeider Almenum
S. Hankel arbeider Almenum
H. Boekholt arbeider Almenum
T. Visser arbeider Almenum
J. Hankel arbeider Almenum
F. Visser arbeider Almenum
Joh. de Boer arbeider Almenum
J. Kamstra arbeider Almenum
N. de Vries arbeider Almenum
J. Leijen arbeider Hofstraat 18
D. de Vries arbeider Schritsen 16
F. Wietsma arbeider Almenum
B. v/d Zee arbeider Almenum
D. Hoekstra arbeider Almenum
S. Dijkstra arbeider Noordergrachtswal 16
J. Kooistra arbeider Almenum
W. Hilwerda arbeider Almenum
M. de Vries arbeider Gedempte Korte Zoutsloot
M. Plekker arbeider Droogstraat 45
J. Klaver arbeider Almenum
E. Houtsma arbeider Almenum
Sj. v/d Zweep arbeider Almenum
J. Knol arbeider Almenum
G. Versluis arbeider Almenum
Joh. de Valk arbeider Almenum
S. de Jong arbeider Almenum
J. v/d Veen arbeider Almenum
J. Postma arbeider Prinsenstraat 10a
W. de Hoop arbeider Aan Boord
K. Boonstra arbeider Kerkpoortstraat 9
Sj. v/d Kuur arbeider Almenum
P. Tolsma arbeider Almenum
T. de Jong arbeider Almenum
H. Wiebrecht arbeider Willemshaven
R. Tigchelaar arbeider Almenum
M. Marcus arbeider Almenum
H. v/d Zweep arbeider Almenum
H. Ploegstra arbeider Nieuwstraat 12
J. Weldering arbeider Kerkpad 28
D. Haitsma arbeider Almenum
J. Kalksma arbeider Almenum
J. Bootsma arbeider Almenum
D. Bootsma arbeider Almenum
R. Vellinga arbeider Almenum
H. Boomstra arbeider Almenum
M. Karreman arbeider Aan Boord
H. Kruit arbeider Almenum
P. de Hoop arbeider Aan Boord
J. Jager arbeider Zoutsloot 1
S. Haitsma arbeider Almenum
U. v/d Sluis arbeider n.t.m. Kerkpoortstraat 12
B. v/d Gaast arbeider ned. spoorw. Singelstraat
J. Steenge arbeider ned. spoorw. Noorderhaven 98
J. Nagel arbeider ned. spoorw. Hofstraat 30
G. van Dijk arbeider ned. spoorw. Kerkstraat 9
W. Walinga arbeider rijkswaterstaat Tjerk Hiddes De Vriesstraat 17
R. Wiersma arbeider s.s. Moriaanstraat 7
P. Sloterdijk arbeider scheepswerf Kerkpoortstraat 65
F. Jonker arbeider telegr. ned. sp.w. Nicolaas Baurstraat 48
A. de Vroomen arbeider zuiderzeewerken Schoolstraat 12
D. Bos arbeider-rangeerder ned. sp. Noordergrachtswal 26
mej. G. Bekius arbeidster Almenum
B. Bosch arts Noorderhaven 57
H. Feikema arts Franekereind 9
R. Schurink arts Noorderhaven 67
J. Duijster arts Voorstraat 42
D. v/d Ploeg asf. wijnkoper Groote Breedeplaats 18
W. Keikes ass. zuivelfabriek Noorderhaven 42
H. Hiemstra assistent ned. sp. Patrimoniumstraat 2
J.H. Bekius assistent zoutweger Noorderhaven 112
G. Reinsma autobus-ondernemer Zuiderhaven 51a
H. Rijfkogel bakker Voorstraat 12
N. v/d Wijga bakker Kerkstraat 23
L. Rijfkogel bakker Lanen 46
D. Overzet bakker Franekereind 18
C. Roze bakker Hoogstraat 7
J. Hoekstra bakker Riedstraat 40
F. Overzet bakker Zuiderstraat 12
A. Klein bakker Heiligeweg 20
W. de Groot bakker Jacob Backerstraat 28
D. Rollema bakker Karremanstraat 22
H. Schakenbos bakker Lanen 38
S. van Kammen bakker Liemendijk 38a
H. Wijnstra bakker Schritsen 13
T. Kuipers bakker Noorderwal 22
Tj. de Jong bakker Noorderhaven 2
W. Overzet bakker Schritsen 28
M. van Kammen bakker Havenplein 24
J.K. Hoitsma bakker Zoutsloot 51
R. van Zwol bakker Rein Miedemastraat 9
S. Galema bakker Nieuwstraat 77
M. Bottema bakker Bildtstraat 13
J. Mollema bakker Lombardstraat 2b
T. Hoekstra bakker Zeilmakerstraat 3
P. Veltman bakkersknecht Jacob Backerstraat 41
P. de Jong bakkersknecht Noorderhaven 42
H. Oepkes bakkersknecht Voorstraat 51
W. Westra bakkersknecht Heerenknechtenkamerstraat 7
Sj. Zondervan bakschipper Groote Ossenmarkt 13a
W. Leijenaar bakschipper Droogstraat 27
A. de Vries bakschipper Vijverstraat 13
Tj. de Vries balkvlotter Bosboom Toussaintstraat 34
H. de Boer balkvlotter Kerkpoortstraat 2
A. Tuinman balkvlottersbaas Kerkstraat 12
J.J. Janzen banketbakker Brouwerstraat 8
G. Fopma banketbakker Havenplein 20
H. Fopma banketbakker Havenplein 20
W.D. Janzen banketbakker Brouwerstraat 8
J. Elsinga sr. banketbakker Voorstraat 10
J. Fopma banketbakker Havenplein 20
D. Sieperda banketbakker Voorstraat 51
Tj. Terpstra banketbakker Schritsen 65
B. Vijver banketbakker Groote Breedeplaats 25
J. Hoogeveen banketbakker Voorstraat 93
Joh. v/d Molen banketbakker Admiraal Stellingwerfstraat
Kl. Jonker banketbakker Jacob Backerstraat 36
G.H. Elsinga banketbakker Noorderhaven 75a
G. Galema banketbakker Almenum
Joh. Dijkstra banketbakker Sint Jacobstraat 8
B.T. Bisschop bankwerker Voorstraat 7a
J. v/d Wal bankwerker Almenum
IJ. Gonggrijp bankwerker Caspar di Roblesstraat
S. Gonggrijp bankwerker Jacob Backerstraat 7
M. Kaan bankwerker Aan Boord
P.J.H. Brouns bankwerker Bildtstraat 24
H. de Waard bankwerker Heiligeweg 2a
A. Schutte bankwerker Aan Boord
H. Endema bankwerker Dokstraat 7
Kl. Tigchelaar barbier Kerkstraat 26
P. de Boer barbier Hondenstraat 2
G. de Jong barbier Sint Jacobstraat 11
P.B. Drijfhout barbier Hondenstraat 2
S. v/d Wijk barbier Bildtstraat 23
S. Hondema barbier Lanen 76
B. Terpstra barbier Kleine Breedeplaats 19
T. Houtman barbier Zoutsloot 96
H. van Drooge bazalthandelaar Petrus Feddesstraat 29
L. van Drooge bazalthandelaar Lanen 9
N. Schotanus bazalthandelaar Havenplein 18
H. van Drooge bazalthandelaar Lanen 9
M. Kroese beambte n.t.m. Molenpad 2
H. Kuipers beambte rijkstelefoon Heiligeweg 9a
G. Morren bedrijfsleider coöp. Voorstraat 36a
B. Kerkhoven behanger Hoogstraat 47
C. Holzmann behanger Nicolaas Baurstraat 51
R. Drost besteller Moriaanstraat 1
S. Schaafsma besteller Wortelstraat 5
C. Souverein besteller Westerstraat 22
J. Wijga besteller Klaverbladstraat 22
S. v/d Molen besteller n.t.m. Vijverstraat 8
A. Nagel besteller ned. spoorw. Heiligeweg 15
L. van Minnen besteller v. gend en loos Riedstraat 34
A. Haitsma betonfabrikant Schritsen 41
H. Haitsma betonfabrikant Almenum
W. Haitsma betonfabrikant Brouwerstraat 21
S.A. Schuil betonwerker Kleine Kerkstraat 6
F. van Driesten betonwerker Zoutsloot 66
R. v/d Weijde betonwerker Schritsen 61
W. van Driesten betonwerker Zoutsloot 76
J. Postma betonwerker Admiraal Stellingwerfstraat
J. Booij betonwerker Admiraal Stellingwerfstraat
W. v/d Meulen betonwerker Nieuwstraat 5
B. Koster betonwerker Heerenknechtenkamerstraat 13
J. v/d Heide betonwerker Schritsen 30
A. Nielsen betonwerker Achterstraat 5
J. Kwast betonwerker Poortje, 't 11
H. ten Brug betonwerker Zuiderbolwerk 5
W. Nak betonwerker Fabrieksstraat 16
M. v/d Heide betonwerker Anjelierstraat 16
B. Kuiper betonwerker Nicolaas Baurstraat 1
E. Sterenborg betonwerker Heerenwaltje 4
P. Nak betonwerker Karremanstraat 20
M. Houkes betonwerker Noorderhaven 3
P. de Bruin betonwerker Hoogstraat 10
H. Nak betonwerker Oosterkeetstraat 2
A. de Vries betonwerker Almenum
J. Ebink betonwerker Hoogstraat 10b
W. Kalksma beurtschipper Romastraat 6
H. Drukker beurtschipper Admiraal Stellingwerfstraat
J. Kalksma beurtschipper Bosboom Toussaintstraat 41
D. Drukker beurtschipper Nieuwstraat 56
W. Kalksma beurtschipper Bosboom Toussaintstraat 41
mej. Gr. Velthuis bewaarschool-onderwijzeres Nicolaas Baurstraat 2
mej. L. Bosma-van Kerkvoorde bewaarschool-onderwijzeres Kerkstraat 31
mej. G. Hoek bewaarschoolhouderes Scheerstraat 2
J. Severein bierbottelaar Kerkstraat 6
N. Braaksma bierbotteler Havenplein 26
O. Veldstra bierhandelaar Hoogstraat 3
J. v/d Leij bierhuishouder Dalpad 11
J. v/d Leij bierhuishouder Dalpad 9
F. Knevelman binnenhavenmeester Stationsweg 1
R. Visser binnenloods Westerstraat 3
E. de Boer binnenloods Oosterstraat 27
J. Zeijlemaker binnenloods (gep.) Bosboom Toussaintstraat 22
J. Alkema binnenschipper Oosterkeetstraat 7
B. Punter binnenvader arm- en weeshuis Weeshuisstraat 9
J. Huijser bloemist Sint Jacobstraat 13
P. Huijser bloemist Sint Jacobstraat 97
J. Huijser bloemist Noordoostersingel 43
J. Huijser bloemist Noordoostersingel 43
B. Huijser bloemist Sint Jacobstraat 13a
Tj. de Vries bloemist Hoogstraat 2
B. Reitsma bloemkweeker Noorderwal 28
G. Eskes bode Hofstraat 6
W. v/d Wijk boekdrukker Admiraal Stellingwerfstraat
G. Bauritius boekdrukker Liemendijk 16
R. van Vliet boekdrukker Lanen 21
Tj. Terpstra boekdrukker Hoogstraat 12
E. Meijboom boekh.-electricien Voorstraat 91
C. Huese boekhandelaar Voorstraat 53
A.A. Land boekhandelaar Voorstraat 53
G. Althuis boekhandelaar Simon Stijlstraat 5
N.J. Poort boekhandelaar Voorstraat 45
B. Posthuma boekhandelaar Noorderhaven 90
J. Westerhuis boekhandelaarsbediende Schritsen 33
H. v/d Zwaag boekhouder Schritsen 15
J. Snijder boekhouder Noorderhaven 48
L. Poortinga boekhouder Brouwerstraat 16
H. Schotanus boekhouder Kerkpoortstraat 3
J. Buurman boekhouder Westerstraat 5
W. Zijlstra boekhouder Heiligeweg 56
J. Bloem boekhouder Kleine Breedeplaats 17
Joh. Zijlstra boekhouder gasfabriek Petrus Feddesstraat 21
P. de Laat boekhouder h.u.z. Rapenburg 9
D. Palstra boekhouder houthand. Zuidoostersingel 17a
S.J. de Wit boekhouder z.-w. Noorderhaven 65a
W. de Wind bootsman Dalpad 2
J. Wijtsma bootsman Schritsen 64
J. Nederhoed bootwerker Nutstraat 16
S. Boomstra bootwerker Poortje, 't 5
T. Krakau bootwerker Prinsensteeg 1
L. de Boer bootwerker Jacob Backerstraat 18
A. Dijkstra bootwerker Nutstraat 13
J. Leijenaar bootwerker Prinsenstraat 6a
H. Scholte bootwerker Noorderwal 24
Kl. IJlstra bootwerker Caspar di Roblesstraat
R. v/d Woude bootwerker Zuidoostersingel 47
J. v/d Werf bootwerker Noorderwal 14
F. de Jager bootwerker Lanen 18
W. van Driesten bootwerker Kerkpoortstraat 69
M. Tigchelaar bootwerker Noorderwal 2
W. Lenger bootwerker Nutstraat 15
O. de Vries bootwerker Nutstraat 19
Kl. Tigchelaar bootwerker Ooievaarsteeg 16
J. Bader bootwerker Nutstraat 3
Sj. Jorna bootwerker Kerkstraat 17
Chr. Broersma bootwerker Zoutsloot 59
W. Taekema bootwerker Bargebuurt 17
S. Boomstra bootwerker Lammert Warndersteeg 7
P. Geelof bootwerker Lammert Warndersteeg 9
L. Stooker bootwerker Bargebuurt 10
Tj. Vellinga bootwerker Anjelierstraat 35
A.J. Huese bootwerker Caspar di Roblesstraat
Tj. Vellinga bootwerker Anjelierstraat 33
D. Markenstein bootwerker Schritsen 18
J. Jekel bootwerker Groote Ossenmarkt 23a
J. de Vries bootwerker Vijver 3
H. Ploeg bootwerker Schritsen 5
G. Boas bootwerker Groote Ossenmarkt 16
S. Schuil bootwerker Schoolsteeg 5
D. Visser bootwerker Scheerstraat 12
IJ. Wobma bootwerker Vijverstraat 8
J. Koster bootwerker Hofstraat 18
T. Kwast bootwerker Hofstraat 1
Th. Leijenaar bootwerker Zuidersteeg 11
M. Kwast bootwerker Zuidersteeg 5
D. Kuiper bootwerker Zuidersteeg 2b
J. de Boer bootwerker Zuiderstraat 14
G. Velthuis bootwerker Havenplein 22
M. Kwast bootwerker Tjerk Hiddes De Vriesstraat 20
W. de Vrij bootwerker Schritsen 31
C. v/d Heide bootwerker Schritsen 30
E. Driesten bootwerker Hondenstraat 10
S. Jorna bootwerker Vijverstraat 12
S.A. Lenger bootwerker Roptaweg 4b
P. Zeilmaker bootwerker Romastraat 41
S. de Boer bootwerker Romastraat 19
B. Broersma bootwerker Romastraat 15
G. Lenger bootwerker Romastraat 13
Joh. Fluit bootwerker Kerkpad 2
R Hoekstra bootwerker Kerkpad 6
J. Lettinga bootwerker Anjelierstraat 32
R. de Groot bootwerker Visscherstraat 3
D. Attema bootwerker Visscherstraat 1
A. Molenaar bootwerker Groote Ossenmarkt 5
J. Paxal bootwerker Vijverstraat 19
H. v/d Heide bootwerker Achterstraat 38
P. Posthuma bootwerker Zuiderhaven 32
O. Posthuma bootwerker Zuiderhaven 32
J. v/d Heide bootwerker Achterstraat 41
J. Bijlsma bootwerker Vijverstraat 24a
S. Boomstra bootwerker Roptaweg 11
A. v/d Heide bootwerker Havenweg 55
IJ. Nielsen bootwerker Weeshuisstraat 2
J. Broersma bootwerker Lanen 86
J. Markenstein bootwerker Noorderhaven 46a
U. v/d Vlies bootwerker Dwarsstraat 13
H. Prins bootwerker Dokstraat 1
W. Posthuma de Boer bootwerker Weeshuisstraat 13
H. Gemser bootwerker Dwarsstraat 5
C. de Groot bootwerker Weeshuisstraat 17
R. Fluit bootwerker Both Apothekerstraat 11
F. Jorna bootwerker Droogstraat 1
J. Schuil bootwerker Zoutsloot 15
D. de Groot bootwerker Zoutsloot 23
H. Bandsma bootwerker Werfpad 9
R. de Groot bootwerker Westerkerklaan 1
B. de Vries bootwerker Zoutsloot 27
P. Kwast bootwerker Weeshuisstraat 8
W. Bergsma bootwerker Zoutsloot 9
H. Taekema bootwerker Waschbleek 18
Sj. de Vrij bootwerker Zeilmakerstraat 11
O.H.M. Koster bootwerker Noorderhaven 4a
G. Schuil bootwerker Noorderhaven 25
M. Radsma bootwerker Liemendijk 30
Kl. Tichelaar bootwerker Weeshuisstraat 4
S. Broersma bootwerker Liemendijk 10
S. Brouwer bootwerker Dijkswal 2
O. v/d Sluis bootwerker Zeepziederstraat 4
T. de Groot bootwerker Dijkswal 10
N. Bambach bootwerker Zoutsloot 7
S.T. Zijlstra bootwerker Dwarsstraat 19
P. Dijkstra bootwerker Dwarsstraat 17
B. de Groot bootwerker Dwarsstraat 15b
M. Severein bootwerker Wortelstraat 8
F. Bakker bootwerker Bosboom Toussaintstraat 32
D. Broersma bootwerker Nieuweweg 4
IJ. de Vries bootwerker Westerstraat 14
G. Mensonides bootwerker Nieuwstraat 14
B. van Seijst bootwerker Nieuwstraat 17
G. Radsma bootwerker Noorderhaven 64a
E. Krakau bootwerker Droogstraat 73
K. Bouma bootwerker Nieuwstraat 33
A. Scheffer bootwerker Droogstraat 79
J. Kuné borderwasscher Hofstraat 23
R. Bijkerk bouwk. ambt. rijksgebouwendienst Noorderhaven 53
A. de Bock bouwkundig opzichter Nutstraat 4b
J. Kuipers bouwkundig opzichter Ambachtsschoolstraat 8
W. le Noble bouwkundig opzichter Voorstraat 85a
A. Postma bouwkundig teekenaar Voorstraat 5
D. Blaauw brandstoffenhandel Heiligeweg 30
R. Tigchelaar brandstoffenhandelaar Zoutsloot 65
J. Scholte brandstoffenhandelaar Franekereind 13
A. de Boer brandstoffenhandelaar Rozengracht 25
H. Tigchelaar brandstoffenhandelaar Zoutsloot 58
A. Visser brandstoffenhandelaar Noorderhaven 44
P. de Jong branstoffenhandelaar Almenum
Kl. Pan brievenbesteller Kruisstraat 5
H. Keyzer brievenbesteller Bosboom Toussaintstraat 23
G. de Groot brievenbesteller Admiraal Stellingwerfstraat
J. van Dijk brievenbesteller Lanen 19a
T. Hilverda brievenbesteller Bosboom Toussaintstraat 13
J. Oosdijk brievenbesteller Noorderhaven 16
Th. v/d Meulen brievenbesteller Oosterstraat 59
J. v/d Sloot brievenbesteller Rein Miedemastraat 6
IJ. Jellema brievenbesteller Tjerk Hiddes De Vriesstraat 2
B. Borduin brievenbesteller Rein Miedemastraat 3
P. Vellinga brievenbesteller Nieuwe Buren 9
G.J. Zwanenburg brievenbesteller (gep.) Lanen 37
R. Houbein broodbakker Tjerk Hiddes De Vriesstraat 25
J. v/d Veen broodbakker Brouwerstraat 28
R. Buma broodbakker Groote Breedeplaats 13
P. Miedema broodbakker Hoogstraat 32a
J. van Wier broodbakker Franekereind 19
G. v/d Weide broodbakker Heiligeweg 7
W. Miedema broodbakker Hoogstraat 36
S. Galema broodbakker Almenum
G. v/d Weide broodbakker Heiligeweg 5
G. v/d Heide broodbakker Hoogstraat 26
R. Miedema broodbakker Lanen 26a
S. Bijlsma broodbakker Voorstraat 83
Tj. Bekius broodbakker Kerkpoortstraat 55
D. de Jong broodbakker Rozenstraat 3
W. Visser broodbakker Rozenstraat 2
R.A. Boersma broodbakker Groote Ossenmarkt 21
Tj. Boersma broodbakker Groote Ossenmarkt 21
P. Ladenius broodbakker Jacob Backerstraat 11
F. Martens broodbakker Groote Ossenmarkt 3
R. Beima broodbakker Noorderhaven 26
Sj. Bekius broodbakker Oosterstraat 67
P. de Jong broodbezorger Jacob Backerstraat 16
S. Henstra broodbezorger Noorderwal 32
Th. v/d Meulen broodventer Bildtstraat 17
H. Teernstra broodventer Hofstraat 8
P. v/d Boom broodventer Nieuwstraat 41
G. de Vries brugwachter Droogstraat 37
M. de Vries brugwachter Noorderhaven 5
S. Schaafsma brugwachter Zuiderbolwerk 4
E. de Jong brugwachter Liemendijk 12
Z. v/d Zee brugwachter Zoutsloot 11
L. Miedema brugwachter Oude Turfkade 2
Joh. Giezen brugwachter Zuiderhaven 5
J. Jellema brugwachter Oude Turfkade 4
W. Bruinsma brugwachter Noordijs 27
S. van Loon brugwachter (gep.) Zuiderhaven 20
H. de Groot buitenhavenmeester Noorderhaven 63
G. Wierda buitenw. gasfabriek Klaverbladstraat 10
H. v/d Heide buitenwerker gasfabriek Molenpad 9
G. Broersma bureau ambtenaar ned. spoorw. Oosterstraat 33
L.A. v/d Stok burgemeester Franekereind 12
Fr. Gonggrijp cafehouder Schritsen 3
J. Fluitsma cafehouder Zuiderstraat 11
Sj. Broersma cafehouder Zeepziederstraat 1
W. v/d Woude cafehouder Nieuwstraat 58
R. de Bruin cafehouder Noorderhaven 62
L. de Vries cafehouder Steenhouwersstraat 2
J. de Groot cafehouder Franekereind 38
S. Steinvoorte cafehouder Lanen 20
B. Soolsma cafehouder Zuiderstraat 23
P. Dirksen cafehouder Simon Stijlstraat 1
S. v/d Schaaf cafehouder Droogsloot 13
K.D. Buding cafehouder Schritsen 58
H. Bergman cafehouder Schritsen 51
L. Roodhof cafehouder Havenplein 10
G. Meijer cafehouder Achterstraat 31
A. Dijkstra cafehouder Karremanstraat 12
S. Roodhof cafehouder Zuiderhaven 9
IJ. de Vries cafehouder Raamstraat 12
IJ. Flietstra cafehouder Hoogstraat 53
T. Hidma cafehouder Rozengracht 19
A.K. Bonnema cafehoudster Midlumerweg 10
H.C. v/d Ark candidaat notaris Voorstraat 5
A.I. Bakker candidaat notaris Zuiderhaven 59
P.A. Nieuwenhuijs cargadoor Midlumerweg 14
A. Foekens cargadoor Midlumerweg 17
Jac. Fontein cargadoor Noorder - Gel 21
F. Fontein cargadoor Noorderhaven 104
W. Zeinstra cementmolenaar Zuiderbolwerk 3
P.A. Ree cementwerker Schritsen 39
S. de Vlas chauffeur Romastraat 5
J. Falkena chauffeur Noorderhaven 49
L. Kromhout v/d Meer chef albino-mIJ. Voorstraat 25
Kruijne de Bruijne chef scheepv. en steenkolen-mij. Groote Breedeplaats 1
P. Tuinstra chef-fitter gasfabriek (gep.) Bosboom Toussaintstraat 38
G.W. Janssen chef-monteur electriciteitsbedrijf Oosterstraat 15
G.A. Heslinga chemicus Voorstraat 28a
P. Hoolsema civiel ingenieur Aan Boord
T. v/d Gaast coiffeur Groote Breedeplaats 17
W. Glas coiffeur Kerkpad 44
F. Wink coiffeur Brouwerstraat 11
M. Glas coiffeur Kerkpad 1b
Th. Wink coiffeur Lanen 30
J.F. Posthuma collecteur staatsloterij Noorderhaven 41
H.A. Plemper van Balen comm. van politie Noordijs 15
D. Heeres commies gemeente secretarie Kleine Breedeplaats 14
Jac. van Drooge commies gemeente secretarie Voorstraat 13a
L. de Groot commies ned. sp. Hoogstraat 51
C. Molenaar commies-titulair posterijen Ambachtsschoolstraat 2
D. van Drooge concertzaalhouder Lanen 9
A. Lanser concierge Noorderhaven 19
J. Gortemulder concierge Zuidoostersingel 11
K. Hoekstra concierge Noorderhaven 47
J. Kamminga concierge h.b.s. Zuiderhaven 63
M. Meijer concierge kantongerecht Havenplein 1
J. Sijtema conducteur Noorderhaven 48
H. de Swart conducteur Nieuwstraat 54
H. v/d Schoot conducteur briev.-malen Zoutsloot 40
F. Koolen conducteur brievenm. Kerkstraat 12a
S. Minkes conducteur n.t.m. Kerkpoortstraat 75
IJ. de Groot conducteur n.t.m. Nieuwstraat 56a
J.W. v/d Eems conducteur ned. sp. Jacob Backerstraat 37
J.F. Monsma conducteur ned. sp. Nutstraat 8
A.J. Oosterbaan conducteur ned. sp. Groote Breedeplaats 12a
J. Talens conducteur posterijen Franekertrekvaart 14
K. ten Napel control. werkloosh. verz. Gedempte Korte Zoutsloot
C. v/d Nieuwenhuizen controleur Lombardstraat 2
A. Wassenaar costumi?re Scheerstraat 2
mej. G. Ouendag costuumnaaister Zuiderhaven 81a
mej. W. Schutte coupeuse Voorstraat 64
H. Feenstra darmenbewerker Hondenstraat 8
H.A. Bakker darmenbewerker Oosterstraat 65
H. Bleeker darmenbewerker Heerenwaltje 7
S. Willekes darmenbewerker Nieuwstraat 43
H. Riem darmenwasscher Almenum
Chr. Foppen dekknecht Noordijs 5
H. Kruidhof dekknecht Schritsen 36a
S. Heeres dekknecht Zeepziederstraat 3
N. Bons dekknecht Dalpad 1
E. Kuipers deurwaarder Zuiderhaven 57
Elgersma dijkwerker Almenum
A.G.H. Markus dir. ambachtsschool Zuiderhaven 67
H. Buis dir. cooperatieve vischhandelaren Roptaweg 4
A.J. Cense dir. gasfabriek Fabrieksplein 2
R. v/d Spoel dir. gemeente reiniging Rozengracht 9
H.G. Harkema dir. h.b.s. Noorderhaven 55
mej. S.H. de Glee dir. meisjesvakschool Lanen 84
S. van Hulst dir. n.v. bouw-industrie j. v. hulst Voorstraat 40
O. Houwink dir. n.v. houtimport Midlumerweg 18
Th.J. Snijder dir. n.v. likeurstokerij oolgaard Brouwerstraat 7
T. Wind dir. nato-bank Zuiderhaven 73
H.W. Boomgaart dir. post- en telegraafkantoor Groote Breedeplaats 6
H. v/d Sluis dir. van gend en loos Brouwerstraat 14
J.B. Kreeft dir. zeevaartschool Voorstraat 70
P. Braunius dir. zuivelfabriek Petrus Feddesstraat 25
B. Koster drogist Brouwerstraat 1
G. Bolkestein drogiste Voorstraat 23
L. Bleeker drukker Nicolaas Baurstraat 49
Joh. van Meerloo electricien Kerkpoortstraat 17
E. Postma electricien Simon Stijlstraat 9
F. Ferwerda electricien Kerkstraat 25
H. de Jong electricien Almenum
G. Kamstra electricien Hoogstraat 25
H. Kooistra electricien Bosboom Toussaintstraat 31
J. Vellinga electricien Oosterstraat 69
A. de Vries electricien Zuiderhaven 35a
A. Gonggrijp electricien Sint Jacobstraat 5
A. Kamstra electricien Almenum
Kl. de Vries expediteur Noorderhaven 69
S. Zwanenburg expediteur Zuidoostersingel 15
J. van Drooge expediteur Lanen 22
R. Gemser expeditieknecht Dwarsstraat 5
H. de Vries expeditieknecht Kerkpad 10
K. de Boer exportslager Nicolaas Baurstraat 39
K. Faber exportslager Noorderhaven 66
B. Bergsma exportslager Heerenwaltje 9
P. Vlietstra exportslager Zoutsloot 31
J. Akkerboom exportslager Zoutsloot 56
J. Hornstra exportslager Prinsenstraat 12
A. de Boer exportslager Noorderhaven 46
F. Postma exportslager Zoutstraat 4
F. Koster exportslager Nieuwstraat 7
H. de Boer exportslager Zuiderstraat 1
P. Smilde exportslager Noorderhaven 108
J. Smilde exportslager Midlumerweg 20
L. Cuperus exportslager Tjerk Hiddes De Vriesstraat 7
F. v/d Molen exportslager Hondenstraat 3
E. Smilde exportslager Noorderhaven 15
C. Tigchelaar exportslager Westerzeedijk 3
G. Zijlstra exportslager Kleine Kerkstraat 12
M. Schoot exportslager Zeepaardsteeg 1
P. de Vries exportslagersknecht Dwarsstraat 11
S. Sijbesma fabrieksarbeider Franekereind 19
A. Boonstra fabrieksarbeider Nieuwstraat 23
J. Meijer fabrieksarbeider Rommelhaven 11a
B. Nagel fabrieksarbeider Fabrieksstraat 18
A. Olivier fabrieksarbeider Droogstraat 81
B. Weewer fabrieksarbeider Liemendijk 22
G. Visser fabrieksarbeider Almenum
S. Werner fabrieksarbeider Liemendijk 6
G. de Jager fabrieksarbeider Vijverstraat 17
P. Riem fabrieksarbeider Moriaanstraat 9
J. Bierma fabrieksarbeider Almenum
W.F. Katoen fabrieksarbeider Droogstraat 83
J.C. Balt fabrieksarbeider Bosboom Toussaintstraat 27
Sj. Nijkamp fabrieksarbeider Rein Miedemastraat 7
A. Eppinga fabrieksarbeider Zoutsloot 99
J. de Boer fabrieksarbeider Almenum
D. Steensma fabrieksarbeider Almenum
U. Strikwerda fabrieksarbeider Almenum
R. van Slooten fabrikant Noorderhaven 97
A.E. Hannema fabrikant Noordoostersingel 5
P. Roorda fabrikant Noordoostersingel 11
G. v/d Slooten fabrikant Voorstraat 16
H.H. van Hulst fabrikant Paul Krugerlaan
R. van Slooten fabrikant Voorstraat 60
J. van Hulst fabrikant Noorderhaven 107
R. de Ruiter fabrikant Voorstraat 50
P. v/d Schoot fabrikant Heiligeweg 60
IJ. van Slooten fabrikant Voorstraat 44
H. Nieuwenhuis fabrikant Brouwerstraat 26
Jac. Roorda fabrikant Noordijs 13
F. Eppinga fabrikant Brouwerstraat 12
L.J. Hannema fabrikant Noorderhaven 37
B. Roorda fabrikant Noordijs 13
S. Bauritius fabrikeur van suikerwerken -
P. Bauritius fabrikeur van suikerwerken Oosterstraat 47
Kl. Paesens fitter gasfabriek Noorderwal 26
M. v/d Hoek fotograaf Heiligeweg 40
C. de Groot fotograaf Raamstraat 7
A. Gnodde fotograaf Franekereind 5
H. Kasma gardenier Almenum
E.C. Baarda gardenier Zoutsloot 83
S. Braaksma gardenier Weeshuisstraat 11
IJ. Drijfhout gardenier Rommelhaven 3
S. Kasma gardenier Almenum
P. van Vliet gardenier Zoutsloot 85
B. Drijfhout gardenier Hoogstraat 49
A. Ennema gardenier Almenum
J. van Straten gardenier Almenum
G. Baarda gardenier Almenum
J. Jorna gardenier Kerkstraat 4
O. Stienstra gardenier Almenum
J. Agema jr. gardenier Zoutsloot 113
S. Bijl gardenier Zoutsloot 108
K. Baarda gardenier Zoutsloot 97
L. Albeda gardenier Almenum
G. van Dieken gardenier Voorstraat 15
K. Taekema gardenier Almenum
J. Bijlsma gardenier Nieuwstraat 66
J. v/d Wal gardenier Admiraal Stellingwerfstraat
H. de Wit gardenier Almenum
A. Zeinstra gardenier Almenum
M. de Wit gardenier Sint Jacobstraat 2
H. Zijlstra gardenier Almenum
L. Zeijlmaker gardenier Almenum
J. Hobma gardenier Midlumerweg 2
W. Hobma gardenier Midlumerweg 2
K. Hoogland gardenier Almenum
Tj. Hilarides gardenier Almenum
E. Baarda gardenier Achterstraat 43
K. Wiersma gardenier Liemendijk 38a
A. Dijkstra gardenier Droogstraat 17
J. Taekema gardeniersknecht Nieuwe Buren 19
G. Veltman gardeniersknecht Jacob Backerstraat 41
Z. Postma gasfitter Noorderwal 38
Duba gasfitter Schritsen 2a
E. de Vries gasmeester Fabrieksplein 1
A.J. Glastra van Loon gemeente ontvanger Bosboom Toussaintstraat 12
D. Boekholt gemeente straatmaker Bosboom Toussaintstraat 33
J. v/d Berg gemeente timmerman Tjerk Hiddes De Vriesstraat 18
J. Huisman gemeente timmerman Nicolaas Baurstraat 9
E. Ettema gemeente werkman Anjelierstraat 39
R. Strak gemeente-architect Zuidoostersingel
P. Viëtor Sibinga gemeente-secretaris Schritsen 34
M. van Weemen gemeente-timmerman Schritsen 34
D. de Wit gemeente-timmerman Zoutsloot 2
A. Tigchelaar gemeente-werkman (gep.) Kerkpoortstraat 13
J. Noordbeek gemeentebode Caspar di Roblesstraat
J. Eisma gemeentebode Zuiderstraat 13
S.B. v/d Meer gep. adj.-dir. hout-import Heiligeweg 11
J. Postma gep. secr. thes. armvoogdij Kleine Breedeplaats 12
J.K. Tiel gereedschapmaker Zoutsloot 49
mej. S. Metelerkamp gezelsch.-juffrouw Hoogstraat 1
P. Postma goudsmid Tjerk Hiddes De Vriesstraat 32
I. Zijlstra goudsmid Admiraal Stellingwerfstraat
D. de Vries groentenhandelaar Waschbleek 3
J. van Seijst groentenhandelaar Bildtstraat 3
S. Harkema groentenhandelaar Noorderhaven 110
J. Koopmans groentenhandelaar Karremanstraat 25
Joh.W. Zijlstra groentenhandelaar Lanen 32
S. Pais groentenhandelaar Kleine Breedeplaats 16
W. Bergsma groentenhandelaar Kerkpoortstraat 31
F. Zijlstra groentenhandelaar Zuiderhaven 27
R. Nauta groentenhandelaar Bildtstraat 20
L. Pais groentenhandelaar Kleine Breedeplaats 16
A. Pais groentenhandelaar Kleine Breedeplaats 16
G. Houbein groentenhandelaar Heiligeweg 72
B. Bergsma groentenhandelaar Lanen 33
L. Buisman groentenkoopman Kerkstraat 29
Sj. de Vries groentenkweeker Almenum
J.H. Sikkes groentenkweeker Almenum
P. van Loon groentenventer Zuiderhaven 5
D. Taekema groentenventer Spekmarkt 1
B. Rodenburg groentenventer Rapenburg 17
N. Kamstra groentenwinkelier Lanen 28
D. Tigchelaar grondwerker Heerenwaltje 10
R. v/d Zee grondwerker Spinhuisstraat 7a
M. de Boer grondwerker Kerkpoortstraat 41
R. Hoekstra grondwerker Aan Boord
H. Jellema grondwerker Rapenburg 11
J. v/d Veen grondwerker Moriaanstraat 11
N. Terpstra grondwerker Almenum
G. de Bruin grondwerker Ooievaarsteeg 3
A. Lolkema grondwerker Rapenburg 18
IJ. Boomstra grondwerker Nieuwstraat 39
J. Ooms grondwerker Noorderhaven 7a
W. Tigchelaar grondwerker Liemendijk 26
R. Bakker grondwerker Oosterkeetstraat 6
A. v/d Velde grondwerker Heiligeweg 56a
Chr. Bouma grondwerker Nicolaas Baurstraat 44
G. Kuiken grondwerker Aan Boord
J. Helvrich grondwerker Waschbleek 44
E. Ligthart grondwerker Nieuwstraat 29
D. Terpstra grondwerker Moriaanstraat 4
P. Hoekstra grondwerker Leerlooierssteeg 2a
H. de Bruin grondwerker Wortelstraat 13
A.F. Breidenbach grondwerker Nieuwstraat 24
P. Spoelstra grondwerker Aan Boord
F. v/d Veen grondwerker Leerlooierssteeg 2
Tj. de Jong grondwerker Kerkpoortstraat 71
J. Visser grondwerker Midlumerweg 6
B. Tichelaar grondwerker Anjelierstraat 17
J. Bos grondwerker Begraafplaatslaan 3
L. Tichelaar grondwerker Achterstraat 35
D. de Bruin grondwerker Kerkpoortstraat 51
A. Zeilmaker grondwerker Rapenburg 13
A. Ploegstra grondwerker Ooievaarsteeg 25
Tj. Meijer grondwerker Admiraal Stellingwerfstraat
S. Klein grossier Kerkstraat 40
J. Cornel grossier suikerwerken Voorstraat 89
S.A. Lindeman handelscorrespondent Schritsen 67
J. Broersma handelsreiziger Oosterstraat 1
O. Reehoorn handelsreiziger Kerkstraat 40
H. Jorritsma handelsreiziger Jacob Backerstraat 32
C. Molenaar handelsreiziger Brouwerstraat 27a
E. Bosma handelsreiziger Kerkstraat 31
S. de Wilde heibaas Borstelsteeg 7a
H. de Jong hoofd 2e gemeenteschool Oosterstraat 41
P. de la Fette hoofd christelijke school Kleine Breedeplaats 18
K. Kiestra hoofd eener school Paul Krugerlaan
Klokman hoofd eener school Ambachtsschoolstraat 6
G. Oomkens hoofd eener school Almenum
J. Koekkoek hoofd r.k. jongensschool Schritsen 60
J.P. v/d Berg hoofd ter secretarie Oosterstraat 3
C. Haan hoofdconducteur ned. sp. Admiraal Stellingwerfstraat
H. de Bruin horlogemaker Voorstraat 76
M. Radsma horlogemaker Hoogstraat 21
D. v/d Berg horlogemaker Voorstraat 76
Kl. Mellema horlogemaker Voorstraat 65
H. Keilman horloger Sint Jacobstraat 3
G. Keilman horloger Sint Jacobstraat 3
F. Keilman horloger Sint Jacobstraat 3
D. de Groot hotelhouder Noorderhaven 24
L.G. Vlaskamp hotelhouder Noorderhaven 88
R. Smit hotelhouder Havenplein 3
A.C.W. van Riet hotelhouder Franekereind 23
C. Kroon hotelhouder Zuiderhaven 1
P. Brandenburg hotelknecht Borstelsteeg 1
A. Tigchelaar houtbewerker Kerkstraat 16a
E. v/d Heide houtbewerker Heerenknechtenkamerstraat 19
G. Hoek houtbewerker Zuiderhaven 43
W. de Vries houtbewerker Bosboom Toussaintstraat 42
A. Miedema houthandelaar Noorderkade 3
P.D. Matak Fontein houthandelaar Noorderhaven 113
G. Posthumus houthandelaar Groote Breedeplaats 4
Sc. Fontein houthandelaar Noorderhaven 71
D. Snijder houthandelaar Noorderhaven 35
R.O. v/d Veen houthandelaar Rozengracht 17
G. v/d Meulen houtstekknecht Tjerk Hiddes De Vriesstraat 9
J. v/d Heide houtstekknecht Waschbleekstraat 1
W. de Vries houtstekknecht Zoutsloot 84
J. v/d Moolen houtstekknecht Spinstraat 8
J. v/d Heide houtstekknecht Sint Jacobstraat 5b
H. Bergsma houtstekknecht Tjerk Hiddes De Vriesstraat 14
T. de Groot houtstekknecht Kleine Ossenmarkt 6
D. v/d Meer houtsteksknecht Caspar di Roblesstraat
A. Riem houtvlotter Bosch En Hove 2
J. Haan houtvlotter Molenpad 7
J. Westerbeek houtvlotter Dwarsstraat 23
D. Holmans houtvlotter Zeeweg 5
W. Henstra houtvlotter Caspar di Roblesstraat
W. Westerbeek houtvlotter Dwarsstraat 23
B. Westerbeek houtvlotter Dwarsstraat 23
Tj. Pieksma houtvlotter Rozengracht 28
S. Vlieger houtwerker Werfpad 7
J. Hondema houtwerker Almenum
H. Jorritsma houtwerker Lanen 91boven
J. Schuil houtwerker Lanen 12
J. de Groot houtwerker Zeeweg 7
A. Nagel houtwerker Weverstraat 14
L. Pieksma houtwerker Zeeweg 3
G. Dijkstra houtwerker Droogstraat 18
K. de Groot houtwerker Groote Ossenmarkt 7
I. v/d Meulen houtwerker Klaverbladstraat 6
J. Wever houtwerker Vijverstraat 20
J. van Esveld houtwerker Kerkpoortstraat 65
F. v/d Molen houtwerker Kerkpoortstraat 57
A. Bos houtwerker Tjerk Hiddes De Vriesstraat 10
J. Stoker houtwerker Schritsen 14
M. de Jong houtzager Almenum
G. Wafelaar houtzager Lanen 39a
Th. Godthelp houtzager Almenum
S. v/d Meer houtzager Almenum
A. Hondema houtzager Lanen 42
A.A. Hoek houtzager Rozengracht 20
J. de Vries houtzagersknecht Havenweg 53
mej. S. Haasdijk huishoudster Zoutsloot 101
mej. A. Baarda huishoudster Lanen 17
B. Been huishoudster Groote Breedeplaats 24
P.C.E. Bisschop huishoudster Voorstraat 101
mej. E. Steunebrink huishoudster Zuiderhaven 27
mej. C. Eisma huishoudster Hoogstraat 1
mej. E. Wijngaard huishoudster Bildtstraat 14
mej. P. Baarda huishoudster Lanen 17
H. Postma huisknecht Bij 't Spoor
P. van Zandbergen huisschilder Schritsen 23
J.F. Langenhorst huisschilder Heiligeweg 66
F.J. Langenhorst huisschilder Heiligeweg 66
D. Tichelaar huisschilder Zuiderhaven 11
H. Prins huisschilder Lanen 6boven
A. Wielinga huisschilder Admiraal Stellingwerfstraat
P. Kuné hulp-brievenbesteller Hofstraat 23
J. Kuipers hulp-doodgraver Zoutsloot 109
D. Lambers hulpkeurmeester Kleine Breedeplaats 15
Johs. van Smeden ijzerhandelaar Lanen 56
B. Smedinga ijzerwerker Schoolstraat 8
O. Smedinga ijzerwerker Dokstraat 2
P.A. van Dalen ijzerwerker Groote Werf 2
W. van Dalen ijzerwerker Groote Werf 2
A. Soolsma ijzerwerker Droogstraat 69
J. Bierma ijzerwerker Dokstraat 5
G. Dijkstra ijzerwerker Schoolstraat 18
F. Attema ijzerwerker Bargebuurt 4
B. v/d Zee ijzerwerker Almenum
Kl. Leeuwestein ijzerwerker Kerkpoortstraat 4
F. Geers ingenieur Petrus Feddesstraat 4
H.J. Albarda inspecteur loodswezen Noorderhaven 33
W.S. Noordhof inspecteur r.d.b. Rein Miedemastraat 1
H.M. Trompetter israelisch godsdienst-onderwijzer Raamstraat 3
P. Westerhuis kaashandelaar Groote Breedeplaats 10
J. v/d Weide kantoorbediende Brouwerstraat 23
H. Velthuis kantoorbediende Groote Breedeplaats 22
Tj. Postma kantoorbediende Franekereind 34
L. de Vries kantoorbediende Voorstraat 26
J.E. Kamstra kantoorbediende Almenum
M. Spaanderman kantoorbediende Sint Jacobstraat 1
Joh.H. v/d Meer kantoorbediende Zuiderplein 3
J.B. Huijser kantoorbediende Noordoostersingel 45
Joh. Marton kantoorbediende Noorderwal 4
H.J. de Groot kantoorbediende Admiraal Stellingwerfstraat
T. Hilarius kantoorbediende Hoogstraat 28
G. Wielinga kantoorbediende Jacob Backerstraat 3
J. Beetsma kantoorbediende Caspar di Roblesstraat
Th. van Rossum kantoorbediende Zuiderstraat 20
T. de Groot kantoorbediende Noorderhaven 11
P. Fekkes kantoorbediende Rommelhaven 15
P. Moorman kantoorbediende Rommelhaven 20
E.H. Kroon kantoorbediende Noorderhaven 20
B. Kuipers kantoorbediende Liemendijk 20c
J. Kamstra kantoorbediende Almenum
Jac. de Pree kantoorbediende Brouwerstraat 16
J. Visser kantoorbediende Noorderhaven 92
Kl. Lusthof kantoorbediende Karremanstraat 22
H.J. Clowting kantoorbediende Noorderhaven 92
C. Klomp kantoorbediende Kerkstraat 24a
G. Pierik kantoorbediende Noorderhaven 78
S. ten Napel kantoorbediende Gedempte Korte Zoutsloot
O. v/d Meulen kantoorbediende Patrimoniumstraat 5
D. Stellema kantoorbediende Oosterstraat 35
J.J. Snijder kantoorbediende Oosterstraat 39
S. Heeres kantoorbediende Vijver 6
D. de Boer kantoorbediende Rozengracht 25
C. Morren kantoorbediende Voorstraat 36a
J. v/d Meulen kantoorbediende Jacob Backerstraat 20
Tj. Zwanenburg kantoorbediende Bosboom Toussaintstraat 24
J. Klein kantoorbediende Groote Ossenmarkt 27a
D. Tigchelaar kantoorbediende Rozengracht 4
H. Tigchelaar kantoorbediende Patrimoniumstraat 1
IJ. Mulder kantoorbediende Bosboom Toussaintstraat 16
J. Stängel kantoorbediende Schritsen 44
J. Gnodde kantoorbediende Franekereind 5
S. de Jong kantoorbediende (gep.) Nicolaas Baurstraat 43
T. Rollema kantoorbediende gasfabriek Karremanstraat 22
L. Kuiken kantoorbediende p. en t. Jacob Backerstraat 15
W.P. de Jong kantoorbediende posterijen Oosterstraat 21
H. Kamminga kantoorknecht Hoogstraat 23a
B. Eppinga kantoorknecht Zoutsloot 99
H. v/d Heide kantoorlooper Rommelhaven 11
R.L. v/d Valk kantoorlooper Noorderhaven 25
J.H.A. Hendriks kapelaan Zuiderhaven 77
J. v/d Meer kapitein Achterstraat 19
D. Duit kapitein groote vaart Petrus Feddesstraat 2
S. Kruisinga kapitein s.s. prof. buijs Aan Boord
B. Bergsma kapitein schelpenzuiger Groote Ossenmarkt 12
G.S. Steinvoorte kastelein Noorderhaven 42
R.A. Kruize kellner Franekereind 23
W. Jongkamp ketelwasscher ned. spoorw. Bosboom Toussaintstraat 49
M. Westra keurmeester Franekereind 10
M. de Jong kleermaker Nieuwstraat 32
H. v/d Meij kleermaker Voorstraat 48
P. Wagenaar kleermaker Lanen 74
W. de Vrij kleermaker Prinsensteeg 1a
H. Heeres kleermaker Noorderhaven 82
H. de Wit kleermaker Nieuwe Buren 11
J. Germans kleermaker Lanen 4
G. de Vries kleermaker Liemendijk 20d
P. Riem kleermaker Zuiderhaven 54a
P. v/d Meer kleermaker Hofstraat 11
J.W. Tiel kleermaker Zoutsloot 49
A. Smeding kleermaker Jacob Backerstraat 39
F. Willekes kleermaker Zuiderhaven 55bis
H. Kramer kleermaker Zoutsloot 18
D. Elzinga kleermaker Nieuwstraat 43
Anth. v/d Broek kleermaker Nicolaas Baurstraat 17
J. Leistra kleermaker Groote Breedeplaats 20a
L. Drost kleermaker Moriaanstraat 1
G. v/d Velde kleermaker Comediesteeg 6
J. Zijlstra kleermaker Riedstraat 44
J. Waardenburg kleermaker Lanen 48
W. v/d Meij kleermaker Lanen 37
D.Z. Mulder kleermaker Voorstraat 4boven
Tj. de Vries kleermaker Rommelhaven 2
B. Keyzer kleermaker Lanen 45
K. Koster kleermaker Rein Miedemastraat 13
D. Wielinga kleermaker Jacob Backerstraat 3
H. v/d Molen kleermaker Voorstraat 27
D. de Wit kleermaker Voorstraat 74
D.W. Kroon kleermaker Noorderhaven 20
D.W. Kroon kleermaker Noorderhaven 20
O. Tjallings kleermaker Visscherstraat 5
K. v/d Bos kleermaker Bosboom Toussaintstraat 8
G. Monsma kleibakker Brouwerstraat 2a
F. Post klerk gasfabriek Jacob Backerstraat 9
E. Dijkstra klerk n.t.m. Rozengracht 11
B. Ellen klerk n.t.m. Admiraal Stellingwerfstraat
J.T. Blom klerk posterijen Bosboom Toussaintstraat 15
D. Fokkema klerk posterijen Havenweg 39
W. Lubach klerk posterijen Rozengracht 11
T. Steltman klerk r.d.b. Admiraal Stellingwerfstraat
W. Visser klerk r.d.b. Bosboom Toussaintstraat 25
G. Dijkhuizen klerk registratie Zuiderhaven 24a
A. Heeres klerk rijksbelastingen Zuiderhaven 81
P. Deijs klerk rijksbelastingen Kerkstraat 27
G. de Wit klerk ter secretarie Heiligeweg 1
W.Th. v/d Meer klerk ter secretarie Oosterstraat 9
D. Monsma klinker Dokstraat 4
A. Dijkstra knecht ziekenhuis Hofstraat 2
S. Weldering koetsier Gedempte Korte Zoutsloot
H. Klumper koetsier Poortje, 't 11
J. Cupido kok Dwarsstraat 1
A. Bambach kok Havenplein 26a
A. Cupido kok Dwarsstraat 1
L. Tigchelaar kolenweger Lanen 41
F. Blom kolenweger Groote Breedeplaats 27
H. van Deursen kolenweger Vijverstraat 14
D. Lettinga kolenweger Heerensteeg 2
B. Brouwer kolenweger Noordergrachtswal 20
W. de Wit kommies r.d.b. Bosboom Toussaintstraat 7
G.A. Nijdam kommies r.d.b. Kleine Breedeplaats 20a
F. Kamminga kommies r.d.b. Rozengracht 16
K. Zijlstra kommies r.d.b. Westerstraat 1
B. Renema kommies r.d.b. Groote Ossenmarkt 11
R.L. Lefferts kommies r.d.b. Jacob Backerstraat 33
A. de Boer kommies r.d.b. Patrimoniumstraat 4
A. Schol kommies r.d.b. Patrimoniumstraat 8
H. Boelens kommies r.d.b. Groote Breedeplaats 15a
K. Norg kommies r.d.b. Petrus Feddesstraat 31
E. Bakker kommies-verificateur Schritsen 9
H. Draaisma koopman Aan Boord
P. Zwerver koopman Bildtstraat 15
P. v/d Werf koopman Brouwerstraat 25
J. de Wacht koopman Almenum
J. Smeding koopman Bosboom Toussaintstraat 46
S. Draaisma koopman Aan Boord
H.J. v/d Oever koopman Noorderhaven 60
R.A. Feenstra koopman Rozengracht 8
H. Smeding koopman Oosterstraat 43
E. Smeding koopman Brouwerstraat 13
H. de Windt koopman Rozengracht 2
D. Matak Fontein koopman Noorderhaven 113
P. van Straten koopman Almenum
W. Doorenbos koopman Noorderhaven 70
A. van Dam koopman Brouwerstraat 9
P. Bos koopman Noordergrachtswal 48
G.C. Voss koopman Franekereind 22
J. Roukema koopman Lombardstraat 4
A. de Vries koopman Kerkpoortstraat 53
G. de Wit koopman Karremanstraat 16
T.O. Smeding koopman Franekereind 30
A. Nieuwenhuis koopman Lanen 7
A. v/d Wal koopman Zuiderhaven 46
A. Schut koopman Zuiderstraat 10
J.C. Barends koopman Almenum
H. Smit koopman Zuidoostersingel 35
H. Schotanus koopman Groote Breedeplaats 7
H.M. Voss koopman Groote Breedeplaats 8
R. de Haan koopman Almenum
D. v/d Wal koopman Zuiderhaven 53
R. Pais koopman (tagrijn) Noorderhaven 32
R. Pais koopman (tagrijn) Noorderhaven 32
B.R. Pais koopman (tagrijn) Noorderhaven 32
L. de Boer koopman en vellenblooter Voorstraat 90
S. Tigchelaar koopman in aardappelen en groenten Hoogstraat 37
P. Westerhuis koopman in boter Groote Breedeplaats 12
L. Leijdesdorf koopman in goud-zilverwerk Voorstraat 75
I. Polak koopman in manufacturen Simon Stijlstraat 4
N. Polak koopman in manufacturen Simon Stijlstraat 4
H. Nauta koopman in vetten Heiligeweg 36
W. de Vries koperslager Voorstraat 43
C. Haan koperslager Admiraal Stellingwerfstraat
S. Postma koperslager Tjerk Hiddes De Vriesstraat 32
R. Weidema koperslager Heiligeweg 70
A. Nagel koperslager Sint Odolphisteeg 4
W. Postma koperslager Admiraal Stellingwerfstraat
S. de Vries koperslager Comediesteeg 3
W.J. de Vries koperslager Voorstraat 43
P. Friso korenmolenaar Zoutsloot 28
H. Friso korenmolenaar Zoutsloot 28
J. Fekkes koster Karremanstraat 28
mej. J. Postma kraamverpleegster Nicolaas Baurstraat 41
J. Seefat kraandrijver Kleine Werf 10
A. Huisman kruidenier Romastraat 31
B. Kramer kruidenier Franekereind 20
B. Leenstra kruidenier Lanen 35
R. Faber kruidenier Sint Jacobstraat 7
J. Henstra kruidenier Hofstraat 14
mej. A. Henstra kruidenierster Hoogstraat 20
R. Haagsma kuiper Groote Breedeplaats 33
W. Riewald kuiper Scheerstraat 13
T. Wielsma kuiper reiniging Dwarsstraat 12
J. Jorna kweeker Almenum
J. Hoogland kweeker Voorstraat 78b
F. Koksma kweeker Almenum
P. Braaksma kweeker Almenum
C. Postma kwitantielooper Oosterkeetstraat 5
J. Holsteijn ladingmeester Noordijs 17
IJ. Schievink ladingmeester n.s. Caspar di Roblesstraat
L. Julius ladingmeester ned. sp. Havenweg 51
H. van Kraanen ladingmeester ned. sp. Schritsen 38a
J. Reinbergen lampenist n.s. Hofstraat 3
E. Gerritsma landarbeider Karremanstraat 5
H. Jorna landarbeider Lammert Warndersteeg 13
L. Scheffer landarbeider Weverstraat 12
Joh. Lendemeijer landarbeider Anjelierstraat 8
D. de Wit landarbeider Aan de Rie 4
S. Osinga landarbeider Kruisstraat 10
P. Andela landarbeider Droogstraat 33
B. van Seist landarbeider Anjelierstraat 26
J.J. Tigchelaar landarbeider Begraafplaatslaan 1
S.R. Jorna landarbeider Anjelierstraat 23
J. Wiersma landarbeider Anjelierstraat 9
J. Metselaar landarbeider Noorderkade 23
W. Hoogland landbouwer Almenum
W. Visser landbouwer Almenum
P. Hoogland landbouwer Almenum
F. Feikema landbouwer Almenum
A. Bijlsma landbouwer Almenum
H. Politiek landbouwer Almenum
F. Helfrich landbouwer Spinstraat 7
H. Vogelaar landbouwer Hoogstraat 14
J. Feikema landbouwer Almenum
P. Vogelaar landbouwer Nicolaas Baurstraat 4
K. Postma landbouwer Franekereind 34
G. Vellinga lederwerker Almenum
W.C. Vernes leeraar ambachtsschool Noordoostersingel 9
P. Dekker leeraar ambachtsschool Hoogstraat 5
H. de Jong leeraar ambachtsschool Bosboom Toussaintstraat 10
Ph. Schwartz leeraar ambachtsschool Oosterstraat 51
J. van Es leeraar ambachtsschool Voorstraat 94a
J. van Wageningen leeraar ambachtsschool Zuidoostersingel 17
K. Zwerver leeraar ambachtsschool Oosterstraat 19
L. Ijntema leeraar ambachtsschool Zuidoostersingel 41
O.H. Baarda leeraar ambachtsschool Bosboom Toussaintstraat 6
J. Barneveld leeraar gymnastiek Noorderhaven 6a
S. Vestdijk leeraar gymnastiek Zuidoostersingel 43
A.J.C. Tam leeraar h.b.s. Kleine Breedeplaats 7
H.J. Juursma leeraar h.b.s. Groote Breedeplaats 19
G. Aalfs leeraar H.B.S. Zuidoostersingel 31
H. Godthelp leeraar h.b.s. Voorstraat 57a
J.P. Christiaanzen leeraar l.v.s. Groote Breedeplaats 29
F. Rotthier leeraar m.o. Rozengracht 15
S. Siersema leeraar m.o. Noordoostersingel 13
J.J. Stratingh leeraar m.o. Zuiderhaven 26
J. de Koningh leeraar m.o. Voorstraat 54
D.J. de Koff leeraar m.o. Zuiderhaven 71
F.E. van Ruijven leeraar m.o. Voorstraat 68
O. Schuurmans leeraar zeevaartschool Franekertrekvaart 12
G. Verhoef leeraar zeevaartschool Hoogstraat 35
H. Tjepkema leeraar zeevaartschool Franekertrekvaart 10
T. de Breed leeraar zeevaartschool Zuidoostersingel 37
mej. L.Z. Harkema leerares h.b.s. Noorderhaven 55
mej. A. Mendels leerares meisjesvakschool Simon Stijlstraat 4
J.M. Driessen leerares meisjesvakschool Groote Breedeplaats 26
T. v/d Heide letterzetter Heerenwaltje 11
R. Houbijn letterzetter Petrus Feddesstraat 23
A. Soolsma letterzetter Noorderkade 17
A. de Vries letterzetter Oosterstraat 63
H. Kuiper letterzetter Nieuwstraat 15
S. Bambach letterzetter Admiraal Stellingwerfstraat
W. de Boer letterzetter Kerkpoortstraat 2
B. Hondema letterzetter Schritsen 36
G. Visser letterzetter Nieuwstraat 16
Joh. Jager letterzetter Zoutsloot 69
A. v/d Sluis letterzetter Noorderhaven 2a
Joh. v/d Plaats letterzetter Dijkswal 4
IJ. de Vries likeurstoker Karremanstraat 1
L. Stängel likeurstoker Schritsen 44
Tj. Vellinga lompenkoopman Droogstraat 41
J. Edelenbosch loodgieter Nicolaas Baurstraat 7
D. Hilarius loodgieter Hoogstraat 28
F. de Hartog loods Noorderhaven 22a
J. Rab loods Dwarsstraat 1b
E. Visser loodschipper Havenplein 4
J. v/d Meij loodscommandant Havenplein 6
C.D. Bruijn loodskok (gep.) Dalpad 4
J. van Keulen loodsleerling Schritsen 38
J. Weitenberg los werkman Groote Breedeplaats 27
J.A.D. v/d Veken machinedraaier Aan Boord
Sander Postma machinist Almenum
J. Severein machinist Almenum
Sipke Postma machinist Almenum
D. Bantema machinist Petrus Feddesstraat 33
D. v/d Pijl machinist Jacob Backerstraat 10
E.A. Klein machinist Zuiderhaven 41
J.K. Schoen machinist Schritsen 17
W. Deelstra machinist Havenweg 47
J. Edens machinist Voorstraat 73a
J. de Boer machinist Tjerk Hiddes De Vriesstraat 13
H. Pietersma machinist Almenum
H. van Wier machinist Romastraat 17
A. Henneveld machinist Voorstraat 20a
W. Duba machinist Schritsen 2
J. Kroes machinist Schritsen 55
D. ten Veen machinist Almenum
M. Bisschop machinist Noorderhaven 19
H. Kruidhof machinist Schritsen 36a
J. Lolkema machinist Roptaweg 4a
H. van Heukelum machinist Groote Ossenmarkt 6a
G. v/d Bij machinist Admiraal Stellingwerfstraat
A. van Ringelestijn machinist groote vaart Rozengracht 11a
P. Bijlsma machinist houtb. Hofstraat 20
H. Goïnga machinist n.t.m. Liemendijk 20a
Th. v/d Veer machinist n.t.m. Kerkpoortstraat 19
C. Boonstra machinist n.t.m. (gep.) Zoutsloot 33
P. Donkersloot machinist ter koopvaardij Kerkstraat 13a
W. Plantenga machinist ter koopvaardij Groote Breedeplaats 5
P. Algera magazijnchef Jacob Backerstraat 22
B. Postma magazijnknecht Bij 't Spoor
J. de Wendt magazijnknecht Vijverstraat 1
E. de Gorter magazijnmeester Havenweg 61
H. de Vries magazijnmeester Schoolstraat 4
Ph.A. Lenger magazijnmeester gasfabriek Bosboom Toussaintstraat 26
J. v/d Moolen mandenmaker Lanen 70
Jac. Dijkstra mandenmaker Schritsen 43
A. Dijkstra mandenmaker Voorstraat 73
T. Eskes mandenmaker Rommelhaven 8
J. de Jong mandenmaker Tjerk Hiddes De Vriesstraat 28
J. Mooij mandenmaker Lanen 7
J. de Wit mandenmaker Bildtstraat 16
Joh. Dijkstra mandenmaker Karremanstraat 23
L. Dijkstra mandenmaker Voorstraat 82
mej. J. Wip mangelster Raamstraat 2
X.H. Heeger manufacturier Voorstraat 92
Fr. v/d Vlasakker manufacturier Voorstraat 91
M. Woudstra manufacturier Gedempte Korte Zoutsloot
R. Huese manufacturier Voorstraat 33
N. Alkema manufacturier Voorstraat 31
P. v/d Loon manufacturier Voorstraat 20
H. Witte manufacturier Zuiderhaven 79
P. Woudstra manufacturier Noorderhaven 4
T. Alkema manufacturier Voorstraat 57
J. v/d Meer manufacturier Brouwerstraat 22
F.H. Preut manufacturier Voorstraat 49
E. Speijer manufacturier Brouwerstraat 2
J. de Vries manufacturier Rommelhaven 26b
mej. A. Rooswinkel manufacturierster Voorstraat 62
wed. I. Oswald-v/d Wal manufacturierster Voorstraat 5
wed. Kruidhof manufacturierster Kleine Breedeplaats 20
B. v/d Vlies matroos Zoutsloot 80a
P.A. de Groot matroos Nutstraat 4
A. Smeding matroos Hondenstraat 9
Kl. Meinsma matroos Nutstraat 4b
H. de Vries matroos Zoutsloot 70
H. Jorna matroos Rozengracht 5a
S. Bos matroos Achterstraat 22
R. Rijkeboer matroos Caspar di Roblesstraat
H. Zorgdrager matroos Kleine Kerkstraat 9
R. Weewer matroos Achterstraat 34
W. Fopma matroos Vijverstraat 11
A.F. Geldersma matroos Nicolaas Baurstraat 11
W.L. Geldersma matroos Nicolaas Baurstraat 11
G. Rosendal matroos Noorderwal 30
J. Rosendal matroos Noorderwal 30
R. Rosendal matroos Noorderwal 30
J. Schievink matroos Groote Ossenmarkt 23a
W. Nielsen matroos Lanen 15
H. Gonggrijp matroos Schritsen 7
J. Dreijer matroos Schritsen 25
P. Klijn matroos Havenweg 63
P. de Vries matroos Noordergrachtswal 24
S. Wielinga matroos Droogstraat 29
A. van Andel matroos Droogstraat 71
T. Hoekstra matroos Zeilmakerstraat 3
D. Lutskes matroos Nieuwe Buren 25
P. v/d Vlies matroos Droogstraat 25a
R. van Kammen matroos Heerenwaltje 3a
J. Fokke matroos Heerenknechtenkamerstraat 11
J. Algra matroos Dwarsstraat 2
H. Boersma matroos (groote vaart) Anjelierstraat 6
A. Visser matroos kustverlichting Bosboom Toussaintstraat 11
D. Hoekstra matroos ter koopvaardij Lanen 14
B. Weissenbach meesterknecht Almenum
G. Beers meesterknecht aardappelhandel Westerstraat 18
J. Agema sr. melktapper Zoutsloot 113
K. van Stellingwerf melktapper Noordijs 4
A. de Jong melktapper Karremanstraat 18
H. Plantenga melktapper Lanen 40
T. de Groot melktapper Droogstraat 47
T. de Jong melktapper Almenum
E. van Eeken melktapper Havenplein 16
Joh. Roersma melktapper Dwarsstraat 4a
J. Stienstra melktapper Groote Ossenmarkt 18
D. Ettema melktapper Kerkstraat 32
F. Burghout melktapper Lanen 71
H. de Vries melktapper Lanen 70
J. Roersma melktapper Zuiderstraat 6
E. Broekstra melktapper Nutstraat 6
G. Kasma melktapper Almenum
A. Miedema melktapper Admiraal Stellingwerfstraat
J. Stienstra melktapper Lanen 54
S. Bruinsma melktapper Groote Breedeplaats 21
IJ. Blanksma melktapper Hoogstraat 4
R. Agema melktapper Anjelierstraat 2
D. Wiersma melktapper Bildtstraat 14
W. v/d Plaats melktapper Dijkswal 4
G. Terpstra melktapper en veehouder Zeilmakerstraat 2
D. Terpstra melktapper en veehouder Wortelstraat 2
F.W. Leemans melkventer Kleine Kerkstraat 2
M. Kracht meteropnemer gasfabriek Tjerk Hiddes De Vriesstraat 3
R. Posthuma metselaar Rommelhaven 22
S. Toeter metselaar Nieuwstraat 27
J. Postma metselaar Admiraal Stellingwerfstraat
H. ten Brug metselaar Achterstraat 42
H. Mulder metselaar Groote Ossenmarkt 19
J.C. Toeter metselaar Aan Boord
U. Posthuma metselaar Zeilmakerstraat 9
H. Nak metselaar Fabrieksstraat 30
B. Posthuma metselaar Liemendijk 20b
A. Kaspers metselaar Anjelierstraat 27
S. de Jong meubelmaker Groote Ossenmarkt 6a
R. Jacobs meubelmaker Jacob Backerstraat 12
H. Net meubelmaker Nicolaas Baurstraat 45
mej. H. Wijnalda-Goudappel modiste Groote Breedeplaats 29
wed. Krikke-Dijkema modiste Voorstraat 17
mej. J. Wijtsma modiste Sint Jacobstraat 17
R. v/d Veer molenaarsknecht Almenum
P. de Bondt molenbaas Aan Boord Zuidoostersingel
K.A. de Waard molenbaas Heiligeweg 2a
J. Gerbl monteur Noorderhaven 7
J. Wesseling monteur Visscherstraat 9
B.J. Kater monteur Groote Ossenmarkt 11
H.C. Bakker monteur gas- en electriciteitsbedrijf Fabrieksplein 3
J. Roos monteur gem. electr. bedrijf Prinsenstraat 10
C. Tjallings morgenwekker Visscherstraat 5
J. Beuker morgenwekker Kerkpad 26
M. Zwart motorschipper Noorderwal 6
L. de Jong motorschipper Franekereind 25
J. Houbein musicus Heiligeweg 62
A. Horn muziekleeraar Zuiderhaven 39
J.H. Spékle muziekleeraar Kleine Breedeplaats 21
mej. A. Sterk muziekleerares Kleine Breedeplaats 23
mej. J. Haringa muziekleerares Oosterstraat 29
wed. M.A. Ridderhof-Brouwer muziekleerares Noorderhaven 31
mej. P. Rooswinkel naaister Sint Jacobstraat 12
Ph.W. Timmer notaris Noorderhaven 17
S. Okkinga notaris Zuiderplein 1
Anth. de Brock notarisklerk Schritsen 65
D. Faber notarisklerk Schritsen 11
H. Leijenaar olieman Kleine Kerkstraat 4a
J. van Slooten omroeper Achterstraat 10
T. Bakker onderbaas zuiderzeewerken Aan Boord Zuidoostersingel
J. Mol onderw. res. Voorstraat 61a
mej. B. Uiterkamp Schoot onderwijzer Schritsen 63
A. Dijkstra onderwijzer Oosterstraat 25
J.J. Jacobi onderwijzer Groote Ossenmarkt 3
C. v/d Meulen onderwijzer Zuiderhaven 45a
L. Koolen onderwijzer Kerkstraat 12a
S. Hofman onderwijzer Heiligeweg 29
M. Wijnia onderwijzer Scheerstraat 1
F. van Spiegel onderwijzer Zuidoostersingel 25
A. Koning onderwijzer Kerkpoortstraat 77
F. ten Kate onderwijzer Heiligeweg 20
Tj. van Stralen onderwijzer Zuidoostersingel 27a
D. Zuiderveld onderwijzer Franekereind 40
S. Nijdam onderwijzer Sint Jacobstraat 15
P. Nauta onderwijzer Oosterstraat 23
P. ten Kampe onderwijzer Lanen 11
D.A. Postema onderwijzer Noordijs 12
IJ. v/d Schaaf onderwijzer Franekertrekvaart 2
D.H. van Harrij onderwijzer Zuidoostersingel 27
S. Dikkerboom onderwijzer Noorderhaven 43
J.H. Baalman onderwijzer Bosboom Toussaintstraat 14
F. Hulsebos onderwijzer Noorderkade 25
L. Broersma onderwijzer Westerstraat 7
IJ. van Popta onderwijzer Noorderhaven 13
J.J. Idzenga onderwijzer Groote Ossenmarkt 3
W. v/d Berg onderwijzer (gep.) Stationsweg 3
A.J. Lambooij onderwijzer (gep.) Bosboom Toussaintstraat 43
mej. A. Heslinga onderwijzeres Voorstraat 28a
mej. M. Hibma onderwijzeres Groote Breedeplaats 26
mej. K.R. Visser onderwijzeres Voorstraat 97a
mej. F. Meijer onderwijzeres Ambachtsschoolstraat 4
W. Glas onderwijzeres Almenum
mej. W. Faber onderwijzeres Zuidoostersingel 27a
mej. P.G. Koster onderwijzeres Brouwerstraat 10
H. v/d Werf onderwijzeres Noorderhaven 55
O.R. Bergema onderwijzeres Bosboom Toussaintstraat 17
E.G. Bisschop onderwijzeres Voorstraat 101
A. Knijpenga onderwijzeres Zuidoostersingel 29
mej. C. Aarnoutse onderwijzeres Rommelhaven 7
W. Uiterkamp Schoot onderwijzeres (gep.) Schritsen 63
mej. J.J. Kort onderwijzeres meisjesvakschool Heiligeweg 52
A. Klein ontvanger registratie Noorderkade 7
Joh. Boomstra ontvanger waterschap Heiligeweg 3
S. Zeilmaker opperman Wortelstraat 15
D. de Vries opperman Fabrieksstraat 36
C. van Dokkum opperman Weverstraat 3
H. v/d Heide opperman Sint Odolphisteeg 3
A. Rinkema opperman Bargebuurt 14
L. Bogaards opperman Kleine Kerkstraat 5
H. de Vries opperman Anjelierstraat 19
J.D. Jansen opperman Romastraat 21
A. Boogaard opperman Waschbleek 11
C. Bosma opperman Admiraal Stellingwerfstraat
A. Dreijer opperman Rozengracht 5
Bijlsma opperman Droogstraat 24
S. Brouwer opperman Ooievaarsteeg 31
R. Beinema opperman Noordergrachtswal 10
W. de Graaf opperman Droogstraat 22
J. v/d Weijde opperman Schritsen 61
Kl. de Vries opperman Droogstraat 16
S. Brouwer opperman Ooievaarsteeg 29
M. Souverein opperman Bosboom Toussaintstraat 39
J.H. Benning opperman Nieuwstraat 36
B. van Kampen opperman Molenpad 10
M. Hartog opzichter Heiligeweg 20
N. Swart opzichter begraafplaats Zeilmakerstraat 5
J. Pasma opzichter gemeentewerken Oosterstraat 17
D. Bijlsma opzichter interc. waterleiding mIJ. Petrus Feddesstraat 27
G.C.M. Ballintijn opzichter ned. spoorwegen Kerkstraat 23
S. Tiemersma opzichter prov. waterstaat Almenum
L. Bal opzichter visscherij inspectie Prinsenstraat 8
J. Bal opzichter visscherij inspectie Zuiderstraat 4
L. Poortman opzichter zuiderzeewerken Heiligeweg 20
E. Clason opzichter zuiderzeewerken Voorstraat 47
J. de Vrij opzichter zuiderzeewerken Aan Boord
Fl. Visser ovenknecht Almenum
P. Pinkster ovenknecht Almenum
G. de Bruin paardenslager Schritsen 46
J. de Bruin paardenslager Kruisstraat 3
H. Broersma pakhuisknecht Heerenwaltje 17
P. v/d Wal pakhuisknecht Kleine Breedeplaats 23
P. de Vries pakhuisknecht Liemendijk 18
G. v/d Meulen pakhuisknecht Voorstraat 76a
F. Tichelaar pakhuisknecht Karremanstraat 10
M. de Vries pakhuisknecht Anjelierstraat 30
J. van Wier pakhuisknecht Achterstraat 18
D. Monsma pakhuisknecht Both Apothekerstraat 7
P. Kroese pakhuisknecht Heerenwaltje 4
D. van Wier pakhuisknecht Westerstraat 20
J. Kramer pakhuisknecht Dwarsstraat 8
H. Brouwer pakhuisknecht Ooievaarsteeg 5
P. Vellinga pakhuisknecht Ooievaarsteeg 11
F. Schaafsma pakhuisknecht Stokersteeg 6
P. Duinmeijer pakhuisknecht Bildtstraat 24
A.D. Sijbesma pakhuisknecht Zoutsloot 122
G. Huijser pakhuisknecht Zoutsloot 92
R. v/d Veen pakhuisknecht Lanen 47
S. Vellinga pakhuisknecht Kerkpoortstraat 18
F. Radsma pakhuisknecht Lanen 40a
F. Willekes pakhuisknecht Oosterkeetstraat 3
S. Kwast pakhuisknecht Kerkpad 22
J. de Wit pakhuisknecht Noorderwal 42
S. Hondema pakhuismeester Jan Ruurdstraat 1
M. Hofma panbakker Almenum
P. v/d Werf panbakker Almenum
K. Banning panbakker Romastraat 35
P. Riem panbakker Waschbleek 7
B. de Bruin panbakker Weverstraat 10
J. de Bruin petroleumventer Tjerk Hiddes De Vriesstraat 1
B. Visser petroleumventer Visscherstraat 8
L. van Akkeren petroleumventer Achterstraat 9
Kl. de Jong petroleumventer Zoutsloot 129
G. de Vrij plateelbakker Zoutsloot 67
J. Schuil plateelbakker Tjerk Hiddes De Vriesstraat 22
J. de Groot plateelbakker Kerkpoortstraat 12
K. de Groot plateelbakker Noorderhaven 3
D. Jansonius plateelbakker Almenum
H. Schuil plateelbakker Nicolaas Baurstraat 3
P. Monsma plateelbakker Achterstraat 40
A. Noorderbroek plateelschilder Heerenwaltje 15
J. Bos plateelschilder Zuiderhaven 15
J. Frölich plateelschilder Zoutsloot 60
S. Schoonbergen plateelschilder Tjerk Hiddes De Vriesstraat 8
P. Postma ploegbaas ned. spw. Bij 't Spoor
J. de Haan poetser gasfabriek Rapenburg 6
D. de Wit polijster Almenum
A. Nagel portier n.s. Bij 't Spoor
J.P. Bouma postconducteur (gep.) Zoutsloot 44
S. de Bruin poulier Heiligeweg 18
R.W. Huizing predikant Franekereind 3
A.D. Barendregt predikant Grote Bredeplaats 23a
L.H. Beekamp predikant Zuiderhaven 48
E. Engelkes predikant Noorderhaven 109
H.A. Leenmans predikant Paul Krugerlaan
C.J. Meijer predikant Franekereind 36
W.A.P.F.L. Jorg predikant Voorstraat 39a
G. Munter predikant Voorstraat 24
C. Riemers predikant Zuiderhaven 69
Sj. Pereboom procuratiehouder Almenum
H. Schotanus procuratiehouder Voorstraat 18
O.H.M. Koster rangeerder Zuiderhaven 23a
H. Wietsma rangeerder ned. sp. Havenweg 65
Sj. de Vries rangeerder ned. sp. Tjerk Hiddes De Vriesstraat 19
H. de Weerdt rangeerder ned. sp. Caspar di Roblesstraat
S. Nederhoed rangeerder ned. sp. Nutstraat 16
M. Haan rangeerder ned. spoorw, Raamstraat 8
D. Doeksen reeder Zuidoostersingel 49
S. v/d Schoot reiziger Noordoostersingel 15
H. Spannenburg reiziger Jacob Backerstraat 22
J. Bruinsma reiziger Noordijs 23a
Joh. de Jong reiziger Vijverstraat 24
G. Jepma reiziger Brouwerstraat 19
J. Hofman reserve machinist n.t.m. Bildtstraat 15
Chr. de Weerdt restaurateur Almenum
J. Greving rijks-hulpkeurmeester Hoogstraat 23
T.J. Krijthe rijksklerk r.d.b. Noorderhaven 69
H. Doewes rijksontvanger Franekereind 14
Kl. Voerman rijksontvanger (gep.) Voorstraat 26a
S. ten Cate rijksveldwachter Noorderhaven 13
S. v/d Zee rijksveldwachter (gep.) Franekereind 7
D. Koman rijswerker Almenum
S. Godthelp rijwielhandelaar Visscherstraat 7
J. Krol rijwielhandelaar Lanen 82a
H. Krol rijwielhandelaar Lanen 82
K. Küter rijwielhandelaar Noorderhaven 72
J. Boogaard rijwielhandelaar Havenweg 69
W. Huisman rijwielhersteller Hofstraat 13
S. Fekkes scheepsbevrachter Noorderhaven 89
J. Fekkes scheepsbevrachter Noorderhaven 87
G. van Drimmelen scheepsbouwer Schoolstraat 2
K. Klees scheepskok Nicolaas Baurstraat 40
E.A. Klein scheepskok Hondenstraat 2a
J. Scheffer scheepskok Rozengracht 20
H.J. Schoot scheepskok Lanen 19
H. Meijer scheepstimmerknecht Schoolstraat 14
S. Grobbe scheepstimmerman Droogstraat 27a
H. v/d Zee scheepstimmerman Rein Miedemastraat 10
O. v/d Werf scheepstimmerman Schoolstraat 20
Joh. Leijenaar scheepstimmerman Noorderhaven 36a
J. Kuipers scheepstimmerman Noorderkade 13
J. Kuipers scheepstimmerman Noorderkade 9
R. de Boer scheepstimmerman Schoolstraat 10
B. v/d Zee scheepstimmerman Nieuwe Buren 1
A. Weldering scheepstimmerman Schoolstraat 6
IJ. de Jong scheepstimmerman Dokstraat 12
J. v/d Werf scheepstimmerman Groote Werf 2
A. Munniksma schelpenvisscher Lanen 35a
H. Munniksma schelpenvisscher Spinstraat 2
L. Lolkema schelpenvisscher Groote Breedeplaats 16
M. Lolkema schelpenvisscher Zoutsloot 53
D. Antonisse schilder Zoutsloot 68
H. Nijkamp schilder Almenum
A. Mobach schilder Vijverstraat 1a
F. Posthuma schilder Achterstraat 8
Joh. Post schilder Zoutsloot 43
F.A. Frölich schilder Nieuwstraat 20a
W. Wielinga schilder Hofstraat 20b
J. Antonisse schilder Zoutsloot 68
H. Blom schilder Hoogstraat 19a
A. de Bruin schilder Almenum
L. Posthumus schilder Heiligeweg
P. Alkema schilder Nieuwstraat 1
IJ. Gonggrijp schilder Lombardstraat 10
H. Bouwmeester schilder Rapenburg 2
D. Munniksma schipper Jacob Backerstraat 30
L.Th. Veltman schipper Kerkstraat 39
D. Miedema schipper Dijkswal 1
J. Duizenstra schipper Molenpad 12
J. Deinum schipper Aan Boord
L. Veltman schipper Lanen 52
J. Molenaar schipper Aan Boord
R. Bergsma schipper Aan Boord
A. Deinum schipper Aan Boord
P. Sjoerdsma schipper Zuiderhaven 35
G. Tigchelaar schipper Willemskade 9
R. Posthuma schipper Scheerstraat 5
J. Bouma schipper Aan Boord
H.H. Visser schipper Zoutsloot 24
T. Meinsma schipper Werfpad 3
W. Leijenaar schipper Nieuwe Buren 3
M. Wijkstra schipper Anjelierstraat 31
E. Koning schipper Aan Boord
M. Klein schipper Anjelierstraat 34
Kl. de Boer schipper Aan Boord
B. v/d Zee schipper Aan Boord
J. Nielsen schipper Lanen 8
S. Wouters schipper Aan Boord
H. Scheltens schipper Aan Boord
E. Spoelstra schipper Aan Boord
C. Schokker schipper Aan Boord
J. Snoodijk schipper Aan Boord
H. Sluman schipper Aan Boord
W. Bergsma schipper Dwarsstraat 7
W. Sjoerdsma schipper Aan Boord
J. Seefat schipper Aan Boord
J. Visser schipper Rapenburg 12
K. v/d Sluis schipper Lanen 34a
P. Wijkstra schipper Wortelstraat 17
G. v/d Veen schipper Prinsenstraat 1
C. Feenstra schipper Steenhouwersstraat 6a
H. Wouters schipper Aan Boord
A. Schreur schipper Zoutsloot 25
G. Wouda schipper Aan Boord
J. Akkerman schipper Lanen 8a
A. Broere schipper Riedstraat 46
A. Weiland schipper Aan Boord
A. Weiland schipper Aan Boord
L. Veltman schipper Oosterstraat 55
A. Wijkstra schipper Noorderhaven 7a
J. Nieveen schipper Aan Boord
F. Wouters schipper Aan Boord
B. Koning schipper Aan Boord
H. Puite schipper Nieuwstraat 11
E. van Dijk schipper Aan Boord
S. Halbertsma schipper Aan Boord
O. Hovinga schipper Aan Boord
J. IJbema schipper Zoutsloot 13
K. Harkema schipper Aan Boord
S. Hempenius schipper Nieuwstraat 35
R. Feenstra schipper Aan Boord
H. de Wit schipper Hofstraat 31
S. Harkema schipper Aan Boord
J. de Hoo schipper Hofstraat 32
H. v/d Sluis schipper Lanen 78a
J. Hofstra schipper Aan Boord
Th. Veltman schipper Hofstraat 43
S. Monsma schipper Singelstraat
L. Roedema schipper Zoutsloot 103
IJ. Alkema schipper Aan Boord
F. Deinum schipper Aan Boord
IJ. de Boer schipper Bildtstraat 9
J. Feenstra schipper Aan Boord
W. Hartstra schipper Kleine Werf 4
J. v/d Sluis schipper Noorderhaven 103
G. Hartstra schipper Kleine Werf 4
J. de Groot schipper Achterstraat 36
D. Graafhuis schipper Aan Boord
R. Tigchelaar schipper Lanen 33
H. Knol schipper Aan Boord
Joh. Boersma schipper Rommelhaven 28
P. de Vries schipper Noordijs 9
P. Attema schipper Zoutsloot 16
P. Hempenius schipper Nieuwstraat 35
J. Wouters schipper Westersteeg 1
S. Wielenga schipper v.-i. Nieuweweg 2
K. Hondema schoenhandelaar Lanen 42
C. Molenaar schoenmaker Sint Odolphisteeg 12
N.M. Gerrits schoenmaker Lanen 18
J. Lok schoenmaker Heiligeweg 9
T. Spannenburg schoenmaker Bildtstraat 12
G. Barends schoenmaker Almenum
J. Ouendag schoenmaker Kleine Breedeplaats 2
D. Eijgelaar schoenmaker Noordijs 6
J. Jager schoenmaker Zoutsloot 69
F. Drost schoenmaker Vijver 10
J. Haan schoenmaker Admiraal Stellingwerfstraat
S. v/d Heide schoenmaker Kerkstraat 30
P. Koster schoenmaker Sint Odolphisteeg 6
L. Spaanderman schoenmaker Noorderhaven 82a
J. de Jong schoenmaker Kleine Breedeplaats 8
R. Zeinstra schoenmaker Romastraat 23
D. Terpstra schoenmaker Groote Breedeplaats 15
H. Pieksma schoenwinkelier Zuiderhaven 55
J. de Vries schoenwinkelier Voorstraat 32
M. Rodenburg schoolhoofd Ambachtsschoolstraat 4
S. Wielinga schoolhoofd Zuiderhaven 2
A. Reijntjes secr. waterschap Groote Breedeplaats 11
P. de Lange secr.-thes. alg. arm- en weesv. Oosterstraat 21
J. Dreijer secretarie ambt. (gep.) Franekertrekvaart 6
C. Bergsma sigarenfabrikant Noordergrachtswal 24
H. Bos sigarenfabrikant Heiligeweg 38
J. de Boer sigarenfabrikant Zoutsloot 20
A. Pascum sigarenfabrikant Zoutsloot 26
L. bij de Leij sigarenfabrikant Admiraal Stellingwerfstraat
R. Bergsma sigarenfabrikant Vijver 4
A. v/d Leij sigarenfabrikant Admiraal Stellingwerfstraat
G. Hibma sigarenfabrikant Brouwerstraat 7
A. van Eeken sigarenhandelaar Sint Jacobstraat 14
A. Ferwerda sigarenhandelaar Voorstraat 78
Jac. Godthelp sigarenmaker Nicolaas Baurstraat 42
J. Ferwerda sigarenmaker Nutstraat 2
R. Godthelp sigarenmaker Visscherstraat 7
J. Smith sigarenmaker Admiraal Stellingwerfstraat
B. Schaafsma sigarenmaker Roptaweg 10
J. Vellinga sigarenmaker Groote Ossenmarkt 10
J. Brouwer sigarenmaker Admiraal Stellingwerfstraat
J.P. Reehoorn sigarenmaker Noorderwal 40
R. Touwslager sigarenmaker Admiraal Stellingwerfstraat
R. Schelfsma sigarenmaker Stokersteeg 1a
P. Bogaards sigarenmaker Kleine Kerkstraat 5
Joh. Nijkamp sigarenmaker Noorderhaven 114
A. Hopman sigarenmaker Kleine Kerkstraat 9
B. Bandsma sigarenmaker Werfpad 9
P. van Ingen sigarenmaker Droogstraat 6
H. de Wit sigarenmaker Rommelhaven 6
W. v/d Pol sigarenmaker Droogstraat 8
C.R. Germans sigarenmaker Sint Odolphisteeg 13
S. Roi sigarenmaker Jacob Backerstraat 14
C. Torenbeek sigarenmaker Prinsenstraat 6
R. de Groot sigarenmaker Riedstraat 36
J. Driesten sigarenmaker Caspar di Roblesstraat
S. v/d Gaast sigarenmaker Admiraal Stellingwerfstraat
J.H. Schaafsma sigarenmaker Patrimoniumstraat 12
J. v/d Meij sigarenmaker Karremanstraat 21
H. de Boer sigarenmaker Almenum
H. Nak sigarenmaker Kerkpad 12
H. Dijkstra sigarenmaker Admiraal Stellingwerfstraat
L. Koopal sigarenmaker Nieuwe Buren 27
O. Westra sigarenmaker Oosterstraat 63
W. Boumans sigarenmaker Kerkpad 24
W.H. Schaafsma sigarenmaker Jacob Backerstraat 8
L. Houtman sigarenmaker Zoutsloot 96
H. Godthelp sigarenmaker Achterstraat 28
A.P. de Groot sigarenmaker Lanen 64a
J. v/d Berg sigarenmaker Vijver 2
W. Küter sigarenmaker Lanen 60a
A. Osinga sigarenmaker Heiligeweg 64
H. Toeter sigarenmaker Schritsen 19
R. Kooistra sigarenmaker Bosboom Toussaintstraat 31
R. Houbeijn sigarenmaker Noordergrachtswal 36
S. Riem sigarenmaker Tjerk Hiddes De Vriesstraat 12
J. van Raukema sigarenmaker Bosboom Toussaintstraat 37
H.A. Blanksma sigarenmaker Bosboom Toussaintstraat 36
D. v/d Meulen sigarenmaker Hofstraat 12
S. Brouwer sigarenmaker Noordergrachtswal 20
D. de Jong sigarenmaker en aanspreker Spekmarkt 6
G. En J. Schrage sigarenmakers Nieuwstraat 31
B. de Vries sigarensorteerder Bosboom Toussaintstraat 19
P. Marton sigarensorteerder Noorderwal 4
G. Dijkstra sigarenwinkelier Sint Jacobstraat 15
IJ. Terpstra sigarenwinkelier Lanen 80
J. Kuipers sigarenwinkelier Heiligeweg 2
L. van Wier sigarenwinkelier Voorstraat 4
G. Norder sigarenwinkelier Lanen 64
F. Nagel sigarenwinkelier Voorstraat 99
B. Zuurveen sigarenwinkelier Voorstraat 11
L. Messcher slager Groote Breedeplaats 24
H. Weitenberg slager Sint Odolphisteeg 14
F. Weitenberg slager Lanen 34
B. Wiersma slager Sint Odolphisteeg 20
J. v/d Wal slager Voorstraat 47
J. de Wit slager Karremanstraat 8
F. Koopmans slager Kerkstraat 28
K. v/d Heide slager Jacob Backerstraat 21
Tj. Jongma slager Kerkstraat 38
A. Polak slager Karremanstraat 14
A. Fluitsma slager Hoogstraat 16
P. Zondervan slager Jacob Backerstraat 34
H. v/d Wal slager Noorderhaven 10
D. v/d Vleugel slager Voorstraat 9
J. Wijnja slager Kerkstraat 13
H. Koning slager Tjerk Hiddes De Vriesstraat 13
G. Tigchelaar slager Kerkstraat 11
L. de Jong slager Brouwerstraat 16
H. Godthelp slager Noordergrachtswal 28
D. van Wier slager Noorderhaven 66
J. Koopmans slager Heiligeweg 24
Sj. v/d Veen slager Noorderhaven 111
S. Roukema slager Nieuwstraat 38
G. v/d Zee slager Zoutsloot 64
M. Vogelaar slager Heiligeweg 27
Joh. Ijntema slager Kleine Breedeplaats 19
W.A. de Boer slager Schoolplein 7
J. Tigchelaar slager Noorderkade 25
H. Smit slager Droogstraat 12
Th. Wiersma slager Lanen 62a
Jac. Terpstra slager Bildtstraat 18
S.W. de Jong slager Oosterstraat 49
J. Drost slager Voorstraat 1
J. Messcher slager Groote Breedeplaats 24
W. Noordbeek slager Noorderhaven 111
R. Wijnalda slager Groote Breedeplaats 29
A. Blok slager Noordoostersingel 19
R. Quarré slager Zoutsloot 75
K. Jager slager Zoutsloot 69
H. Postma slager Noordijs 21
H. Gonggrijp slager Groote Ossenmarkt 8
R. Pan slagersknecht Rommelhaven 18
E. Kruidhof sleepbootkapitein Schritsen 36a
T. de Groot sleepbootkapitein Zuiderhaven 19
M. Clowting sleepbootkapitein Noorderhaven 9
S. Kappen sleepbootkapitein Brouwerstraat 11boven
N. Jongkind sleepbootkapitein Kleine Breedeplaats 17
J. Kip sleepbootmachinist Lanen 17
H. Klein slikloods Anjelierstraat 34
P.D. Visser slikloods Liemendijk 8
W.A. Albarda sluisknecht Zoutsloot 95
O. Visser sluismeester Noorderhaven 76
A. Dijkstra smid Admiraal Stellingwerfstraat
H. Nauta smid Almenum
M. v/d Wal smid Vijverstraat 5
M. Postma smid Tjerk Hiddes De Vriesstraat 32
P. v/d Wal smid Vijverstraat 18
C. Visser smid Willemshaven Noodwoning
G. van Dijk smid Kerkstraat 9
J. Alberda smid Lammert Warndersteeg 10a
W. Spaanderman smid Sint Jacobstraat 1
G. Bijlsma smid Rommelhaven 5
A. Schaap smid Hoogstraat 38
H. Gonggrijp smid Noorderhaven 58a
H. Gonggrijp smid Noorderhaven 61a
Th. Nauta smid Noorderhaven 1
D. Rosendal smid Noorderwal 30
Sj. Baarda smid Romastraat 7
F. Krol smid Heiligeweg 32
J. Schaap smid Plantsoen 2
G. Faber smid Groote Breedeplaats 20
G.J. Kaspers smid Groote Ossenmarkt 1
J. van Nimwegen smid Rommelhaven 4
J. Bijlsma smid gemeentelijke gasfabriek Bosboom Toussaintstraat 5
B. Bambach sorteerder sigarenfabriek Schritsen 32
F. Nagel spoorbeambte Vijverstraat 15
J. Beuker spoorwegarbeider Zoutsloot 68
A. Metselaar spoorwegarbeider Almenum
P. de Vries spoorwegarbeider Petrus Feddesstraat 37
J. Nagel stadsreiniger Kruisstraat 14
Tj. Tigchelaar stadsreiniger Kerkstraat 33a
C. Nielsen stadsreiniger Admiraal Stellingwerfstraat
E. Veldhuizen stadstuinbaas Caspar di Roblesstraat
D. Quarré stadstuinman Riedstraat 44
P. Nauta stalhouder Rein Miedemastraat 2
F. Frölich stalhouder Heiligeweg 23a
P. Nauta stalhouder Droogstraat 51
W. Nauta stalhouder Droogstraat 9
E. Nauta stalhouder Zoutsloot 43
K. v/d Hoek stalhoudersknecht Heerenwaltje 3
Th. Schipholt stationschef Stationsweg 4
D. Zwama stationschef n.t.m. Stationsweg 2
Tj. Jellema steenbakker en winkelier Noorderhaven 51
W. Jellema steenbakker en winkelier Spekmarkt 2
J.H. v/d Zeep steenhouwer Fabriekstraat 2
M. de Graaf steenhouwer Jacob Backerstraat 13
S. v/d Zeep steenhouwer Noorderhaven 11
R. Eijgelaar steenhouwer Vijver 5
D. de Wit. steenhouwer Noordergrachtswal 12
M. van Os steenzetter Heerenwaltje 13
H. Postma steenzetter Schoolsteeg 5a
J. Blokland steenzetter Westerzeedijk 5
B. Boomstra steenzetter Roptaweg 5
M. de Vries stoepopzichter gem. reiniging Zuidergrachtswal 4
S. Rewiersma stoffeerder Hofstraat 15
J.C. v/d Schoot stoffeerder Voorstraat 46
D. Jansen stoffeerder Bosboom Toussaintstraat 47
IJ.C. Bolman stoffeerder Heiligeweg 52
J. Witte stoffeerder Voorstraat 72
A. Reiners stoffeerder Heiligeweg 12
Nic. Reinders stoffeerder Heiligeweg 12a
P.J. Oosterling stoffeerder Kerkstraat 18
H. Walinga stoffeerder Zoutsloot 52
IJ. Bolman stoffeerder Vischmarkt 4
J.C. Posthuma stoker Spinhuisstraat 3
J. de Jong stoker Vijverstraat 6
J. Scheffer stoker Havenweg 43
C. Roedema stoker Zoutsloot 55
A. Berends stoker Klaverbladstraat 8
W. Bruining stoker Almenum
W. de Graaf stoker Ooievaarsteeg 1
J. de Vries stoker Nutstraat 11
B. Reinink stoker Schritsen 24
J. Fluit stoker Nieuwstraat 21
A. Merkx stoker Nieuwe Buren 5
F.A. Frölich stoker Klaverbladstraat 12
A. Schievink stoker Zuiderstraat 7
L. de Graaf stoker Poortje, 't 5a
A.J. Christiaans stoker Zoutsloot 77
Schaafsma stoker gasfabriek Nutstraat 14
S. v/d Meer stoker gasfabriek Havenweg 41
P. de Jong stoker gasfabriek Rein Miedemastraat 5
C. Visser stoker gasfabriek Nutstraat 10
IJ. Dijkstra stoker gasfabriek Schritsen 53
A. Oldenburg stoker gasfabriek Klaverbladstraat 14
J. v/d Heide stoker gasfabriek Nieuwstraat 19
Tj. Tichelaar stoker gasfabriek Nicolaas Baurstraat 11
C. v/d Heide stoker gasfabriek Hofstraat 20d
S. Boomstra stoker gemeentelijke gasfabriek Schritsen 48
H. Bakker stoker s.s. Bij 't Spoor
IJ. Sipma stoombootondernemer Franekereind 17
J. Schaaf stoombootondernemer Franekereind 26a
H. Velt straatmaker Groote Ossenmarkt 13
L. van Seijst straatmaker Nieuwstraat 48
D. de Groot stucadoor Zuiderstraat 17a
D. de Vries stucadoor Almenum
A. Kamstra stucadoor Kerkstraat 19
H. Schumacher stucadoor Westerstraat 16
F. Hesling stucadoor Groote Ossenmarkt 15
J.H. Schumacher stucadoor Hoogstraat 27
G. Koster stucadoor Groote Breedeplaats 21a
J. Weewer stucadoor Droogstraat 10
M. Meinsma stuurman Lanen 47
J. Knijpenga stuurman Zuidoostersingel 29
A. Wijtsma stuurman Schritsen 51boven
O. Bakker stuurman Voorstraat 27
A. Kop stuurman Oosterstraat 31
K. Schneider stuurman Aan Boord
W. Kramer stuurman Hoogstraat 22
H.G. Engelkes stuurman Noorderhaven 109
S. van Keulen stuurman ter koopvaardij Noorderhaven 110a
S. Plantenga stuurman ter koopvaardij Lanen 65
G.H. Visser stuurman visscherij inspectie Noorderhaven 75
W.G.R. Berkhout stuwadoor Groote Breedeplaats 5
L. Kolmer stuwadoor Liemendijk 22
Th.B. de Vries suikerbakker Moriaanstraat 12
W.J. Trooster suikerbakker Noorderhaven 16
A. Kuipers suikerwerk. Noorderwal 16
B. de Boer suikerwerker Admiraal Stellingwerfstraat
E. Kueter tabaksbewerker Admiraal Stellingwerfstraat
H.W. Geesink tandarts Rozengracht 27
J. v/d Schaaf tasker Almenum
R. van Dijk tasker Almenum
B. Visser tasker Almenum
L. de Vries taxateur Schritsen 66a
H. Leijdesdorf taxateur Rozengracht 23
B. van Renswoude technisch ambtenaar z.w. Aan Boord
J. Nielsen tegelschilder Caspar di Roblesstraat
Chr. Frölich tegelschilder Tjerk Hiddes De Vriesstraat 26
mej. J.H. Langenhorst telefoniste Heiligeweg 66
W.A. Kamstra telefoniste Almenum
mej. Kl. v/d Veen telefoniste Scheerstraat 1
R. de Swart telegrafist ned. sp. Zoutsloot 45
J. Weldring terreinwerker gasfabriek Petrus Feddesstraat 39
G. Tigchelaar ticheknecht Almenum
J. Bekius tichelknecht Almenum
R. Baarda tichelwerker Nieuwstraat 26
M. de Groot timmerman Hofstraat 1a
J. Kuurstra timmerman Hoogstraat 43
F. Frölich timmerman Karremanstraat 27
M. Souverein timmerman Kerkpad 7a
F. Willekes timmerman Kerkpad 14
J. Spaanderman timmerman Noorderhaven 82a
J. Zeinstra timmerman Kerkpad 34
H. Kerkhoven timmerman Kerkpoortstraat 5
J. Bakker timmerman Bosboom Toussaintstraat 32
J. de Jong timmerman Tjerk Hiddes De Vriesstraat 21
K. van Weemen timmerman Schritsen 34
J. Nauta timmerman Zuiderhaven 25
H.Ph. v/d Zee timmerman Schritsen 26
P. Bisschop timmerman Schritsen 22
U. Palstra timmerman Schritsen 8
R. v/d Berg timmerman Hofstraat 28
C. Leijen timmerman Hofstraat 39
G. Krijtenburg timmerman Hoogstraat 2a
J. Blanksma timmerman Hoogstraat 4
L. Miedema timmerman Hoogstraat 4
J. Krijtenburg timmerman Hoogstraat 13
J. Lamminga timmerman Brouwerstraat 18boven
R. Krijtenburg timmerman Brouwerstraat 13a
J.D. Paesens timmerman Noorderwal 26
S. v/d Meer timmerman Noorderwal 18
Th.P. Beuker timmerman Vianen 22
Sj. Jager timmerman Kerkpoortstraat 67
B. Nieuwenhuis timmerman Schritsen 45
G.A. Beuker timmerman Tjerk Hiddes De Vriesstraat 16
P. Kuiper timmerman Lanen 60
H. v/d Zee timmerman Lanen 72a
D. Nielsen timmerman Zoutsloot 10
C. v/d Weide timmerman Admiraal Stellingwerfstraat
B. v/d Schuit timmerman Liemendijk 4
D. v/d Berg timmerman Liemendijk 28
J. Vellinga timmerman Liemendijk 42
B. Westra timmerman Lombardstraat 8
A. de Jong timmerman Nieuwe Buren 21
A. Posthuma timmerman Spinstraat 4
T. Bijlsma timmerman Zeeweg 9
J.L. v/d Meer timmerman Ambachtsschoolstraat 8
S.C. Vlietstra timmerman Almenum
G. Bosma timmerman Nieuwstraat 60
R. Bisschop timmerman Schritsen 50
D. Stoelhorst timmerman Schritsen 51
W. Markenstein timmerman Noorderhaven 12
H. de Groot timmerman Bildtstraat 1
P. Hemstra timmerman Nicolaas Baurstraat 5
J. Rooswinkel timmerman Kruisstraat 3
J. Nauta timmerman Zoutsloot 61
B. Kalksma timmerman Kruisstraat 7
D. Walta timmerman Noorderhaven 8
A. Sijtsma timmerman Jacob Backerstraat 6
R. Meinsma timmerman Werfpad 3
E. Bisschop timmerman Nieuwe Buren 7
H. v/d Leij timmerman Dalpad 9
P. Beuker timmerman Almenum
G. Sluik timmerman Voorstraat 13
B. Vork timmerman Rapenburg 9
J. Posthuma timmerman Visscherstraat 10
P. Wierda timmerman Fabriekstraat 10
G. Anema timmerman Rozenstraat 1
U. Henstra timmerman Caspar di Roblesstraat
H. de Bock timmerman Rozengracht 4
W. v/d Velde timmerman Voorstraat 45a
J. Spoelstra timmerman Rapenburg 4
B. Westra timmerman Havenweg 67
A. Willekes timmerman Rommelhaven 8
Ph.R. v/d Zee timmerman Heiligeweg 50
P.H. Moorman timmerman Rommelhaven 26
H. v/d Leij timmerman Dalpad 11
S. Dijkstra timmerman Nicolaas Baurstraat 13
H. Postma timmerman Roptaweg 12
T. Westerhuis timmerman Groote Breedeplaats 12
J. Rooswinkel timmerman Kerkstraat 42a
B. Weenink timmerman Heerenwaltje 1
D. Jansonius timmerman Rommelhaven 10
Th. de Jong timmerman Vijverstraat 10
J. v/d Weide timmerman Droogstraat 14
S. Holstein timmerman Havenweg 59
A. Bosma timmerman gasfabriek Riedstraat 32
J.M. Brunsmann timmermansknecht Zoutsloot 94
H.J. Jansen timmermansknecht Kruisstraat 16
A.A. Bosma timmermansknecht Nieuwstraat 60
R.C. Boon touwslager Noorderhaven 26
L.J. van Loon touwslager Franekereind 40
H. van Deursen tramconducteur (gep.) Admiraal Stellingwerfstraat
B. Nielsen transportarbeider Anjelierstraat 10
S. Beuker transportarbeider Midlumerweg 8
D. Haagsma transportarbeider Zoutsloot 47
H. v/d Scheer transportarbeider Kerkstraat 19a
W. Wietsma transportarbeider Aan Boord
C. Nielsen transportarbeider Aan Boord
D. v/d Sluis transportarbeider Lanen 77a
W. Boomstra transportarbeider Lammert Warndersteeg 18a
G. Haagsma transportarbeider Zoutsloot 47
G.J. Kaspers transportarbeider Aan Boord
J. Haagsma transportarbeider Zoutsloot 47
T. v/d Gaast transportarbeider Havenweg 49
H. Schoot transportarbeider Lammert Warndersteeg 14a
G. van Seist transportarbeider Anjelierstraat 26
Sj. Hesling transportarbeider Anjelierstraat 37
J. Abma transportarbeider Kerkstraat 20
J.H. Selvius transportarbeider Moriaanstraat 2
G. Mulder transportarbeider Lanen 14a
H. Werner transportarbeider Achterstraat 16
J. Scheffer transportarbeider Achterstraat 7
B. Hoekstra transportarbeider Lanen 77
S. Renema transportarbeider Zoutsloot 12
M. Abma transportarbeider Kerkstraat 20
D. Roorda transportarbeider Achterstraat 21
H. Smit transportarbeider Kerkstraat 20
F. Broersma transportarbeider Franekereind 27
J. Glas transportarbeider Lanen 51
A. Abma transportarbeider Zoutsloot 5
J. Jaspers transportarbeider Achterstraat 4
P. Akkerman transportarbeider Achterstraat 44
A. Kaspers transportarbeider Liemendijk 34
J. v/d Werf transportarbeider Lanen 44a
G. Haagsma transportarbeider Zoutsloot 47
H. Knier transportarbeider Lammert Warndersteeg 12a
P. Zuiderhof transportarbeider Heerenwaltje 9
H. Knol transportarbeider Karremanstraat 19
K. Knol transportarbeider Karremanstraat 19
J.H. Schoot transportarbeider Bosboom Toussaintstraat 43
L. Penning transportarbeider Droogstraat 67
H. Souverein transportarbeider Zuiderstraat 8
H. de Hoo transportarbeider Dwarsstraat 3
R. Smeding transportarbeider Zuiderstraat 10a
J. Kuipers transportarbeider Zuiderstraat 15
A. Huizenga transportarbeider Dwarsstraat 9
B. v/d Gaast transportarbeider Bosboom Toussaintstraat 44
P. Attema transportarbeider Droogstraat 23
A. Leijenaar transportarbeider Both Apothekerstraat 5
B. van Driesten transportarbeider Dalpad 7
J. Fortuin transportarbeider Hofstraat 33
S. Souverein transportarbeider Dijkswal 14
J. Smits transportarbeider Dokstraat 8
J. Beuker transportarbeider Heerenknechtenkamerstraat 9
H. Huizenga transportarbeider Zuidersteeg 9
K. Kussendrager transportarbeider Heiligeweg 44
O. de Keijser transportarbeider Both Apothekerstraat 10
A. Leijenaar transportarbeider Heiligeweg 34
Sj. Hesling transportarbeider Zuiderstraat 19
J. Vellinga transportarbeider Kerkpoortstraat 47
C. Dijkstra transportarbeider Kleine Ossenmarkt 10
J. v/d Werf transportarbeider Kleine Werf 6
W. de Groot transportarbeider Kroonsteeg 3
J. Hoeksma transportarbeider Havenplein 12
S. Schoot transportarbeider Fabrieksstraat 14
A. Souverein transportarbeider Fabrieksstraat 26
S. Attema transportarbeider Bargebuurt 22
G. v/d Sluis transportarbeider Zoutsloot 57
J. de Jager transportarbeider Bargebuurt 9
W. Fopma transportarbeider Havenplein 20
G. Beuker transportarbeider Nicolaas Baurstraat 50
A. Knipper transportarbeider Begraafplaatslaan 5
S. Beuker transportarbeider Dwarsstraat 10
H. de Bruin transportarbeider Dwarsstraat 15
W. Kracht transportarbeider Bosboom Toussaintstraat 28
H. Beuker transportarbeider Klaverbladstraat 2
R. Adolfs transportarbeider Bildtstraat 4
J. van Hettema transportarbeider Zoutsloot 90
W.J. Sandbrink transportarbeider Fabrieksstraat 8
J. Vellinga transportarbeider Klaverbladstraat 15
N. van Haperen transportarbeider Fabrieksstraat 12
P. Berends transportarbeider Fabrieksstraat 28a
Kl. Tichelaar transportarbeider Weeshuisstraat 6
F. Jansen transportarbeider Spinhuisstraat 3
D. Kwast transportarbeider Poortje, 't 3
K. Boonstra transportarbeider Weeshuisstraat 33
G. de Groot transportarbeider Nieuwstraat 64
J. Steeksma transportarbeider Prinsensteeg 2
B. Klumper transportarbeider Poortje, 't 11
Kl. Boonstra transportarbeider Weeshuisstraat 7
L. Nagel transportarbeider Waschbleekstraat 8
J. Helfrich transportarbeider Ooievaarsteeg 19
P. de Bruin transportarbeider Nutstraat 9
T. Weldring transportarbeider Nieuwstraat 37
M. Scheepstra transportarbeider Nieuwstraat 40
D. Baarda transportarbeider Westersteeg 4
IJ. Scheffer transportarbeider Spinhuisstraat 5
J. Schoot transportarbeider Vijverstraat 20a
O. de Bruin transportarbeider Tjerk Hiddes De Vriesstraat 24
M. Kuilman transportarbeider Schritsen 39
A. Dotinga transportarbeider Nieuwstraat 44
F. de Groot transportarbeider Waschbleek 56
K. Rodenburg transportarbeider Poortje, 't 7
D. Wierda transportarbeider Waschbleek 54
W. Kulzer transportarbeider Vijverstraat 7
H. Feenstra transportarbeider Ooievaarsteeg 13
S. v/d Weide transportarbeider Waschbleek 24
J. Bleeker transportarbeider Waschbleek 20
J. Schoot transportarbeider Ooievaarsteeg 14
G. Sloterdijk transportarbeider Pakhuissteeg 6
J. Helfrich transportarbeider Sint Odolphisteeg 4
C. Schuijl transportarbeider Noorderhaven 58
B. Visser transportarbeider Sint Odolphisteeg 11
G. Boomstra transportarbeider Plantsoen 6
M. Riem transportarbeider Waschbleek 46
W. Koster transportarbeider Ooievaarsteeg 7
S. Beverlo transportarbeider Waschbleek 40
E. Koster transportarbeider Waschbleek 30
B. Dreijer transportarbeider Rozengracht 5
D. Beverlo transportarbeider Sint Odolphisteeg 18
Sj. Fortuin transportarbeider Plantsoen 8
R. Kaspers transportarbeider Schritsen 4
J.C. Outhuijse transportarbeider Pakhuissteeg 4
A. Faber transportarbeider Schritsen 11
C. Vellinga transportarbeider Nieuwstraat 18
S. Helfrich transportarbeider Voorstraat 7achter
D. Bouma transportarbeider Tuinpad 2
W. Smeding transportarbeider Schritsen 20
R. Nielsen transportarbeider Spinstraat 5
P. Nielsen transportarbeider Spinstraat 11a
C. Knier transportarbeider Nieuwstraat 2a
H. Schuil transportarbeider Weverstraat 16
E. Scheffer transportarbeider Spinstraat 9
A. Olivier transportarbeider Nieuwe Buren 25a
P. Huizenga transportarbeider Nutstraat 5
M. Knipper transportarbeider Romastraat 8
K. Baarda transportarbeider Romastraat 7
R. Schaafsma transportarbeider Noordergrachtswal 2
P. Fortuin transportarbeider Vijverstraat 26
K. Nielsen transportarbeider Rapenburg 16
H. Huijser transportarbeider Noorderkade 19
A. Olivier transportarbeider Nieuwstraat 37
A. Smit transportarbeider Vischbuurt 10
L. Zwart transportarbeider Nutstraat 6a
J. Outhuijse transportarbeider Romastraat 4
C. Riem transportarbeider Spinhuisstraat 9
P. Attema transportarbeider Roptaweg 15
R. Vlietstra transportondernemer Weeshuisstraat 19
T. Akkerboom treinpoetser Kruisstraat 9
G. Monsma trempoetser Nieuwe Buren 29
A. Bijl tuinder Gedempte Korte Zoutsloot
I.H. de Jager tuinder Rommelhaven 7
J. Schat tuinder Raamstraat 4
G. de Glee tuinder Jacob Backerstraat 2
Ph.J. Huijser tuinier Zoutsloot 41
W. de Vries tuinier Klaverbladstraat 18
S. Berends tuinier Fabrieksstraat 28
H. Stoelinga tuinknecht Zuiderhaven 11a
J. Buren tuinknecht Almenum
H. Godthelp tuinman Visscherstraat 7
Th.B. Jorna tuinman Almenum
D. van Seijst tuinman Jacob Backerstraat 35
D. de Wit tuinman Almenum
H. Glas tuinman Almenum
C. Sijbesma tuinman Begraafplaatslaan 7
M. de Wit tuinman Groote Breedeplaats 23
D. Kamstra tuinman Almenum
P. Attema tuinman Petrus Feddesstraat 41
H. Klumper tuinman Dokstraat 3
P. Quarree tuinman Almenum
W. v/d Wal turfventer Lombardstraat 10a
G. de Jong turfventer Groote Breedeplaats 18a
R. Oudeboon uitgever Voorstraat 84
C. Wilkeshuis uitgever Heiligeweg 14
C. Kooijman uitvoerder Noordoostersingel 7
J.D. Hakkers uitvoerder Midlumerweg 5
D. Doeksen uitvoerder waterbouwwerken Oosterstraat 61
R. Dijkman vader geref. diaconiehuis Zuiderhaven 65
J. Soetinga vader herv. diac. Kerkpad 16
Kl. v/d Meij vakbondbestuurder Rein Miedemastraat 8
J. Klaassen vakbondbestuurder Karremanstraat 7
J. Kuiper varensgezel Noorderkade 27
D. Nederhoed varensgezel Nutstraat 16
J. Bruinsma varensgezel Heerenwaltje 12
G. Nederhoed varensgezel Nutstraat 16
W. Nederhoed varensgezel Nutstraat 16
H. Leijenaar varensgezel Hofstraat 26
D. Bakker varensgezel Vijversteeg 2
H. de Wind varensgezel Dalpad 2
D. v/d Gaast varensgezel Bosboom Toussaintstraat 44
T. Tichelaar varensgezel Almenum
J. Clowting varensgezel Noorderhaven 9
Sj. Baarda varensgezel Anjelierstraat 14
P. Scheffer varensgezel Droogstraat 79
L. van Malsen varensgezel Weeshuisstraat 1
D. Alkema varensgezel Almenum
O. Baarda varensgezel Achterstraat 37
D. Breidenbach varensgezel Zoutsloot 3
J. Plokker varensgezel Dwarsstraat 5
IJ. Scheffer varensgezel Droogstraat 79
J. Kuijper varensgezel Zoutsloot 80
D. van Seijst varensgezel Anjelierstraat 11
J. Scheffer varensgezel Droogstraat 79
C.W. Pasma varensgezel Admiraal Stellingwerfstraat
C. Nijkamp varensgezel Willemskade 13
L. Scheffer varensgezel Droogstraat 79
S. Ferwerda veearts Zuidoostersingel 19
H. de Jong veedrijver Lanen 57
O. de Jong veedrijver Kerkpoortstraat 15
O. de Jong veedrijver Achterstraat 49
A. Smilde veehandelaar Noorderhaven 105
H. Leijenaar veehandelaar Zoutsloot 46
S. Plekker veehandelaar Tjerk Hiddes De Vriesstraat 23
J. Posthumus veehouder Heiligeweg 16a
D. Osinga veehouder Westerzeedijk 9
H. de Bruin veehouder Almenum
S. Visser veehouder Almenum
J. Stinstra veehouder Midlumerweg 10
D. Ijntema veehouder Zuiderstraat 17
P. Strandstra veehouder Almenum
K. v/d Schuit veehouder Liemendijk 4
Th. Smit veehouder Almenum
J. Hieminga veehouder Midlumerweg 12
H. Jilderts veehouder Almenum
P. Postma veehouder Almenum
Tj. Mellema veehouder en melktapper Hofstraat 47
L. de Bruin veekoopman Paul Krugerlaan
P. de Boer veilingmeester Kerkstraat 36
J. Veltman vellenblooter Almenum
S. Bauritius vellenblooter Zoutsloot 47a
S. Miedema vellenblooter Roptaweg 21
D. Monsma venter Kerkstraat 34
J. Tichelaar venter Ooievaarsteeg 12
J. Alkema sr. venter Heerenknechtenkamerstraat 1
IJ. Lijn venter Heerenwaltje 5
J.F.J. Toesman venter Bildtstraat 7
H. Wiersma venter Almenum
Sj.D. de Vries venter Liemendijk 36
M. Sijbesma venter Almenum
M. Visser venter Almenum
G. v/d Meulen venter Anjelierstraat 28
J. v/d Veen venter Zoutsloot 30
F. Kunst venter Borstelsteeg 3
J. Vogelzang venter Zoutsloot 107
P. Knoop venter Rein Miedemastraat 12
E. Wijga venter Zeeweg 13
D. Zeinstra venter en winkelier Kleine Breedeplaats 10
mej. N.A. Timmers verpleegster Voorstraat 60
mej. R. Merkelbach verpleegster Noorderhaven 77
mej. J. Zaagsma verpleegster Kleine Breedeplaats 19
H. Jorna vertegenw. 'singer' naaimach. Franekertrekvaart 16
W. Nauta verver Sint Odolphisteeg 9
Jac. Hollander verver Zeilmakerstraat 11a
J. Nauta verver Lanen 24
P. Posthuma verver Achterstraat 17
H. Stootman verver Heiligeweg 8
D. de Wit verver Heiligeweg 1
B. de Vrij verver Schritsen 31
T. v/d Wal verver Nieuwstraat 82a
J. Postma verver Lanen 11
R. v/d Meulen verver Heerenwaltje 19
Sj. Poelstra verver gasfabriek Admiraal Stellingwerfstraat
B. de Boer verversknecht Noorderwal 44
F. Wijma verzekerings-inspecteur Jacob Backerstraat 24
J. de Graaf verzekeringsagent Groote Ossenmarkt 8
A. Dreijer verzekeringsagent Lanen 89
H. Wijga verzekeringsagent Dwarsstraat 4
C. Hellingwerf verzekeringsagent Almenum
Th. Smit vethandelaar Noordijs 10
J. de Boer vethandelaar Admiraal Stellingwerfstraat
R. Lolkema vetsmelter Nieuwstraat 28
J. Duba vetsmelter Schritsen 2
W. Bergsma vetsmelter Karremanstraat 7
H. Attema vischhandelaar Spekmarkt 4
G. Lichtendahl vischhandelaar Zoutsloot 71
J. Lichtendahl vischhandelaar Zoutsloot 71
J. Lichtendahl vischhandelaar Kerkstraat 21
W. Lichtendahl vischhandelaar Almenum
W. Lichtendahl vischhandelaar Roptaweg 6
P. Lichtendahl vischhandelaar Dijkswal 3
P. Boomstra vischhandelaar Bargebuurt 6
H. Lichtendahl vischhandelaar Roptaweg 8
P. Lichtendahl vischhandelaar Kerkstraat 16
J. Janssen vischrooker Bargebuurt 11
B. Tichelaar vischrooker Bargebuurtspoortje 4
Tj. Tot visscher Westerstraat 11
R. Brouwer visscher Molenpad 12
P. Torenbeek visscher Zoutsloot 21
S. Jorna visscher Zoutsloot 2
Kl. Tot visscher Sint Jacobstraat 12
J. Soolsma visscher Roptaweg 7
R. Jorna visscher Achterstraat 6
H.F. Tot visscher Zuidoostersingel (Aan Boord)
B. Soolsma visscher Noorderkade 17
L. van Hurck visscher Romastraat 45
P. Verschuure visscher Oosterstraat 53
F. Rammeloo visscherman Dalpad 3
J. Riemersma voerman Noordergrachtswal 4
D. Roorda voorman bootwerk Noorderhaven 28a
S. Poelsma vrachtrijder Lammert Warndersteeg 22
R. Leijenaar vrachtschipper Kleine Breedeplaats 13
S. Steneker vrachtschipper Aan Boord
W.M. de Boer vroedvrouw Kerkstraat 23
C. Veth vuurwerker Nicolaas Baurstraat 46
D. Quarré wachtsman Zoutsloot 79
Joh. Jellema wafelbakker Rapenburg 15
L. Flietstra wagenmaker Scheerstraat 10
P.J. Wassenaar wagenmaker Schritsen 10
J. Flietstra wagenmaker Hoogstraat 24
J. van Rosmalen waker zuiderzeewerken Voorstraat 12a
S. Post walgeld-ophaler Franekertrekvaart 4
B. Brandy walgeldgaarder Harlingerweg 58
J. Doeksen walkapitein Rommelhaven 18a
Th. Pellemans waterbouwkundige Brouwerstraat 16
H. Tichelaar wegwerker Almenum
J. Metselaar wegwerker ned. sp. Tjerk Hiddes De Vriesstraat 6
H. Alkema wegwerker s.s. Tjerk Hiddes De Vriesstraat 15
J.K. van Wijk werkman Leerlooierssteeg 2
D. Kerkhoven werkman Kerkpoortstraat 37
C. Riem werkman Zuidersteeg 1
J. Nauta werkman Zoutsloot 36
S. Wassenaar werkman Westerstraat 24
C. Tichelaar werkman Kerkpoortstraat 61
S. Breidenbach werkman Sint Odolphisteeg 2
W. Scholte werkman Droogstraat 83
S. v/d Laan werkman Rommelhaven 4
J. Wassenaar werkman Westersteeg 3
R. Boomstra werkman Anjelierstraat 7
J. v/d Werf werkman Dwarsstraat 21
S. Westra werkman Waschbleek 26
T. de Boer werkman Gedempte Korte Zoutsloot
D. de Wit werkman Achterstraat 33
S. Bijlsma werkman bij de gem. waterleiding Romastraat 1
M. v/d Heide werkman gasfabriek Spinstraat 1
D. Oldenburg werkman gasfabriek Plantsoen 4
J. v/d Wijk werkman gasfabriek Nieuwstraat 13
H. de Jong werkman gemeente reiniging Dijkswal 12
S. de Jong werkman gemeente reiniging Jacob Backerstraat 43
J. de Vries werkman gemeente reiniging Admiraal Stellingwerfstraat
J. Veltman werkman gemeente reiniging Both Apothekerstraat 23
L. Tigchelaar werkman gemeente reiniging Droogstraat 61
D. de Bruin werkman gemeente reiniging Spinhuisstraat 9
P. v/d Plaats werkman gemeente reiniging Gardenierstraat 4
G. Vellinga werkman gemeente reiniging Nieuwstraat 52
H. v/d Veen werkman gemeente reiniging Rapenburg 8
Kl. Tigchelaar werkman gemeente reiniging Moriaanstraat 8
J. Berends werkman gemeente reiniging Romastraat 49
Sj. v/d Plaats werkman gemeente reiniging Kleine Kerkstraat 7
P. Kats werkman gemeente reiniging Jekelsteeg 1
R. v/d Zee werkman gemeente reiniging Nieuwe Buren 15
Joh. v/d Zee werkman ijzerw. Schoolplein 5
W.IJ. Bleeker werkman pepermuntfabriek Tjerk Hiddes De Vriesstraat 3
P. Glas werkman reiniging Midlumerweg 4
W. Galema werkman reiniging Spinstraat 13
J. Hilwerda werkman reiniging Patrimoniumstraat 10
E. Koster werkman reiniging Vijverstraat 4
Joh. de Vries werkman scheepswerf Dokstraat 10
A. Bader werkman scheepswerf Kerkpoortstraat 39
D. Jellema werkman scheepswerf Dokstraat 6
N. v/d Weide werkman scheepswerf Kruisstraat 1
W. Klumper werkman scheepswerf Kruisstraat 4
J. v/d Wees werkman steenfabriek Nieuwstraat 20
R. Bulthuis werkman waterleiding mIJ. Anjelierstraat 20
J. Alkema jr. werkman zuiderzeewerken Heerenknechtenkamerstraat 1
A. Bos werktuigkundig ingenieur Aan Boord
A. Meter wethouder Noorderhaven 95
J. Stienstra wijnhandelaar Petrus Feddesstraat 17
H. Snijder wijnhandelaar Noorderhaven 48
L. Wijnalda wijnhandelaar Heiligeweg 21
S. de Vries winkel galanteri Hoogstraat 39
H. Westerhuis winkelbediende Groote Breedeplaats 12
H. v/d Veen winkelbediende Oosterstraat 57
G. Wijnia winkelbediende Jekelsteeg 2
W. Velthuis winkelbediende Groote Breedeplaats 22
H.J. Buikhuizen winkelbediende Groote Breedeplaats 14
G. Bouma winkelbediende Voorstraat 25
S. de Vries winkelbediende Jan Ruurdstraat 3
H. Raspe winkelchef Nicolaas Baurstraat 43
Tj. Tigchelaar winkelier Hoogstraat 41
C. v/d Schoot winkelier Noorderhaven 101
F.X. Colman winkelier Schritsen 27
J. van Os winkelier Lanen 44
G. v/d Wijk winkelier Nieuwstraat 13
A. Koens winkelier Schritsen 60
P. Jellema winkelier Admiraal Stellingwerfstraat
A.L. Dijkstra winkelier Voorstraat 82
S. v/d Werf winkelier Noorderhaven 100
S. v/d Sluis winkelier Zuiderhaven 23
P.C. Hamstra winkelier Bildtstraat 11
A. Speijer winkelier Zuiderhaven 17
S. de Vries winkelier Voorstraat 63
P. Sluik winkelier Simon Stijlstraat 3
G. v/d Gaast winkelier Kleine Breedeplaats 25
S. Postma winkelier Kleine Breedeplaats 6
B. Wagenaar winkelier Noorderhaven 14
W. Hendriks winkelier Brouwerstraat 17
A.M. Poort winkelier Voorstraat 95
J. Koopal winkelier Jacob Backerstraat 19
R. Drost winkelier Kerkpoortstraat 49
H. Scheltens winkelier Lanen 62
E. Tuinhout winkelier Noorderhaven 64
S. Vlieger winkelier Kerkpoortstraat 45
J. Poort winkelier Voorstraat 87
A. Zeldenrust winkelier Sint Jacobstraat 7
Joh. Postma winkelier Nieuwstraat 30
J. Oudes winkelier Sint Jacobstraat 4
J.W. Sjoerdsma winkelier Kerkpad 18
H. Poort winkelier Voorstraat 95
P. Wierdsma winkelier Simon Stijlstraat 7
H. Meijer winkelier Lanen 67
R. Schaafsma winkelier Zuiderhaven 33
J. Jellema winkelier Hoogstraat 18
W. Sinnema winkelier Voorstraat 28
D.T. Rutgers winkelier Kerkstraat 3
W. v/d Linde winkelier Kerkstraat 27
W. Bouma winkelier Heiligeweg 26
H. Offinga winkelier Voorstraat 21
D. Scheepstra winkelier Heiligeweg 22
H.R. Drost winkelier Kerkstraat 33
W. Cornel winkelier Voorstraat 39
G. Dreijer winkelier Heiligeweg 6
G.S. Vlagsma winkelier Kerkstraat 37
A. Keyzer winkelier Voorstraat 11a
E.J. te Loo winkelier Groote Ossenmarkt 11
H. Buikhuizen winkelier Groote Breedeplaats 14
G. Oswald winkelier Schritsen 37
H. Strak winkelier Voorstraat 61
C. de Windt winkelier Voorstraat 2
E.J. Schutte winkelier Voorstraat 64
H. Vriesema winkelier Petrus Feddesstraat
R. Smit winkelier Vijverstraat 22
A. Aukema winkelier Voorstraat 3
W. Faber winkelier Franekereind 29
J. van Stellingwerf winkelier Brouwerstraat 20
G. de Vries winkelier Brouwerstraat 24
P. Veltman winkelier en schoorsteenveger Schritsen 67
wed. R. Postma-Lolkema winkelierster Kerkstraat 41
V.G. Bisschop winkelierster Voorstraat 101
mej. A. Westra winkelierster Karremanstraat 26
wed. N. Wafelaar-Bose winkelierster Lanen 65
wed. H. Stootman winkelierster Lanen 8
Tj. de Boer winkelierster Visscherstraat 12
wed. R. Jansonius-Jager winkelierster Caspar di Roblesstraat
mej. Sj. Postma winkelierster Kerkstraat 14
mej. A. Houwink winkelierster Noorderhaven 96
mej. J. Paulides winkelierster Kleine Ossenmarkt 2
wed. H.D. Voogd-Vellinga winkelierster Heiligeweg 46
mej. W. Houwink winkelierster Noorderhaven 96
J. Blom winkelierster Bildtstraat 19
wed. H. Drijfhout winkelierster Hoogstraat 49
mej. J.M. van Goor winkelierster Voorstraat 34
mej. D. v/d Meer winkelierster Hoogstraat 29
mej. F. Houbijn winkelierster Hoogstraat 6
wed. M. Posthumus-Grotenhuis winkelierster Voorstraat 41
mej. W. Allgeier winkeljuffrouw Grote Bredeplaats 8
J. Wijnia wissellooper Rommelhaven 3a
H. Siegers wisselwachter n.s. Bosboom Toussaintstraat 29
H.J.J. Tjallings zadelmaker Visscherstraat 5
D. de Vries zadelmaker Kleine Breedeplaats 4
C. Buren zeeloods Vijver 4
T. Rosendal zeeman Zoutsloot 32
C. Rab zeeman Nutstraat 7
S. Schachtschabel zeeman Steenhouwersstraat 6
S. van Eeken zeeman Groote Breedeplaats 7a
J. Reinhart zeeman Willemskade 11
Th.W. Metz zeeman Hofstraat 20c
H. v/d Meij zeeman Achterstraat 12
J. de Groot zeeman Franekereind 38
H. Terpstra zeeman Lanen 73a
J. Bergsma zeeman Zeepziedersstraat 3
J. van Seijst zeeman Heiligeweg 46
P. Cupido zeeman Zoutsloot 105
J. Anema zeeman Anjelierstraat 23
A. Hes zeeman Heerenwaltje 5
M. Boonstra zeeman Havenplein 28
J. Weitenberg zeeman Zoutsloot 73
W.A. Abeleven zeeman Schritsen 67
K. Hoekstra zeeman Romastraat 9
H.B. Deerenberg zeeman Noorderhaven 7
P.D. Pronker zeeman Heiligeweg 30
F. Schuil zeilmaker Prinsenstraat 4
D. Lovius zeilmaker en handelaar Noorderhaven 29
E. v/d Plaats zetkastelein Prinsenstraat 2
H.J. Hilarius zinkwerker Nieuwstraat 46
W. Hilarius zinkwerker Kerkstraat 35
T. Vriesema zoutkeetsknecht Zoutsloot 110
F. Post zoutweger Gedempte Korte Zoutsloot
C. Outhuijse zoutwegersknecht Jacob Backerstraat 5
P. Tjallingii zoutzieder Noordijs 11
A. Severein zoutzieder Nieuwstraat 26
J. Kaspers zoutzieder Oosterkeetstraat 11
E. v/d Veer zoutziedersknecht Klaverbladstraat 17
G. Mulder zuivelarbeider Voorstraat 2