Harlingen, volkstelling 1839 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 2054)

illustratie volkstelling 1839 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 2054)
In twee lijvige delen van resp. 150 en 200 pagina's worden in november en december 1839 alle aanwezige inwoners van Harlingen beschreven, om zodoende de feitelijke bevolking op 1 januari 1840 vast te kunnen stellen. Personen die niet Harlingen als vaste woonplaats hebben, en tijdelijk afwezige personen zoals zeevarenden, zijn niet geregistreerd.

Na de Friese volkstelling van 1744 is dit voor Harlingen de eerste volkstelling waarin alle namen en adressen zijn opgetekend. Van de volkstelling van 1830 zijn voor zover mij bekend alleen statistische gegevens per woonplaats bekend. Volgens die telling bestond de bevolking van Harlingen toen uit 3482 mannen en 4055 vrouwen.

In de gegevens zijn enige verbeteringen aangebracht m.b.v. de Burgerlijke Stand. Dit is alleen gedaan bij ontbrekende gegevens en kennelijke fouten, dus niet alle gegevens zijn gecontroleerd. Ontbrekende gegevens zijn aangegeven met een sterretje achter het gegeven. Bij verbeteringen van kennelijke fouten staat de originele tekst tussen blokhaken.

De vermelde fotonummers verwijzen naar foto's bij het gemeentearchief, deze zijn via deze website niet in te zien.

De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van "Zoek je huis".

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2017-08-05 15:46:04.3597 mannen waarvan 1235 gehuwd, 2221 ongehuwd en 141 weduwnaar.
4353 vrouwen waarvan 1243 gehuwd, 2582 ongehuwd en 527 weduwe.
6638 protestant, 1144 rooms katholiek, 161 israëliet en 1 zonder godsdienst.
1435 unieke panden.
huis genoemde straat tegenwoordig voornamen familienaam geboorteplaats beroep leeftijd geslacht burgerlijke staat religie boek-foto
C-103 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 6 N.N. .. vrouw weduwe protestant 1-96
F-066 Raamstraat Raamstraat 2 Sophia Kerkhoven .. 5 m vrouw ongehuwd protestant 2-52
D-083 Nieuwstraat Nieuwstraat 56 Catharina de Warm .. 61 j vrouw weduwe rooms katholiek 1-129
E-041 Voorstraat Voorstraat 24 Andries van Steenderen .. man ongehuwd protestant 1-151
F-205 Laanen Lanen 52 Bauwkje Jonker .. 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-83
H-097 Waschbleek Wasbleek 82 Magriette van Hettinga .. vrouw ongehuwd protestant 2-167
E-041 Voorstraat Voorstraat 24 Andries van Steenderen .. man ongehuwd protestant 1-151
C-103 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 6 N.N. .. vrouw weduwe protestant 1-96
D-039 Bij de Lommertsbrug Hoogstraat 43 Wijnandus Stevens Aalsmeer korendrager 35 j man gehuwd rooms katholiek 1-120
F-191 Spekmark Lanen 80 Durk van der Molen Aarlanderveen geen 61 j man gehuwd rooms katholiek 2-79
H-165 Schoolstraat 16 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
H-165 Schoolstraat 6 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
B-109 Karremanstraat Karremanstraat 21 Grietje Nauta Achlum 78 j vrouw gehuwd protestant 1-65
C-116 Katrug Sint Jacobstraat 19 Simme J de Groot Achlum koopman en winkelier 74 j man gehuwd protestant 1-98
F-024 Brouwersgragt Brouwersstraat 28 Jan Jeltes Hilwerda Achlum geen 79 j man weduwnaar protestant 2-45
A-221 Bargebuurt Bargebuurt 12 Gerryt Tol Achlum koorndrager 36 j man gehuwd protestant 1-40
H-165 Schoolstraat 20 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
H-165 Schoolstraat 10 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Trijntie Lieuwes Achlum 76 j vrouw gehuwd protestant 2-122
E-249 Turfhaven Heiligeweg 23 Meindert Wyckel Achlum kleermaker 39 j man gehuwd protestant 2-41
H-164 Schoolstraat 1 Sicco Posthuma Achlum koopman 60 j man gehuwd protestant 2-176
C-060 Voorstraat Voorstraat 63 Antie Y Oosterbaan Achlum 25 j vrouw ongehuwd protestant 1-87
D-048 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 40 Gerrytje T [van der] Tol Achlum 36 j vrouw gehuwd protestant 1-122
F-024 Brouwersgragt Brouwersstraat 28 Jan Jeltes Hilwerda Achlum geen 79 j man weduwnaar protestant 2-45
H-164 Zuiderhaven 38 Sicco Posthuma Achlum koopman 60 j man gehuwd protestant 2-176
H-165 Schoolstraat 14 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
H-165 Schoolstraat 4 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
F-020 Zuiderhaven Zuiderhaven 77 Trijntie Posthuma Achlum geen 48 j vrouw ongehuwd protestant 2-45
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 26 Herke Nieuwenhuis Achlum 20 j man ongehuwd protestant 1-132
H-165 Schoolstraat 18 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
H-165 Schoolstraat 8 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Jan Ulbes Strikwerda Achlum geen 39 j man gehuwd protestant 1-114
H-063 Rozengracht 0 Bernardus Panbakker Achlum 4 j man ongehuwd rooms katholiek 2-161
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 24 Herke Nieuwenhuis Achlum 20 j man ongehuwd protestant 1-132
G-064 Brouwersgragt Brouwersstraat 17 Tetje Nieuwenhuis Achlum 22 j vrouw gehuwd protestant 2-104
H-165 Schoolstraat 12 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
H-165 Schoolstraat 2 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
F-024 Brouwersgragt Brouwersstraat 28 Jan Jeltes Hilwerda Achlum geen 79 j man weduwnaar protestant 2-45
A-133 Achterstraat Zeilmakersstraat 6 Fetje Kaapstra Achlum 47 j vrouw gehuwd protestant 1-24
H-063 Rozengracht 0 Johannes Panbakker Achlum 7 j man ongehuwd rooms katholiek 2-161
F-154 Schritzen Schritsen 65 Corneliske Nijboer Achlum* 57 j vrouw ongehuwd protestant 2-71
H-224 Weeshuisstraat 1 Jan Klermond Aken 76 j man weduwnaar protestant 2-184
H-224 Weeshuisstraat 3 Jan Klermond Aken 76 j man weduwnaar protestant 2-184
H-224 Weeshuisstraat 0 Jan Klermond Aken 76 j man weduwnaar protestant 2-184
H-224 Weeshuisstraat 0 Jan Klermond Aken 76 j man weduwnaar protestant 2-184
H-224 Weeshuisstraat 0 Jan Klermond Aken 76 j man weduwnaar protestant 2-184
G-226 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 5 Trijntje Dijkstra Algewier 45 j vrouw ongehuwd protestant 2-131
E-033 Voorstraat Voorstraat 38 Anna Maria Korteman* Alkmaar 41 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-149
E-033 Voorstraat Voorstraat 38 Anna Maria Korteman* Alkmaar 41 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-149
E-204 Laanen Lanen 75 Willem Dikmans Alkmaar korfmaker 39 j man gehuwd rooms katholiek 2-33
D-083 Nieuwstraat Nieuwstraat 56 Jan K de Vries Allengawier trekveerschipper 62 j man gehuwd protestant 1-129
H-224 Weeshuisstraat 1 Hans Ybema Almenum 13 j man ongehuwd protestant 2-186
B-088 Zoutsloot Zoutsloot 88 Hidde Monsma Almenum 3 j man ongehuwd protestant 1-60
A-134 Achterstraat Zoutsloot 11 Jacob B Wiersma Almenum melktapper 32 j man gehuwd protestant 1-25
G-229 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 13 Yemkje Rinkema Almenum 20 j vrouw gehuwd protestant 2-132
G-244 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 23 Hendrik Dijkstra Almenum 9 j man ongehuwd rooms katholiek 2-135
C-073 Voorstraat Voorstraat 89 Feikje Roodhart Almenum 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-91
H-224 Weeshuisstraat 1 Gerrit Ybema Almenum 18 j man ongehuwd protestant 2-184
H-012 Hofstraat Hofstraat 6 Durkje Faber Almenum 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-154
G-291 Kerkpad 7 Ynse Pieksma Almenum 5 j man ongehuwd protestant 2-143
F-039 Brouwersgragt Schritsen 58 Klaas de Vries Almenum metzelaar 33 j man gehuwd protestant 2-48
G-206 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 14 Rients de Wit Almenum tapper 30 j man gehuwd protestant 2-129
G-301 Hofstraat Kerkpoortstraat 18 Monze Weyer Almenum turfdrager 37 j man gehuwd rooms katholiek 2-144
G-229 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 13a Yemkje Rinkema Almenum 20 j vrouw gehuwd protestant 2-132
H-116 Waschbleek Wasbleek 44 Geertje van der Schaaf Almenum 48 j vrouw ongehuwd protestant 2-169
B-108 Zoutsloot Karremanstraat 19 Jantie J de Boer Almenum naaister 36 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-64
H-224 Weeshuisstraat 3 Hans Ybema Almenum 13 j man ongehuwd protestant 2-186
A-171 Leemedijk Achterstraat 6 Fokje Schaafsma Almenum 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-31
H-224 Weeshuisstraat 3 Gerrit Ybema Almenum 18 j man ongehuwd protestant 2-184
E-024 Voorstraat Voorstraat 54 Atze S Schaafsma Almenum 19 j man ongehuwd protestant 1-147
A-134 Achterstraat Zoutsloot 5 Jacob B Wiersma Almenum melktapper 32 j man gehuwd protestant 1-25
G-104 Kerkpad 20 Bregje Poelstra Almenum 59 j vrouw gehuwd protestant 2-110
G-308 Fabrieksstraat 28 Johannes van der Molen Almenum 7 j man ongehuwd protestant 2-146
G-040 Heilgeweg Heiligeweg 30 Evert R Baarda Almenum 21 j man ongehuwd protestant 2-100
H-012 Hofstraat Hofstraat 8 Durkje Faber Almenum 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-154
D-092 Nieuwstraat Nieuwstraat 36 Marten J Hidma Almenum timmermansknegt 35 j man gehuwd protestant 1-130
H-108 Waschbleek Wasbleek 60 Harmens A Beucker Almenum houtzaagmolenaar 55 j man weduwnaar rooms katholiek 2-168
B-039 Hoogstraat Hoogstraat 11 Cornelius de Boer Almenum 10 j man ongehuwd protestant 1-53
A-104 Zoutsloot Zoutsloot 44 Wiepkje M Blok Almenum 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-19
G-308 Fabrieksstraat 26 Klaas H van der Molen Almenum 11 j man ongehuwd protestant 2-146
G-267 Oosterbolwerk 2 Jetske Wever Almenum 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-139
F-153 Schritzen Schritsen 63 Syberen Steeksma Almenum 14 j man ongehuwd protestant 2-71
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Pietje Hoogstra Almenum 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-89
G-314 Fabrieksstraat 8 Frans Huysser Almenum kleermakersknegt 53 j man gehuwd rooms katholiek 2-147
G-308 Fabrieksstraat 26 Hendrik van der Molen Almenum 8 j man ongehuwd protestant 2-146
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Michiel Hoogstra Almenum 7 j man ongehuwd protestant 1-89
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Pieter J Strikwerda Almenum 12 j man ongehuwd protestant 1-114
H-012 Hofstraat Rozengracht 11 Durkje Faber Almenum 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-154
D-115 Oyevaarsteeg Scheffersplein 3 Klaas Jelles Hidma Almenum melktapper 37 j man gehuwd protestant 1-134
B-065 Wortelstraat 6 Andries de Groot Almenum 3 j man ongehuwd protestant 1-57
B-088 Zoutsloot Zoutsloot 88 Hidde Monsma Almenum 3 j man ongehuwd protestant 1-60
G-300 Hofstraat Hofstraat 47 Iensche Zaagstra Almenum 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-144
H-224 Weeshuisstraat 0 Hans Ybema Almenum 13 j man ongehuwd protestant 2-186
H-224 Weeshuisstraat 0 Gerrit Ybema Almenum 18 j man ongehuwd protestant 2-184
G-229 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 13 Jantie Rinkema Almenum 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-132
B-164 Aan de Stadswal Liemendijk 10 Ynse Huitema Almenum gleybakker 19 j man ongehuwd protestant 1-72
G-300 Hofstraat Hofstraat 47 Jacob A Wiersma Almenum melktapper 37 j man gehuwd protestant 2-144
B-074 Droogstraat 79 Rients D de Wit Almenum wijnwerker 46 j man gehuwd protestant 1-58
H-224 Weeshuisstraat 0 Hans Ybema Almenum 13 j man ongehuwd protestant 2-186
A-134 Achterstraat Zoutsloot 9 Jacob B Wiersma Almenum melktapper 32 j man gehuwd protestant 1-25
D-140 Nieuwstraat 4 Dirk Wiersma Almenum 9 j man ongehuwd protestant 1-137
G-229 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 13a Jantie Rinkema Almenum 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-132
H-224 Weeshuisstraat 0 Gerrit Ybema Almenum 18 j man ongehuwd protestant 2-184
B-164 Aan de Stadswal Liemendijk 8 Ynse Huitema Almenum gleybakker 19 j man ongehuwd protestant 1-72
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Pietje Hoogstra Almenum 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-89
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Michiel Hoogstra Almenum 7 j man ongehuwd protestant 1-89
G-102 Kerkpad 24 Geertie Molenaar Almenum 53 j vrouw gehuwd protestant 2-110
F-181 Wortelhaven Lanen 91 Elisabeth IJskamp Almenum 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-77
G-040 Heilgeweg Heiligeweg 30 Helena Baarda Almenum 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-100
G-295 Hofstraat Hofstraat 37 Jacob S Molenaar Almenum houtsteksknegt 51 j man gehuwd protestant 2-144
H-224 Weeshuisstraat 0 Hans Ybema Almenum 13 j man ongehuwd protestant 2-186
G-308 Fabrieksstraat 28 Klaas H van der Molen Almenum 11 j man ongehuwd protestant 2-146
H-108 Waschbleek Wasbleek 60 Catharina Beucker Almenum 16 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-168
H-224 Weeshuisstraat 0 Gerrit Ybema Almenum 18 j man ongehuwd protestant 2-184
E-024 Voorstraat Voorstraat 54 Atze S Schaafsma Almenum 19 j man ongehuwd protestant 1-147
A-134 Achterstraat Zoutsloot 3 Jacob B Wiersma Almenum melktapper 32 j man gehuwd protestant 1-25
D-140 Nieuwstraat 4 Dirk Wiersma Almenum 9 j man ongehuwd protestant 1-137
G-308 Fabrieksstraat 26 Hendrik van der Molen Almenum 8 j man ongehuwd protestant 2-146
G-227 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 7 Hitje Harda Almenum 22 j vrouw gehuwd protestant 2-132
G-256 Kerkpoortstraat 39 Johannes Doksma Almenum 29 j man ongehuwd rooms katholiek 2-136
A-027 Noorderhaven Noorderhaven 47 Cristina Zijlstra Almenum 24 j vrouw ongehuwd protestant 1-8
G-314 Fabrieksstraat 10 Frans Huysser Almenum kleermakersknegt 53 j man gehuwd rooms katholiek 2-147
G-267 Oosterbolwerk 2 Hendrik Wever Almenum 4 j man ongehuwd protestant 2-139
C-066 Voorstraat Voorstraat 75 Maayke Lamminga Almenum zilversmidsche 30 j vrouw weduwe protestant 1-88
C-003 Bij de Havensbrug Havenplein 3 Fetje Tichelaar Almenum 39 j vrouw gehuwd protestant 1-74
F-026 Brouwersgragt Brouwersstraat 24 Tjebbe J Ferwerda Almenum vleeschhouwer 43 j man ongehuwd protestant 2-46
A-176 Zoutsloot Bildtstraat 9 Trijntie H de Boer Almenum 39 j vrouw gehuwd protestant 1-32
G-139 Typelstegen Gardenierstraat 8 Tietje R Voerman Almenum 35 j vrouw gehuwd protestant 2-116
G-199 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 33 Aaltie Tuinstra Almenum 48 j vrouw gehuwd protestant 2-128
G-308 Fabrieksstraat 26 Johannes van der Molen Almenum 7 j man ongehuwd protestant 2-146
F-177 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 4 Gerritje van der Schaaf Almenum 38 j vrouw gehuwd protestant 2-76
E-248 Turfhaven Heiligeweg 21 Klaaske Hogerhuis Almenum 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-41
B-161 Karremanstraat Liemendijk 24 Jan van der Woude Almenum 2 j man ongehuwd protestant 1-71
G-175 Kerkpad Kerkpad 12 Grietje F de Wit Almenum 39 j vrouw gehuwd protestant 2-122
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Tjeerd Pieter Strikwerda Almenum 14 j man ongehuwd protestant 1-114
E-208 Laanen Comediesteeg 2 Antie Faber Almenum 26 j vrouw gehuwd protestant 2-34
G-239 Achter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 9 Trijntie Houtsma Almenum geen 50 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-134
H-012 Hofstraat Hofstraat 6 Durkje Faber Almenum 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-154
C-066 Voorstraat Voorstraat 75 Maayke Lamminga Almenum zilversmidsche 30 j vrouw weduwe protestant 1-88
F-244 Vijverstraat Vijverstraat 22 Fokke de Haan Almenum 17 j man ongehuwd protestant 2-93
G-324 Klaverbladstraat 27 Hiltie R Albada Almenum 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-148
D-115 Oyevaarsteeg Scheffersplein 1 Klaas Jelles Hidma Almenum melktapper 37 j man gehuwd protestant 1-134
A-166 Karremanstraat Karremanstraat 16 Thomaske Westerhoek Almenum 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-30
G-300 Hofstraat Hofstraat 47 Pieter Zaagstra Almenum 15 j man ongehuwd protestant 2-144
D-115 Oyevaarsteeg Westersteeg 2 Klaas Jelles Hidma Almenum melktapper 37 j man gehuwd protestant 1-134
C-183 Noorderhaven Noorderhaven 18 Elisabeth Rienstra Almenum 27 j vrouw ongehuwd protestant 1-109
B-164 Aan de Stadswal Liemendijk 10 Hobbe Huitema Almenum 23 j man ongehuwd protestant 1-72
C-146 Noorderhaven Noorderhaven 88 Sietske Faber Almenum kasteleinsche 52 j vrouw weduwe protestant 1-102
G-111 Vianen 2 Luitske Jelles Hibma Almenum 25 j vrouw ongehuwd protestant 2-112
H-116 Waschbleek Wasbleek 44 Wietske de Vries Almenum 24 j vrouw ongehuwd protestant 2-169
B-088 Zoutsloot Zoutsloot 88 Hidde Monsma Almenum 3 j man ongehuwd protestant 1-60
B-164 Aan de Stadswal Liemendijk 8 Hobbe Huitema Almenum 23 j man ongehuwd protestant 1-72
B-006 bij de Grote Sluis Rommelhaven 11 Hiltie Faber Almenum 30 j vrouw ongehuwd protestant 1-45
E-024 Voorstraat Voorstraat 54 Atze S Schaafsma Almenum 19 j man ongehuwd protestant 1-147
A-134 Achterstraat Zoutsloot 7 Jacob B Wiersma Almenum melktapper 32 j man gehuwd protestant 1-25
A-104 Zoutsloot Zoutsloot 44 Wiepkje M Blok Almenum 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-19
F-060 Schritzen Schritsen 50 Aaltie van der Tol Almenum 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-51
G-308 Fabrieksstraat 28 Hendrik van der Molen Almenum 8 j man ongehuwd protestant 2-146
G-206 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 14a Rients de Wit Almenum tapper 30 j man gehuwd protestant 2-129
B-088 Zoutsloot Zoutsloot 78 Hidde Monsma Almenum 3 j man ongehuwd protestant 1-60
G-040 Heilgeweg Heiligeweg 30 Haring Baarda Almenum 12 j man ongehuwd protestant 2-100
H-108 Waschbleek Wasbleek 60 Antony Beucker Almenum houtzaagmolenaar 18 j man ongehuwd rooms katholiek 2-168
E-121 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 2 Johanna Gilhard Almenum 28 j vrouw gehuwd protestant 2-18
F-049 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 6 Antie Rinkema Almenum 33 j vrouw gehuwd protestant 2-49
G-308 Fabrieksstraat 26 Johannes van der Molen Almenum 7 j man ongehuwd protestant 2-146
B-161 Karremanstraat Anjelierstraat 41 Jan van der Woude Almenum 2 j man ongehuwd protestant 1-71
G-256 Kerkpoortstraat 39 Akke J Doksma Almenum 60 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-136
E-024 Voorstraat Voorstraat 54 Atze S Schaafsma Almenum 19 j man ongehuwd protestant 1-147
A-134 Achterstraat Zoutsloot 1 Jacob B Wiersma Almenum melktapper 32 j man gehuwd protestant 1-25
B-124 Zoutsloot Heerensteeg 6 Grietje D de Groot Almenum 21 j vrouw gehuwd protestant 1-66
G-267 Oosterbolwerk 2 Harmen Wever Almenum 7 j man ongehuwd protestant 2-139
D-092 Nieuwstraat Nieuwstraat 36 Marten J Hidma Almenum timmermansknegt 35 j man gehuwd protestant 1-130
D-056 Bij de Lombard Lombardstraat 4 Jan Bekius Almenum 1 j man ongehuwd protestant 1-124
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Jacob J Strikwerda Almenum 9 j man ongehuwd protestant 1-114
A-198 Karremanstraat Anjelierstraat 5 Fokke de Groot Almenum 14 j man ongehuwd protestant 1-36
G-139 Typelstegen Gardenierstraat 8 Anne Feddes Rinkema Almenum melktapper 36 j man gehuwd protestant 2-116
B-064 Herenwaltje 11 Seye Boomstra [Boonstra] Almenum 26 j man gehuwd protestant 1-57
G-308 Fabrieksstraat 26 Klaas H van der Molen Almenum 11 j man ongehuwd protestant 2-146
B-065 Wortelstraat 6 Eeltie de Groot Almenum 2 j man ongehuwd protestant 1-57
E-248 Turfhaven Heiligeweg 21 Gepke D de Wit Almenum 58 j vrouw gehuwd protestant 2-41
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Ulbe J Strikwerda Almenum 18 j man ongehuwd protestant 1-114
G-300 Hofstraat Hofstraat 47 Inne Wiersma Almenum 25 j man ongehuwd protestant 2-144
F-177 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 4 Akke Dorenja Almenum 32 j vrouw gehuwd protestant 2-76
B-040 Hoogstraat Hoogstraat 13 Trijntie Spleet Ameland 64 j vrouw weduwe protestant 1-53
B-148 Anjelierstraat 24 Cornelis J Woortman Ameland 48 j man gehuwd protestant 1-69
C-103 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 6 Jacob N Pronk Ameland pakhuisknegt 50 j man ongehuwd protestant 1-96
B-148 Anjelierstraat 22 Cornelis J Woortman Ameland 48 j man gehuwd protestant 1-69
C-103 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 6 Jacob N Pronk Ameland pakhuisknegt 50 j man ongehuwd protestant 1-96
C-155 Noorderhaven Noorderhaven 64 Jan W [B] van der Meer Ameland beurtschipper 37 j* man gehuwd protestant 1-103
C-103 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 6 Pieter N Pronk Ameland pakhuisknegt 32 j man gehuwd protestant 1-96
C-103 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 6 Pieter N Pronk Ameland pakhuisknegt 32 j man gehuwd protestant 1-96
D-081 Gewezen Franeker Pijp Nieuwstraat 62 Sara Jans Kok Ameland 53 j vrouw ongehuwd protestant 1-128
H-110 Waschbleek Wasbleek 56 Jacobje Fluiter Ameland spinster 55 j vrouw weduwe protestant 2-168
H-094 Waschbleek Wasbleek 88 Kornelia Hopman Amersfoort turftonster 31 j vrouw weduwe protestant 2-166
H-094 Waschbleek Wasbleek 88 Wilhelmina Slummer Amersfoort 55 j vrouw weduwe protestant 2-166
H-109 Waschbleek Wasbleek 58 Pieternella Wageningen Amersfoort 73 j vrouw weduwe protestant 2-168
H-109 Waschbleek Wasbleek 58 Grietje Tor Amersfoort turftonster 47 j vrouw weduwe protestant 2-168
F-145 Schritzen Schritsen 45 Willem Goldewijk Amersfoort 55 j man gehuwd rooms katholiek 2-70
F-097 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 10 Benjamin Pais Amsterdam koopman 35 j man gehuwd israëliet 2-59
F-124 Schritzen Schritsen 3 Keetje van der Voort Amsterdam 34 j vrouw gehuwd israëliet 2-65
G-060 Brouwersgragt Both Apothekerstraat 6 Henderkus Verkuil Amsterdam 2 j man ongehuwd rooms katholiek 2-103
C-043 Voorstraat Voorstraat 27a Geertruid Abrahams Amsterdam 51 j vrouw gehuwd protestant 1-84
G-305 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 8 Elkan Arend Speyer Amsterdam koopman 43 j man gehuwd israëliet 2-145
E-043 Voorstraat Voorstraat 20 Josina Wilhelma. Braams Amsterdam 29 j vrouw gehuwd protestant 1-151
E-242 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 15 Izaäk Jochum de Vos Amsterdam 28 j man ongehuwd israëliet 2-40
C-172 Op de Rinnertspijp Rinnertspijp 4 Leentje Schoonhout Amsterdam 31 j vrouw gehuwd israëliet 1-107
H-224 Weeshuisstraat 3 Everdine Lunesse Amsterdam 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-186
E-210 Laanen Lanen 79 Hester Hertog Parser Amsterdam 46 j vrouw gehuwd israëliet 2-35
A-150 Zoutsloot Bildtstraat 4 Hendrik Zonsveld Amsterdam schippersknegt 52 j man gehuwd protestant 1-27
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Eliazar Aron Speyer Amsterdam koopman 37 j man gehuwd israëliet 2-12
A-123 Zoutsloot Zoutsloot 22 Pieter Bakema Amsterdam zeekaptein 33 j man gehuwd protestant 1-22
G-001 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 40 Pieter Cool Amsterdam doopsgez. predikant 32 j man gehuwd protestant 2-95
A-035 Noorderhaven Noorderhaven 61 Catrina van den Heuvel Amsterdam 34 j vrouw ongehuwd protestant 1-9
A-009 Noorderhaven Noorderhaven 13 .. Zuiderhout Amsterdam zeylmaker 38 j man gehuwd protestant 1-5
C-107 Grote Sluis Sint Jacobstraat 1 Franciska de Warm Amsterdam 22 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-97
E-155 Laanen Lanen 11 Mietje Ph. Polak Amsterdam 23 j vrouw ongehuwd israëliet 2-25
G-068 Brouwersgragt Brouwersstraat 25 Alida Klein Amsterdam 37 j vrouw gehuwd protestant 2-105
G-183 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Karel Metting Amsterdam varensgezel 23 j man ongehuwd protestant 2-125
C-107 Grote Sluis Sint Jacobstraat 1 Catharina Johanna Boutier* Amsterdam 30 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-97
B-083 Zoutsloot Zoutsloot 94 Jeltie Nauta Amsterdam 32 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-59
E-155 Laanen Lanen 11 Salomon Philip Polak Amsterdam koopman 22 j man ongehuwd israëliet 2-25
H-224 Weeshuisstraat 1 Betje Rouwsma Amsterdam 63 j vrouw weduwe protestant 2-185
H-238 Havenplein 12 Neeltie Dirks Amsterdam 32 j vrouw gehuwd protestant 2-188
E-029 Voorstraat Voorstraat 46 Judith Catharina Wiarda Amsterdam 25 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
H-080 Wasbleek 15 Maria Harm. Friens Amsterdam 25 j vrouw gehuwd protestant 2-163
E-031 Voorstraat Voorstraat 42 Maria Johanna Felon Amsterdam 68 j vrouw gehuwd protestant 1-149
H-037 Kerkpoortstraat 63 Minke de Jong Amsterdam 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-158
E-050 Voorstraat Voorstraat 6 Jan Gerrit Janssen Amsterdam kastemaker 29 j man ongehuwd protestant 1-153
H-177 Zuiderstraat 22 Alida Lind Amsterdam 64 j vrouw weduwe protestant 2-178
H-239 Havenplein 10 Maria N Linst Amsterdam 60 j vrouw gehuwd protestant 2-189
E-182 Sint Odolphisteeg 6 Sytske Westerbaan Amsterdam 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-29
G-060 Brouwersgragt Brouwersstraat 9 Johannes Ant. Verkuil Amsterdam horologiemaker 28 j man gehuwd rooms katholiek 2-103
D-028 Noordijs Franekereind 7 Nikolaas Meyer Amsterdam winkelier 26 j* man gehuwd protestant 1-119
E-031 Voorstraat Voorstraat 42 Maria Johanna Felon Amsterdam 68 j vrouw gehuwd protestant 1-149
G-137 Typelstegen Gardenierstraat 10 Keetje Heimans Amsterdam 41 j vrouw gehuwd israëliet 2-116
A-246 Aan de Stadswal Bargebuurt 4 Frans Koster Amsterdam 8 j man ongehuwd protestant 1-43
A-042 Noorderhaven Noorderhaven 75 Gerhardus Hofstede Amsterdam wijnbereider 32 j man ongehuwd rooms katholiek 1-11
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Eliazar Aron Speyer Amsterdam koopman 37 j man gehuwd israëliet 2-12
H-224 Weeshuisstraat 3 Betje Rouwsma Amsterdam 63 j vrouw weduwe protestant 2-185
A-042 Noorderhaven Droogstraat 8 Gerhardus Hofstede Amsterdam wijnbereider 32 j man ongehuwd rooms katholiek 1-11
E-031 Voorstraat Voorstraat 42 Maria Johanna Felon Amsterdam 68 j vrouw gehuwd protestant 1-149
H-224 Weeshuisstraat 1 Grietje Appel Amsterdam 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
H-224 Weeshuisstraat 0 Everdine Lunesse Amsterdam 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-186
D-028 Noordijs Franekereind 7 Nikolaas Meyer Amsterdam winkelier 26 j* man gehuwd protestant 1-119
B-111 Karremanstraat Karremanstraat 25 Betje de Vries Amsterdam 56 j vrouw weduwe israëliet 1-65
G-165 Typelstegen Borstelsteeg 1 Esther Jacob Pais Amsterdam 24 j vrouw gehuwd israëliet 2-120
F-216 Laanen Lanen 30 Mozes Wolf de Beer Amsterdam koopman 69 j man gehuwd israëliet 2-86
E-031 Voorstraat Voorstraat 42 Maria Johanna Felon Amsterdam 68 j vrouw gehuwd protestant 1-149
G-038 Heiligeweg Heiligeweg 34 Joseph Païs Amsterdam koopman 63 j man gehuwd israëliet 2-99
G-305 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 8 Jacob Pais Amsterdam koopman 17 j man ongehuwd israëliet 2-145
D-031 Noordijs Franekereind 15 Harmanus Groeneweegen Amsterdam predikant 46 j man gehuwd protestant 1-120
A-011 Noorderhaven Noorderhaven 17 Margaretha Mentes Amsterdam 54 j vrouw weduwe protestant 1-6
A-150 Zoutsloot Bildtstraat 6 Hendrik Zonsveld Amsterdam schippersknegt 52 j man gehuwd protestant 1-27
B-011 Scheerstraat Scheerstraat 5 Dirk van Velden Amsterdam 7 j man ongehuwd protestant 1-46
H-224 Weeshuisstraat 3 Grietje Appel Amsterdam 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
H-224 Weeshuisstraat 0 Everdine Lunesse Amsterdam 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-186
F-097 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 10 Joseph Pais Amsterdam 6 j man ongehuwd israëliet 2-59
H-037 Kerkpoortstraat 61 Minke de Jong Amsterdam 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-158
A-246 Aan de Stadswal Bargebuurt 6 Frans Koster Amsterdam 8 j man ongehuwd protestant 1-43
F-198 Laanen Lanen 66 Emanuel Fontein Amsterdam timmermansknegt 39 j man gehuwd protestant 2-81
E-219 Wortelhaven Simon Stijlstraat 2 Hendrik Walkenhorst Amsterdam luthersch predikant 61 j man gehuwd protestant 2-36
E-210 Laanen Lanen 79 Hertog Vrietm. Parfumeur Amsterdam 11 j man ongehuwd israëliet 2-35
H-238 Havenplein 14 Neeltie Dirks Amsterdam 32 j vrouw gehuwd protestant 2-188
E-242 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 15 Grietje Yzaak de Groot Amsterdam 66 j vrouw gehuwd israëliet 2-40
C-172 Op de Rinnertspijp Rinnertspijp 4 Joseph P Pais Amsterdam koopman 33 j man gehuwd israëliet 1-107
E-210 Laanen Lanen 79 Vrietman Parfumeur Amsterdam koopman 48 j man gehuwd israëliet 2-35
E-050 Voorstraat Kleine Bredeplaats 1 Henrietta Klara Jansen Amsterdam 37 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
H-007 Hofstraat Hofstraat 24 Johannes Clebëe Amsterdam kleermaker 39 j man ongehuwd protestant 2-152
F-120 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 23 Martha van Beek Amsterdam tappersche 72 j vrouw weduwe protestant 2-64
H-224 Weeshuisstraat 0 Everdine Lunesse Amsterdam 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-186
B-081 Wortelstraat 0 Symon J Douwes Amsterdam 35 j man gehuwd protestant 1-59
H-224 Weeshuisstraat 0 Betje Rouwsma Amsterdam 63 j vrouw weduwe protestant 2-185
E-155 Laanen Lanen 11 Jansje Philip Polak Amsterdam 25 j vrouw ongehuwd israëliet 2-25
E-029 Voorstraat Voorstraat 46 Maria Wiarda Amsterdam 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
G-176 Kerkpad Kerkpad 6 Hijntie Abrah. de Vries Amsterdam 51 j vrouw weduwe israëliet 2-123
C-176 Noorderhaven Noorderhaven 34 Johan Cristiaan Harting Amsterdam logementhouder 49 j man gehuwd protestant 1-108
E-203 Laanen Lanen 71 Wilhelmina Weddeloper Amsterdam onderwijzeres 38 j vrouw gehuwd protestant 2-33
B-083 Zoutsloot Zoutsloot 94 Henderikus Hoowy [Howy] Amsterdam kleermakersknegt 33 j man gehuwd rooms katholiek 1-59
H-037 Kerkpoortstraat 59 Minke de Jong Amsterdam 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-158
F-165 Heiligeweg Heiligeweg 15 Pieter Kallenborn Amsterdam onderwijzer in de zeevaartkunde 54 j man gehuwd protestant 2-73
E-029 Voorstraat Voorstraat 46 Jacob Wiarda Amsterdam 17 j man ongehuwd protestant 1-148
H-224 Weeshuisstraat 0 Betje Rouwsma Amsterdam 63 j vrouw weduwe protestant 2-185
G-060 Brouwersgragt Brouwersstraat 9 Henderkus Verkuil Amsterdam 2 j man ongehuwd rooms katholiek 2-103
H-224 Weeshuisstraat 0 Grietje Appel Amsterdam 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
B-083 Zoutsloot Wortelstraat 15 Jeltie Nauta Amsterdam 32 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-59
G-137 Typelstegen Gardenierstraat 10 Salomon Speyer Amsterdam koopman 37 j man gehuwd israëliet 2-116
A-038 Noorderhaven Noorderhaven 67 Anthony Storm Lotz Amsterdam visiteur 44 j man weduwnaar protestant 1-10
C-161 Noorderhaven Noorderhaven 50 Albert de Boer Amsterdam 6 j man ongehuwd protestant 1-104
H-177 Zuiderhaven 26 Agatha Schijff Amsterdam 46 j vrouw gehuwd protestant 2-178
H-224 Weeshuisstraat 0 Grietje Appel Amsterdam 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
C-021 Breedeplaats Grote Bredeplaats 23 Catharina Kamsma Amsterdam 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-78
G-165 Typelstegen Borstelsteeg 1 Benjamin Boas Amsterdam koopman 25 j man gehuwd israëliet 2-120
E-090 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Sara Joachim de Vos Amsterdam koopvrouw 27 j vrouw gehuwd israëliet 2-12
H-090 Waschbleek Wasbleek 92 Eke B Blom Amsterdam 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-165
H-224 Weeshuisstraat 0 Betje Rouwsma Amsterdam 63 j vrouw weduwe protestant 2-185
H-072 Bij de Kleine Sluis Rozengracht 2 Ida Jacoba Zaal Amsterdam 57 j vrouw gehuwd protestant 2-162
C-043 Voorstraat Voorstraat 27 Geertruid Abrahams Amsterdam 51 j vrouw gehuwd protestant 1-84
G-038 Heiligeweg Heiligeweg 34 Rachel Izaäks Amsterdam 72 j vrouw gehuwd israëliet 2-99
A-246 Aan de Stadswal Bargebuurt 2 Frans Koster Amsterdam 8 j man ongehuwd protestant 1-43
G-053 Heilgeweg Heiligeweg 6 Barend Cornelis Post Amsterdam zeeman 33 j man gehuwd protestant 2-102
C-032 Voorstraat Voorstraat 7b Johannes Jansen Amsterdam schoenmaker 33 j man gehuwd rooms katholiek 1-81
B-040 Hoogstraat Hoogstraat 13 Gerryt S Molenaar Amsterdam 14 j man ongehuwd protestant 1-53
D-083 Nieuwstraat Nieuwstraat 56 Elisabeth [de] de Warm Amsterdam kinderschoolhoudeesse 55 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-129
E-162 Laanen Lanen 19 Maranna Stokvisch Amsterdam 66 j vrouw gehuwd israëliet 2-26
C-191 Noorderhaven Noorderhaven 4 Jan Dijk Amsterdam 4 j man ongehuwd protestant 1-111
A-010 Noorderhaven Noorderhaven 15 Willem Roos Amsterdam boekhouder 26 j man gehuwd protestant 1-5
B-103 Zoutsloot Zoutsloot 62 Jan van der Zee Amsterdam 10 j man ongehuwd rooms katholiek 1-63
G-305 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 8 Judigje Jacobs Amsterdam 40 j vrouw gehuwd israëliet 2-145
E-242 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 15 Emanuel Jochem de Vos Amsterdam 23 j man ongehuwd israëliet 2-40
H-224 Weeshuisstraat 0 Grietje Appel Amsterdam 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
E-210 Laanen Lanen 79 Wolf Vrietman Parfumeur Amsterdam 13 j man ongehuwd israëliet 2-35
G-060 Brouwersgragt Both Apothekerstraat 6 Johannes Ant. Verkuil Amsterdam horologiemaker 28 j man gehuwd rooms katholiek 2-103
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Sara Joachim de Vos Amsterdam koopvrouw 27 j vrouw gehuwd israëliet 2-12
G-176 Kerkpad Kerkpad 8 Hijntie Abrah. de Vries Amsterdam 51 j vrouw weduwe israëliet 2-123
E-089 H. Kn. K. straat Herenknechtenkamerstraat 0 Benjamin Pais [Païs] Amsterdam koopman 35 j man gehuwd israëliet 2-11
E-242 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 15 Jochem Elias de Vos Amsterdam 72 j man gehuwd israëliet 2-40
E-050 Voorstraat Kleine Bredeplaats 1 Jan Gerrit Janssen Amsterdam kastemaker 29 j man ongehuwd protestant 1-153
F-128 Schritzen Schritsen 11 Maria Klokgieter Amsterdam 24 j vrouw gehuwd protestant 2-66
A-009 Noorderhaven Noorderhaven 13 Maria G Rotgans Amsterdam 24 j vrouw gehuwd protestant 1-5
A-040 Noorderhaven Noorderhaven 71 Anna E Dorper Amsterdam 42 j vrouw gehuwd protestant 1-10
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 4 Jantie Izaäk van der Sluis Amsterdam 42 j vrouw gehuwd israëliet 2-50
A-246 Aan de Stadswal Bargebuurt 6 Frans Koster Amsterdam 8 j man ongehuwd protestant 1-43
E-043 Voorstraat Voorstraat 20 Josina Wilhelma. Braams Amsterdam 29 j vrouw gehuwd protestant 1-151
C-032 Voorstraat Voorstraat 7b Johannes Jansen Amsterdam schoenmaker 33 j man gehuwd rooms katholiek 1-81
A-129 Achterstraat Zeilmakersstraat 5 Johannes* Filbach [Fielbach] Amsterdam schoenmaker 37 j man gehuwd protestant 1-24
E-155 Laanen Lanen 11 Hertog Philip Polak Amsterdam koopman 20 j man ongehuwd israëliet 2-25
E-029 Voorstraat Voorstraat 46 Sophia Hender. Wiarda Amsterdam 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
E-155 Laanen Lanen 11 Philip Hertog Polak Amsterdam koopman 50 j man gehuwd israëliet 2-25
F-214 Laanen Lanen 34 Hendrik Verhoeven Amsterdam schoenmaker 55 j man gehuwd rooms katholiek 2-85
E-126 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 7 Eva Margaretha Trampen Amsterdam 19 j vrouw gehuwd protestant 2-19
E-050 Voorstraat Voorstraat 6 Henrietta Klara Jansen Amsterdam 37 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
E-029 Voorstraat Voorstraat 46 Maria Priox Amsterdam winkeliersche 41 j vrouw weduwe protestant 1-148
C-083 Noordijs Noordijs 6 Maria van den Bosch Amsterdam 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-94
H-080 Wasbleek 13 Maria Harm. Friens Amsterdam 25 j vrouw gehuwd protestant 2-163
G-137 Typelstegen Gardenierstraat 10 Heymans Metzelaar Amsterdam 8 j man ongehuwd israëliet 2-116
H-160 Zuiderhaven 46 Elysabeth Hengel Amsterdam 45 j vrouw gehuwd protestant 2-175
B-083 Zoutsloot Wortelstraat 15 Henderikus Hoowy [Howy] Amsterdam kleermakersknegt 33 j man gehuwd rooms katholiek 1-59
H-177 Zuiderhaven 26 Alida Lind Amsterdam 64 j vrouw weduwe protestant 2-178
G-025 Turfhaven Heiligeweg 64 Johannes Meyer Amsterdam boekverkoper 54 j man gehuwd protestant 2-97
H-236 Havenplein 18 Wilhelmina Graansma Amsterdam 37 j vrouw weduwe protestant 2-188
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Sara Joachim de Vos Amsterdam koopvrouw 27 j vrouw gehuwd israëliet 2-12
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Siene Asmus de Boer Amsterdam 36 j vrouw gehuwd protestant 1-115
G-165 Typelstegen Borstelsteeg 1 Joseph Jacobus Pais Amsterdam koopman 19 j man ongehuwd israëliet 2-120
H-027 Rozegragt Rozengracht 17 Antony Kneuse Amsterdam kantoorbediende 34 j man gehuwd protestant 2-156
E-170 Laanen Lanen 33 Elise de Mol Amsterdam geen 63 j vrouw weduwe protestant 2-26
H-177 Zuiderstraat 22 Agatha Schijff Amsterdam 46 j vrouw gehuwd protestant 2-178
H-236 Havenplein 18a Wilhelmina Graansma Amsterdam 37 j vrouw weduwe protestant 2-188
H-231 Havenplein 28 Harmina Catharina van der Veer Amsterdam 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-187
G-038 Heiligeweg Heiligeweg 34 Rachel Izaäks Amsterdam 72 j vrouw gehuwd israëliet 2-99
E-125 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 5 Hendrik R Snijder Amsterdam grossier 47 j man gehuwd protestant 2-19
F-209 Laanen Lanen 44 Abraham Speyer Amsterdam koopman 36 j man gehuwd protestant 2-83
A-042 Noorderhaven Noorderhaven 75 Gerhardus Hofstede Amsterdam wijnbereider 32 j man ongehuwd rooms katholiek 1-11
H-224 Weeshuisstraat 1 Everdine Lunesse Amsterdam 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-186
E-090 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Eliazar Aron Speyer Amsterdam koopman 37 j man gehuwd israëliet 2-12
D-031 Noordijs Franekereind 15 Gerardina Maria Jansen Amsterdam schoolhoudersche 42 j vrouw gehuwd protestant 1-120
F-016 Zuiderhaven Zuiderhaven 73 Dirk Pieters Farret Amsterdam gereform. predikant 62 j man gehuwd protestant 2-44
G-176 Kerkpad Kerkpad 10 Hijntie Abrah. de Vries Amsterdam 51 j vrouw weduwe israëliet 2-123
H-007 Hofstraat Hofstraat 26 Johannes Clebëe Amsterdam kleermaker 39 j man ongehuwd protestant 2-152
G-038 Heiligeweg Heiligeweg 34 Joseph Païs Amsterdam koopman 63 j man gehuwd israëliet 2-99
C-009 Breedeplaats Grote Bredeplaats 1 Diederich Rademaker Amsterdam luthersch predikant 26 j man ongehuwd protestant 1-75
F-006 Zuiderhaven Zuiderhaven 53 Albertus Huese Amsterdam* 26 j* man gehuwd protestant 2-42
E-195 Laanen Lanen 63 Sybrigje Trompetter Anjum 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-32
F-118 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 19 Antony Hendrik Coolen Anjum 4 j man ongehuwd protestant 2-64
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Poppe Zijlstra Anjum 77 j man weduwnaar protestant 2-122
H-160 Zuiderhaven 46 Michiel A Jentink Ankeveen nederlands hervormd predikant 39 j man gehuwd protestant 2-175
G-058 Brouwersgragt Brouwersstraat 5 Theresia van Oudenhoven Antwerpen 53 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-103
C-010 Breedeplaats Grote Bredeplaats 3 Catharina Jansen Antwerpen 29 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-75
C-178 Noorderhaven Noorderhaven 28 Pieter Sparreboom Antwerpen 11 j man ongehuwd protestant 1-108
E-218 Wortelhaven Simon Stijlstraat 4 Jantie van Dijk Appengadam 60 j vrouw ongehuwd protestant 2-36
E-218 Wortelhaven Simon Stijlstraat 4 Jantie van Dijk Appengadam 60 j vrouw ongehuwd protestant 2-36
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Likpje Jans Appingadam 78 j vrouw weduwe protestant 2-121
E-154 Laanen Lanen 9 Henderina Handt Arle 33 j vrouw gehuwd protestant 2-24
A-029 Noorderhaven Noorderhaven 51 Petronella van Enschut Arnhem 30 j vrouw gehuwd protestant 1-8
G-055 Heilgeweg Heiligeweg 2 Jochem Elzinga Arum 14 j man ongehuwd protestant 2-102
B-074 Droogstraat 79 Jetske Steinfort Arum 28 j vrouw gehuwd protestant 1-58
B-027 Hoogstraat Hoogstraat 12 Eelke Eelkema Arum heerenknegt 26 j man weduwnaar protestant 1-50
E-068 Zuiderhaven Hondenstraat 3 Tjepke van der Meer Arum werkman 42 j man gehuwd protestant 2-6
D-050 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 36 Pietje W Jagersma Arum 57 j vrouw gehuwd protestant 1-122
H-016 Hofstraat Zuiderplein 1 Jetske D Hoitinga Arum 49 j vrouw gehuwd protestant 2-154
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Klaaske Hoogstra Arum 17 j vrouw ongehuwd protestant 1-89
H-050 Rapenburg 22 Wiebe Oudeboon Arum 20 j man ongehuwd protestant 2-160
A-183 Leemedijk Achterstraat 19 Jan R van Velzen Arum zeylmaker 39 j man gehuwd protestant 1-33
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Akke Bakker Arum 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-10
H-050 Rozengracht 26 Akke van der Schel Arum 53 j vrouw weduwe protestant 2-160
H-050 Rozengracht 26 Jan D Oudeboon Arum 23 j man weduwnaar protestant 2-160
B-166 Karremanstraat Karremanstraat 1 Wiebe B Monsma Arum 50 j man gehuwd protestant 1-72
H-016 Hofstraat Zuiderplein 1 Klaas Steinfort Arum 18 j man ongehuwd protestant 2-154
D-004 Bij de Lommertsbrug Scheerstraat 8 Elle R Blanksma Arum hovenier en grafmaker 49 j man gehuwd protestant 1-114
D-001 Bij de Lommertsbrug William Boothstraat 2 Antie D Hoekstra Arum 48 j vrouw gehuwd protestant 1-114
H-147 Nieuweburen 7 Sytske Sipkes Arum geen 56 j vrouw weduwe protestant 2-174
A-109 Zoutsloot Zoutsloot 32 Rinske van den Bosch Arum 28 j vrouw gehuwd protestant 1-20
H-050 Rapenburg 22 Jan D Oudeboon Arum 23 j man weduwnaar protestant 2-160
H-089 Waschbleek Wasbleekplein 94 Antje Tjomsma Arum 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-165
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Sybrigje Hoogstra Arum 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-89
H-050 Rozengracht 26 Wiebe Oudeboon Arum 20 j man ongehuwd protestant 2-160
G-070 Hofstraat Hofstraat 1 Hidde Tjeerds Faber Arum koopman 39 j man gehuwd protestant 2-105
G-108 Vianen 12 Tjietske Tjeerds Faber Arum 35 j vrouw gehuwd protestant 2-111
D-001 Bij de Lommertsbrug Scheerstraat 12 Antie D Hoekstra Arum 48 j vrouw gehuwd protestant 1-114
H-050 Rozengracht 26 Akke van der Schel Arum 53 j vrouw weduwe protestant 2-160
G-108 Vianen 10 Tjietske Tjeerds Faber Arum 35 j vrouw gehuwd protestant 2-111
H-016 Hofstraat Zuiderplein 1 Jacob Steinfort Arum 21 j man ongehuwd protestant 2-154
G-055 Heilgeweg Heiligeweg 2 Jochem Elzinga Arum 14 j man ongehuwd protestant 2-102
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Sybrigje Hoogstra Arum 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-89
G-277 Kerkpoortstraat 51 Gelske Hiddes de Vries Arum 61 j vrouw weduwe protestant 2-141
G-275 Molenpad 4 Tietje Tjeerds Faber Arum 36 j vrouw gehuwd protestant 2-141
D-004 Bij de Lommertsbrug Scheerstraat 8 Elle R Blanksma Arum hovenier en grafmaker 49 j man gehuwd protestant 1-114
H-050 Rapenburg 22 Akke van der Schel Arum 53 j vrouw weduwe protestant 2-160
B-039 Hoogstraat Hoogstraat 11 Gerryt de Boer Arum geen 51 j man gehuwd protestant 1-53
F-066 Raamstraat Raamstraat 2 Juliane de Vries Arum 50 j vrouw weduwe protestant 2-52
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Akke Bakker Arum 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-10
E-249 Turfhaven Heiligeweg 23 Engeltie Unnia Arum 56 j vrouw gehuwd protestant 2-41
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Klaaske Hoogstra Arum 17 j vrouw ongehuwd protestant 1-89
A-183 Leemedijk Achterstraat 17 Jan R van Velzen Arum zeylmaker 39 j man gehuwd protestant 1-33
H-050 Rozengracht 26 Jan D Oudeboon Arum 23 j man weduwnaar protestant 2-160
H-050 Rozengracht 26 Wiebe Oudeboon Arum 20 j man ongehuwd protestant 2-160
E-080 Zuiderhaven Zuiderhaven 19 Gerlof A Katoen Assen kantoorbediende 21 j man gehuwd protestant 2-9
B-009 Scheerstraat Herenwaltje 0 Yemkje Vink Augustinisga 13 j vrouw ongehuwd protestant 1-46
G-029 Turfhaven Heiligeweg 58 Johannes Meeth Augustinisga koetsier 40 j man gehuwd protestant 2-98
B-009 Scheerstraat Scheerstraat 1 Yemkje Vink Augustinisga 13 j vrouw ongehuwd protestant 1-46
G-184 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 38 Jacobus Oedses Wijma Augustinusga 38 j man weduwnaar protestant 2-125
A-074 Zoutsloot Zoutsloot 6 Coenraad Meeth Augustynusga koetsier 29 j man gehuwd protestant 1-16
B-148 Anjelierstraat 24 Ingeltie C Drevis Avenhorn 46 j vrouw gehuwd protestant 1-69
B-148 Anjelierstraat 22 Ingeltie C Drevis Avenhorn 46 j vrouw gehuwd protestant 1-69
F-090 Jan Ruurdstraat Jan Ruurdstraat 3 Johannes P Sondag Averust 4 j man ongehuwd protestant 2-57
E-194 Laanen Lanen 57 Jetske Kooistra Baard 37 j vrouw gehuwd protestant 2-31
C-139 Noorderhaven Noorderhaven 100 Luitje van der Veer Bakkeveen schipper 38 j man gehuwd protestant 1-101
C-187 Noorderhaven Noorderhaven 10 Gooitje Ploeg Bakkeveen schipper 41 j man gehuwd protestant 1-110
F-005 Zuiderhaven Zuiderhaven 47 Grietje Pelsma [Peltsma] Balk 36 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-42
A-120 Bildstraat Bildtstraat 12 Folkert Draisma Balk pottebakker 66 j man weduwnaar rooms katholiek 1-22
E-221 Wortelhaven Simon Stijlstraat 3 Huitje Oedses Wouwenaar Balk 38 j vrouw gehuwd protestant 2-37
F-065 Raamstraat Raamstraat 8 Geert van den [der] Bosch [Bos] Balk timmerman 50 j man gehuwd protestant 2-52
F-005 Zuiderhaven Zuiderhaven 47 Hartman Pelsma [Pelstra] Balk 38 j man ongehuwd rooms katholiek 2-42
G-269 Molenpad 20 Wytske Dijkstra Barradeel 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-140
B-065 Wortelstraat 6 Reinder de Groot Barradeel 7 j man ongehuwd protestant 1-57
H-136 Waschbleek Wasbleek 4 Herman H Hodde Bauxum schoemaker 31 j man ongehuwd protestant 2-171
E-027 Voorstraat Voorstraat 50 Elisabeth Anna du Saar Beesterzwaag 12 j vrouw ongehuwd protestant 1-147
E-027 Voorstraat Voorstraat 50 Elisabeth Anna du Saar Beesterzwaag 12 j vrouw ongehuwd protestant 1-147
E-027 Voorstraat Voorstraat 50 Christiaan Jonath. du Saar Beesterzwaag 10 j man ongehuwd protestant 1-147
E-027 Voorstraat Voorstraat 50 Christiaan Jonath. du Saar Beesterzwaag 10 j man ongehuwd protestant 1-147
D-051 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 1 Lijsbert Monsma Beetgum 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-122
D-051 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 1 Grietje IJ de Vries Beetgum 35 j vrouw gehuwd protestant 1-122
B-137 Achterstraat 31 Auke J Jansen Beetgum 28 j man gehuwd protestant 1-68
D-051 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 34 Baukje Monsma Beetgum 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-122
D-051 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 34 Cornelis Monsma Beetgum 11 j man ongehuwd protestant 1-122
D-051 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 1 Antie Monsma Beetgum 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-122
D-051 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 34 Lijsbert Monsma Beetgum 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-122
D-051 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 34 Grietje IJ de Vries Beetgum 35 j vrouw gehuwd protestant 1-122
D-064 Zoutsloot William Boothstraat 27 Catharina Burkels Beetgum 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-125
D-064 Zoutsloot William Boothstraat 25 Catharina Burkels Beetgum 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-125
D-051 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 1 Baukje Monsma Beetgum 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-122
D-064 Zoutsloot Zoutsloot 125 Catharina Burkels Beetgum 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-125
D-051 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 1 Cornelis Monsma Beetgum 11 j man ongehuwd protestant 1-122
D-064 Zoutsloot William Boothstraat 23 Catharina Burkels Beetgum 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-125
D-051 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 34 Antie Monsma Beetgum 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-122
D-064 Zoutsloot Zoutsloot 125 Catharina Burkels Beetgum 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-125
D-064 Zoutsloot Zoutsloot 125 Catharina Burkels Beetgum 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-125
B-080 Wortelstraat 13 Martha [Maatje] Wagenaar Beetgum [Belkum] 31 j* vrouw gehuwd protestant 1-59
F-114 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 11 Jacob F Hemminga Beets kastmaker 48 j man gehuwd protestant 2-63
E-152 Laanen Drie Roemerssteeg 5 Meindert Regoord [Rigoor] Belkum buitenvaarder 34 j man gehuwd protestant 2-24
A-222 Bargebuurt Bargebuurt 10 Antje van Rozendal Belkum 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-40
E-152 Laanen Drie Roemerssteeg 5 Meindert Regoord [Rigoor] Belkum buitenvaarder 34 j man gehuwd protestant 2-24
A-222 Bargebuurt Bargebuurt 10 Klaaske Petersen Belkum 38 j vrouw gehuwd protestant 1-40
H-075 Bij de Kleine Sluis Spinhuisstraat 13 Jikke van der Zee Belkum geen 63 j man weduwnaar protestant 2-162
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Hendrik van der Sluis Beneden Knijpe 22 j man ongehuwd protestant 1-10
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Hendrik van der Sluis Beneden Knijpe 22 j man ongehuwd protestant 1-10
F-016 Zuiderhaven Zuiderhaven 73 Pieter Cornelis Farret Bennenbroek 24 j man ongehuwd protestant 2-44
F-016 Zuiderhaven Zuiderhaven 73 Susanna Johanna Farret Bennenbroek 33 j vrouw ongehuwd protestant 2-44
F-016 Zuiderhaven Zuiderhaven 73 Amarentia Farret Bennenbroek 26 j vrouw ongehuwd protestant 2-44
C-024 Breedeplaats Grote Bredeplaats 29 Johs. M Godthelp Bergen Op Zoom vleeshouwer 70 j man gehuwd protestant 1-78
C-024 Breedeplaats Grote Bredeplaats 29 Johs. M Godthelp Bergen Op Zoom vleeshouwer 70 j man gehuwd protestant 1-78
H-190 Zuidersteeg 3 Ebele Roelofs Proséé Bergum schipper* 38 j man gehuwd protestant 2-181
H-190 Zuidersteeg 5 Ebele Roelofs Proséé Bergum schipper* 38 j man gehuwd protestant 2-181
H-190 Zuidersteeg 1 Ebele Roelofs Proséé Bergum schipper* 38 j man gehuwd protestant 2-181
F-141 Schritzen Schritsen 37 Aaltie Lindeboom Bergum 65 j vrouw gehuwd protestant 2-69
G-178 Kerkpad Kerkpad 1 Wytske Geerts Prozee Bergum 24 j vrouw gehuwd protestant 2-123
D-077 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 29 Wietske J Meyer Bergum 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-128
F-158 Heiligeweg Heiligeweg 1 Fintie de Vries Bergumerdam 39 j vrouw gehuwd protestant 2-72
A-021 Noorderhaven Noorderhaven 35 Vetje Tilstra Berlikum 32 j vrouw ongehuwd protestant 1-6
G-269 Molenpad 20 Jikke S de Groot Berlikum 47 j vrouw gehuwd protestant 2-139
G-048 Heilgeweg Heiligeweg 16 Frederik Langenhorst Betterbech timmerman 44 j man gehuwd rooms katholiek 2-101
H-029 Rozengracht 0 Jan E de With Birdaard 22 j man ongehuwd protestant 2-157
G-185 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 36 Rintie Jelles Dijkstra Blauwhuis timmermansknegt 23 j man ongehuwd rooms katholiek 2-125
C-016 Breedeplaats Grote Bredeplaats 13 Anne R Blijstra Blija bakker 32 j man gehuwd protestant 1-77
H-185 Zuiderstraat 8 Thomas R Bijlsma Blokzijl 2 j man ongehuwd protestant 2-180
C-130 Noorderhaven Noorderhaven 108 Albert van Eeken Blokzijl koopman 65 j man gehuwd protestant 1-101
F-028 Brouwersgragt Brouwersstraat 20 Mozes van Gelder Blokzijl 17 j man ongehuwd israëliet 2-46
B-035 Hoogstraat Hoogstraat 3 Roelofke van Eeken Blokzijl 50 j vrouw gehuwd protestant 1-52
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Elisabeth van Eeken Blokzijl 69 j vrouw ongehuwd protestant 2-122
F-028 Brouwersgragt Brouwersstraat 20 Saartje van Gelder Blokzijl 9 j vrouw ongehuwd israëliet 2-46
F-028 Brouwersgragt Brouwersstraat 20 Gerson van Gelder Blokzijl 12 j man ongehuwd israëliet 2-46
H-048 Rapenburg 18 Durk Wiebrens Jansen Bolsward kuipersknegt 34 j man gehuwd protestant 2-160
H-048 Rapenburg 18 Jan J Jansen Bolsward 2 j man ongehuwd protestant 2-160
A-195 Karremanstraat Bildtstraat 1 Gerryt Nieuwenhuis Bolsward 28 j man ongehuwd protestant 1-35
H-048 Rapenburg 18 Durk Wiebrens Jansen Bolsward kuipersknegt 34 j man gehuwd protestant 2-160
A-189 Karremanstraat Anjelierstraat 16 Bauke Vlas Bolsward 3 j man ongehuwd protestant 1-34
B-027 Hoogstraat Hoogstraat 12 Geertruida Benning Bolsward 4 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-50
E-171 Laanen Lanen 35 Rinske A Mol Bolsward 60 j vrouw gehuwd protestant 2-27
E-011 Voorstraat Voorstraat 76 Klara A Reyersen Bolsward 22 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-144
H-029 Rozengracht 0 Tjietske* van der Zee Bolsward 29 j vrouw gehuwd protestant 2-157
G-022 Turfhaven Heiligeweg 70 Pieter Buisman Bolsward aanspreker 42 j man gehuwd protestant 2-96
E-002 Voorstraat Voorstraat 92 Geertje Zweris Bolsward 21 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-141
F-119 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 21 Hieltie J Rikkers Bolsward 5 j man ongehuwd protestant 2-64
A-190 Karremanstraat Anjelierstraat 14 Maayke Lammersma Bolsward 30 j vrouw gehuwd protestant 1-34
D-029 Noordijs Franekereind 9 Bernardus Eerdmans Bolsward koek en banketbakker 55 j man gehuwd protestant 1-119
B-127 Zoutsloot Zoutsloot 109 Lolle S Goverts Bolsward meesterknegt der panfanbriek 38 j man gehuwd protestant 1-66
E-228 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 13 Koosje Jansen Bolsward 23 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-38
F-060 Schritzen Schritsen 50 Berber Flaming Bolsward 28 j vrouw gehuwd protestant 2-51
B-004 bij de Grote Sluis Rommelhaven 7 Wybrandus de Wit Bolsward policiebediende 35 j man gehuwd protestant 1-44
E-105 Op de Vijver Vijver 7 Froukje Wellinga Bolsward 48 j vrouw weduwe protestant 2-15
B-127 Zoutsloot Zoutsloot 107 Lolle S Goverts Bolsward meesterknegt der panfanbriek 38 j man gehuwd protestant 1-66
F-193 Laanen Lanen 76 Tetje W de Wit Bolsward 43 j vrouw gehuwd protestant 2-79
B-001 bij de Grote Sluis Noorderhaven 109 Aafke van der Spoel Bolsward 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-44
F-228 Laanen Lanen 14 Trijntie L Doornstra Bolsward 28 j vrouw gehuwd protestant 2-89
H-048 Rapenburg 18 Pietje Jansen Bolsward 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-160
B-106 Zoutsloot Zoutsloot 54 Volkert Buisman Bolsward onderwijzer in de godsdienst 49 j man ongehuwd protestant 1-64
B-084 Zoutsloot Wortelstraat 13 Tjamke Korf Bolsward 23 j vrouw gehuwd protestant 1-60
G-222 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 4 Leene Draaisma Bolsward 44 j vrouw gehuwd protestant 2-130
H-048 Rapenburg 18 Wybren J Jansen Bolsward 4 j man ongehuwd protestant 2-160
H-006 Hofstraat Hofstraat 28 Jan Buisman Bolsward 17 j man ongehuwd rooms katholiek 2-152
B-085 Zoutsloot Zoutsloot 90 Gerben Dijkstra Bolsward gleybakkersknegt 62 j man gehuwd protestant 1-60
F-200 Laanen Schritsen 51 Maayke de Boer Bolsward 32 j vrouw gehuwd protestant 2-82
H-048 Rapenburg 18 Pietje Jansen Bolsward 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-160
F-125 Schritzen Schritsen 5 Geertruida Smit Bolsward 28 j vrouw gehuwd 2-65
H-048 Rapenburg 18 Wybren J Jansen Bolsward 4 j man ongehuwd protestant 2-160
C-033 Voorstraat Voorstraat 9 Marcus J Cats Bolsward 42 j man ongehuwd israëliet 1-81
H-083 Wasbleekstraat 8 Tietje M van Slooten Bolsward 29 j vrouw gehuwd protestant 2-164
C-065 Voorstraat Voorstraat 73 Trijntje van der Stel Bolsward boendermaker 39 j vrouw gehuwd protestant 1-88
C-069 Voorstraat Voorstraat 79 Evert Wellinga Bolsward 52 j man gehuwd protestant 1-90
H-048 Rapenburg 18 Pietje Jansen Bolsward 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-160
G-301 Hofstraat Kerkpoortstraat 18 Cristiaan Pasma Bolsward 71 j vrouw weduwe protestant 2-144
H-048 Rapenburg 18 Wybren J Jansen Bolsward 4 j man ongehuwd protestant 2-160
E-073 Vijverstraat Hondenstraat 8 Wiepkje Lamring [Louwrens] Bolsward 43 j vrouw gehuwd protestant 2-7
C-065 Voorstraat Voorstraat 73 Trijntje van der Stel Bolsward boendermaker 39 j vrouw gehuwd protestant 1-88
C-093 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 22 Aaltje Rimkema Bolsward 26 j vrouw ongehuwd protestant 1-95
G-271 Molenpad 16 Aafke van Slooten Bolsward 43 j vrouw gehuwd protestant 2-140
G-291 Kerkpad 7 Wybren Pieksma Bolsward 6 j man ongehuwd protestant 2-143
F-240 Vijverstraat Vijverstraat 30 Jan Lolkes de Boer Bolsward 50 j vrouw gehuwd protestant 2-92
F-136 Schritzen Schritsen 27 Maria Rinkes Bolsward 36 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-68
B-027 Hoogstraat Hoogstraat 12 Elisabeth Benning Bolsward 5 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-50
E-228 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 13 Koosje Jansen Bolsward 23 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-38
E-048 Voorstraat Voorstraat 10 Aukje Lantinga Bolsward geen 61 j vrouw weduwe protestant 1-152
F-119 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 21 Pieter Jans Rikkers Bolsward 6 j man ongehuwd protestant 2-64
A-069 Bildstraat Bildtstraat 22 Hermanus Schrage Bolsward koopman 40 j man gehuwd rooms katholiek 1-16
G-104 Kerkpad 20 Theunis Vurstenburg Bolsward geen 66 j man gehuwd protestant 2-110
C-113 Katrug Sint Jacobstraat 13 Trijntie Poort Bolsward 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-98
H-011 Hofstraat Hofstraat 10 Antje van Erenhuis Bolsward 64 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-153
G-330 Weverstraat 0 Janna Kuipers Bolsward geen 39 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-149
B-083 Zoutsloot Zoutsloot 94 Hylke Buisman Bolsward 39 j man gehuwd protestant 1-59
F-020 Zuiderhaven Zuiderhaven 77 Fedde de Jong Bolsward kommies pl. bel. 49 j man gehuwd protestant 2-44
E-171 Laanen Lanen 35 Rinske A Mol Bolsward 60 j vrouw gehuwd protestant 2-27
E-250 Turfhaven Heiligeweg 25 Anna Volkhemer Bolsward 49 j vrouw gehuwd protestant 2-41
E-182 Sint Odolphisteeg 6 Sjoerd Westerbaan Bolsward 9 j man ongehuwd protestant 2-29
B-030 Hoogstraat Hoogstraat 4 Houkje Drost Bolsward 19 j vrouw gehuwd protestant 1-50
G-050 Heilgeweg Heiligeweg 12 Minke de Haan Bolsward 51 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-101
H-006 Hofstraat Hofstraat 28 Harmke Buisman Bolsward 15 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-152
B-084 Zoutsloot Zoutsloot 92 Tjamke Korf Bolsward 23 j vrouw gehuwd protestant 1-60
B-097 Zoutsloot Zoutsloot 76 Riemke J van der Helm Bolsward 44 j vrouw gehuwd protestant 1-62
E-182 Sint Odolphisteeg 6 Jan Arents Westerbaan Bolsward touwslager 50 j man gehuwd protestant 2-29
F-140 Schritzen Schritsen 35 Thijs Mommers Bolsward geen 33 j man gehuwd rooms katholiek 2-69
H-048 Rapenburg 18 Baukje Jansen Bolsward 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-160
B-085 Zoutsloot Zoutsloot 90 Gerben Dijkstra Bolsward gleybakkersknegt 62 j man gehuwd protestant 1-60
E-229 Grote Kerkstraat Kleine Kerkstraat 18 Trientje Minnema Bolsward 57 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-38
H-048 Rapenburg 18 Djeuwke Bielsma Bolsward 37 j vrouw gehuwd protestant 2-160
H-006 Hofstraat Hofstraat 28 Fokeltie Lammertsma Bolsward 41 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-152
G-222 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 2 Leene Draaisma Bolsward 44 j vrouw gehuwd protestant 2-130
F-228 Laanen Lanen 12 Trijntie L Doornstra Bolsward 28 j vrouw gehuwd protestant 2-89
G-058 Brouwersgragt Brouwersstraat 5 Jacobus Schrage Bolsward koopman 38 j man gehuwd rooms katholiek 2-103
H-048 Rapenburg 18 Baukje Jansen Bolsward 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-160
A-132 Achterstraat Zeilmakersstraat 11 Trijntie Drost Bolsward 26 j vrouw weduwe protestant 1-24
G-185 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 36 Susanna Schrage Bolsward 37 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-125
B-106 Zoutsloot Zoutsloot 54 Volkert Buisman Bolsward onderwijzer in de godsdienst 49 j man ongehuwd protestant 1-64
D-048 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 40 Jacob Yedes Hettema Bolsward wagenmaker 46 j man gehuwd protestant 1-122
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 6 Rinske Kuipers Bolsward 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-35
H-048 Rapenburg 18 Djeuwke Bielsma Bolsward 37 j vrouw gehuwd protestant 2-160
F-187 Spekmark Spekmarkt 1 Niskje van der Meer Bolsward 10 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-78
A-209 Bargebuurt Bargebuurt 11 Rinke Appeldoorn Bolsward 30 j man gehuwd protestant 1-37
E-128 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 11 Geertruida Rezenberg Bolsward 20 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-20
D-042 Geweezen Franeker Poort Hoogstraat 49 Bouke Gaastra van Baren Bolsward 10 j man ongehuwd protestant 1-121
H-048 Rapenburg 18 Baukje Jansen Bolsward 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-160
C-036 Voorstraat Voorstraat 15 Simon van der Ley Bolsward 11 j man ongehuwd protestant 1-82
G-332 Weverstraat 0 Gerrit J de Boer Bolsward werkman 58 j man gehuwd rooms katholiek 2-150
H-048 Rapenburg 18 Djeuwke Bielsma Bolsward 37 j vrouw gehuwd protestant 2-160
G-301 Hofstraat Kerkpoortstraat 18 Henke Pasma Bolsward 41 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-144
A-069 Bildstraat Bildtstraat 22 Hermanus Schrage Bolsward koopman 40 j man gehuwd rooms katholiek 1-16
G-291 Kerkpad 7 Catharina Dijkstra Bolsward 29 j vrouw gehuwd protestant 2-143
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 4 Rinske Kuipers Bolsward 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-35
F-136 Schritzen Schritsen 27 Gerben Keimpes Jorna Bolsward veerschipper 28 j man gehuwd rooms katholiek 2-68
F-200 Laanen Lanen 62 Maayke de Boer Bolsward 32 j vrouw gehuwd protestant 2-82
D-040 Bij de Lommertsbrug Hoogstraat 45 Idske Blanksma Bolsward 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-120
E-142 Laanen 't Poortje 9 Elisabeth Kamminga Bolsward 69 j vrouw gehuwd protestant 2-23
F-200 Laanen Schritsen 51 Maayke de Boer Bolsward 32 j vrouw gehuwd protestant 2-82
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 2 Rinske Kuipers Bolsward 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-35
C-016 Breedeplaats Grote Bredeplaats 13 Sjouwkje Westerbaan Bolsward 27 j vrouw gehuwd protestant 1-77
G-073 Hofstraat Both Apothekerstraat 0 Geertruida Koopmans Bolsward naaister 53 j* vrouw weduwe protestant 2-106
E-182 Sint Odolphisteeg 6 Janke Westerbaan Bolsward 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-29
B-084 Zoutsloot Zoutsloot 92 Tjamke Korf Bolsward 23 j vrouw gehuwd protestant 1-60
E-105 Op de Vijver Kleine Bredeplaats 20 Froukje Wellinga Bolsward 48 j vrouw weduwe protestant 2-15
A-060 Karremanstraat Karremanstraat 34 Antie van Sloten Bolsward 33 j vrouw gehuwd protestant 1-14
E-182 Sint Odolphisteeg 6 Arend Westerbaan Bolsward 11 j man ongehuwd protestant 2-29
B-004 bij de Grote Sluis Rommelhaven 7 Wybrandus de Wit Bolsward policiebediende 35 j man gehuwd protestant 1-44
B-118 Zoutsloot Zoutsloot 85 Femke Buisman Bolsward 49 j vrouw gehuwd protestant 1-66
B-083 Zoutsloot Wortelstraat 15 Hylke Buisman Bolsward 39 j man gehuwd protestant 1-59
H-193 Zuidersteeg 11 Lammert de Buhr Bolsward scheepstimmerman 34 j man gehuwd protestant 2-181
H-048 Rapenburg 18 Jan J Jansen Bolsward 2 j man ongehuwd protestant 2-160
F-097 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 10 Antie van Lussen Bolsward 49 j vrouw weduwe protestant 2-59
F-125 Schritzen Schritsen 5 Geertruida Smit Bolsward 28 j vrouw gehuwd 2-65
H-083 Wasbleekstraat 8 Tietje M van Slooten Bolsward 29 j vrouw gehuwd protestant 2-164
A-060 Karremanstraat Karremanstraat 32 Antie van Sloten Bolsward 33 j vrouw gehuwd protestant 1-14
H-048 Rapenburg 18 Durk Wiebrens Jansen Bolsward kuipersknegt 34 j man gehuwd protestant 2-160
H-048 Rapenburg 18 Jan J Jansen Bolsward 2 j man ongehuwd protestant 2-160
E-154 Laanen Lanen 9 Akke P Tjaarstra Bolswerd 23 j vrouw gehuwd protestant 2-24
F-142 Schritzen Woudemansteeg 2 Elisabeth Koch Bonda 34 j vrouw gehuwd protestant 2-69
A-154 Zoutsloot Zoutsloot 49 Jan de Boer Bonda stads bode 77 j man gehuwd protestant 1-28
F-142 Schritzen Schritsen 39 Elisabeth Koch Bonda 34 j vrouw gehuwd protestant 2-69
C-039 Voorstraat Voorstraat 19 Everhardus Petersen Borne horlogiemaker 49 j man gehuwd protestant 1-83
E-231 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 14 Barend van Hoften Borne 9 j man ongehuwd protestant 2-38
B-046 Hoogstraat Hoogstraat 25 Haye P Miedema Boxum herbergier 44 j man gehuwd protestant 1-54
B-046 Hoogstraat Hoogstraat 25 Haye P Miedema Boxum herbergier 44 j man gehuwd protestant 1-54
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Thomas Westerhuis Bozum 69 j man gehuwd protestant 2-121
G-123 Romastraat Romastraat 3 Pieter J Miedema Bozum werkman 32 j man gehuwd protestant 2-114
F-005 Zuiderhaven Zuiderhaven 47 Jan Bolta Breemen kuiper 35 j man gehuwd protestant 2-42
B-163 Aan de Stadswal Liemendijk 12 Johanna C Modders Breukelen 42 j vrouw ongehuwd protestant 1-72
C-046 Voorstraat Voorstraat 33a Gerardus Voerman Brielle controleur der dir. bel. 26 j man ongehuwd protestant 1-84
C-046 Voorstraat Voorstraat 33 Gerardus Voerman Brielle controleur der dir. bel. 26 j man ongehuwd protestant 1-84
G-135 Typelstegen Gardenierstraat 14 Christina Theod. Petzler Brielle 39 j vrouw gehuwd protestant 2-115
H-071 Bij de Kleine Sluis Rozengracht 4 Frederik van der Vliet Bristol 29 j man ongehuwd protestant 2-161
H-071 Bij de Kleine Sluis Rozengracht 4 Emilia Maria van der Vliet Bristol 27 j vrouw ongehuwd protestant 2-161
F-009 Zuiderhaven Zuiderhaven 59 Siebe Bijlsma Britswerd metzelaar 50 j man gehuwd protestant 2-43
E-154 Laanen Lanen 9 Cornelis Toutenburg Britswerd timmerman 48 j man gehuwd protestant 2-24
F-009 Zuiderhaven Zuiderhaven 59 Siebe Bijlsma Britswerd metzelaar 50 j man gehuwd protestant 2-43
F-091 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 20 Angenietje Timmerman Bronzem 64 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-57
E-112 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 20 Maria Joseph Joosten Bronzem Limburg winkeliersche 64 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-16
C-069 Voorstraat Voorstraat 79 Johanna Rinkes Bronzum(Lb) winkeliersche 52 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-90
G-201 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 37 Johan G Keyzer Brunia in Duitschland inl. kramer 62 j man gehuwd protestant 2-128
E-128 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 11 Jose Francois Ortner Brussel s rijks ambtenaar 45 j man gehuwd rooms katholiek 2-20
D-055 Gewezen Franeker Poort Oosterkeetstraat 1 Age Pieters Riem Buitenpost 27 w man ongehuwd protestant 1-123
D-055 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 6 Age Pieters Riem Buitenpost 27 w man ongehuwd protestant 1-123
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Johanna van der Lith Buren 31 j vrouw gehuwd protestant 2-156
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Johanna van der Lith Buren 31 j vrouw gehuwd protestant 2-156
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Johanna van der Lith Buren 31 j vrouw gehuwd protestant 2-156
E-048 Voorstraat Voorstraat 10 Elizabeth Peaux Burgwerd 36 j vrouw ongehuwd protestant 1-152
H-205 Zuiderstraat 19 Jacobus J Noentjes Burgwerd 1 j man ongehuwd rooms katholiek 2-182
E-048 Voorstraat Voorstraat 10 Pierre Peaux Burgwerd 18 j man ongehuwd protestant 1-152
A-133 Achterstraat Zeilmakersstraat 6 Setske Salkes [Solkes] Burgwerd 54 j vrouw ongehuwd protestant 1-24
H-205 Zuiderstraat 17 Jacobus J Noentjes Burgwerd 1 j man ongehuwd rooms katholiek 2-182
E-048 Voorstraat Voorstraat 10 Anna Petronella Peaux Burgwerd 27 j vrouw ongehuwd protestant 1-152
F-244 Vijverstraat Vijverstraat 22 Anke Scheltes van der Berg Burgwerd 44 j vrouw gehuwd protestant 2-93
H-205 Zuiderstraat 21 Jacobus J Noentjes Burgwerd 1 j man ongehuwd rooms katholiek 2-182
D-093 Nieuwstraat Nieuwstraat 34 Tjeerd G Jongsma Burum smidsknegt 36 j man gehuwd protestant 1-131
G-307 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 4 Gerryt H Eden Carlinzijl varensgezel 45 j man gehuwd protestant 2-145
A-171 Leemedijk Achterstraat 6 Alle S Schaafsma Cornwerd 29 j man gehuwd protestant 1-31
H-122 Waschbleek Wasbleek 32 Folkeltie H Harda Cornwerd geen 49 j vrouw weduwe protestant 2-170
G-322 Fabrieksstraat 6 Idske Dijkstra Cubaard 72 j vrouw weduwe protestant 2-147
D-075 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 27 Dubbeld Pereboom Cuinre 16 j man ongehuwd protestant 1-127
D-075 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 27 Aaltie Pereboom Cuinre 23 j vrouw ongehuwd protestant 1-127
D-075 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 27 Barend Pereboom Cuinre 14 j man ongehuwd protestant 1-127
D-075 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 27 Sytze Pereboom Cuinre kastelein en trekveerschipper 54 j man gehuwd protestant 1-127
E-204 Laanen Lanen 75 Johannes van der Heide Damwoude 18 j man ongehuwd protestant 2-33
H-149 Nieuweburen 3 Jacoba van Klaarbergen Damwoude 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-174
F-242 Vijverstraat Vijverstraat 26 Johannes van Elst De Graaf kleermaker 66 j man gehuwd rooms katholiek 2-93
A-008 Noorderhaven Noorderhaven 11 Trijntje Tjettes Tromp Dedgum 25 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-5
A-008 Noorderhaven Noorderhaven 11 Henke T Tromp Dedgum 19 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-5
G-034 Turfhaven Heiligeweg 48 Jantie de Vries Deinum 63 j vrouw gehuwd protestant 2-98
E-235 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 6 Gerardus Groenewoud Deinum korenmeeter 50 j man gehuwd protestant 2-39
F-194 Laanen Lanen 74 Jetske van der Wal Deinum 39 j vrouw gehuwd protestant 2-79
E-017 Voorstraat Voorstraat 64 Margaretha Smitz Delft 37 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-145
E-017 Voorstraat Voorstraat 64 Johanna Smitz Delft 31 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-145
E-017 Voorstraat Voorstraat 64 Anna Catharina Smitz Delft 45 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-145
G-075 Both Apothekerstraat 10 Djeuwke van der Zee Delfzijl 44 j vrouw gehuwd protestant 2-106
G-075 Both Apothekerstraat 8 Djeuwke van der Zee Delfzijl 44 j vrouw gehuwd protestant 2-106
C-196 Noorderhaven Prinsenstraat 4 David Mathijs Masjée Demarary onderwijzer in de Eng. taal 27 j man gehuwd protestant 1-113
G-312 Fabrieksstraat 16 Albertus Jacbs. Huese Den Haag geen 65 j man gehuwd protestant 2-146
C-053 Voorstraat Voorstraat 49 Anna Maria Ledel Den Haag winkelbedrijf 38 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-86
F-097 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 10 Naatje Kakes Den Haag 28 j vrouw gehuwd israëliet 2-59
C-053 Voorstraat Voorstraat 49 Helena Cristina Ledel Den Haag 34 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-86
C-173 Op de Rinnertspijp Rinnertspijp 6 Johan Wilhelm Klein Dettingen 29 j man gehuwd protestant 1-107
A-040 Noorderhaven Noorderhaven 71 Henricus van IJzendijk Deventer predikant der herf. gemeente 46 j man gehuwd protestant 1-10
A-055 Noorderhaven Noorderhaven 101 Aleida van Otterloo Deventer 76 j vrouw ongehuwd protestant 1-13
A-055 Noorderhaven Noorderhaven 101 Aleida van Otterloo Deventer 76 j vrouw ongehuwd protestant 1-13
G-023 Turfhaven Heiligeweg 68 Maria H Schoot Deventer 47 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-97
A-214 Bargebuurt Bargebuurt 26 Emerentia Nieuwenboer Dil in Gelderland 32 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-38
F-210 Laanen Lanen 42 Marcus Vreedenburg Doesburg koopman 43 j man gehuwd israëliet 2-84
F-210 Laanen Lanen 42 Mozes Benj. Vreedenburg Doetinchem koopman 20 j man ongehuwd israëliet 2-84
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Alida Rouw Dokkum 33 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-91
C-056 Voorstraat Voorstraat 55 Baukje Terpstra Dokkum 72 j vrouw weduwe protestant 1-86
G-186 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 34 Antie S Krol Dokkum 53 j vrouw gehuwd protestant 2-125
A-041 Noorderhaven Noorderhaven 73 Albertine van Altena Dokkum geen 29 j vrouw weduwe protestant 1-11
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 8 Hiltie Schuitema Dokkum naaister 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-75
G-084 Hofstraat Hofstraat 11 Klaas Visser Dokkum 11 j man ongehuwd protestant 2-108
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Benedictus Kool Dokkum 16 j man ongehuwd protestant 2-91
C-163 Noorderhaven Noorderhaven 46 Auke Arie de Boer Dokkum 18 j man ongehuwd protestant 1-105
C-191 Noorderhaven Noorderhaven 4 Jan Dijk Dokkum zeekaptein 47 j man gehuwd protestant 1-111
F-103 Ossemarkt Zuiderhaven 33 Sjoerd Mulder Dokkum kleermaker 41 j man gehuwd rooms katholiek 2-60
G-112 Romastraat Romastraat 12 Hendrikus Heep Dokkum kasteleyn 64 j man gehuwd rooms katholiek 2-112
G-049 Heilgeweg Heiligeweg 14 Doeke Siersma Dokkum geen 69 j man gehuwd protestant 2-101
G-112 Romastraat Romastraat 10 Willemke ter Huest Dokkum 66 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-112
G-084 Hofstraat Hofstraat 9 Klaas Visser Dokkum 11 j man ongehuwd protestant 2-108
C-158 Noorderhaven Noorderhaven 58 Klaas Pekelsma Dokkum blokmaker 26 j man gehuwd protestant 1-104
H-132 Waschbleek Wasbleek 12 Frans Werner Dokkum schoemaker 42 j man gehuwd protestant 2-171
F-018 Zuiderhaven Zuiderhaven 75 Johs. Henricus Westers Dokkum kapellaan 28 j man ongehuwd rooms katholiek 2-44
C-011 Breedeplaats Grote Bredeplaats 5 Margaretha Becker [Bekker] Dokkum 3 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-76
B-144 Liemendijk 34 Johannes Werner Dokkum panbakker 42 j man gehuwd rooms katholiek 1-68
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Benedictus Kool Dokkum 16 j man ongehuwd protestant 2-91
G-035 Turfhaven Kruisstraat 1 Geert G Fabriek Dokkum schippersknegt 32 j man gehuwd protestant 2-99
B-080 Wortelstraat 13 Antie Postma Dokkum 21 j* vrouw ongehuwd protestant 1-59
G-254 Moriaanstraat 8 Joukje H Tichelaar Dokkum 38 j vrouw gehuwd protestant 2-136
H-126 Waschbleek Wasbleek 24 Henke Zandstra Dokkum 76 j vrouw weduwe protestant 2-170
F-114 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 11 Ruurd van der Werf Dokkum 48 j vrouw ongehuwd protestant 2-63
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Egbert Land Dokkum brood en koekbakker 28 j man gehuwd protestant 1-10
C-163 Noorderhaven Noorderhaven 46 Anskje van der Werf Dokkum 50 j vrouw gehuwd protestant 1-105
G-112 Romastraat Romastraat 12 Michiel ter Huest Dokkum 61 j man ongehuwd rooms katholiek 2-112
C-064 Voorstraat Voorstraat 71 Henricus Heep Dokkum koopman in manufacturen* 28 j man weduwnaar rooms katholiek 1-88
G-112 Romastraat Romastraat 10 Hendrikus Heep Dokkum kasteleyn 64 j man gehuwd rooms katholiek 2-112
E-063 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 6a Michiel Goslings Dokkum notaris 40 j man gehuwd protestant 2-5
H-040 Rapenburg 6 Bernardus Kleisma Dokkum scheepstimmerman 52 j man gehuwd protestant 2-159
G-066 Brouwersgragt Brouwersstraat 21 Geertje Petrus van der Veer Dokkum 64 j vrouw gehuwd protestant 2-104
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 10 Sjoerd Schuitema Dokkum scheepstimmerman 50 j man gehuwd protestant 2-75
E-131 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 17 Anna Theodora de Boer Dokkum 25 j vrouw gehuwd protestant 2-21
G-084 Hofstraat Hofstraat 11 Johannes Visser Dokkum 9 j man ongehuwd protestant 2-108
B-052 Hoogstraat Hoogstraat 35 Brandus Hoffinga Dokkum 47 j man gehuwd protestant 1-55
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 8 Sjoerd Schuitema Dokkum scheepstimmerman 50 j man gehuwd protestant 2-75
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Pieter Kool Dokkum varensgezel 39 j man gehuwd protestant 2-91
E-055 Voorstraat Grote Bredeplaats 20 Sytske Oostra Dokkum 31 j vrouw gehuwd protestant 2-4
F-029 Brouwersgragt Brouwersstraat 18 Frederik de Bruin Dokkum timmerman 34 j man gehuwd protestant 2-46
F-171 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 18 Durkjie Wijga Dokkum 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-75
G-112 Romastraat Romastraat 12 Willemke ter Huest Dokkum 66 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-112
G-035 Turfhaven Heiligeweg 46 Geert G Fabriek Dokkum schippersknegt 32 j man gehuwd protestant 2-99
E-056 Voorstraat Grote Bredeplaats 18 Wilhelmina Visser Dokkum 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-4
C-064 Voorstraat Voorstraat 71 Alida Heep Dokkum 25 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-88
G-112 Romastraat Romastraat 10 Michiel ter Huest Dokkum 61 j man ongehuwd rooms katholiek 2-112
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Alida Rouw Dokkum 33 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-91
D-108 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 19 Albertie Sesilius Dokkum geen 66 j vrouw weduwe protestant 1-134
E-063 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 6 Michiel Goslings Dokkum notaris 40 j man gehuwd protestant 2-5
C-082 Noordijs Noordijs 8 Geertje Wygers Dokkum 65 j vrouw weduwe protestant 1-93
G-084 Hofstraat Hofstraat 9 Johannes Visser Dokkum 9 j man ongehuwd protestant 2-108
E-004 Voorstraat Voorstraat 88 Antie van Goor Dokkum 64 j vrouw weduwe protestant 1-141
C-023 Breedeplaats Grote Bredeplaats 27 Fetje Bakker Dokkum winkeliersche 79 j vrouw weduwe protestant 1-78
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 10 Hiltie Schuitema Dokkum naaister 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-75
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Pieter Kool Dokkum varensgezel 39 j man gehuwd protestant 2-91
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Egbert Land Dokkum brood en koekbakker 28 j man gehuwd protestant 1-10
B-052 Hoogstraat Hoogstraat 35 Brandus Hoffinga Dokkum 47 j man gehuwd protestant 1-55
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 24 Reinskje Nieuwenhuis Dongjum 50 j vrouw gehuwd protestant 1-132
F-002 Zuiderhaven Zuiderhaven 39 Antie Lollema Dongjum winkeliersche 25 j vrouw gehuwd protestant 2-42
F-032 Brouwersgragt Brouwersstraat 12 Trijntie Nieuwenhuis Dongjum 20 j vrouw ongehuwd protestant 2-47
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 10 Oebe O Siebesma Dongjum 29 j man gehuwd protestant 2-75
C-004 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 5 Sjoerd Dijkstra Dongjum 17 j man ongehuwd protestant 1-74
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 8 Oebe O Siebesma Dongjum 29 j man gehuwd protestant 2-75
F-032 Brouwersgragt Brouwersstraat 12 Trijntie Nieuwenhuis Dongjum 20 j vrouw ongehuwd protestant 2-47
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 26 Reinskje Nieuwenhuis Dongjum 50 j vrouw gehuwd protestant 1-132
F-032 Brouwersgragt Brouwersstraat 12 Trijntie Nieuwenhuis Dongjum 20 j vrouw ongehuwd protestant 2-47
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Maria Josina Hoppesteyn Dordrecht 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
C-077 Voorstraat Voorstraat 95 Daniel Sebes Dordrecht onderwijzer 40 j man gehuwd protestant 1-92
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Maria Josina Hoppesteyn Dordrecht 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
F-139 Schritzen Schritsen 33 Maayke Vos Dordrecht 42 j vrouw ongehuwd protestant 2-68
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Maria Josina Hoppesteyn Dordrecht 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
A-150 Zoutsloot Bildtstraat 4 Adriaan Maas Dordrecht schipper 41 j man gehuwd protestant 1-27
A-159 Zoutsloot Zoutsloot 59 Johannes Visser Dordrecht 19 j man ongehuwd rooms katholiek 1-29
A-150 Zoutsloot Bildtstraat 6 Adriaan Maas Dordrecht schipper 41 j man gehuwd protestant 1-27
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Maria Josina Hoppesteyn Dordrecht 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
A-057 Noorderhaven Noorderhaven 105 Hermanus Buikhuizen Dordrecht 26 j man gehuwd protestant 1-14
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Maria Josina Hoppesteyn Dordrecht 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
C-196 Noorderhaven Prinsenstraat 4 Dina van der Giesen Dordrecht 82 j vrouw weduwe protestant 1-112
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Maria Josina Hoppesteyn Dordrecht 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
C-043 Voorstraat Voorstraat 27a Willem A Prins Dordt koopman 50 j man gehuwd protestant 1-84
C-043 Voorstraat Voorstraat 27 Willem A Prins Dordt koopman 50 j man gehuwd protestant 1-84
H-037 Kerkpoortstraat 61 Gerryt de Jong Dragten zeevarende 47 j man weduwnaar protestant 2-158
C-174 Op de Rinnertspijp Rinnertspijp 2 Hiltie Leertouwer Dragten 41 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-107
H-037 Kerkpoortstraat 59 Gerryt de Jong Dragten zeevarende 47 j man weduwnaar protestant 2-158
G-304 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 10 Johanna Klok Dragten 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-145
A-042 Noorderhaven Noorderhaven 75 Johannes K Nieuman Dragten schipper 67 j man gehuwd protestant 1-11
E-092 Vijverstraat Vijverstraat 0 Jan Adolf van der Veen Dragten 16 j man ongehuwd protestant 2-13
H-224 Weeshuisstraat 1 Karl G Schubart Dragten 17 j man ongehuwd protestant 2-184
H-224 Weeshuisstraat 3 Karl G Schubart Dragten 17 j man ongehuwd protestant 2-184
A-042 Noorderhaven Noorderhaven 75 Johannes K Nieuman Dragten schipper 67 j man gehuwd protestant 1-11
A-042 Noorderhaven Droogstraat 8 Johannes K Nieuman Dragten schipper 67 j man gehuwd protestant 1-11
E-053 Voorstraat Grote Bredeplaats 24 Foekje Sjouwkes Schiere Dragten 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
H-224 Weeshuisstraat 0 Karl G Schubart Dragten 17 j man ongehuwd protestant 2-184
E-177 Sint Odolphisteeg 16 Zijke Hends. de Graaf Dragten 78 j vrouw weduwe protestant 2-28
H-224 Weeshuisstraat 0 Karl G Schubart Dragten 17 j man ongehuwd protestant 2-184
C-129 Noorderhaven Noorderhaven 112 Aukje de Boer Dragten 50 j vrouw gehuwd protestant 1-101
H-224 Weeshuisstraat 0 Karl G Schubart Dragten 17 j man ongehuwd protestant 2-184
H-183 Zuiderstraat 12 Eliza Hasbach Dragten bakkersknegt 18 j man ongehuwd protestant 2-180
H-037 Kerkpoortstraat 63 Gerryt de Jong Dragten zeevarende 47 j man weduwnaar protestant 2-158
C-102 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 8 Sjoerd A van Veen Dragten koopman 53 j man gehuwd protestant 1-96
E-053 Voorstraat Grote Bredeplaats 24 Anna Sjouwkes Schiere Dragten 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
E-083 Zuiderhaven Zuiderhaven 25 Jeltie Bosma Dragten 23 j vrouw ongehuwd protestant 2-10
B-097 Zoutsloot Zoutsloot 76 Jacobus Houbein Driesum 10 j man ongehuwd protestant 1-62
C-168 Op de Vischmarkt Noorderhaven 40 Baukje van der Heide Driesum 47 j vrouw weduwe protestant 1-106
C-168 Op de Vischmarkt Vismarkt 2 Baukje van der Heide Driesum 47 j vrouw weduwe protestant 1-106
B-136 Karremanstraat Achterstraat 29 Murk de Jager Driesum 48 j man gehuwd protestant 1-67
C-069 Voorstraat Voorstraat 79 Jantie Geuker Dronrijp 50 j vrouw gehuwd protestant 1-90
C-035 Voorstraat Voorstraat 13 Antje T Tuinstra Dronrijp 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-82
F-196 Laanen Lanen 70 Pietje S de Vries Dronrijp 40 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-80
B-013 Scheerstraat Scheerstraat 9 Tamme J Braaksma Dronrijp 11 j man ongehuwd protestant 1-46
E-058 Voorstraat Grote Bredeplaats 14 Jacob P Poelstra Dronrijp koopman 57 j man weduwnaar protestant 2-4
G-269 Molenpad 20 Klaske Dijkstra Dronrijp 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-139
G-072 Hofstraat Hofstraat 5 Jaike Schuursma Dronrijp 25 j vrouw ongehuwd protestant 2-106
B-078 Wortelstraat 9 Johannes Tuinstra Dronrijp 17 j man ongehuwd protestant 1-59
G-183 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Jeltie de Wit Dronrijp geen 72 j vrouw weduwe protestant 2-125
H-071 Bij de Kleine Sluis Rozengracht 4 Akke van Zeyst Dronrijp 20 j vrouw ongehuwd protestant 2-161
E-006 Voorstraat Voorstraat 84 Aafke Feenstra Dronrijp 28 j vrouw gehuwd protestant 1-142
B-013 Scheerstraat Scheerstraat 9 Anna C Braaksma Dronrijp 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-46
G-269 Molenpad 20 Sipke Kl. Dijkstra Dronrijp 13 j man ongehuwd protestant 2-139
C-091 Bij de Grote Sluis Schoolsteeg 2 Antie Anskes Dijkstra Dronrijp 78 j vrouw ongehuwd protestant 1-95
B-078 Wortelstraat 9 Gerritje Wiets Dronrijp 60 j vrouw gehuwd protestant 1-59
B-013 Scheerstraat Scheerstraat 9 Boele Braaksma Dronrijp 6 j man ongehuwd protestant 1-46
G-269 Molenpad 20 Tjetske Dijkstra Dronrijp geen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-140
G-072 Hofstraat Hofstraat 5 Grietje Waller Dronrijp 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-106
E-014 Voorstraat Voorstraat 70 Aukje Kuperus Dronrijp 27 j vrouw gehuwd protestant 1-144
F-078 Schritzen Schritsen 26 Georgine Lindegaard Drontheim 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-55
H-224 Weeshuisstraat 1 Seriena Haga Drontheim 60 j vrouw weduwe protestant 2-185
H-224 Weeshuisstraat 3 Seriena Haga Drontheim 60 j vrouw weduwe protestant 2-185
F-078 Schritzen Schritsen 26 Paulina Rodoold Drontheim 45 j vrouw gehuwd protestant 2-55
H-224 Weeshuisstraat 0 Seriena Haga Drontheim 60 j vrouw weduwe protestant 2-185
H-224 Weeshuisstraat 0 Seriena Haga Drontheim 60 j vrouw weduwe protestant 2-185
F-078 Schritzen Schritsen 26 Pouline Lindegaard Drontheim 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-55
H-224 Weeshuisstraat 0 Seriena Haga Drontheim 60 j vrouw weduwe protestant 2-185
F-078 Schritzen Schritsen 26 Niels Lindegaard Drontheim zeekaptein 45 j man gehuwd protestant 2-55
G-044 Heilgeweg Heiligeweg 24 Johan Henrich Hoppe Ebbenburen kleermaker 36 j man gehuwd rooms katholiek 2-100
C-178 Noorderhaven Noorderhaven 28 Johanna Babois Eenzumerzijl 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-108
E-077 Zuiderhaven Zuiderhaven 15 Lycle Jans de Boer Eernewoude loots commandeur 72 j man gehuwd protestant 2-8
F-156 Schritzen Schritsen 67 Wikje Andries Eernsum winkeliersche 66 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-72
E-055 Voorstraat Grote Bredeplaats 20 Mietje de Boer Eerzumazijl 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-4
A-165 Karremanstraat Karremanstraat 18 Henderika Tengnagel Eestrum naaister 35 j vrouw ongehuwd protestant 1-30
C-165 Noorderhaven Noorderhaven 42 Geertruid van Hagen Elberfeld 61 j vrouw ongehuwd protestant 1-105
A-211 Bargebuurt Bargebuurt 15 Maria Polsteyn Elburg 50 j vrouw gehuwd protestant 1-38
C-170 Op de Rinnertspijp Noorderhaven 36 Nicolaas Smidt Embden metzelaarsbaas 39 j man gehuwd protestant 1-106
A-156 Zoutsloot Zoutsloot 53 Grietje L Ruil Embden 52 j vrouw gehuwd protestant 1-28
D-019 Noordijs Noordijs 19 Jeltie Jacobi Embden 38 j vrouw ongehuwd protestant 1-117
A-055 Noorderhaven Noorderhaven 101 Nicolaus van der Veen Engelbert apothecar bediende 24 j man ongehuwd protestant 1-13
A-055 Noorderhaven Noorderhaven 101 Nicolaus van der Veen Engelbert apothecar bediende 24 j man ongehuwd protestant 1-13
G-259 Kerkpoortstraat 45 Hiltie Dijkstra Engelum 29 j vrouw gehuwd protestant 2-137
G-098 Hofstraat Kerkpad 30 Wyberen J Dijkstra Engelum geen 52 j man gehuwd protestant 2-109
G-259 Kerkpoortstraat 45 Sipke P Bouma Engelum werkman 35 j man gehuwd protestant 2-137
G-178 Kerkpad Kerkpad 1 Tietje J Dijkstra Engelum 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-123
E-056 Voorstraat Grote Bredeplaats 18 Rinske Klases Visser Engwierum 39 j vrouw ongehuwd protestant 2-4
G-084 Hofstraat Hofstraat 11 Rindert K Visser Engwierum zeeschipper 45 j man gehuwd protestant 2-108
G-084 Hofstraat Hofstraat 9 Rindert K Visser Engwierum zeeschipper 45 j man gehuwd protestant 2-108
B-011 Scheerstraat Scheerstraat 5 Gerryt van Velden Enkhuizen tabakswerker 41 j man gehuwd protestant 1-46
B-013 Scheerstraat Scheerstraat 9 Pietertje F Kwaad Enkhuizen 41 j vrouw gehuwd protestant 1-46
E-104 Op de Vijver Vijver 5 Trijntie Schuit Enkhuizen 32 j vrouw gehuwd protestant 2-14
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Mietje Glansdorp Enkhuizen 67 j vrouw weduwe protestant 2-122
F-016 Zuiderhaven Zuiderhaven 73 Catharina Zoutmaat Enkhuizen 61 j vrouw gehuwd protestant 2-44
B-011 Scheerstraat Scheerstraat 5 Anthonia Kwaad Enkhuizen 37 j vrouw gehuwd protestant 1-46
H-186 Zuiderstraat 6 Pietje Poelstra Erendson 25 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-180
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Sybe Doekes Ernsum 65 j man weduwnaar protestant 2-121
H-224 Weeshuisstraat 0 Theodorus Petzelaar Essen aan de Rohr 71 j man weduwnaar protestant 2-184
H-224 Weeshuisstraat 0 Theodorus Petzelaar Essen aan de Rohr 71 j man weduwnaar protestant 2-184
H-224 Weeshuisstraat 1 Theodorus Petzelaar Essen aan de Rohr 71 j man weduwnaar protestant 2-184
H-224 Weeshuisstraat 3 Theodorus Petzelaar Essen aan de Rohr 71 j man weduwnaar protestant 2-184
H-224 Weeshuisstraat 0 Theodorus Petzelaar Essen aan de Rohr 71 j man weduwnaar protestant 2-184
G-075 Both Apothekerstraat 8 Bartele Visser Exmorra 14 j man ongehuwd protestant 2-106
H-224 Weeshuisstraat 3 Wytze Reitsma Exmorra 17 j man ongehuwd protestant 2-186
E-228 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 13 Jeltie Feddes Weidema Exmorra 29 j vrouw gehuwd protestant 2-38
H-224 Weeshuisstraat 0 Wytze Reitsma Exmorra 17 j man ongehuwd protestant 2-186
F-007 Zuiderhaven Zuiderhaven 55 Rigtje Jans Nijdam Exmorra 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-43
H-224 Weeshuisstraat 0 Wytze Reitsma Exmorra 17 j man ongehuwd protestant 2-186
H-224 Weeshuisstraat 0 Wytze Reitsma Exmorra 17 j man ongehuwd protestant 2-186
G-075 Both Apothekerstraat 10 Bartele Visser Exmorra 14 j man ongehuwd protestant 2-106
E-011 Voorstraat Voorstraat 76 Teetske Langius Exmorra geen 53 j vrouw weduwe rooms katholiek 1-144
E-228 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 13 Jeltie Feddes Weidema Exmorra 29 j vrouw gehuwd protestant 2-38
H-224 Weeshuisstraat 1 Wytze Reitsma Exmorra 17 j man ongehuwd protestant 2-186
F-146 Schritzen Schritsen 47 Dirkje M Stolte Ferwerd 36 j vrouw gehuwd protestant 2-70
G-085 Hofstraat Hofstraat 13 Berber M Stolte Ferwerd 29 j vrouw gehuwd protestant 2-108
C-191 Noorderhaven Noorderhaven 4 Klaas Mink Stolte Ferwerd scheepstimmerman 29 j man gehuwd protestant 1-111
F-118 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 19 Willem Franciskus Coolen Ferwerd 5 j man ongehuwd protestant 2-64
F-118 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 19 Antie Douwes de Walle Ferwerd 26 j vrouw gehuwd protestant 2-64
D-019 Noordijs Noordijs 19 Titia Johanna Albarda Ferwerd 77 j vrouw weduwe protestant 1-117
D-113 Oyevaarsteeg Scheffersplein 13 Hendrikje Alkema Ferwoude 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-134
D-113 Oyevaarsteeg Scheffersplein 13 Douwtie Alkema Ferwoude 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-134
D-113 Oyevaarsteeg Scheffersplein 13 Hendrikje Alkema Ferwoude 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-134
D-113 Oyevaarsteeg Scheffersplein 13 Douwtie Alkema Ferwoude 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-134
B-053 Hoogstraat Hoogstraat 37 Baukje Hommema Finkum 62 j vrouw weduwe protestant 1-55
B-091 Zoutsloot Herenwaltje 5 Ferdinand Minkes Forstendom Lippe Detmold 54 j man weduwnaar protestant 1-61
B-091 Zoutsloot Herenwaltje 5 Johannes H Minkes Forstendom Lippe Detmold 17 j man ongehuwd protestant 1-61
G-027 Turfhaven Heiligeweg 60 Dieuwke Steenstra Franeker 39 j vrouw gehuwd protestant 2-97
A-018 Noorderhaven Noorderhaven 29 Frederika van Getzen Franeker 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-6
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 2 Jan Kune Franeker 11 j man ongehuwd protestant 2-118
F-012 Zuiderhaven Zuiderhaven 65 Petrus Deketh Franeker geen 77 j man gehuwd protestant 2-44
F-067 Schritzen Raamstraat 6 Geertje .. Franeker 22 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-52
H-037 Kerkpoortstraat 61 Janke de Jong Franeker 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-158
D-016 Noordijs Noordijs 13 Sierkje Gerbens Bosma Franeker 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-117
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 47 Aafke Schuitmaker Franeker 31 j vrouw gehuwd protestant 1-140
F-012 Zuiderhaven Zuiderhaven 65 Johanna Verschuur Franeker 73 j vrouw gehuwd protestant 2-44
B-017 Hoogstraat Hoogstraat 26a Rinske Stooker Franeker 50 j vrouw gehuwd protestant 1-47
A-134 Achterstraat Zoutsloot 9 Baukje T Dijkstra Franeker 32 j vrouw gehuwd protestant 1-25
A-036 Noorderhaven Noorderhaven 63 Jenkjen Popta Franeker 26 j vrouw ongehuwd protestant 1-9
D-016 Noordijs Noordijs 13 Maria Agnata van* Enschut Franeker 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-117
E-171 Laanen Lanen 35 Wimkpie Stedehouder Franeker 35 j vrouw gehuwd protestant 2-27
E-007 Voorstraat Voorstraat 84 Pieter de Vries Franeker 1 j man ongehuwd protestant 1-143
B-014 Scheerstraat Scheerstraat 11 Douwe J de Vries Franeker venter 39 j man gehuwd protestant 1-47
H-165 Schoolstraat 14 Anna Meyl Franeker 54 j vrouw gehuwd protestant 2-176
B-050 Hoogstraat Hoogstraat 33 Teetske Hoornstra Franeker 50 j vrouw weduwe protestant 1-55
D-016 Noordijs Noordijs 13 Jan Cornelis van* Enschut Franeker 5 j man ongehuwd protestant 1-117
F-218 Laanen Jekelsteeg 2 Klaas Johs. Draaisma Franeker scheepstimmerman 21 j man ongehuwd protestant 2-86
G-027 Turfhaven Heiligeweg 60 Dieuwke Steenstra Franeker 39 j vrouw gehuwd protestant 2-97
G-331 Weverstraat 0 Jacob Veldhuis Franeker 5 j man ongehuwd rooms katholiek 2-149
H-165 Schoolstraat 4 Anna Meyl Franeker 54 j vrouw gehuwd protestant 2-176
E-007 Voorstraat Voorstraat 84 Gooitje de Vries Franeker koopman 33 j man gehuwd protestant 1-143
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 45 Aafke Schuitmaker Franeker 31 j vrouw gehuwd protestant 1-140
E-034 Voorstraat Voorstraat 36 Idske Postma Franeker 25 j vrouw ongehuwd protestant 1-149
D-140 Nieuwstraat 4 Tjeerd Jorritsma Franeker 6 j man ongehuwd rooms katholiek 1-137
F-067 Schritzen Raamstraat 6 Menso Johs. Ringers Franeker onderwijzer 38 j man gehuwd protestant 2-52
G-297 Hofstraat Hofstraat 41 Harst P Visser Franeker 9 j man ongehuwd protestant 2-144
D-001 Bij de Lommertsbrug William Boothstraat 2 Djieuwke S Hoekstra Franeker 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-114
D-014 Noordijs Noordijs 11 Anna Dijkstra Franeker 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-116
F-141 Schritzen Schritsen 37 Jan Meyer Franeker gepension. commies 64 j man gehuwd protestant 2-69
D-063 Zoutsloot William Boothstraat 21 Antie Dubois Franeker 46 j vrouw gehuwd protestant 1-125
D-140 Nieuwstraat 4 Jan D Jorritsma Franeker schoenmakersknegt 36 j man weduwnaar rooms katholiek 1-137
F-214 Laanen Lanen 34 Hilbrand Verhoeven Franeker 20 j man ongehuwd rooms katholiek 2-85
E-095 Vijverstraat Vijver 12 Poptje Maria [Maria Popke Hamers Franeker 45 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-13
B-154 Karremanstraat Anjelierstraat 21 Trijntie ten Brug Franeker 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-71
F-249 Vijverstraat Vijverstraat 12 Lutske Rikkers Franeker 58 j vrouw gehuwd protestant 2-94
G-178 Kerkpad Kerkpad 1 Jan Wybrens Dijkstra Franeker balkflotter 23 j man gehuwd protestant 2-123
B-133 Karremanstraat Karremanstraat 11 Roosje Veltman Franeker 71 j vrouw weduwe israëliet 1-67
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 43 Aafke Schuitmaker Franeker 31 j vrouw gehuwd protestant 1-140
A-172 Leemedijk Achterstraat 4 Hendrik de Jong Franeker 17 j man ongehuwd protestant 1-31
A-134 Achterstraat Zoutsloot 3 Baukje T Dijkstra Franeker 32 j vrouw gehuwd protestant 1-25
H-037 Kerkpoortstraat 59 Janke de Jong Franeker 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-158
F-020 Zuiderhaven Zuiderhaven 77 Jeltie de Jong Franeker 46 j vrouw gehuwd protestant 2-44
G-179 Kerkpad Grote Kerkstraat 46 Sara Kindermans Franeker 26 j vrouw gehuwd protestant 2-123
G-159 Typelstegen Tiepelsteeg 1 Roelof Kune Franeker 13 j man ongehuwd protestant 2-118
B-031 Hoogstraat Rozemarijnstraat 1 Johannes Posthuma Franeker schoenmakersbaas 40 j man gehuwd rooms katholiek 1-50
G-182 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Albert Klein Franeker timmerknegt 21 j man ongehuwd protestant 2-124
B-020 Hoogstraat Herenwaltje 15 Yemkje Hartenberg Franeker 40 j vrouw gehuwd protestant 1-47
G-200 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 35 Jantie de Groot Franeker 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-128
G-159 Typelstegen Tiepelsteeg 1 Pieter J Kune Franeker klokmaker 42 j man gehuwd protestant 2-118
F-250 Vijverstraat Vijverstraat 8 Jantie Adams Bakker Franeker 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-94
A-183 Leemedijk Achterstraat 17 Janke Snijder Franeker 26 j vrouw gehuwd protestant 1-33
A-021 Noorderhaven Noorderhaven 35 Leonora J Banga Franeker 28 j vrouw gehuwd protestant 1-6
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 41 Aafke Schuitmaker Franeker 31 j vrouw gehuwd protestant 1-140
B-142 Achterstraat 51 Wytske .. Franeker vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-68
A-202 Karremanstraat Karremanstraat 4 Antje S Jager Franeker kinderschoolhoudersche 51 j vrouw weduwe protestant 1-37
D-140 Nieuwstraat 4 Tjeerd Jorritsma Franeker 6 j man ongehuwd rooms katholiek 1-137
C-034 Voorstraat Voorstraat 11 Simon Stinstra Franeker fabrikant 46 j man gehuwd protestant 1-81
F-189 Spekmark Spekmarkt 4 Geertje Dijkstra Franeker 35 j vrouw gehuwd protestant 2-78
D-014 Noordijs Noordijs 11 Rijkje Fontein Franeker 53 j vrouw gehuwd protestant 1-116
H-228 Zuiderhaven 6 Elisabeth Draisma Franeker 57 j vrouw gehuwd protestant 2-187
F-250 Vijverstraat Vijverstraat 8 Ype L Schuitemaker Franeker scheepstimmerman 25 j man gehuwd protestant 2-94
F-202 Laanen Lanen 58 Sjeuwke Dutrom Franeker 27 j vrouw ongehuwd protestant 2-82
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 6 Jan Kune Franeker 11 j man ongehuwd protestant 2-118
A-117 Bildstraat Bildtstraat 18 Paulus Haitsma Franeker bakker 27 j man gehuwd protestant 1-21
D-140 Nieuwstraat 4 Jan D Jorritsma Franeker schoenmakersknegt 36 j man weduwnaar rooms katholiek 1-137
D-074 Gewezen Franeker Pijp Ooievaarsteeg 35 Trijntie Waardenburg Franeker 44 j vrouw gehuwd protestant 1-127
H-165 Schoolstraat 18 Anna Meyl Franeker 54 j vrouw gehuwd protestant 2-176
B-117 Zoutsloot Zoutsloot 83 Rinske S de Wit Franeker 31 j vrouw gehuwd protestant 1-66
H-014 Hofstraat Hofstraat 2 Geertje Symons Jager Franeker 62 j vrouw gehuwd protestant 2-154
G-226 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 5 Gerrytje Molenaar Franeker 36 j vrouw gehuwd protestant 2-131
E-140 Laanen 't Poortje 5 Taeke D Bakker Franeker timmermansknegt 47 j man gehuwd protestant 2-22
F-202 Laanen Lanen 58 Sjeuwke Bijlstra Franeker blauwverwer 72 j vrouw weduwe protestant 2-82
B-031 Hoogstraat Hoogstraat 2 Johannes Posthuma Franeker schoenmakersbaas 40 j man gehuwd rooms katholiek 1-50
H-165 Schoolstraat 8 Anna Meyl Franeker 54 j vrouw gehuwd protestant 2-176
A-227 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 6 Antie J Zwink Franeker 67 j vrouw weduwe protestant 1-41
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Henderina Norbruis Franeker 80 j vrouw weduwe protestant 2-122
H-063 Rozengracht 0 Symon Panbakker Franeker 2 j man ongehuwd rooms katholiek 2-161
D-063 Zoutsloot Zoutsloot 123 Antie Dubois Franeker 46 j vrouw gehuwd protestant 1-125
G-070 Hofstraat Hofstraat 1 Evertje van der Gaast Franeker 29 j vrouw gehuwd protestant 2-105
D-001 Bij de Lommertsbrug Scheerstraat 12 Djieuwke S Hoekstra Franeker 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-114
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 2 Roelof Kune Franeker 13 j man ongehuwd protestant 2-118
B-115 Zoutsloot Zoutsloot 77 Gerben R Bouricius Franeker smidsknegt 51 j man gehuwd protestant 1-66
C-007 Bij de Havensbrug Prinsenstraat 10 Geert Leenstra Franeker bakkersknegt 28 j man ongehuwd protestant 1-75
F-045 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 14 Yetje J Spoelstra Franeker 65 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-49
B-017 Hoogstraat Hoogstraat 26 Rinske Stooker Franeker 50 j vrouw gehuwd protestant 1-47
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 2 Pieter J Kune Franeker klokmaker 42 j man gehuwd protestant 2-118
F-012 Zuiderhaven Zuiderhaven 65 Petrus Deketh Franeker geen 77 j man gehuwd protestant 2-44
G-297 Hofstraat Hofstraat 43 Uilkje Monsma Franeker 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-144
A-036 Noorderhaven Noorderhaven 63 Jetske Lolkama Franeker 47 j vrouw gehuwd protestant 1-9
D-070 Bij Lammert W. Brug Franekereind 21 Doekele H Vinje Franeker praamverhuurder 70 j man weduwnaar protestant 1-126
D-016 Noordijs Noordijs 13 Johan Hendrik van* Enschut Franeker 9 m man ongehuwd protestant 1-117
G-307 Kerkpoortstraat 4 Hiltie Wierstra Franeker geen 36 j vrouw weduwe protestant 2-146
G-170 Typelstegen Romastraat 37 Sybren Bouritius Franeker werkman 45 j man gehuwd protestant 2-121
A-183 Leemedijk Achterstraat 19 Janke Snijder Franeker 26 j vrouw gehuwd protestant 1-33
E-232 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 12 Fietje Postma Franeker 23 j vrouw ongehuwd protestant 2-39
E-007 Voorstraat Voorstraat 84 Jan de Vries Franeker 10 j man ongehuwd protestant 1-143
A-134 Achterstraat Zoutsloot 7 Baukje T Dijkstra Franeker 32 j vrouw gehuwd protestant 1-25
D-140 Nieuwstraat 4 Houwkje Jorritsma Franeker 12 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-137
D-016 Noordijs Noordijs 13 Tetje Coopmans Franeker 31 j vrouw gehuwd protestant 1-117
A-100 Karremanstraat Karremanstraat 24 Sijke Kramer Franeker 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-18
F-149 Schritzen Schritsen 53 Ruurd Saagemans Franeker 28 j man gehuwd protestant 2-71
H-029 Rozengracht 0 Klaas van Smeden [Smeeden] Franeker broodbakker 34 j man gehuwd protestant 2-157
G-331 Weverstraat 0 Regina Veldhuis Franeker 33 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-149
D-140 Nieuwstraat 4 Ids Jorritsma Franeker 8 j man ongehuwd rooms katholiek 1-137
F-214 Laanen Lanen 34 Cornelia Verhoeven Franeker 17 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-85
E-077 Zuiderhaven Zuiderhaven 15 Rinske Sj. Hoekstra Franeker 56 j vrouw gehuwd protestant 2-8
H-039 Rapenburg 4 Johanna Meyer Franeker 78 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-158
F-113 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 9 Bauke de Jong Franeker 24 j man ongehuwd protestant 2-62
E-044 Voorstraat Voorstraat 18 Antie F Kooistra Franeker 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-151
G-206 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 14a Akke G Munniks Franeker 31 j vrouw gehuwd protestant 2-129
D-025 Noorderhaven Franekereind 1 Aaltie van der Vliet Franeker 44 j vrouw gehuwd protestant 1-118
H-165 Schoolstraat 12 Anna Meyl Franeker 54 j vrouw gehuwd protestant 2-176
G-237 Agter de Grote Kerk Kromme Elleboogsteeg 5 Cornelis Visser Franeker 33 j man gehuwd protestant 2-133
F-214 Laanen Lanen 34 Marijke Hilbrands Franeker 48 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-85
C-105 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 4 Syberen van Smeden [Smeeden] Franeker hoef en grofsmid 41 j man gehuwd protestant 1-96
E-171 Laanen Lanen 35 Wimkpie Stedehouder Franeker 35 j vrouw gehuwd protestant 2-27
G-231 Kerkpoortstraat 3 Anne K Woudema Franeker kooltjer 36 j man gehuwd protestant 2-132
B-154 Karremanstraat Anjelierstraat 21 Hermanus ten Brug Franeker 5 j man ongehuwd rooms katholiek 1-71
F-030 Brouwersgragt Brouwersstraat 16 Anna Wolbertes Franeker 22 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-47
F-112 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 7 Janne Ruitenbach Franeker 80 j vrouw weduwe protestant 2-62
B-059 Wortelstraat Wortelstraat 8 Pieter M Ferwerda Franeker 49 j man gehuwd protestant 1-56
H-165 Schoolstraat 2 Anna Meyl Franeker 54 j vrouw gehuwd protestant 2-176
E-180 Sint Odolphisteeg 10 Gatske Posthuma Franeker verwer en glazemaker 51 j vrouw weduwe protestant 2-29
D-014 Noordijs Noordijs 11 Anna Dijkstra Franeker 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-116
E-057 Voorstraat Grote Bredeplaats 16 Johs. Schoemaker Franeker vleeschhouwer 45 j man gehuwd rooms katholiek 2-4
B-154 Karremanstraat Anjelierstraat 21 Pieter ten Brug Franeker schippersknegt 42 j man gehuwd rooms katholiek 1-71
G-159 Typelstegen Tiepelsteeg 1 Coenraad Kune Franeker 15 j man ongehuwd protestant 2-118
F-249 Vijverstraat Vijverstraat 10 Lutske Rikkers Franeker 58 j vrouw gehuwd protestant 2-94
A-018 Noorderhaven Noorderhaven 29 Frederika van Getzen Franeker 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-6
F-030 Brouwersgragt Brouwersstraat 16 Paulus G de Boer Franeker waagmeester 71 j man weduwnaar rooms katholiek 2-47
A-148 Zoutsloot Bildtstraat 10 Marten Y Bos Franeker geen 49 j man gehuwd rooms katholiek 1-27
F-025 Brouwersgragt Brouwersstraat 26 Bergita Meil Franeker geen 57 j vrouw weduwe protestant 2-45
E-135 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 25 Catharina Altringa Franeker 40 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-21
D-025 Noorderhaven Franekereind 1 Aaltie van der Vliet Franeker 44 j vrouw gehuwd protestant 1-118
D-063 Zoutsloot William Boothstraat 19 Antie Dubois Franeker 46 j vrouw gehuwd protestant 1-125
D-010 Noordijs Noordijs 1 Akke Tolstra Franeker geen 55 j vrouw weduwe protestant 1-116
A-134 Achterstraat Zoutsloot 1 Baukje T Dijkstra Franeker 32 j vrouw gehuwd protestant 1-25
D-140 Nieuwstraat 4 Houwkje Jorritsma Franeker 12 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-137
G-209 Lammert van der steeg Kruisstraat 10 Elisabeth Hoornstra Franeker 20 j vrouw ongehuwd protestant 2-130
E-097 Vijverstraat Vijver 8 Elisabeth Keller Franeker 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-13
B-020 Hoogstraat Herenwaltje 15 Yense Koster Franeker heerenknegt 30 j man gehuwd protestant 1-47
H-014 Hofstraat Hofstraat 2 Geertje Symons Jager Franeker 62 j vrouw gehuwd protestant 2-154
H-037 Kerkpoortstraat 63 Jan de Jong Franeker 18 j man ongehuwd protestant 2-158
E-151 Laanen Drie Roemerssteeg 3 Gerben Velthuis Franeker schoenmaker 37 j man gehuwd rooms katholiek 2-24
H-228 Zuiderhaven 6 Elisabeth Draisma Franeker 57 j vrouw gehuwd protestant 2-187
F-250 Vijverstraat Vijverstraat 8 Ybeltie Schuitemaker Franeker 6 m vrouw ongehuwd protestant 2-94
A-183 Leemedijk Achterstraat 17 Pier Jouwstra Franeker 23 j man gehuwd protestant 1-33
A-117 Bildstraat Bildtstraat 18 Tjepke Haitsma Franeker 12 j man ongehuwd protestant 1-21
E-117 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 10 Gerrit R Bleeker Franeker 28 j man gehuwd protestant 2-17
D-010 Noordijs Noordijs 1 Trijntie S Vellinga Franeker 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-115
D-140 Nieuwstraat 4 Ids Jorritsma Franeker 8 j man ongehuwd rooms katholiek 1-137
D-082 Gewezen Franeker Pijp Nieuwstraat 60 Jan van der Zee Franeker wieldraayersknegt 32 j man weduwnaar protestant 1-128
G-226 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 5 Wybe van der Wijk Franeker 2 j man ongehuwd protestant 2-131
G-267 Oosterbolwerk 2 Jetze Harms. Wever Franeker geen 41 j man gehuwd protestant 2-139
F-202 Laanen Lanen 58 Sjeuwke Bijlstra Franeker blauwverwer 72 j vrouw weduwe protestant 2-82
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 6 Roelof Kune Franeker 13 j man ongehuwd protestant 2-118
A-198 Karremanstraat Anjelierstraat 5 Gerrit de Groot Franeker 16 j man ongehuwd protestant 1-36
G-072 Hofstraat Hofstraat 5 Popkje G Feenstra Franeker 48 j vrouw weduwe protestant 2-106
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 6 Pieter J Kune Franeker klokmaker 42 j man gehuwd protestant 2-118
A-209 Bargebuurt Bargebuurt 11 Rients Appeldoorn Franeker 23 j man ongehuwd protestant 1-37
F-071 Schritzen Schritsen 38 Baukje Hartenberg Franeker 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-53
A-150 Zoutsloot Bildtstraat 4 Harmen Maas Franeker 8 j man ongehuwd protestant 1-27
H-165 Schoolstraat 16 Anna Meyl Franeker 54 j vrouw gehuwd protestant 2-176
F-012 Zuiderhaven Zuiderhaven 65 Johanna Verschuur Franeker 73 j vrouw gehuwd protestant 2-44
A-134 Achterstraat Zoutsloot 11 Baukje T Dijkstra Franeker 32 j vrouw gehuwd protestant 1-25
A-166 Karremanstraat Karremanstraat 16 Jantie Dijkstra Franeker 36 j vrouw gehuwd protestant 1-30
C-078 Voorstraat Voorstraat 97 Helena Maria Repko Franeker 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-93
F-210 Laanen Lanen 42 Anna van Hoeve Franeker dienstbaar 24 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-84
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 2 Coenraad Kune Franeker 15 j man ongehuwd protestant 2-118
H-165 Schoolstraat 6 Anna Meyl Franeker 54 j vrouw gehuwd protestant 2-176
H-037 Kerkpoortstraat 61 Jan de Jong Franeker 18 j man ongehuwd protestant 2-158
A-036 Noorderhaven Noorderhaven 63 Grietje Halstra Franeker 24 j vrouw ongehuwd protestant 1-9
D-016 Noordijs Noordijs 13 Anna d'Achard van* Enschut Franeker 3,5 j vrouw ongehuwd protestant 1-117
D-063 Zoutsloot Zoutsloot 123 Antie Dubois Franeker 46 j vrouw gehuwd protestant 1-125
E-046 Voorstraat Voorstraat 14 Janke Zijlstra Franeker 62 j vrouw gehuwd protestant 1-152
B-065 Wortelstraat 6 Dirk H van Loon Franeker 39 j man gehuwd protestant 1-57
G-206 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 14 Akke G Munniks Franeker 31 j vrouw gehuwd protestant 2-129
E-007 Voorstraat Voorstraat 84 Antje de Vries Franeker 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-143
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Hiltie Bernardus Franeker 65 j vrouw weduwe protestant 2-122
G-187 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 32 Geertje Zwolstra Franeker 53 j vrouw gehuwd protestant 2-126
D-029 Noordijs Franekereind 9 Yeme de Haas Franeker bakkersknegt 35 j man ongehuwd protestant 1-119
D-010 Noordijs Noordijs 3 Akke Tolstra Franeker geen 55 j vrouw weduwe protestant 1-116
G-297 Hofstraat Hofstraat 43 Harst P Visser Franeker 9 j man ongehuwd protestant 2-144
B-050 Hoogstraat Hoogstraat 33 Grietje Haarsma Franeker 64 j vrouw weduwe protestant 1-55
D-049 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 38 Minne van Smeeden Franeker grofsmid 46 j man gehuwd protestant 1-122
D-016 Noordijs Noordijs 13 Willem Adriaan van* Enschut Franeker 2 j man ongehuwd protestant 1-117
A-018 Noorderhaven Noorderhaven 29 Frederika van Getzen Franeker 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-6
A-183 Leemedijk Achterstraat 19 Pier Jouwstra Franeker 23 j man gehuwd protestant 1-33
G-331 Weverstraat 0 Antie Veldhuis Franeker 12 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-149
E-007 Voorstraat Voorstraat 84 Henderika de Boer Franeker 31 j vrouw gehuwd protestant 1-143
G-056 Brouwersgragt Brouwersstraat 1 Helena Maria Repko Franeker 27 j vrouw gehuwd protestant 2-102
D-010 Noordijs Noordijs 3 Trijntie S Vellinga Franeker 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-115
D-140 Nieuwstraat 4 Jeltie Jorritsma Franeker 13 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-137
G-297 Hofstraat Hofstraat 41 Uilkje Monsma Franeker 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-144
A-008 Noorderhaven Noorderhaven 11 David Sprée Franeker 1 j man ongehuwd rooms katholiek 1-5
D-074 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 25 Trijntie Waardenburg Franeker 44 j vrouw gehuwd protestant 1-127
C-180 Noorderhaven Noorderhaven 24 Klaas A Bleeker Franeker logementhouder 47 j man gehuwd protestant 1-109
G-331 Weverstraat 0 Martinus ten Brug Franeker tabakskerwer 34 j man gehuwd rooms katholiek 2-149
A-244 Aan de Stadswal Bargebuurt 5 Louiza de Vlij Franeker 35 j vrouw gehuwd protestant 1-43
A-134 Achterstraat Zoutsloot 5 Baukje T Dijkstra Franeker 32 j vrouw gehuwd protestant 1-25
D-140 Nieuwstraat 4 Dirk Jorritsma Franeker 10 j man ongehuwd rooms katholiek 1-137
G-284 Rapenburg 11 Theunis Uilks de Vries Franeker 18 j man ongehuwd protestant 2-142
G-228 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 9 Jan Kordel Franeker 41 j man ongehuwd protestant 2-132
F-246 Vijverstraat Vijverstraat 16 Jan Riddersma Franeker geen 39 j man gehuwd rooms katholiek 2-93
A-151 Zoutsloot Zoutsloot 43 Rinske van der Meulen Franeker 45 j vrouw ongehuwd protestant 1-27
C-066 Voorstraat Voorstraat 75 Gepke D Schaap Franeker 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-88
A-221 Bargebuurt Bargebuurt 12 Antie Ferwerda Franeker 23 j vrouw gehuwd protestant 1-40
B-059 Wortelstraat Wortelstraat 8 Mink Ferwerda Franeker 15 j man ongehuwd protestant 1-56
D-025 Noorderhaven Franekereind 1 Nikolaas Giel Franeker blauwverwer 44 j man gehuwd protestant 1-118
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Idske Dirks Franeker 68 j vrouw gehuwd protestant 2-121
A-172 Leemedijk Achterstraat 4 Klaas de Jong Franeker 16 j man ongehuwd protestant 1-31
G-182 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Saakje Klein Franeker 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-124
D-014 Noordijs Noordijs 11 Rijkje Fontein Franeker 53 j vrouw gehuwd protestant 1-116
E-095 Vijverstraat Vijver 12 Poptje Maria [Maria Popke Hamers Franeker 45 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-13
B-154 Karremanstraat Anjelierstraat 21 Heerd ten Brug Franeker 10 j man ongehuwd rooms katholiek 1-71
G-159 Typelstegen Tiepelsteeg 1 Jan Kune Franeker 11 j man ongehuwd protestant 2-118
F-249 Vijverstraat Vijverstraat 12 Lutske Rikkers Franeker 58 j vrouw gehuwd protestant 2-94
C-196 Noorderhaven Prinsenstraat 4 Hendrikje Johannes Franeker 45 j vrouw gehuwd protestant 1-112
H-165 Schoolstraat 20 Anna Meyl Franeker 54 j vrouw gehuwd protestant 2-176
D-080 Gewezen Franeker Pijp Nieuwstraat 64 Aaltie W Mossel Franeker 46 j vrouw gehuwd protestant 1-128
H-037 Kerkpoortstraat 59 Jan de Jong Franeker 18 j man ongehuwd protestant 2-158
G-182 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Christoffel Klein Franeker kuipersknegt 18 j man ongehuwd protestant 2-124
B-020 Hoogstraat Herenwaltje 15 Sjoerd Koster Franeker 3 j man ongehuwd protestant 1-47
G-231 Kerkpoortstraat 1 Anne K Woudema Franeker kooltjer 36 j man gehuwd protestant 2-132
H-037 Kerkpoortstraat 63 Janke de Jong Franeker 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-158
E-151 Laanen Drie Roemerssteeg 3 Foekje Velthuis Franeker 11 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-24
C-187 Noorderhaven Noorderhaven 10 Grietje Ploeg Franeker 16 j vrouw ongehuwd protestant 1-110
G-267 Oosterbolwerk 2 Grietje Wever Franeker 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-139
D-025 Noorderhaven Franekereind 1 Nikolaas Giel Franeker blauwverwer 44 j man gehuwd protestant 1-118
H-165 Schoolstraat 10 Anna Meyl Franeker 54 j vrouw gehuwd protestant 2-176
D-140 Nieuwstraat 4 Jeltie Jorritsma Franeker 13 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-137
H-089 Waschbleek Wasbleekplein 94 Jitske Radsma Franeker 46 j vrouw gehuwd protestant 2-165
G-200 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 35 Frans Kordel Franeker 43 j man gehuwd protestant 2-128
F-250 Vijverstraat Vijverstraat 8 Trijntie A Bakker Franeker 23 j vrouw gehuwd protestant 2-94
E-013 Voorstraat Voorstraat 72 Henderikus Antons. Lunter Franeker koopman in manufactn. 24 j man gehuwd rooms katholiek 1-144
F-153 Schritzen Schritsen 63 Reinder Steeksma Franeker stadstimmerman 43 j man gehuwd protestant 2-71
C-066 Voorstraat Voorstraat 75 Gepke D Schaap Franeker 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-88
C-180 Noorderhaven Noorderhaven 24 Klaas A Bleeker Franeker logementhouder 47 j man gehuwd protestant 1-109
F-243 Vijverstraat Vijverstraat 24 Aukje Bernardus Franeker 51 j vrouw weduwe protestant 2-93
D-140 Nieuwstraat 4 Dirk Jorritsma Franeker 10 j man ongehuwd rooms katholiek 1-137
B-001 bij de Grote Sluis Noorderhaven 109 Baudina Stinstra Franeker 42 j vrouw gehuwd protestant 1-44
G-122 Romastraat Romastraat 1 Janke Andries de Vries Franeker 56 j vrouw gehuwd protestant 2-113
G-226 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 5 Jan Jans van der Wijk Franeker 3 j man ongehuwd protestant 2-131
A-150 Zoutsloot Bildtstraat 6 Harmen Maas Franeker 8 j man ongehuwd protestant 1-27
G-027 Turfhaven Heiligeweg 60 Dieuwke Steenstra Franeker 39 j vrouw gehuwd protestant 2-97
H-111 Waschbleek Wasbleek 54 Hittie Steioef Franeker geen 55 j vrouw weduwe protestant 2-168
F-202 Laanen Lanen 58 Sjeuwke Dutrom Franeker 27 j vrouw ongehuwd protestant 2-82
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 6 Coenraad Kune Franeker 15 j man ongehuwd protestant 2-118
C-181 Noorderhaven Noorderhaven 22 Djeuke Bleeker Franeker 49 j vrouw gehuwd protestant 1-109
B-033 Hoogstraat Rommelhaven 1 Roosje Koopman Franeker 70 j vrouw weduwe israëliet 1-51
A-068 Bildstraat Bildtstraat 24 Gerryt Rikkers Franeker policiebediende 61 j man gehuwd protestant 1-16
C-034 Voorstraat Voorstraat 11b Simon Stinstra Franeker fabrikant 46 j man gehuwd protestant 1-81
A-166 Karremanstraat Karremanstraat 16 Hiske Westerhoek Franeker 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-30
C-127 Noordijs Sint Jacobstraat 2 Cristina C Repko Franeker 22 j vrouw gehuwd protestant 1-100
B-079 Wortelstraat 11 Aaltie Foppes Franeker 25 j vrouw ongehuwd protestant 1-59
B-065 Wortelstraat 6 Akke de Jager Franeker 35 j vrouw gehuwd protestant 1-57
D-051 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 1 Oepke Hilwerda Franekeradeel geen 24 j man gehuwd protestant 1-122
D-051 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 34 Oepke Hilwerda Franekeradeel geen 24 j man gehuwd protestant 1-122
E-196 Laanen Lanen 65 Johannes Teer Frankfort 54 j man ongehuwd protestant 2-32
H-008 Hofstraat Hofstraat 22 Johannes Sterk Frankfort Dl 79 j man weduwnaar rooms katholiek 2-152
H-094 Waschbleek Wasbleek 88 Neeltie Oosterbaan Frederiksoord 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-166
H-094 Waschbleek Wasbleek 88 Wilhelmina Oosterhaan Frederiksoord 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-166
E-230 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 16 Gerben J Fluitman Gaast pannebakker 35 j man gehuwd rooms katholiek 2-38
G-275 Molenpad 4 Taeke Jans van Dijk Gaast 32 j man gehuwd protestant 2-141
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Boudina Vallinga Gaast 44 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-127
F-131 Schritzen Schritsen 17 Theodora de Jong Gaast 30 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-67
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Boudina Vallinga Gaast 44 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-127
E-016 Voorstraat Voorstraat 66 Cornelia Jeppema Gaastmeer huishoudster 26 j vrouw ongehuwd protestant 1-145
F-123 Schritzen Schritsen 1 Djeuwke Maneveld Gaastmeer 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-65
F-123 Schritzen Schritsen 1 Ytje Alb. Maneveld Gaastmeer 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-65
F-038 Brouwersgragt Schritsen 58 Cecilia Wiersma Galamadammen geen 45 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-48
F-038 Brouwersgragt Schritsen 58 Cecilia Wiersma Galamadammen geen 45 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-48
C-070 Voorstraat Voorstraat 83 Eppe Haakema Garrelsweer bakker 28 j man gehuwd protestant 1-91
B-096 Zoutsloot Herenwaltje 4 Hoitze Schuil Gent 13 j man ongehuwd protestant 1-61
E-190 Laanen Lanen 45 Roelof Feenstra Gerkesklooster tuinman 66 j man gehuwd protestant 2-30
E-205 Laanen Lanen 75 Reinofke Schokker Gieteren 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-34
E-154 Laanen Lanen 9 Hendrik Veldhuis Gieterveen varensgezel 44 j man gehuwd protestant 2-24
C-079 Voorstraat Voorstraat 99 Jean Goddin Glons prov. Luik stroohoedemaker 33 j man ongehuwd rooms katholiek 1-93
G-291 Kerkpad 7 Catharina Jongsma Goenga 59 j vrouw weduwe protestant 2-143
G-312 Fabrieksstraat 16 Petronelia Jaling Goor 47 j vrouw gehuwd protestant 2-146
H-226 Weeshuisstraat 7 Botje Oosterbaan Gordijk 30 j vrouw gehuwd protestant 2-186
H-226 Weeshuisstraat 7 Botje Oosterbaan Gordijk 30 j vrouw gehuwd protestant 2-186
G-034 Turfhaven Heiligeweg 48 Atze L Bakker Gordijk winkelier 66 j man gehuwd protestant 2-98
E-049 Voorstraat Voorstraat 8 Dirk Kraayer Gordijk geen 52 j man gehuwd protestant 1-152
F-214 Laanen Lanen 34 Meinte Posthuma Gordijk geen 34 j man gehuwd protestant 2-85
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 26 Geertje Mulder Gorredijk 25 j vrouw gehuwd protestant 1-132
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 24 Geertje Mulder Gorredijk 25 j vrouw gehuwd protestant 1-132
E-141 Laanen 't Poortje 7 Geeske S Fokkens Goutum 43 j vrouw gehuwd protestant 2-22
G-023 Turfhaven Heiligeweg 68 Coenraad Slijm Grauw zoutmeter 52 j man gehuwd rooms katholiek 2-97
H-130 Waschbleek Wasbleek 16 Johannes Visser Grave 3 j man ongehuwd rooms katholiek 2-171
A-166 Karremanstraat Karremanstraat 16 Maayke Westerhoek Grettingabuurt 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-30
A-166 Karremanstraat Karremanstraat 16 Djeuwke Westerhoek Grettingabuurt 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-30
G-060 Brouwersgragt Both Apothekerstraat 6 Geertruida Scholte Grieth 31 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-103
G-060 Brouwersgragt Brouwersstraat 9 Geertruida Scholte Grieth 31 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-103
F-187 Spekmark Spekmarkt 1 Simme van der Meer Groenterp veerschipper 38 j man gehuwd rooms katholiek 2-78
A-030 Noorderhaven Noorderhaven 53 Dirk van Dam Groningen chirurgijn en vroedmr. 31 j man gehuwd protestant 1-8
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Antje Santée Groningen 28 j vrouw gehuwd protestant 1-10
C-085 Noordijs Noordijs 2 Jan de Jong Groningen 20 j man ongehuwd protestant 1-94
C-052 Voorstraat Noorderhaven 94 Johanna Hesselink Groningen 25 j vrouw gehuwd protestant 1-85
A-187 Karremanstraat Karremanstraat 8 Trijntje Wouberg Groningen 40 j vrouw gehuwd protestant 1-34
C-044 Voorstraat Voorstraat 29 Catharina Wichers Groningen 36 j vrouw gehuwd protestant 1-84
A-133 Achterstraat Zeilmakersstraat 6 Geziene Fokkens Groningen 66 j vrouw gehuwd protestant 1-24
E-080 Zuiderhaven Zuiderhaven 19 Wilhelmina Flek Groningen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-9
C-043 Voorstraat Voorstraat 27 Willem Prins Groningen 21 j man ongehuwd protestant 1-84
C-038 Voorstraat Voorstraat 17 Elisabeth Gallard [Gailjard] Groningen koopvrouw 39 j vrouw gehuwd protestant 1-83
C-085 Noordijs Noordijs 2 Feiko de Jong Groningen 14 j man ongehuwd protestant 1-94
C-043 Voorstraat Voorstraat 27a Abraham Prins Groningen 16 j man ongehuwd protestant 1-84
H-114 Waschbleek Wasbleek 48 Jacoba de Raat Groningen geen 47 j vrouw weduwe protestant 2-169
C-085 Noordijs Noordijs 2 Willem de Jong Groningen 22 j man ongehuwd protestant 1-94
F-024 Brouwersgragt Brouwersstraat 28 Ragelina van Bruggen Groningen 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-45
G-207 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 12 Cristoffel Klein Groningen uitdrager 66 j man gehuwd protestant 2-129
A-043 Noorderhaven Noorderhaven 77 Alida Hesselink Groningen 30 j vrouw gehuwd protestant 1-11
D-132 Ooievaarstraat 14 Gepke Bakker Groningen 11 j vrouw ongehuwd protestant 1-136
C-043 Voorstraat Voorstraat 27 Christina Prins Groningen 24 j vrouw ongehuwd protestant 1-84
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Antje Santée Groningen 28 j vrouw gehuwd protestant 1-10
C-062 Voorstraat Voorstraat 67 Cornelia W Reyers Groningen 40 j vrouw gehuwd protestant 1-87
C-085 Noordijs Noordijs 2 Aria de Jong Groningen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-94
C-052 Voorstraat Voorstraat 47 Johanna Hesselink Groningen 25 j vrouw gehuwd protestant 1-85
C-043 Voorstraat Voorstraat 27a Willem Prins Groningen 21 j man ongehuwd protestant 1-84
C-085 Noordijs Noordijs 2 Roelof de Jong Groningen 16 j man ongehuwd protestant 1-94
F-024 Brouwersgragt Brouwersstraat 28 Ragelina van Bruggen Groningen 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-45
C-085 Noordijs Noordijs 2 Aaltie Leysting Groningen winkeliersche 44 j vrouw weduwe protestant 1-94
A-030 Noorderhaven Noorderhaven 53 Dirk van Dam Groningen chirurgijn en vroedmr. 31 j man gehuwd protestant 1-8
F-242 Vijverstraat Vijverstraat 26 Grietje Croet Groningen 67 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-93
B-030 Hoogstraat Hoogstraat 4 Gerhardus van Dijk Groningen zeeman 33 j man gehuwd protestant 1-50
H-121 Waschbleek Wasbleek 34 Pieter Hansen Groningen werkman 72 j man gehuwd protestant 2-170
C-022 Breedeplaats Grote Bredeplaats 25 Lammigje Huizinga Groningen 67 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-78
F-216 Laanen Lanen 30 Judik Salom. de Leeuw Groningen 71 j vrouw gehuwd israëliet 2-86
D-132 Ooievaarstraat 14 Albert Bakker Groningen molenmaker 50 j man gehuwd protestant 1-136
A-146 Zoutsloot Zoutsloot 37 Klaas de Haan Groningen 7 j man ongehuwd protestant 1-26
C-043 Voorstraat Voorstraat 27 Abraham Prins Groningen 16 j man ongehuwd protestant 1-84
F-024 Brouwersgragt Brouwersstraat 28 Ragelina van Bruggen Groningen 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-45
E-175 Sint Odolphisteeg 20 Lena Jacobs Verschoor Groningen 46 j vrouw gehuwd protestant 2-28
A-210 Bargebuurt Bargebuurt 13 Jantie H Ernest Groningen 26 j vrouw gehuwd protestant 1-37
C-043 Voorstraat Voorstraat 27a Christina Prins Groningen 24 j vrouw ongehuwd protestant 1-84
D-108 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 19 Jan Gelderbloem Groot Amers geen 38 j man ongehuwd protestant 1-134
A-153 Zoutsloot Zoutsloot 47 Janke van der Heyde Grote Gaast geen 78 j vrouw weduwe protestant 1-27
F-144 Schritzen Schritsen 43 Johannes van der Heide Grote Gast 73 j man weduwnaar protestant 2-70
F-226 Laanen Kroonsteeg 5 Sybrigje Spoelstra Grouw 17 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-88
C-192 Noorderhaven Prinsenstraat 1 Aaltie van der Hout Grouw winkeliersche 58 j vrouw weduwe protestant 1-111
G-324 Klaverbladstraat 27 Lodewijk Scheffer Grouw tuinmansknegt 33 j man gehuwd protestant 2-148
C-192 Noorderhaven Noorderhaven 2 Aaltie van der Hout Grouw winkeliersche 58 j vrouw weduwe protestant 1-111
G-157 Typelstegen Tiepelsteeg 0 Roelofke de Vries Grouw 32 j vrouw gehuwd protestant 2-118
G-157 Typelstegen Tiepelsteeg 0 Roelofke de Vries Grouw 32 j vrouw gehuwd protestant 2-118
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Jeltie Fritz de Vries Grouw 37 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
C-158 Noorderhaven Noorderhaven 58 Gerben Sybes de Vries Grouw zaakwaarnemer 44 j man gehuwd protestant 1-104
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Jeltie Fritz de Vries Grouw 37 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Jeltie Fritz de Vries Grouw 37 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Jeltie Fritz de Vries Grouw 37 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
B-109 Karremanstraat Karremanstraat 21 Sytze Z Wijma Grouw scheepstimmerman 80 j man gehuwd protestant 1-65
F-226 Laanen Kroonsteeg 5 Johannes Spoelstra Grouw scheepstimmerman 48 j man gehuwd rooms katholiek 2-88
G-284 Rapenburg 11 Geertie K de Vries Grouw 44 j vrouw gehuwd protestant 2-142
G-157 Typelstegen Borstelsteeg 10 Roelofke de Vries Grouw 32 j vrouw gehuwd protestant 2-118
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Jeltie Fritz de Vries Grouw 37 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Jeltie Fritz de Vries Grouw 37 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
C-179 Noorderhaven Noorderhaven 26 Roelof Peysel Grouw brood en kleinbakker 63 j man weduwnaar protestant 1-108
F-226 Laanen Kroonsteeg 5 Bernardus Spoelstra Grouw 19 j man ongehuwd rooms katholiek 2-88
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Jeltie Fritz de Vries Grouw 37 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
E-197 Laanen Lanen 67 Jacobus de Zwaan Haarlem turfdrager 58 j man gehuwd protestant 2-32
H-013 Hofstraat Hofstraat 4 Pieter Keizer Hachenberg schoenmaker 66 j man gehuwd rooms katholiek 2-154
B-053 Hoogstraat Hoogstraat 37 Pieter G Bouma Hallum bakker 31 j man gehuwd protestant 1-55
H-049 Rapenburg 22 Gerryt T Plantinga Hallum geen 55 j man weduwnaar protestant 2-160
A-116 Bildstraat Bildtstraat 20 Tetje Bouma Hallum 25 j vrouw gehuwd protestant 1-21
H-049 Rapenburg 20 Gerryt T Plantinga Hallum geen 55 j man weduwnaar protestant 2-160
A-116 Bildstraat Bildtstraat 20 Tetje Bouma Hallum 25 j vrouw gehuwd protestant 1-21
H-049 Rapenburg 20 Gerryt T Plantinga Hallum geen 55 j man weduwnaar protestant 2-160
H-178 Zuiderhaven 24 Johanna Tietge [Titge] Halverstat 51 j vrouw gehuwd protestant 2-179
H-178 Zuiderhaven 24 Johanna Tietge [Titge] Halverstat 51 j vrouw gehuwd protestant 2-179
H-209 Zuiderstraat 27 Kasper Wolbrandt Hamburg zeeman 38 j man gehuwd protestant 2-183
E-075 Vijverstraat Hondenstraat 4 Jurjen M Buch Hapsel varensgezel 44 j man gehuwd protestant 2-8
G-115 Romastraat Romastraat 8 Trijntie Nieuw Hardegarijp 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-113
D-040 Bij de Lommertsbrug Hoogstraat 45 Klaas Lieman [Leeman] Harderwijk varensgezel 30 j man gehuwd protestant 1-120
D-016 Noordijs Noordijs 13 Jan Frans [Frans J] van Enschut Harderwijk griffier kantongerecht 33 j man gehuwd protestant 1-117
E-036 Voorstraat Voorstraat 32 Grietje Poelman Harderwijk 38 j vrouw gehuwd protestant 1-150
C-014 Breedeplaats Grote Bredeplaats 9 Antie C de Vries Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-76
A-154 Zoutsloot Zoutsloot 49 Adam Albada Harlingen 25 j man ongehuwd protestant 1-28
H-017 Rozegragt Zuiderplein 1 Willem Jan Tjallingii Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-154
G-291 Kerkpad 7 Catharina Pieksma Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-143
E-139 Laanen 't Poortje 3 Dirk Roda Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 2-22
C-028 Voorstraat Voorstraat 1 Dirkje Tadema Harlingen 26 j vrouw ongehuwd protestant 1-79
H-114 Waschbleek Wasbleek 48 Geert de Groot Harlingen korfmakersknegt 21 j man ongehuwd protestant 2-169
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Henderika van Oppen Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
D-064 Zoutsloot Zoutsloot 125 Franciscus Spoelstra Harlingen 25 w man ongehuwd rooms katholiek 1-125
G-244 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 23 Leentie de Groot Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 2-135
F-229 Laanen Lanen 8 Lieuwkje Wijnalda Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 2-90
H-039 Rapenburg 4 Jacobus Kerkhoven Harlingen 17 j man ongehuwd rooms katholiek 2-159
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 8 Fokje de Jager Harlingen 41 j vrouw ongehuwd protestant 2-75
H-009 Hofstraat Hofstraat 14 Bruin Monsma Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-153
G-305 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 8 Jacob Speyer Harlingen 12 j man ongehuwd israëliet 2-145
F-203 Laanen Lanen 56 Grietje Drost Harlingen 34 j vrouw gehuwd protestant 2-82
A-049 Noorderhaven Noorderhaven 89 Klaas Metzelaar Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 1-12
G-170 Typelstegen Romastraat 37 Maria Koersen Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-121
F-040 Schritzen Schritsen 58 Petronella Smith Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 2-49
A-184 Leemedijk Achterstraat 21 Fetje J Schaar Harlingen 49 j vrouw gehuwd protestant 1-33
H-224 Weeshuisstraat 0 Trijntie van Willigen Harlingen 23 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
F-115 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 13 Jackle Rintjes de Boer Harlingen zeeman 56 j man gehuwd protestant 2-63
B-036 Hoogstraat Hoogstraat 5 Sibillina Wijma Harlingen 31 j vrouw ongehuwd protestant 1-52
E-132 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 19 Thomas R Smit Harlingen zeeman 22 j man gehuwd protestant 2-21
B-164 Aan de Stadswal Liemendijk 10 Yenskje Huitema Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-72
H-021 Rozegragt Rozengracht 3 Benjamin van Hoek Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-155
E-188 Laanen Sint Odolphisteeg 15 Johannes Leenstra Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-30
E-043 Voorstraat Voorstraat 20 Maria Rodenhuis Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-151
G-333 Weverstraat 0 Lambertus Hanekamp Harlingen kleermaker 36 j man gehuwd rooms katholiek 2-150
H-238 Havenplein 14 Nikolaas Dijkstra Harlingen 3 m man ongehuwd protestant 2-188
F-104 Ossemarkt Zuiderhaven 35 Cornelia van Hoek Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-60
D-042 Geweezen Franeker Poort Hoogstraat 49 Anna van Baren Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-121
G-255 Moriaanstraat 6 Susanna Noordkamp Harlingen bokkenrookster 48 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-136
C-141 Noorderhaven Noorderhaven 98 Jacobus W Jager Harlingen kapitein ter zee 26 j man gehuwd protestant 1-101
A-217 Bargebuurt Bargebuurt 20 Henderikus de Boer Harlingen 36 j man gehuwd protestant 1-39
G-013 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 20 Antje Leyenaar Harlingen 54 j vrouw gehuwd protestant 2-96
C-188 Noorderhaven Zeepaardsteeg 1 Jacob de Groot Harlingen schoenmaker 40 j man gehuwd protestant 1-111
G-054 Heilgeweg Heiligeweg 4 Oense Akkerboom Harlingen geamployeerde ter secretarie 28 j man ongehuwd protestant 2-102
B-151 Karremanstraat Karremanstraat 9 Auke Kerkhoven Harlingen metselaar 23 j man ongehuwd rooms katholiek 1-70
D-152 Nieuwstraat Nieuwstraat 35 Johannes Nielsen Harlingen 14 w man ongehuwd protestant 1-140
C-081 Noordijs Noordijs 12 Frans Jans Timmer Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-93
H-165 Schoolstraat 6 Bregtje Posthuma Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Hendrik Haaksma Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-12
A-119 Bildstraat Bildtstraat 14 Catharina Drost Harlingen 12 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-21
E-005 Voorstraat Voorstraat 86 Hessel Westerhuis Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-142
C-019 Breedeplaats Grote Bredeplaats 19 Femke Buisman Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-78
E-087 H. Kn. K. straat Herenknechtenkamerstraat 3 Arend P Marton Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-11
G-176 Kerkpad Kerkpad 10 Johannes de Boer Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-123
E-195 Laanen Lanen 63 Willem Reelfs Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-32
C-193 Prinsestraat Prinsenstraat 2 Taeke Pannebakker Harlingen zeilmaker 34 j man gehuwd protestant 1-112
C-032 Voorstraat Voorstraat 7b Metjie Tadema Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-81
H-101 Waschbleek Wasbleek 74 Baukje Stoffels Harlingen 46 j vrouw ongehuwd protestant 2-167
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Henderika van Oppen Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
A-122 Zoutsloot Zoutsloot 24 Yetje van Arum Harlingen 25 j vrouw gehuwd protestant 1-22
G-084 Hofstraat Hofstraat 11 Jan Visser Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-108
G-260 Kerkpoortstraat 47 Douwe Bloemer Harlingen wafelkramer 39 j man gehuwd rooms katholiek 2-137
F-227 Laanen Lanen 16 Homme T Poort Harlingen winkelier 49 j man gehuwd protestant 2-89
A-025 Noorderhaven Noorderhaven 43 Seyke Veenstra Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-7
F-082 Schritzen Schritsen 16 Ype de Groot Harlingen schoenmaker 17 j man ongehuwd protestant 2-55
C-051 Voorstraat Voorstraat 45 Jan S Steensma Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-85
F-024 Brouwersgragt Brouwersstraat 28 Jan Jans Hilwerda Harlingen bakker 43 j man weduwnaar protestant 2-45
H-007 Hofstraat Hofstraat 26 Harmen Haringa Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-152
H-004 Bij de gewezen Kerkpoort Kerkpoortstraat 20 Watze van der Werff Harlingen leerlooyersknegt 42 j man gehuwd protestant 2-151
G-119 Romastraat Romastraat 0 Aaltie G Stuurman Harlingen 60 j vrouw weduwe protestant 2-113
B-137 Achterstraat 31 Jeltie P Hoogstra Harlingen 50 j vrouw weduwe protestant 1-68
B-074 Droogstraat 79 Jantie de Wit Harlingen 3 m vrouw ongehuwd protestant 1-58
H-224 Weeshuisstraat 0 Rimmert Weidema Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-186
F-121 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 25 Frauwkje Kuipers Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-64
B-040 Hoogstraat Hoogstraat 13 Jacob van der Meer Harlingen zeylmaker 18 j man ongehuwd protestant 1-53
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Vokeltie Tichelaar Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-156
E-177 Sint Odolphisteeg 16 Kasper Jacob Punbert Harlingen kleermaker 52 j man ongehuwd protestant 2-28
A-188 Karremanstraat Anjelierstraat 18 Douwe van Driesen Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-34
E-037 Voorstraat Voorstraat 30 Engeltie Faber Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-150
D-027 Noordijs Franekereind 5 Aukje Boterweg Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-119
D-062 Zoutsloot William Boothstraat 17 Daniel Boonstra Harlingen timmermansknegt 17 j man ongehuwd protestant 1-125
H-232 Havenplein 26 Pieter IJlstra Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-187
F-007 Zuiderhaven Zuiderhaven 55 Elisabeth van Assen Harlingen 28 j vrouw ongehuwd protestant 2-43
B-026 Hoogstraat Hoogstraat 14 Akke Roodtie Harlingen 42 j vrouw ongehuwd protestant 1-49
C-128 Noordijs Noorderhaven 114 Gooike van Slooten Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 1-100
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Jeltie Faber Harlingen 30 j vrouw weduwe protestant 1-114
G-106 Vianen 22 Jan Hovenier Harlingen 5 j man ongehuwd rooms katholiek 2-111
A-229 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 2 Grietje Tichelaar Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 1-41
E-026 Voorstraat Voorstraat 52 Lampje Glinstra Harlingen 38 w vrouw ongehuwd protestant 1-147
G-148 Typelstegen Gardenierstraat 7 Johannes Schoenmaker Harlingen 2 j man ongehuwd rooms katholiek 2-117
A-132 Achterstraat Zeilmakersstraat 11 Schelte van der Hoef [Hoeve] Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-24
H-169 Zuiderhaven 36a Annette Alta Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
E-136 Laanen Lanen 1 Aukje van Akkeren Harlingen schoenmaker 26 j man gehuwd protestant 2-22
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 47 Jetske Beidschat Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-140
D-110 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 27 Aukje Pallema Harlingen 39 j vrouw gehuwd protestant 1-134
E-093 Vijverstraat Vijverstraat 0 Cornelis Leyen Harlingen blokmakersknegt 42 j man gehuwd protestant 2-13
A-069 Droogstraat Bildtstraat 22 Iemkje Piebenga Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-16
C-025 Voorstraat Grote Bredeplaats 31 Frans Rouwing Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-79
B-115 Zoutsloot Zoutsloot 77 Gatske M Bos Harlingen 51 j vrouw gehuwd protestant 1-66
E-091 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Sietske Veenstra Harlingen 32 j vrouw gehuwd protestant 2-12
H-205 Zuiderstraat 19 Jan S van der Meer Harlingen 18 j man ongehuwd rooms katholiek 2-182
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Meindert van der Laan Harlingen 39 j man ongehuwd protestant 2-122
E-204 Laanen Lanen 75 Marijke van der Heide Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-33
F-056 Schritzen Raamstraat 3 Anne van der Werf Harlingen scheepstimmerman 50 j man gehuwd protestant 2-50
F-143 Schritzen Schritsen 41 Hendrik Stuur Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-69
C-033 Voorstraat Voorstraat 9 Mozes S Messel Harlingen 9 j man ongehuwd israëliet 1-81
G-064 Brouwersgragt Brouwersstraat 17 Rinske Bakker Harlingen 3 m vrouw ongehuwd protestant 2-104
E-243 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 17 Johanna Smid Harlingen 27 j vrouw gehuwd protestant 2-40
A-106 Zoutsloot Zoutsloot 40 Yetje J de Jong Harlingen 39 j vrouw gehuwd protestant 1-19
G-095 Hofstraat Hofstraat 25 Janne M Faber Harlingen 64 j vrouw gehuwd protestant 2-109
G-278 Kerkpoortstraat 53 Sijke Yemes de Groot Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 2-141
F-219 Laanen Lanen 28 Grietje Briene Harlingen 65 j vrouw gehuwd protestant 2-87
F-077 Schritzen Schritsen 28 Grietje Duman Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-54
F-045 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 14 Hendrik A Bos Harlingen 28 j man ongehuwd rooms katholiek 2-49
H-224 Weeshuisstraat 3 Antie Lamm. Timmer Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-186
E-068 Zuiderhaven Hondenstraat 3 Hendrik van der Meer Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-6
G-324 Klaverbladstraat 27 Rosiene Bakker Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-148
F-195 Laanen Lanen 72 Bartje Klok Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-80
A-057 Noorderhaven Noorderhaven 105 Trijntie P Buil Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 1-14
B-008 bij de Grote Sluis Rommelhaven 15 Jan H Kuipers Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-45
C-109 Grote Sluis Sint Jacobstraat 5 Levy Jesaias Spier Harlingen koopman 30 j man gehuwd israëliet 1-97
A-168 Leemedijk Achterstraat 14 Setske Tichelaar Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-31
E-164 Laanen Duizenddeurensteeg 2 Willem Hoek Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-26
H-224 Weeshuisstraat 0 Jetske de Wilde Harlingen 47 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
C-195 Noorderhaven Zuiderhaven 1 Lieuwe S Hoog Harlingen tapper 28 j man gehuwd protestant 1-112
E-115 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 14 Martinus Nieubuur Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-17
D-136 Lombardstraat 10 Jan Hilwerda Harlingen schoenmaker 16 j man ongehuwd protestant 1-136
C-162 Noorderhaven Noorderhaven 48 Anna Menalda Schiere Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-105
H-012 Hofstraat Rozengracht 11 Klaaske Akkerboom Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-153
F-187 Spekmark Spekmarkt 1 Obbe van der Meer Harlingen 6 j man ongehuwd rooms katholiek 2-78
A-241 Aan de Stadswal Bargebuurt 7 Dieuwke Leyenaar Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-42
E-032 Voorstraat Voorstraat 40 Gerardus Pettinga Harlingen wijnhandelaar 45 j man gehuwd protestant 1-149
D-030 Noordijs Franekereind 11 Saapje L Buuren Harlingen 23 j man ongehuwd protestant 1-119
D-064 Zoutsloot William Boothstraat 23 Jeltie Spoelstra Harlingen 10 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-125
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Jacobus Schotanus Harlingen kommies 41 j man gehuwd protestant 1-74
B-016 Hoogstraat Hoogstraat 28 Dirk van Straten Harlingen panbakker 42 j man gehuwd protestant 1-47
D-011 Noordijs Noordijs 5 Pietje Oosterbaan Harlingen 78 j vrouw weduwe protestant 1-116
A-174 Zoutsloot Bildtstraat 5 Jan G Faber Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-31
E-020 Voorstraat Voorstraat 58 Mentie Ens Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-146
G-141 Typelstegen Gardenierstraat 4 Aaltie Faber Harlingen 52 j vrouw gehuwd protestant 2-116
G-039 Heilgeweg Heiligeweg 32 Jacob D van Akkeren Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-100
H-164 Zuiderhaven 38 Petrus Posthuma Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-176
E-162 Laanen Lanen 19 Levi de Vries Harlingen koopman 61 j man gehuwd israëliet 2-26
D-139 Nieuwstraat 6 Trijntje Jans Harlingen geen 67 j vrouw weduwe protestant 1-137
G-163 Typelstegen Borstelsteeg 6 Jantie Holmans Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-119
H-081 Wasbleek 21 Johannes Souverein Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-163
E-061 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 8 Elisabeth Harmens Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-5
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Douwe Bos Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-124
B-090 Zoutsloot Herenwaltje 3 Neeltie Oorthuis Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-60
H-184 Zuiderstraat 10 Anna C Wegber Harlingen 51 j vrouw gehuwd protestant 2-180
E-210 Laanen Lanen 79 Eliazer Parfumeur Harlingen 8 j man ongehuwd israëliet 2-35
A-005 Noorderhaven Noorderhaven 5 Geertje Faber Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-4
F-148 Schritzen Schritsen 51 Roelof Faber Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-70
G-069 Brouwersgragt Brouwersstraat 27 Petronella Schimmelpenning Harlingen 22 j vrouw gehuwd protestant 2-105
H-084 Wasbleekstraat 6 Annigje Burghout Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-164
G-197 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 31 Akke Spandauw Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 2-127
C-025 Voorstraat Rinnertspijp 10 Hendrik Numan Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-79
F-071 Schritzen Schritsen 38 Lieuwkje van Slooten Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-53
C-060 Voorstraat Voorstraat 63 Frans Oswald Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-87
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Hylke de Boer Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-5
H-224 Weeshuisstraat 0 Pieter de Vrugt Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 2-184
G-181 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 42 Johannes Poort Harlingen herenknegt* 26 j man ongehuwd protestant 2-124
E-073 Vijverstraat Hondenstraat 8 Jan S de Vries Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-7
E-123 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 1 Willem Hilarius Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-19
F-185 Wortelhaven Lanen 82 Marijke van Slooten Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-78
C-191 Noorderhaven Noorderhaven 4 Jelle Dijk Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-111
C-117 Katrug Sint Jacobstraat 21 Tjepke C Zoete Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 1-98
C-078 Voorstraat Voorstraat 97 Eelkje IJzenbeek Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-93
G-310 Fabrieksstraat 20 Grietje Nolman Harlingen 6 w vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-146
F-092 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 18 Anthoon van der Meer Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-57
E-078 Zuiderhaven Zuiderhaven 17 Riemke Schaafsma Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-8
B-052 Hoogstraat Hoogstraat 35 Jan Hoffinga Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-55
G-274 Molenpad 6 Akke D van Zeyst Harlingen 6 m vrouw ongehuwd protestant 2-141
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Rozengracht 37 Tetje Bosma Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-151
H-073 Bij de Kleine Sluis Spinhuisstraat 9 Janke Schellingwouw [Schellenwo Harlingen 24 j vrouw ongehuwd protestant 2-162
F-161 Heiligeweg Heiligeweg 7 Trijntie Eddes Harlingen 54 j vrouw ongehuwd protestant 2-72
D-049 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 38 Helena van Smeeden Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-122
D-148 Nieuwstraat Nieuwstraat 21 Marten P Schaaf Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-139
A-113 Bildstraat Bildtstraat 17 Henderika S Zwaal Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-20
E-015 Voorstraat Voorstraat 68 Bernardus Leemkoel Harlingen koopman 43 j man weduwnaar rooms katholiek 1-145
A-145 Zoutsloot Zoutsloot 35 Johanna van Bachum Harlingen 64 j vrouw weduwe protestant 1-26
G-034 Turfhaven Heiligeweg 48 Pieter Park Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-99
H-169 Zuiderhaven 0 Albertina Alta Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
A-100 Karremanstraat Karremanstraat 24 Baukje Vogelzang Harlingen 67 j vrouw weduwe protestant 1-18
D-128 Oyevaarsteeg Oosterkeetstraat 3 Yetje Kloppenburg Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-135
F-130 Schritzen Schritsen 15 Therese Magri Harlingen 8 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-66
A-242 Aan de Stadswal Visbuurt 10 Luitje P Faber Harlingen schoenmaker 44 j man gehuwd protestant 1-42
H-127 Waschbleek Wasbleek 22 Haitse van der* Hout [Derhout] Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-170
E-055 Voorstraat Grote Bredeplaats 20 Theresia Muller Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-4
D-063 Zoutsloot Zoutsloot 123 Jelle de Vries Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-125
G-233 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 7 Geertje de Wit Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-133
F-229 Laanen Lanen 6 Jan B Blom Harlingen 28 j man weduwnaar rooms katholiek 2-90
A-009 Noorderhaven Noorderhaven 13 Theunis Zuiderhout Harlingen 2 m man ongehuwd protestant 1-5
G-285 Rapenburg 13 Stoffel Nielsen Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-142
F-195 Laanen Schritsen 59 Janke Schuur Harlingen 31 j vrouw gehuwd protestant 2-80
F-032 Brouwersgragt Brouwersstraat 12 Magrietta Daams Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-47
F-179 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 2 Barend van Hoften Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-76
H-012 Hofstraat Hofstraat 6 Johannes Neysel Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-153
H-035 Kerkpoortstraat 67 Dirk Dijkstra Harlingen 21 j man ongehuwd rooms katholiek 2-157
F-052 Schritzen Schritsen 52 Rigtje Schaafsma Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-50
A-180 Leemedijk Achterstraat 9 Lieuwe Touwslager Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-32
C-065 Voorstraat Voorstraat 73 Sijke Dreyer Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 1-88
A-083 Droogstraat Droogstraat 13 Sjouwkje de Beer Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
H-224 Weeshuisstraat 0 Susanna Everts Harlingen 67 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
F-110 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 3 Cristiena Dijkstra Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-62
B-103 Zoutsloot Zoutsloot 62 Sierk van der Zee Harlingen 14 j man ongehuwd rooms katholiek 1-63
E-100 Op de Vijver Hondenstraat 14 Anna Kruif Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-14
E-128 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 11 Aketa Hesling Harlingen 3 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-20
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 4 Rinke B Oorthuis Harlingen molenaar 41 j man weduwnaar protestant 1-72
C-183 Noorderhaven Noorderhaven 18 Elisabeth Overzee Harlingen 67 j vrouw gehuwd protestant 1-109
C-093 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 22 Beatrix Spaanderman Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 1-95
C-122 Katrug Sint Jacobstraat 10 Trijntie Fienje (of Vinje) [Fopje] Harlingen 49 j vrouw gehuwd protestant 1-99
B-158 Karremanstraat Anjelierstraat 33 Mink Rodenburg Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-71
E-046 Voorstraat Voorstraat 14 Aurelia Hendrika Blok Harlingen 31 j vrouw ongehuwd protestant 1-152
G-265 Fabrieksstraat 36 Jan Baantjer Harlingen kuipersknegt 40 j man gehuwd protestant 2-139
G-326 Weverstraat 0 Anna S Steenstra Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 2-148
H-169 Grote Werf 4 Geertruida Groen Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
E-083 Zuiderhaven Zuiderhaven 25 Rein Zwaal Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-10
B-055 Hoogstraat Hoogstraat 41 Jan H Kuiper Harlingen zeepziedersknegt 53 j man gehuwd protestant 1-56
E-241 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 9 Uilke de Vrij Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-40
G-271 Molenpad 16 Geertje de Graaf Harlingen 12 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-140
C-146 Noorderhaven Noorderhaven 88 Dieuwke Gebel Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 1-102
H-065 Rozengracht 16 Antie de Haas Harlingen 27 j vrouw ongehuwd protestant 2-161
A-246 Aan de Stadswal Bargebuurt 6 Jacoba Draaisma Harlingen 9 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-43
D-075 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 27 Jetske Pereboom Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-127
B-065 Wortelstraat 6 Jan D van Loon Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-57
F-167 Schritzen Heiligeweg 19 Hendrik van Beemen Harlingen schoenmaker 48 j man gehuwd protestant 2-74
B-135 Karremanstraat Karremanstraat 15 Eliza Modders Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-67
D-150 Nieuwstraat Nieuwstraat 29 Catrina Nieuwenhuis Harlingen turftonster 46 j vrouw weduwe rooms katholiek 1-139
C-089 Bij de Grote Sluis Schoolsteeg 1 Bernardus Goldewijk Harlingen 23 j man gehuwd protestant 1-95
F-247 Vijverstraat Vijverstraat 16 Jetje van der Werf Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-94
D-011 Noordijs Pakhuissteeg 6 Maria Petronella Visser Harlingen 25 j vrouw ongehuwd protestant 1-116
C-028 Voorstraat Voorstraat 1 Rinke Boomsma Harlingen koekbrander en koekverkoper 30 j man ongehuwd protestant 1-79
H-115 Waschbleek Wasbleek 46 Klaas Pannebakker Harlingen geen 45 j man gehuwd protestant 2-169
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Fritz Willem van Oppen Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-153
F-229 Laanen Lanen 8 Sjierk L Wijnalda Harlingen huistimmerman 38 j man gehuwd protestant 2-90
A-018 Noorderhaven Noorderhaven 29 Louisa Zeylmaker Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-6
H-039 Rapenburg 4 Hendrik Weghuis Harlingen 60 j man weduwnaar rooms katholiek 2-159
F-037 Brouwersgragt Schritsen 58 Johanna Nijkamp Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 2-48
F-029 Brouwersgragt Brouwersstraat 18 Janna de Bruin Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-46
H-224 Weeshuisstraat 1 Trijntie Wobma Harlingen 31 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
H-009 Hofstraat Hofstraat 14 Grietje Schipper Harlingen 29 j vrouw gehuwd protestant 2-152
F-204 Laanen Lanen 54 Hendrik Posthuma Harlingen blauwverver 26 j man ongehuwd protestant 2-82
A-049 Noorderhaven Noorderhaven 89 Pieter Metzelaar Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-12
F-039 Brouwersgragt Schritsen 58 Gosse de Vries Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-48
C-069 Voorstraat Voorstraat 79 Angenietje Rinkes Harlingen 42 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-90
A-108 Zoutsloot Droogstraat 45 Hendrik E Drijfhout Harlingen 35 j man gehuwd protestant 1-19
H-224 Weeshuisstraat 0 Jan Smal Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 2-184
B-099 Zoutsloot Zoutsloot 70 Stijntje Kuipers Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 1-62
B-036 Hoogstraat Hoogstraat 5 Sjoerd S Wijma Harlingen notaris 57 j man gehuwd protestant 1-52
E-131 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 17 Wopke van der Woude Harlingen koopman 24 j man gehuwd protestant 2-21
B-164 Aan de Stadswal Liemendijk 10 Geertje H Baron Harlingen 51 j vrouw gehuwd protestant 1-72
C-180 Noorderhaven Noorderhaven 24 Jarigje Donker Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-109
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 4 Hendrik Heins Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-35
G-332 Weverstraat 0 Hendrikus de Boer Harlingen 16 j man ongehuwd rooms katholiek 2-150
H-238 Havenplein 14 Pieter Dijkstra Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-188
E-231 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 14 Jantie van Hoften Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-38
G-255 Moriaanstraat 4 Susanna Noordkamp Harlingen bokkenrookster 48 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-136
C-141 Noorderhaven Noorderhaven 98 Trijntie G Rikkers Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 1-101
B-010 Scheerstraat Scheerstraat 3 Elisabeth Damen Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-46
A-219 Bargebuurt Bargebuurt 16 Juliaan Beuker Harlingen 17 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-39
E-028 Voorstraat Voorstraat 48 Johannes Hartman Harlingen 37 j man ongehuwd protestant 1-148
G-016 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 14 Yetje Zoete Harlingen 27 j vrouw ongehuwd protestant 2-96
C-188 Noorderhaven Zeepaardsteeg 1 Jan Postma Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-111
H-169 Zuiderhaven 36a Jetske Alta Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
B-151 Karremanstraat Karremanstraat 9 Lijsbert Huitema Harlingen 8 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-70
G-206 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 14 Aafke de Wit Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-129
D-150 Nieuwstraat Nieuwstraat 31 Klaske Leyen Harlingen 15 j man ongehuwd rooms katholiek 1-139
C-081 Noordijs Noordijs 12 Teetsche Reidsma Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 1-93
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Grietje Eliazar Speyer Harlingen 1 j vrouw ongehuwd israëliet 2-12
A-119 Bildstraat Bildtstraat 14 Hein Drost Harlingen 19 j man ongehuwd rooms katholiek 1-21
E-005 Voorstraat Voorstraat 86 Elisabeth Bakker Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 1-142
G-022 Turfhaven Heiligeweg 70 Elyzabeth Bakker Harlingen geen 70 j vrouw weduwe protestant 2-96
H-190 Zuidersteeg 3 Roelof Eb. Proséé Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-181
G-176 Kerkpad Kerkpad 8 Salomon van Messel Harlingen 16 j vrouw ongehuwd israëliet 2-123
D-091 Nieuwstraat Nieuwstraat 40 Eelkje Dirks Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 1-130
C-032 Voorstraat Voorstraat 7b Lodewijk Boshuyer [Boshuizer] Harlingen 2 j man ongehuwd rooms katholiek 1-81
H-102 Waschbleek Wasbleek 72 Janke Hendks. Bats Harlingen 44 j vrouw weduwe protestant 2-167
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Fritz Willem van Oppen Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-153
A-123 Zoutsloot Zoutsloot 22 Antie Bakema Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-22
F-227 Laanen Lanen 16 Maria Stuut Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-89
A-025 Noorderhaven Noorderhaven 43 Freerk Fontein Harlingen 27 j man ongehuwd protestant 1-7
F-082 Schritzen Schritsen 16 Jacob S de Groot Harlingen kruyer 48 j man gehuwd protestant 2-55
C-051 Voorstraat Voorstraat 45 Sjoerd R Steensma Harlingen goud en zilversmid 26 j man gehuwd protestant 1-85
F-024 Brouwersgragt Brouwersstraat 28 Hendrikus Eerdmans Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 2-45
H-007 Hofstraat Hofstraat 26 Aaltie Clebëe Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-152
G-301 Hofstraat Kerkpoortstraat 18 Symontie Weyer Harlingen 11 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-144
F-198 Laanen Lanen 66 Henderikus Pors Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-81
A-053 Noorderhaven Noorderhaven 97 Rijkje van Schouwenburg Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-13
G-118 Romastraat Romastraat 0 Frederik Boomsma Harlingen 2 j man ongehuwd rooms katholiek 2-113
E-220 Wortelhaven Simon Stijlstraat 1 Akke Molenaar Harlingen 50 j vrouw gehuwd protestant 2-36
B-137 Achterstraat 31 Feikje Hendriks Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-68
H-224 Weeshuisstraat 0 Harmanus Timmer Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-186
F-121 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 25 Albert Kuipers Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-64
B-088 Zoutsloot Zoutsloot 88 Djieuwke Monsma Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-60
C-170 Op de Rinnertspijp Noorderhaven 36 Maria Werner Harlingen 29 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-106
E-178 Sint Odolphisteeg 14 Folkertina Oosterbaan Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-28
A-188 Karremanstraat Anjelierstraat 18 Henricus Addens Harlingen turfdrager 39 j man gehuwd protestant 1-34
E-037 Voorstraat Voorstraat 30 Roelofke Faber Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-150
D-027 Noordijs Franekereind 5 Antje Zwanenburg Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 1-119
D-061 Bij de Lombard William Boothstraat 15 Antie Wijngaarden Harlingen 74 j vrouw weduwe protestant 1-124
H-232 Havenplein 26 Lolke Wessels IJlstra Harlingen winkelier 51 j man gehuwd protestant 2-187
C-129 Noorderhaven Noorderhaven 112 Rinske van Dokkum Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-101
D-009 Scheerstraat Scheerstraat 2 Johanna Sinnema Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-115
G-106 Vianen 22 Harmanus Hovenier Harlingen timmerman 34 j man gehuwd rooms katholiek 2-111
A-229 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 2 Douwe Tichelaar Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-41
E-026 Voorstraat Voorstraat 52 Henderika Glinstra Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-147
G-148 Typelstegen Gardenierstraat 7 Johanna Coulbaut [Coulbeau] Harlingen geen 32 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-117
G-048 Heilgeweg Heiligeweg 16 Andanta Langenhorst Harlingen 17 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-101
H-169 Zuiderhaven 36a Albertina van der Veer Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-178
G-203 Grote Kerkstraat Lammert Warndersteeg 20 Alida Koestra Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-128
D-110 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 25 Lambertus Wijngaarden Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-134
A-069 Droogstraat Bildtstraat 22 Tjeerd Piebenga Harlingen 34 j man gehuwd protestant 1-16
E-001 Voorstraat Voorstraat 94 Hendrika Jonker Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-141
C-025 Voorstraat Grote Bredeplaats 31 Frans A Posthuma Harlingen 67 j man weduwnaar protestant 1-79
B-116 Zoutsloot Zoutsloot 75 Antie Hoedemaker Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-66
E-089 H. Kn. K. straat Herenknechtenkamerstraat 0 Raphaël Pais [Païs] Harlingen 3 m man ongehuwd israëliet 2-11
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Sytze Hettinga Harlingen 67 j man weduwnaar protestant 2-122
D-085 Nieuwstraat Nieuwstraat 52 Wouter Houmans Harlingen 3 j man ongehuwd rooms katholiek 1-129
C-007 Bij de Havensbrug Prinsenstraat 10 Willem P Nauta Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-75
F-143 Schritzen Schritsen 41 Wopke Stuur Harlingen 22 j man ongehuwd protestant 2-69
G-064 Brouwersgragt Brouwersstraat 17 Rintie D Bakker Harlingen zeeman 27 j man gehuwd protestant 2-104
G-094 Hofstraat Hofstraat 23 Akke Wit Harlingen 25 j vrouw gehuwd protestant 2-109
G-278 Kerkpoortstraat 53a Yege de Boer Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-141
F-220 Laanen Lanen 26 Magrita van Elst Harlingen 11 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-87
A-030 Noorderhaven Noorderhaven 53 Pieter van Dam de Vlies Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-8
F-077 Schritzen Schritsen 28 Hendrik Duman Harlingen s rijks kommies 65 j man gehuwd protestant 2-54
C-055 Voorstraat Voorstraat 53 Johannes Miedema Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 1-86
F-047 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 10 Fetjie Molenaar Harlingen 23 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-49
G-187 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 32 Pietje Meyer Harlingen naaister 48 j vrouw gehuwd protestant 2-126
G-324 Klaverbladstraat 27 Jan Scheffer Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-148
F-195 Laanen Lanen 72 Sjouwkie Klok Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-80
B-008 bij de Grote Sluis Rommelhaven 15 Doetje van der Heide Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 1-45
C-108 Grote Sluis Sint Jacobstraat 3 Sybrandus Drost Harlingen 9 j man ongehuwd rooms katholiek 1-97
A-168 Leemedijk Achterstraat 14 Yep Tichelaar Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-31
E-164 Laanen Duizenddeurensteeg 2 Naatje van der Meer Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 2-26
H-224 Weeshuisstraat 0 Ybeltie Appel Harlingen 35 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
F-098 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 8 Sjouwkje de Vries Harlingen 54 j vrouw weduwe protestant 2-59
B-055 Hoogstraat Zoutsloot 104 Grietje Kuiper Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-56
E-115 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 14 Anna Jacoba Nieubuur Harlingen 32 j vrouw ongehuwd protestant 2-17
H-025 Rozegragt Rozengracht 9 Ebele Drijfhout Harlingen 9 m vrouw ongehuwd protestant 2-156
H-169 Smidstraat 1 Rebekka Alta Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
A-241 Aan de Stadswal Bargebuurt 7 Jan Leyenaar Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-42
D-064 Zoutsloot William Boothstraat 23 Franciscus Spoelstra Harlingen 25 w man ongehuwd rooms katholiek 1-125
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Hylke Holsteyn Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-74
H-138 Nieuweburen 25 Symon Meyer Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-172
D-010 Noordijs Noordijs 3 Andries van Phalen Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-116
D-002 Bij de Lommertsbrug Scheerstraat 10 Aaltie Wijngaarden Harlingen melktappersche 61 j man gehuwd protestant 1-114
E-023 Voorstraat Voorstraat 56 Louisa Alberts Harlingen 42 j vrouw ongehuwd protestant 1-146
G-152 Typelstegen Gardenierstraat 15 Klaaske Postema Harlingen spinster 26 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-118
G-039 Heilgeweg Heiligeweg 32 Johanna Koestra [Coestra] Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-100
H-164 Zuiderhaven 38 Henke Rodenhuis Harlingen 54 j vrouw gehuwd protestant 2-176
E-157 Laanen Lanen 15 Anna Maria Geis Harlingen 56 j vrouw gehuwd protestant 2-25
F-123 Schritzen Schritsen 1 Wopke Kleinvogel Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-65
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 2 Korneliske Blauw Harlingen 44 j vrouw gehuwd protestant 1-43
G-163 Typelstegen Borstelsteeg 6 Willem Holmans Harlingen gruttersknegt 20 j man ongehuwd protestant 2-119
H-081 Wasbleek 19 Hendrikje Souverein Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-163
E-061 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 8 Anneus Harmens Harlingen zeehandelaar 34 j man gehuwd protestant 2-5
B-090 Zoutsloot Herenwaltje 3 Poppe Oorthuis Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-60
A-005 Noorderhaven Noorderhaven 5 Dirk Faber Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-4
F-067 Schritzen Raamstraat 6 Johannes Ringers Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-52
F-148 Schritzen Schritsen 51 Anna Y Bakker Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 2-70
C-036 Voorstraat Voorstraat 15 Joukje Lanting Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 1-82
G-069 Brouwersgragt Brouwersstraat 27 Jacoba de Goede Harlingen 26 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-105
H-084 Wasbleekstraat 6 Jan Burghout Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-164
G-196 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 31 Guikje Klaases Harlingen 67 j vrouw gehuwd protestant 2-127
B-107 Zoutsloot Zoutsloot 52 Anthony Wassenaar Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-64
G-298 Hofstraat Hofstraat 45 Trijntje Jans Faber Harlingen 61 j vrouw weduwe protestant 2-144
C-025 Voorstraat Rinnertspijp 10 Frans Rouwing Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-79
F-071 Schritzen Schritsen 38 Aaltie van Slooten Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-53
C-060 Voorstraat Voorstraat 63 Coenraad Oswald Harlingen koperslager 52 j man gehuwd protestant 1-87
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Ruurd J van der Veer Harlingen schipper en winkelier 29 j man gehuwd protestant 1-5
H-224 Weeshuisstraat 0 Hendrik Velthuis Harlingen 49 j man weduwnaar protestant 2-184
E-073 Vijverstraat Hondenstraat 8 Klaas S de Vries Harlingen zeeman 14 j man ongehuwd protestant 2-7
E-123 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 1 Feye Hilarius Harlingen koperslager 41 j man gehuwd protestant 2-19
F-185 Wortelhaven Lanen 82 Martinus van Slooten Harlingen winkelier 33 j man gehuwd protestant 2-78
C-117 Katrug Sint Jacobstraat 21 Cornelis B Zoete Harlingen trekveerschipper 52 j man gehuwd protestant 1-98
B-167 Anjelierstraat 11 Pieter J de Vries Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-73
G-310 Fabrieksstraat 20 Willem Nolman Harlingen wever 28 j man gehuwd rooms katholiek 2-146
E-078 Zuiderhaven Zuiderhaven 17 Bouwe M Schaafsma Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-8
B-051 Hoogstraat Hoogstraat 33 Grietje Matthijssen Harlingen 50 j vrouw ongehuwd protestant 1-55
G-274 Molenpad 6 Johannes van Zeyst Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-141
C-157 Noorderhaven Noorderhaven 60 Semkje Brouwer Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-104
H-153 Spinhuisstraat 9 Anthonie Westerhof Harlingen 11 j man ongehuwd rooms katholiek 2-175
A-246 Aan de Stadswal Bargebuurt 2 Jantie Woudenberg Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-43
B-093 Zoutsloot Wortelstraat 1 Jantie Thijssen Harlingen 61 j vrouw weduwe protestant 1-61
F-160 Heiligeweg Heiligeweg 5 Geertje Park Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-72
F-022 Zuiderhaven Zuiderhaven 79 Anna van Hulst Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 2-45
D-049 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 38 Wijnant van Smeeden Harlingen 3 m man ongehuwd protestant 1-122
G-224 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 3 Janke van der Zee Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-131
D-147 Nieuwstraat Nieuwstraat 19 Marijke Hendriks Harlingen 62 j vrouw weduwe rooms katholiek 1-138
A-113 Bildstraat Bildtstraat 17 Lolke S Zwaal Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-20
E-016 Voorstraat Voorstraat 66 Tjietske de Ruiter Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-145
G-133 Typelstegen Gardenierstraat 18 Rinske Bronk Harlingen 50 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-115
A-145 Zoutsloot Zoutsloot 33 Johanna Kleinvogel Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-26
H-169 Zuiderhaven 0 Cornelis Alta Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-178
A-100 Karremanstraat Karremanstraat 24 Hendrik Gorter Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-18
D-098 Nieuwstraat Nieuwstraat 22 Enelike de Wilde Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-132
F-130 Schritzen Schritsen 15 Mietje Sterk Harlingen 38 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-66
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 8 Aaltie J van Dokkum Harlingen 25 j vrouw ongehuwd protestant 1-43
G-077 Both Apothekerstraat 5 Gilles [Philis] Smal Harlingen werkman 22 j man ongehuwd protestant 2-107
H-128 Waschbleek Wasbleek 20 Grietje Gerr. van der Linde Harlingen 22 j vrouw gehuwd protestant 2-170
E-055 Voorstraat Grote Bredeplaats 20 Frans Muller Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-4
D-063 Zoutsloot Zoutsloot 123 Andele de Vries Harlingen pakhuisknegt 45 j man gehuwd protestant 1-125
H-182 Zuiderstraat 14 Paulus Vogel Harlingen zeilmakersknegt 41 j man gehuwd protestant 2-179
G-233 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 7 Sytse de Wit Harlingen geen 51 j man gehuwd protestant 2-133
F-229 Laanen Lanen 6 Houwkje Tadema Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-90
A-009 Noorderhaven Noorderhaven 13 Gerryt Zuiderhout Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-5
G-284 Rapenburg 11 Jacoba Boonstra Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-142
F-150 Schritzen Schritsen 55 Elisabeth Blok Harlingen 55 j vrouw ongehuwd protestant 2-71
C-041 Voorstraat Voorstraat 23 Trijntie van der Veen Harlingen 45 j vrouw ongehuwd protestant 1-84
F-032 Brouwersgragt Brouwersstraat 12 Sigmond Henk. Hofmeester Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-47
F-179 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 2 Coenraad van Hoften Harlingen blikslager 38 j man gehuwd protestant 2-76
H-036 Kerkpoortstraat 65 Taeke Willekes Harlingen panbakker 22 j man ongehuwd rooms katholiek 2-157
F-210 Laanen Lanen 42 Beeltie Vreedenburg Harlingen 11 j vrouw ongehuwd israëliet 2-84
A-040 Noorderhaven Noorderhaven 71 Sara Maria van IJzendijk Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-10
F-052 Schritzen Schritsen 52 Sjoerd Schaafsma Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-50
A-180 Leemedijk Achterstraat 7 Antie Touwslager Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-32
A-083 Droogstraat Droogstraat 13 Janke van Loon Harlingen 34 j vrouw gehuwd protestant 1-17
H-224 Weeshuisstraat 0 Sietske H de Groot Harlingen 46 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
F-110 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 3 Gerben Dijkstra Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-62
B-103 Zoutsloot Zoutsloot 62 Jan Anema Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-63
E-128 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 11 Johannes Hesling Harlingen 7 j man ongehuwd rooms katholiek 2-20
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 4 Hendrika Wolf de Vries Harlingen 17 j vrouw ongehuwd israëliet 2-50
C-184 Noorderhaven Noorderhaven 16 Johanna van Hettinga Harlingen 25 j vrouw ongehuwd protestant 1-110
C-093 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 22 Aukje Rimkema Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-95
C-123 Katrug Sint Jacobstraat 10 Anna Cristina van Eken Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-99
E-046 Voorstraat Voorstraat 14 Klaas Blok Harlingen secretaris der stad 68 j man gehuwd protestant 1-152
G-266 Fabrieksstraat 34 Jelle D Tadema Harlingen werkman 55 j man gehuwd protestant 2-139
G-326 Weverstraat 6 Elisabeth Trompetter Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-148
H-169 Grote Werf 4 Itske Alta Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
E-083 Zuiderhaven Zuiderhaven 25 Willem Zwaal Harlingen huistimmerman 38 j man gehuwd protestant 2-10
B-055 Hoogstraat Hoogstraat 41 Grietje Kuiper Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-56
E-240 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 7 Doetje Wijga Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-40
G-271 Molenpad 16 Bauwke de Graaf Harlingen 20 j man ongehuwd rooms katholiek 2-140
C-148 Noorderhaven Noorderhaven 82 Maria Wiarda Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 1-102
H-065 Rozengracht 16 Cristoffel de Haas Harlingen leerloyer 57 j man gehuwd protestant 2-161
B-060 Wortelstraat Wortelstraat 6 Antje Brouwer Harlingen 60 j vrouw weduwe protestant 1-56
F-167 Schritzen Heiligeweg 19 Grietje de Vries Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-74
H-178 Zuiderhaven 24 Otto Walgreen Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-179
B-135 Karremanstraat Karremanstraat 15 Wijnand Modders Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-67
G-229 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 13 Anna Mosjepluk Harlingen 24 j vrouw ongehuwd protestant 2-132
D-150 Nieuwstraat Nieuwstraat 29 Ymkje Opkamp Harlingen 21 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-139
D-024 Noorderhaven Noordijs 27 Sijke Rikkers Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-118
E-160 Laanen Schoolplein 7 Siebo Dekker Harlingen zeeman 34 j man gehuwd protestant 2-25
F-247 Vijverstraat Vijverstraat 16 Hendrik van der Werf Harlingen kleermaker 20 j man ongehuwd protestant 2-93
C-014 Breedeplaats Grote Bredeplaats 9 Maike Jans van* Slooten [Teves] Harlingen 41 j vrouw weduwe protestant 1-76
G-027 Turfhaven Heiligeweg 60 Elizabeth Hannema Harlingen 49 j vrouw gehuwd protestant 2-97
H-016 Hofstraat Zuiderplein 1 Antie Jolles Harlingen 72 j vrouw weduwe protestant 2-154
E-188 Laanen Lanen 41 Catryna Leenstra Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 2-30
D-064 Zoutsloot Zoutsloot 125 Jeltie Spoelstra Harlingen 10 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-125
B-094 Zoutsloot Herenwaltje 12 Andries J Koopmans Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-61
F-229 Laanen Lanen 8 Berber de Vries Harlingen 45 j vrouw gehuwd protestant 2-90
A-018 Noorderhaven Noorderhaven 29 Douwe J Zeylmaker Harlingen zeylmaker 37 j man gehuwd protestant 1-6
H-039 Rapenburg 4 Akke Rootje Harlingen 31 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-158
C-046 Voorstraat Voorstraat 33 Tjietske Dijkstra Harlingen 36 j vrouw ongehuwd protestant 1-84
F-029 Brouwersgragt Brouwersstraat 18 Jacob de Bruin Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-46
H-224 Weeshuisstraat 1 Geertje Brouwer Harlingen 41 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
H-010 Hofstraat Hofstraat 12 Jana Leyenaar Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-153
G-307 Kerkpoortstraat 4 Ale van der Boom Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-146
A-048 Noorderhaven Noorderhaven 87 Neeltie Hofhuis Harlingen 48 j vrouw gehuwd protestant 1-11
A-183 Leemedijk Achterstraat 19 Akke Jouwstra Harlingen 1 w vrouw ongehuwd protestant 1-33
C-068 Voorstraat Voorstraat 77 Sybregje Cohen Harlingen koopvrouw 49 j vrouw ongehuwd israëliet 1-90
A-086 Droogstraat Droogstraat 33 Anna H Bandsma Harlingen naaister 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
B-099 Zoutsloot Zoutsloot 70 Klaas Kuipers Harlingen touwslagersknegt 38 j man gehuwd protestant 1-62
B-035 Hoogstraat Hoogstraat 3 Evert Tuinhout Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-52
E-130 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 15 Hendrik Godthelp Harlingen vleeshouwer 41 j man gehuwd protestant 2-21
B-164 Aan de Stadswal Liemendijk 8 Yenskje Huitema Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-72
C-180 Noorderhaven Noorderhaven 24 Jarig Donker Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-109
H-029 Rozengracht 0 Geertjie van Smeden [Smeeden] Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-157
E-187 Sint Odolphisteeg 13 Antie Martens Harlingen 75 j vrouw weduwe protestant 2-30
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 4 Hendrik Wijga Harlingen schoenmakerskneht 24 j man ongehuwd protestant 1-35
E-043 Voorstraat Voorstraat 20 Eelkje Otto Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-151
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Eelkje de Vries Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-120
G-331 Weverstraat 0 Foekje Veldhuis Harlingen 6 m vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-149
H-238 Havenplein 12 Jetske Dijkstra Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 2-188
D-041 Bij de Lommertsbrug Hoogstraat 47 Rients van der Meulen Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-120
E-231 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 14 Marten van Hoften Harlingen winkelier 40 j man gehuwd protestant 2-38
G-251 Moriaanstraat 3 Fennigje Draayer Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-136
B-010 Scheerstraat Scheerstraat 3 Trijntie Draayer Harlingen 43 j vrouw gehuwd protestant 1-46
G-109 Vianen 8 Sietske de Boer Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 2-112
A-219 Bargebuurt Bargebuurt 16 Jan Beuker Harlingen metzelaar 47 j man gehuwd rooms katholiek 1-39
E-028 Voorstraat Voorstraat 48 Sytske Keil Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
G-016 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 14 Ingena Hannema Harlingen zoutziederij 51 j vrouw weduwe protestant 2-96
C-188 Noorderhaven Zeepaardsteeg 1 Elisabeth Pollema Harlingen 36 j vrouw weduwe protestant 1-111
G-055 Heilgeweg Heiligeweg 2 Houwkje Dijkstra Harlingen 40 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-102
H-169 Zuiderhaven 36a Geertruida Groen Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
B-151 Karremanstraat Karremanstraat 9 Jetske Kerkhoven Harlingen 37 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-70
D-150 Nieuwstraat Nieuwstraat 31 Cornelis Leyen Harlingen 19 j man ongehuwd rooms katholiek 1-139
C-081 Noordijs Noordijs 10 Grietje Beva Harlingen 64 j vrouw weduwe protestant 1-93
A-120 Bildstraat Bildtstraat 12 Akke Boomsma Harlingen 27 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-22
C-018 Breedeplaats Grote Bredeplaats 17 Willem Schenkius Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-77
A-159 Zoutsloot Zoutsloot 59 Geertruida Visser Harlingen 17 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-29
G-176 Kerkpad Kerkpad 8 Reindert de Boer Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-123
E-195 Laanen Lanen 63 Willemina Meyer Harlingen winkeliersche 43 j vrouw weduwe protestant 2-32
D-091 Nieuwstraat Nieuwstraat 40 Eelkje Dirks Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 1-130
E-143 Laanen 't Poortje 11 Itske Feenstra Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-23
F-136 Schritzen Schritsen 27 Pieter Jorna Harlingen 4 j man ongehuwd rooms katholiek 2-68
C-032 Voorstraat Voorstraat 7b Anna M Jansen Harlingen 3 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-81
G-056 Brouwersgragt Brouwersstraat 1 Hendrik de Ruiter Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-102
G-084 Hofstraat Hofstraat 9 Anna Oelsen Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-108
G-258 Kerkpoortstraat 43 Pietje de Vries Harlingen 23 j vrouw ongehuwd israëliet 2-137
F-227 Laanen Lanen 16 Zwaantje Poort Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-89
A-024 Noorderhaven Noorderhaven 41 Geertje E Bouwknegt Harlingen 50 j vrouw gehuwd protestant 1-7
F-083 Schritzen Schritsen 14 Dirk R Bakker Harlingen korendrager 54 j man weduwnaar protestant 2-56
F-024 Brouwersgragt Brouwersstraat 28 Wopkje Hilwerda Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-45
H-224 Weeshuisstraat 3 Aaltie Lemsma Harlingen 38 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-185
H-007 Hofstraat Hofstraat 24 Aaltie Hogenburg Harlingen 26 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-152
F-198 Laanen Lanen 66 Hermanus Plutschouw Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-81
A-053 Noorderhaven Noorderhaven 97 Harmanus van Schouwenburg Harlingen zeehandelaar 38 j man gehuwd protestant 1-13
G-112 Romastraat Romastraat 12 Angenietje de Vries Harlingen 20 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-112
E-223 Wortelhaven Simon Stijlstraat 9 Bloeme Mozes de Beer Harlingen 22 j vrouw ongehuwd israëliet 2-37
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Pieter Monsma Harlingen smidsknegt 34 j man gehuwd protestant 1-89
B-073 Droogstraat 75 Marten van der Wal Harlingen 25 j man ongehuwd protestant 1-58
H-224 Weeshuisstraat 0 Tetje Bakker Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
F-120 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 23 Maria Bonnes Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-64
B-040 Hoogstraat Hoogstraat 13 Ymke Kamminga Harlingen commandeur der turftanders en dragers 62 j man gehuwd protestant 1-53
C-170 Op de Rinnertspijp Noorderhaven 36 Geeske Blok Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 1-106
E-178 Sint Odolphisteeg 14 Rinske P Postma Harlingen 64 j vrouw weduwe protestant 2-28
E-037 Voorstraat Voorstraat 30 Grietje van der Velde Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 1-150
D-026 Noorderhaven Franekereind 3 Gauke Hingst Harlingen geen 63 j man weduwnaar protestant 1-118
D-061 Bij de Lombard William Boothstraat 15 Cornelis Bos Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-124
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Anne Knipper Harlingen 13 j man ongehuwd rooms katholiek 2-91
H-145 Nieuweburen 11 Arend van der Sluis Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-173
C-129 Noorderhaven Noorderhaven 112 Ruurd van Dokkum Harlingen 45 j man gehuwd protestant 1-101
G-106 Vianen 20 Pieter de Wilde Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-111
A-233 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 2 Alida Fok Harlingen 2 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-42
A-130 Achterstraat Zeilmakersstraat 7 Adrianus Smidt Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-24
H-169 Zuiderhaven 36a Bieuwkje Alta Harlingen 1,5 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
B-109 Karremanstraat Karremanstraat 21 Jetske Hoffius Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 1-65
G-204 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 18 Trijntie Geelhof Harlingen naaister 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-128
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 45 Jetske Beidschat Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-140
D-110 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 23 Rigtje Wijngaarden Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-134
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Watze E Nauta Harlingen 11 j man gehuwd protestant 2-12
A-069 Droogstraat Bildtstraat 22 Jetske Jeltes Harlingen 70 j vrouw weduwe protestant 1-16
E-001 Voorstraat Voorstraat 94 Lambert Jonker Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-141
C-025 Voorstraat Grote Bredeplaats 31 Gatske van Straten Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 1-79
B-116 Zoutsloot Zoutsloot 75 Sjoerdtie Wijnalda Harlingen 39 j vrouw gehuwd protestant 1-66
E-088 H. Kn. K. straat Herenknechtenkamerstraat 0 Hendrikje Touwslager Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 2-11
E-204 Laanen Lanen 75 Johs. Anthony Huisman Harlingen 15 j man ongehuwd rooms katholiek 2-33
D-085 Nieuwstraat Nieuwstraat 52 Christiaan Boumans Harlingen turfdrager 31 j man gehuwd rooms katholiek 1-129
C-196 Noorderhaven Prinsenstraat 4 Gerard Agathe Masjée Harlingen 2,5 j man ongehuwd protestant 1-113
F-142 Schritzen Schritsen 39 Elsje Weidema Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-69
C-031 Voorstraat Voorstraat 7 Rigtje Broers Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-80
G-061 Brouwersgragt Brouwersstraat 11 Wilhelmina Pieper Harlingen 6 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-104
H-095 Waschbleek Wasbleek 86 Dirk Kramer Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-166
G-094 Hofstraat Hofstraat 23 Akke Wit Harlingen 25 j vrouw gehuwd protestant 2-109
G-278 Kerkpoortstraat 53a Sijke Yemes de Groot Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 2-141
F-220 Laanen Lanen 26 Johannes van Elst Harlingen 17 j man ongehuwd rooms katholiek 2-87
A-029 Noorderhaven Noorderhaven 51 Grietje Bakker Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-8
C-055 Voorstraat Voorstraat 53 Simon Miedema Harlingen koopman in ijzerwaren 31 j man gehuwd protestant 1-86
F-048 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 8 Fransina Repko Harlingen 10 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-49
G-187 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 32 Meile van der Molen Harlingen schoenmakersknegt 56 j man gehuwd protestant 2-126
E-068 Zuiderhaven Hondenstraat 3 Wytse Berduin Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-6
A-057 Noorderhaven Noorderhaven 105 Geertje Buikhuizen Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-14
B-008 bij de Grote Sluis Rommelhaven 15 Jetske J Postema Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 1-45
C-108 Grote Sluis Sint Jacobstraat 3 Hein J Drost Harlingen 21 j man ongehuwd rooms katholiek 1-97
A-168 Leemedijk Achterstraat 14 Gerben H Tichelaar Harlingen arbeyder 42 j man gehuwd protestant 1-31
C-073 Voorstraat Voorstraat 89 Hilbrand Zwanenburg Harlingen goud en zilversmid 27 j man gehuwd protestant 1-91
A-064 Droogstraat Droogstraat 14 Yetje L IJlstra Harlingen winkeliersche 70 j vrouw weduwe protestant 1-15
F-098 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 8 Ruurd van Dokkum Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-59
B-055 Hoogstraat Zoutsloot 104 Sijke Kuiper Harlingen naaister 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-56
B-045 Hoogstraat Hoogstraat 23 Taetske Ruurds Harlingen 80 j vrouw weduwe protestant 1-54
E-115 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 14 Jantie H Bloem Harlingen 23 j vrouw ongehuwd protestant 2-17
H-025 Rozegragt Rozengracht 9 Oeds H Drijfhout Harlingen balkvlotter 27 j man gehuwd protestant 2-156
H-169 Smidstraat 1 Janke Lamminga Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 2-178
A-241 Aan de Stadswal Bargebuurt 7 Albertus Leyenaar Harlingen pottebakker 33 j man gehuwd protestant 1-42
D-029 Noordijs Franekereind 9 Grietje Eerdmans Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-119
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Minke van der Woude Harlingen 46 j vrouw gehuwd protestant 1-74
B-018 Hoogstraat Hoogstraat 24 Hielkje Clamstra Harlingen