Harlingen, reëelkohier 1736 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896)

illustratie reëelkohier 1736 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896)
Dit register beschrijft een rondgang door de acht 'quartieren' van de stad (1 t/m 8) in 1736. Van elk pand zijn 'eigenaars' en de evt. 'bruikers' (huurder) vastgelegd. Verder is de huurwaarde van het onroerend goed bepaald, want belasting heffen is zoals zo vaak de reden voor het aanleggen van dit kohier. Op de vastgelegde huurwaarde werd zestien procent reëelbelasting geheven, de zgn. '6e penning'.

In voorkomende gevallen wordt vermeld hoeveel de grondpacht bedraagt en aan wie die verschuldigd is. Over de grondpacht was liefst 20% belasting verschuldigd, de zgn. '5e penning'. Een beroep of functie is alleen bij héél belangrijke personen vermeld.

De bedragen zijn vermeld in guldens, stuivers en penningen. Een gulden was (ook toen al) 20 stuivers, een stuiver was 16 penningen. De grondpacht werd soms traditiegetrouw in stuivers genoteerd, maar ter wille van de eenvormigheid heb ik dat steeds omgerekend naar guldens en stuivers.

Cohier van de reele schattinge van alle vaste goederen gelegen binnen Harlingen, en desselvs Jurisdictie, gemaakt en gerenoveert bij de Achtb. magistraat van voors. stad, ingevolge van de aenschrijvinge der Ed: Mog: Heren Staaten van Friesland in dato den 17en maart 1736 en sulks voor den Jaare van meij 1736 tot meij 1737.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2015-04-16 03:27:19.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

pand   soort o/g (tegenwoordig adres)
datum
voornaam patroniem familienaam huurwaarde grondpacht aanslag
8-153 soort onroerend goed: 2 huisen (Raamstraat 6)            
8-153 soort onroerend goed: 2 huisen (Raamstraat 4)            
7-081 soort onroerend goed: 2 huisen (Voorstraat 39)            
8-153 soort onroerend goed: 2 huisen (Schritsen 42)            
8-153 soort onroerend goed: 2 huisen (Raamstraat 2)            
7-081 soort onroerend goed: 2 huisen (Voorstraat 39)            
1-042 soort onroerend goed: 5 perken ( 0)            
4-087 soort onroerend goed: camer (Hofstraat 12)            
1-050 soort onroerend goed: camer ( 0)            
4-087 soort onroerend goed: camer (Hofstraat 24)            
2-027 soort onroerend goed: de noordermolen en huis (Karremanstraat 1)            
soort onroerend goed: gleybakkerij ( )            
7-116 soort onroerend goed: gorterij (Rinnertspijp 1)            
8-149 soort onroerend goed: gorthuis (Schritsen 28)            
8-149 soort onroerend goed: gorthuis (Schritsen 26)            
soort onroerend goed: hof en stal ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 9)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 3)            
4-088 soort onroerend goed: hoff (Kerkpoortstraat 24)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-198 soort onroerend goed: hoff (Zuiderhaven 52)            
4-136 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 7)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
1-123 soort onroerend goed: hoff (Zoutsloot 36)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 28)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-173 soort onroerend goed: hoff (Wasbleekstraat 3)            
8-097 soort onroerend goed: hoff (Kleine Bredeplaats 14)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-173 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 22)            
2-070 soort onroerend goed: hoff (Herenwaltje 10)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-172 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 26)            
1-159 soort onroerend goed: hoff (Zoutsloot 46)            
2-017 soort onroerend goed: hoff ( 0)            
1-157 soort onroerend goed: hoff (Noorderhaven 65)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-169 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 11)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleekstraat 8)            
2-072 soort onroerend goed: hoff (Wortelstraat 7)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleekstraat 2)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 13)            
3-086 soort onroerend goed: hoff (Kerkpoortstraat 31)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 7)            
4-137 soort onroerend goed: hoff (Hofstraat 2)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 1)            
4-088 soort onroerend goed: hoff (Kerkpad 1)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-135 soort onroerend goed: hoff (Hofstraat 2)            
1-123 soort onroerend goed: hoff (Droogstraat 45)            
4-173 soort onroerend goed: hoff (Wasbleekstraat 4)            
4-087 soort onroerend goed: hoff (Hofstraat 24)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
8-098 soort onroerend goed: hoff (Kleine Bredeplaats 14)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-173 soort onroerend goed: hoff (Wasbleekstraat 1)            
4-173 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 20)            
2-070 soort onroerend goed: hoff (Herenwaltje 13)            
2-019 soort onroerend goed: hoff (Karremanstraat 11)            
4-059 soort onroerend goed: hoff (Rapenburg 18)            
4-172 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 26)            
1-159 soort onroerend goed: hoff (Zoutsloot 44)            
1-156 soort onroerend goed: hoff (Noorderhaven 55)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-168 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 9)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleekstraat 8)            
8-086 soort onroerend goed: hoff (Vijver 12)            
2-072 soort onroerend goed: hoff (Wortelstraat 5)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 17)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 11)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 5)            
4-137 soort onroerend goed: hoff (Hofstraat 29)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 32)            
4-135 soort onroerend goed: hoff (Hofstraat 29)            
2-023 soort onroerend goed: hoff ( 0)            
4-173 soort onroerend goed: hoff (Wasbleekstraat 3)            
4-087 soort onroerend goed: hoff (Hofstraat 12)            
8-097 soort onroerend goed: hoff (Vijver 5)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-173 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 22)            
2-070 soort onroerend goed: hoff (Zoutsloot 88)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-061 soort onroerend goed: hoff (Rapenburg 20)            
4-173 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 20)            
2-070 soort onroerend goed: hoff (Herenwaltje 11)            
8-155 soort onroerend goed: hoff (Zuiderhaven 65)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
2-018 soort onroerend goed: hoff ( 0)            
4-172 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 26)            
4-263 soort onroerend goed: hoff (Zuiderstraat 31)            
1-158 soort onroerend goed: hoff (Droogstraat 11)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
1-155 soort onroerend goed: hoff (Noorderhaven 53)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleekstraat 10)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleekstraat 6)            
8-086 soort onroerend goed: hoff (Vijver 6)            
2-072 soort onroerend goed: hoff (Wortelstraat 3)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 15)            
4-098 soort onroerend goed: hoff en kamer (Kerkpad 30)            
2-046 soort onroerend goed: hoff en kamer (Zoutsloot 60)            
2-046 soort onroerend goed: hoff en kamer (Zoutsloot 58)            
soort onroerend goed: hoff en kamers ( )            
3-138 soort onroerend goed: hoff en kamers (Franekereind 20)            
2-127 soort onroerend goed: houtstek ( 0)            
2-141 soort onroerend goed: houtstek en molen (Rommelhaven 13)            
4-182 soort onroerend goed: houtstek en tuin (Rozengracht 16)            
4-182 soort onroerend goed: houtstek en tuin (Rozengracht 14)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-189 soort onroerend goed: huis (Franekereind 8)            
7-015 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 75)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 39)            
4-092 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 19)            
7-123 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 25)            
4-186 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 4)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-041 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 15)            
2-170 soort onroerend goed: huis ( 0)            
5-152 soort onroerend goed: huis (Schritsen 41)            
3-088 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 35)            
6-093 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 13)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-064 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 20)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-006 soort onroerend goed: huis ( 0)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-085 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 100)            
5-066 soort onroerend goed: huis (Lanen 86)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-110 soort onroerend goed: huis (Lanen 75)            
1-011 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 23)            
4-027 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 14)            
7-058 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 4)            
1-083 soort onroerend goed: huis ( 0)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-022 soort onroerend goed: huis (Prinsenstraat 2)            
4-228 soort onroerend goed: huis (Schoolstraat 2)            
8-124 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 21)            
2-102 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 30)            
5-087 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 46)            
6-023 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 28)            
6-126 soort onroerend goed: huis (Lanen 18)            
1-034 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 57)            
4-048 soort onroerend goed: huis (Schritsen 50)            
7-079 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 43)            
1-109 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 16)            
4-165 soort onroerend goed: huis (Zuiderplein 1)            
4-253 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 12)            
8-143 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 20)            
2-129 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 9)            
3-035 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 28)            
6-050 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 17)            
6-151 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
1-056 soort onroerend goed: huis (Vissersstraat 8)            
4-068 soort onroerend goed: huis (Rapenburg 2)            
7-100 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 23)            
1-129 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 19)            
2-063 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 21)            
5-012 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 3)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 20)            
5-130 soort onroerend goed: huis (Lanen 78)            
3-187 soort onroerend goed: huis (Franekereind 10)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 33)            
4-091 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 17)            
7-121 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 29)            
1-148 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 95)            
4-185 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 8)            
5-038 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 9)            
8-164 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 57)            
5-149 soort onroerend goed: huis (Schritsen 47)            
4-002 soort onroerend goed: huis (Schritsen 52)            
7-035 soort onroerend goed: huis (Noordijs 8)            
1-064 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 18)            
4-201 soort onroerend goed: huis (Schoolstraat 1)            
8-103 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 24)            
2-085 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 41)            
5-064 soort onroerend goed: huis (Lanen 91)            
6-002 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 58)            
6-109 soort onroerend goed: huis (Lanen 75)            
1-009 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 21)            
4-027 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 14)            
7-055 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 112)            
1-080 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 79)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-028 soort onroerend goed: huis ( 0)            
4-226 soort onroerend goed: huis (Schoolstraat 18)            
8-121 soort onroerend goed: huis (Kleine Ossenmarkt 10)            
2-099 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 1)            
5-085 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 42)            
6-021 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 32)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-123 soort onroerend goed: huis (Lanen 26)            
1-031 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 53)            
4-045 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 3)            
7-075 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 51)            
1-106 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 22)            
2-128 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 7)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 40)            
6-149 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 24)            
1-056 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 2)            
4-067 soort onroerend goed: huis (Rapenburg 8)            
7-098 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 27)            
1-126 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 13)            
2-061 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 17)            
5-010 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 76)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 14)            
5-127 soort onroerend goed: huis (Spekmarkt 4)            
3-058 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 48)            
6-075 soort onroerend goed: huis (Lanen 23)            
3-184 soort onroerend goed: huis (Franekereind 16)            
7-009 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 19)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 12)            
1-145 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 87)            
8-077 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 21)            
2-071 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 92)            
5-037 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 3)            
2-164 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 18)            
5-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 51)            
6-089 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 2)            
3-207 soort onroerend goed: huis ( 0)            
7-033 soort onroerend goed: huis (Noordijs 12)            
1-062 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 26)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-147 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 64)            
2-002 soort onroerend goed: huis ( 0)            
8-102 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 20)            
2-083 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 37)            
5-062 soort onroerend goed: huis (Lanen 87)            
5-177 soort onroerend goed: huis (Schritsen 39)            
3-112 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 53)            
1-006 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 15)            
4-026 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 14)            
7-054 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 2)            
1-078 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 75)            
8-017 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 14)            
4-226 soort onroerend goed: huis (Schoolstraat 12)            
8-121 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 27)            
2-097 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 38)            
5-084 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 40)            
6-018 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 36)            
6-121 soort onroerend goed: huis (Sint Christoffelsteeg 1)            
1-028 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 47)            
7-074 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 55)            
1-104 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 61)            
4-164 soort onroerend goed: huis (Zuiderplein 1)            
8-043 soort onroerend goed: huis (Havenplein 20)            
8-138 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 12)            
2-125 soort onroerend goed: huis ( 0)            
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 40)            
6-044 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 13)            
6-146 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 18)            
4-067 soort onroerend goed: huis (Rapenburg 6)            
7-095 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 33)            
8-055 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 16)            
2-060 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 13)            
5-008 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 80)            
2-144 soort onroerend goed: huis (Noordijs 7)            
3-056 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 50)            
6-072 soort onroerend goed: huis (Lanen 19)            
1-143 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 27)            
4-182 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 14)            
8-076 soort onroerend goed: huis (Vijver 3)            
2-071 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 90)            
5-034 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 7)            
8-161 soort onroerend goed: huis (Schritsen 32)            
2-162 soort onroerend goed: huis (Franekereind 13)            
5-146 soort onroerend goed: huis (Schritsen 53)            
3-080 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 19)            
6-087 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 8)            
3-207 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 42)            
7-030 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 99)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-099 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 14)            
5-060 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 6)            
2-177 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 119)            
5-174 soort onroerend goed: huis (Schritsen 33)            
3-110 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 49)            
6-104 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 44)            
1-003 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 9)            
4-023 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 10)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-076 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 71)            
4-134 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 27)            
8-015 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 10)            
2-022 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 7)            
8-119 soort onroerend goed: huis (Kleine Ossenmarkt 6)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Liemendijk 42)            
5-084 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 40)            
3-005 soort onroerend goed: huis (Scheffersplein 19)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-121 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 2)            
1-025 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 41)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-102 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 57)            
4-161 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 1)            
2-122 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 109)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 34)            
6-041 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 7)            
3-158 soort onroerend goed: huis (Franekereind 24)            
6-143 soort onroerend goed: huis (Schritsen 17)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-093 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 37)            
1-121 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 40)            
2-057 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 7)            
5-006 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 84)            
2-143 soort onroerend goed: huis (Noordijs 3)            
5-123 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 12)            
6-069 soort onroerend goed: huis (Lanen 13)            
7-006 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 13)            
4-086 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 10)            
7-113 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 3)            
1-141 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 89)            
4-179 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 20)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-071 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 12)            
5-031 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 1)            
2-161 soort onroerend goed: huis (Franekereind 9)            
5-143 soort onroerend goed: huis (Lanen 64)            
6-087 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 8)            
3-206 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 48)            
7-028 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 24)            
7-142 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 52)            
4-195 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 52)            
2-079 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 29)            
5-059 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 8)            
2-177 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 15)            
5-171 soort onroerend goed: huis (Schritsen 27)            
6-103 soort onroerend goed: huis (Lanen 63)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-073 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 65)            
4-132 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 21)            
8-013 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 4)            
8-118 soort onroerend goed: huis (Kleine Ossenmarkt 2)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 53)            
5-083 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 32)            
6-015 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 42)            
4-038 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 77)            
7-069 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 61)            
1-099 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 51)            
4-158 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 23)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-134 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 33)            
2-119 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 2)            
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 38)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-140 soort onroerend goed: huis (Schritsen 13)            
7-090 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 90)            
1-119 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 46)            
8-052 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 10)            
2-054 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 1)            
5-003 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 90)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 24)            
3-050 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 64)            
6-066 soort onroerend goed: huis (Lanen 9)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-004 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 7)            
1-140 soort onroerend goed: huis ( 0)            
8-070 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 13)            
5-028 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 66)            
8-157 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 71)            
2-159 soort onroerend goed: huis (Franekereind 3)            
5-141 soort onroerend goed: huis (Schritsen 57)            
3-203 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 54)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-139 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 48)            
4-195 soort onroerend goed: huis (Steenhouwersstraat 2)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-078 soort onroerend goed: huis ( 0)            
5-056 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 24)            
5-169 soort onroerend goed: huis (Schritsen 21)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-048 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 6)            
8-010 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 1)            
2-020 soort onroerend goed: huis (Achterstraat 27)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-094 soort onroerend goed: huis (Liemendijk 42)            
5-081 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 28)            
2-186 soort onroerend goed: huis (Franekereind 21)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-119 soort onroerend goed: huis (Lanen 83)            
1-019 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 33)            
7-067 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 63)            
1-096 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 45)            
4-155 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 5)            
8-035 soort onroerend goed: huis (Havenplein 3)            
2-042 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 59)            
4-240 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 16)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-116 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 5)            
3-032 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 36)            
6-036 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 1)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-139 soort onroerend goed: huis (Schritsen 11)            
1-045 soort onroerend goed: huis ( 0)            
4-060 soort onroerend goed: huis (Rapenburg 20)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-117 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 50)            
8-051 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 0)            
2-051 soort onroerend goed: huis ( 0)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 18)            
2-138 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 4)            
3-048 soort onroerend goed: huis (Franekereind 29)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-001 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 1)            
7-113 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 1)            
8-068 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 15)            
5-025 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 72)            
8-154 soort onroerend goed: huis (Schritsen 48)            
2-158 soort onroerend goed: huis (Franekereind 1)            
5-140 soort onroerend goed: huis (Schritsen 59)            
3-073 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 3)            
6-083 soort onroerend goed: huis (Lanen 37)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-025 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 93)            
7-136 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 42)            
4-192 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 48)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-075 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 7)            
5-054 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 22)            
5-167 soort onroerend goed: huis (Lanen 30)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-047 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 10)            
8-008 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 5)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 53)            
5-078 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 19)            
2-182 soort onroerend goed: huis ( 0)            
6-010 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 50)            
7-067 soort onroerend goed: huis (Roeperssteeg 3)            
1-093 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 9)            
4-154 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 15)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-039 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 23)            
4-238 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 26)            
8-131 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 1)            
2-114 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 14)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-034 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 8)            
6-137 soort onroerend goed: huis (Schritsen 5)            
7-086 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 98)            
1-117 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 24)            
8-049 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 0)            
4-262 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 29)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 12)            
5-115 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 30)            
3-046 soort onroerend goed: huis (Franekereind 27)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 30)            
7-110 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 7)            
1-137 soort onroerend goed: huis ( 0)            
5-022 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 4)            
2-155 soort onroerend goed: huis (Franekereind 7)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-071 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 39)            
6-082 soort onroerend goed: huis (Lanen 39)            
3-199 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 60)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 41)            
7-133 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 38)            
4-189 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 42)            
8-090 soort onroerend goed: huis (Vijver 2)            
2-074 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 82)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-164 soort onroerend goed: huis (Lanen 36)            
3-097 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 45)            
7-046 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 12)            
4-125 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 19)            
8-007 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 7)            
2-015 soort onroerend goed: huis ( 0)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-111 soort onroerend goed: huis (Vijverstraat 16)            
5-076 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 13)            
2-181 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 125)            
6-009 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 52)            
3-119 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 14)            
4-034 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 28)            
7-065 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 67)            
1-090 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 3)            
4-151 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 9)            
8-029 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 7)            
2-036 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 52)            
4-237 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 26)            
8-129 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 9)            
2-111 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 20)            
5-093 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 16)            
3-026 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 19)            
6-031 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 14)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-055 soort onroerend goed: huis (Rapenburg 16)            
7-085 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 102)            
1-117 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 2)            
8-049 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 3)            
4-260 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 27)            
8-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 10)            
6-156 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 6)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 37)            
7-109 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 7)            
1-135 soort onroerend goed: huis (Vissersstraat 12)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-153 soort onroerend goed: huis ( 0)            
3-068 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 33)            
6-080 soort onroerend goed: huis (Lanen 35)            
3-196 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 66)            
7-020 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 85)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 35)            
7-130 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 32)            
1-154 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 34)            
4-187 soort onroerend goed: huis (Steenhouwersstraat 3)            
8-088 soort onroerend goed: huis (Vijver 6)            
2-074 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 3)            
5-048 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 25)            
8-171 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 39)            
2-173 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 3)            
5-161 soort onroerend goed: huis (Lanen 42)            
3-095 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 41)            
6-096 soort onroerend goed: huis (Lanen 45)            
7-044 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 18)            
1-070 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 11)            
4-123 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 17)            
8-004 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 13)            
2-012 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 71)            
4-211 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 36)            
8-111 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 27)            
5-073 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 7)            
2-181 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 27)            
6-008 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 54)            
4-033 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 26)            
7-063 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 16)            
1-088 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 8)            
4-148 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 3)            
8-028 soort onroerend goed: huis (Prinsenstraat 10)            
4-234 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 24)            
8-129 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 3)            
2-108 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 17)            
3-023 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 11)            
6-029 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 18)            
6-132 soort onroerend goed: huis (Lanen 4)            
4-053 soort onroerend goed: huis (Rapenburg 12)            
7-085 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 102)            
8-047 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 4)            
4-258 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 23)            
8-146 soort onroerend goed: huis (Schritsen 4)            
2-135 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 10)            
6-056 soort onroerend goed: huis (Lanen 5)            
6-155 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 31)            
4-077 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 30)            
7-106 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 11)            
1-132 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 51)            
8-064 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 12)            
2-066 soort onroerend goed: huis (Wortelstraat 4)            
5-019 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 10)            
2-151 soort onroerend goed: huis (Noordijs 19)            
5-132 soort onroerend goed: huis (Lanen 76)            
3-064 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 29)            
6-078 soort onroerend goed: huis (Lanen 31)            
3-193 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 70)            
7-018 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 81)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 14)            
1-153 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 32)            
4-187 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 2)            
5-045 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 23)            
8-171 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 6)            
2-172 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 10)            
5-158 soort onroerend goed: huis (Lanen 48)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-042 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 22)            
1-067 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 5)            
4-122 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 15)            
8-001 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 19)            
2-010 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 75)            
8-111 soort onroerend goed: huis (Vijverstraat 12)            
2-087 soort onroerend goed: huis ( 0)            
5-070 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 1)            
6-008 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 54)            
3-119 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 18)            
6-112 soort onroerend goed: huis (Lanen 79)            
1-014 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 29)            
7-060 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 10)            
1-086 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 22)            
4-145 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 2)            
8-026 soort onroerend goed: huis (Prinsenstraat 4)            
4-231 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 30)            
8-126 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 17)            
2-106 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 24)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-027 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 22)            
6-130 soort onroerend goed: huis (Lanen 12)            
4-166 soort onroerend goed: huis (Zuiderplein 5)            
8-046 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 2)            
4-256 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 17)            
8-146 soort onroerend goed: huis (Jan Ruurdstraat 1)            
2-133 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 7)            
6-054 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 25)            
6-153 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 4)            
1-060 soort onroerend goed: huis ( 0)            
7-103 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 17)            
1-130 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 43)            
8-060 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 6)            
2-066 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 27)            
5-016 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 18)            
8-150 soort onroerend goed: huis (Schritsen 36)            
3-062 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 25)            
6-077 soort onroerend goed: huis (Schoolplein 5)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-016 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 79)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 30)            
4-094 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 16)            
7-125 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 21)            
8-085 soort onroerend goed: huis (Vijver 12)            
5-042 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 17)            
2-172 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 4)            
5-155 soort onroerend goed: huis (Lanen 54)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-006 soort onroerend goed: huis (Schritsen 52)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-065 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 1)            
4-120 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 7)            
7-153 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 78)            
2-008 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 85)            
8-108 soort onroerend goed: huis (Vijverstraat 4)            
2-085 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 104)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-006 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 56)            
3-119 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 12)            
1-012 soort onroerend goed: huis (Zeepziedersstraat 1)            
4-029 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 18)            
7-059 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 8)            
1-085 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 20)            
4-143 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 6)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-228 soort onroerend goed: huis (Schoolstraat 6)            
2-104 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 28)            
5-087 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 8)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-127 soort onroerend goed: huis (Lanen 16)            
1-036 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 61)            
7-080 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 41)            
4-166 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 3)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-254 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 10)            
8-143 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 20)            
2-131 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 15)            
3-036 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 24)            
6-051 soort onroerend goed: huis ('t Poortje 5)            
3-168 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 18)            
6-152 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-101 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 21)            
1-130 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 37)            
8-058 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 4)            
2-064 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 23)            
5-014 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 7)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 24)            
2-148 soort onroerend goed: huis (Noordijs 13)            
5-132 soort onroerend goed: huis (Lanen 74)            
3-059 soort onroerend goed: huis (Franekereind 23)            
3-188 soort onroerend goed: huis (Franekereind 8)            
7-014 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 75)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 37)            
4-091 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 17)            
7-122 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 27)            
1-150 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 99)            
4-185 soort onroerend goed: huis (Spinhuisstraat 13)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-040 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 13)            
8-166 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 53)            
2-169 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 6)            
5-151 soort onroerend goed: huis (Schritsen 43)            
6-092 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 38)            
1-064 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 18)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-151 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 72)            
2-005 soort onroerend goed: huis ( 0)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-085 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 100)            
5-066 soort onroerend goed: huis (Lanen 86)            
2-179 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 131)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-110 soort onroerend goed: huis (Comediesteeg 6)            
1-010 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 23)            
4-027 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 12)            
7-057 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 2)            
8-021 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 22)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-123 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 23)            
2-101 soort onroerend goed: huis ( 0)            
5-086 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 44)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-022 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 30)            
6-125 soort onroerend goed: huis (Lanen 20)            
1-033 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 57)            
7-077 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 47)            
1-108 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 18)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-129 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 7)            
3-034 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 32)            
6-049 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 15)            
3-166 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 9)            
6-150 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 6)            
1-056 soort onroerend goed: huis (Vissersstraat 6)            
4-067 soort onroerend goed: huis (Rapenburg 10)            
7-099 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 25)            
1-128 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 17)            
2-062 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 19)            
5-012 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 3)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 18)            
5-129 soort onroerend goed: huis (Lanen 80)            
7-011 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 71)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 31)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-120 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 31)            
1-147 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 93)            
5-037 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 7)            
8-163 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 59)            
5-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 49)            
6-090 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 7)            
4-001 soort onroerend goed: huis (Schritsen 52)            
7-034 soort onroerend goed: huis (Noordijs 10)            
1-063 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 22)            
7-148 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 68)            
2-004 soort onroerend goed: huis ( 0)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-102 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 22)            
2-084 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 39)            
5-063 soort onroerend goed: huis (Lanen 89)            
6-001 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 60)            
6-108 soort onroerend goed: huis (Lanen 71)            
1-008 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 19)            
4-027 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 12)            
7-054 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 4)            
1-079 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 77)            
8-019 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 18)            
4-226 soort onroerend goed: huis (Schoolstraat 16)            
8-121 soort onroerend goed: huis (Kleine Ossenmarkt 8)            
2-099 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 34)            
5-084 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 2)            
6-020 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 34)            
6-123 soort onroerend goed: huis (Lanen 24)            
1-030 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 51)            
4-045 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 3)            
7-074 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 55)            
1-105 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 65)            
4-249 soort onroerend goed: huis (Dwarsstraat 21)            
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 38)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-148 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 22)            
1-055 soort onroerend goed: huis ( 0)            
4-067 soort onroerend goed: huis (Rapenburg 8)            
7-097 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 29)            
2-061 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 15)            
5-009 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 78)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 12)            
2-146 soort onroerend goed: huis ( 0)            
5-126 soort onroerend goed: huis (Spekmarkt 6)            
3-058 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 46)            
6-074 soort onroerend goed: huis (Lanen 23)            
3-184 soort onroerend goed: huis (Franekereind 16)            
7-008 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 17)            
7-118 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 33)            
1-144 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 85)            
8-077 soort onroerend goed: huis (Vijver 1)            
2-071 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 92)            
5-036 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 1)            
2-164 soort onroerend goed: huis (Franekereind 15)            
5-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 51)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-088 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 10)            
3-207 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 46)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-062 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 24)            
7-146 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 62)            
8-101 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 18)            
2-082 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 35)            
5-061 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 4)            
2-177 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 121)            
5-176 soort onroerend goed: huis (Schritsen 37)            
3-112 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 53)            
6-105 soort onroerend goed: huis (Lanen 67)            
1-005 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 13)            
4-024 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 12)            
7-054 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 110)            
1-078 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 8)            
8-016 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 12)            
4-226 soort onroerend goed: huis (Schoolstraat 10)            
8-121 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 25)            
2-096 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 40)            
5-084 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 38)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-018 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 5)            
6-121 soort onroerend goed: huis (Sint Christoffelsteeg 1)            
1-027 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 45)            
4-043 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 7)            
7-074 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 53)            
1-104 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 61)            
4-163 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 5)            
8-043 soort onroerend goed: huis (Havenplein 18)            
8-137 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 10)            
2-124 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 113)            
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 40)            
6-043 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 11)            
6-145 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 16)            
4-067 soort onroerend goed: huis (Rapenburg 4)            
7-095 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 33)            
8-055 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 16)            
2-059 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 11)            
5-007 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 82)            
2-144 soort onroerend goed: huis (Noordijs 5)            
3-055 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 52)            
6-071 soort onroerend goed: huis (Lanen 17)            
7-115 soort onroerend goed: huis (Rinnertspijp 1)            
1-143 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 25)            
8-075 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 19)            
2-071 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 88)            
5-033 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 5)            
8-161 soort onroerend goed: huis (Schritsen 30)            
2-162 soort onroerend goed: huis (Franekereind 11)            
5-145 soort onroerend goed: huis (Lanen 60)            
3-080 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 17)            
6-086 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 14)            
3-207 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 40)            
7-029 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 97)            
7-143 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 56)            
5-059 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 14)            
2-177 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 17)            
5-173 soort onroerend goed: huis (Schritsen 31)            
6-104 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 44)            
1-002 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 7)            
4-022 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 8)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-075 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 69)            
4-133 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 21)            
8-015 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 8)            
2-022 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 5)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Liemendijk 40)            
5-084 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 40)            
3-005 soort onroerend goed: huis (Scheffersplein 17)            
6-016 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 40)            
6-121 soort onroerend goed: huis (Lanen 85)            
1-024 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 39)            
4-040 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 75)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-101 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 55)            
4-160 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 27)            
8-040 soort onroerend goed: huis (Havenplein 16)            
8-134 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 35)            
2-120 soort onroerend goed: huis ( 0)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 40)            
6-040 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 5)            
6-142 soort onroerend goed: huis (Schritsen 19)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-092 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 88)            
1-121 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 38)            
2-056 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 5)            
5-005 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 86)            
2-142 soort onroerend goed: huis (Noordijs 1)            
5-122 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 14)            
3-052 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 60)            
6-068 soort onroerend goed: huis (Lanen 11)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-005 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 11)            
7-113 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 1)            
1-141 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 26)            
4-179 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 20)            
8-072 soort onroerend goed: huis (Hondenstraat 4)            
2-071 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 12)            
5-030 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 62)            
2-160 soort onroerend goed: huis (Franekereind 7)            
5-142 soort onroerend goed: huis (Lanen 68)            
6-086 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 14)            
3-205 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 50)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-195 soort onroerend goed: huis (Steenhouwersstraat 6)            
8-096 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 14)            
2-079 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 29)            
5-058 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 12)            
2-176 soort onroerend goed: huis ( 0)            
5-170 soort onroerend goed: huis (Schritsen 25)            
6-103 soort onroerend goed: huis (Lanen 61)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-072 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 63)            
4-131 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 23)            
8-012 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 2)            
8-118 soort onroerend goed: huis (Kleine Ossenmarkt 2)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 53)            
5-082 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 36)            
6-014 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 42)            
6-119 soort onroerend goed: huis (Sint Christoffelsteeg 5)            
1-021 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 37)            
4-037 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 77)            
7-069 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 61)            
1-098 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 49)            
4-157 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 21)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-242 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 14)            
8-134 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 31)            
2-118 soort onroerend goed: huis (Rozemarijnstraat 3)            
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 34)            
6-037 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 3)            
3-155 soort onroerend goed: huis (Franekereind 30)            
6-139 soort onroerend goed: huis (Schritsen 15)            
7-089 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 96)            
1-119 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 44)            
8-052 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 8)            
2-053 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 1)            
5-002 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 92)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 22)            
2-139 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 2)            
5-120 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 20)            
3-050 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 62)            
6-066 soort onroerend goed: huis (Lanen 9)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-003 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 5)            
4-085 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 8)            
1-139 soort onroerend goed: huis ( 0)            
8-070 soort onroerend goed: huis (Hondenstraat 6)            
5-027 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 68)            
8-156 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 8)            
2-159 soort onroerend goed: huis (Franekereind 1)            
5-141 soort onroerend goed: huis (Lanen 70)            
6-084 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 16)            
3-202 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 56)            
7-138 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 46)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-077 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 9)            
5-056 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 18)            
5-168 soort onroerend goed: huis (Lanen 32)            
7-048 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 6)            
8-010 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 1)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-094 soort onroerend goed: huis (Liemendijk 40)            
5-080 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 30)            
2-185 soort onroerend goed: huis (Franekereind 19)            
6-012 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 46)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-018 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 6)            
7-067 soort onroerend goed: huis (Roeperssteeg 7)            
1-095 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 43)            
4-155 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 17)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-041 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 27)            
4-239 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 20)            
8-132 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 4)            
2-116 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 10)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-036 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 1)            
3-152 soort onroerend goed: huis (Franekereind 34)            
6-138 soort onroerend goed: huis (Schritsen 9)            
1-043 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-117 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 28)            
8-050 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 0)            
2-050 soort onroerend goed: huis ( 0)            
4-264 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 31)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 16)            
2-138 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 4)            
3-048 soort onroerend goed: huis (Franekereind 29)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-112 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 3)            
5-024 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 74)            
8-154 soort onroerend goed: huis (Schritsen 46)            
2-157 soort onroerend goed: huis (Noordijs 27)            
5-139 soort onroerend goed: huis (Schritsen 63)            
3-073 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 1)            
6-082 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 22)            
3-199 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 60)            
7-024 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 91)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 32)            
4-191 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 46)            
2-075 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 5)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-047 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 8)            
4-127 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 19)            
8-008 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 5)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-094 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 53)            
5-077 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 17)            
2-181 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 127)            
6-010 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 50)            
3-119 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 18)            
4-035 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 83)            
7-067 soort onroerend goed: huis (Roeperssteeg 1)            
1-092 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 7)            
4-153 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 13)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-038 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 21)            
8-130 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 1)            
2-113 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 16)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-033 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 10)            
3-149 soort onroerend goed: huis (Franekereind 40)            
6-137 soort onroerend goed: huis (Schritsen 5)            
5-056 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 24)            
7-085 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 106)            
1-117 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 6)            
8-049 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 0)            
4-262 soort onroerend goed: huis (Wasbleek 4)            
8-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 10)            
3-045 soort onroerend goed: huis (Franekereind 25)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-158 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 12)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 41)            
7-110 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 7)            
1-136 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 57)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-021 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 6)            
2-155 soort onroerend goed: huis (Franekereind 5)            
5-136 soort onroerend goed: huis (Lanen 72)            
3-070 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 37)            
6-082 soort onroerend goed: huis (Lanen 39)            
3-198 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 62)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 39)            
7-132 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 36)            
4-189 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 40)            
8-089 soort onroerend goed: huis (Vijver 4)            
2-074 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 80)            
5-050 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 29)            
8-171 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 41)            
2-173 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 115)            
5-163 soort onroerend goed: huis (Lanen 38)            
3-097 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 43)            
6-097 soort onroerend goed: huis (Lanen 49)            
7-045 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 16)            
4-124 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 19)            
8-006 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 9)            
2-014 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 67)            
8-111 soort onroerend goed: huis (Vijverstraat 12)            
2-091 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 47)            
5-075 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 11)            
2-181 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 125)            
6-009 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 52)            
3-119 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 12)            
4-034 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 28)            
7-064 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 69)            
1-089 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 1)            
4-150 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 7)            
8-028 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 11)            
2-035 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 56)            
4-236 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 26)            
8-129 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 7)            
2-110 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 1)            
5-093 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 16)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-030 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 16)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-055 soort onroerend goed: huis (Rapenburg 16)            
7-085 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 106)            
1-116 soort onroerend goed: huis ( 0)            
8-049 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 1)            
4-259 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 25)            
8-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 8)            
6-156 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 35)            
7-108 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 9)            
1-134 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 55)            
4-175 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 24)            
8-065 soort onroerend goed: huis (Hondenstraat 3)            
2-152 soort onroerend goed: huis (Noordijs 21)            
5-133 soort onroerend goed: huis (Schritsen 65)            
3-066 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 31)            
6-080 soort onroerend goed: huis (Lanen 35)            
3-195 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 68)            
7-020 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 85)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 33)            
4-097 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 34)            
7-129 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 30)            
1-153 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 107)            
4-187 soort onroerend goed: huis (Steenhouwersstraat 1)            
8-087 soort onroerend goed: huis (Vijver 10)            
2-073 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 86)            
5-047 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 23)            
8-171 soort onroerend goed: huis (Schritsen 44)            
2-173 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 1)            
5-160 soort onroerend goed: huis (Lanen 44)            
3-094 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 39)            
6-095 soort onroerend goed: huis (Lanen 43)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-044 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 18)            
1-069 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 9)            
4-123 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 17)            
8-003 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 15)            
2-011 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 77)            
8-111 soort onroerend goed: huis (Vijverstraat 16)            
5-072 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 5)            
2-181 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 25)            
6-008 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 54)            
4-032 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 24)            
7-062 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 14)            
1-088 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 8)            
4-147 soort onroerend goed: huis (Both Apothekerstraat 2)            
8-028 soort onroerend goed: huis (Prinsenstraat 8)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-128 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 13)            
2-108 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 15)            
5-090 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 14)            
6-028 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 20)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-131 soort onroerend goed: huis (Lanen 6)            
4-053 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 57)            
7-084 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 104)            
4-257 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 21)            
8-146 soort onroerend goed: huis (Schritsen 2)            
2-135 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 11)            
6-055 soort onroerend goed: huis (Lanen 3)            
3-170 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 14)            
6-154 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 8)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 14)            
7-105 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 13)            
1-131 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 49)            
8-062 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 8)            
2-066 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 27)            
5-018 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 12)            
8-151 soort onroerend goed: huis (Schritsen 40)            
2-150 soort onroerend goed: huis (Noordijs 17)            
5-132 soort onroerend goed: huis (Lanen 74)            
3-063 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 27)            
6-078 soort onroerend goed: huis (Lanen 29)            
3-193 soort onroerend goed: huis (Franekereind 2)            
7-017 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 81)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 12)            
7-127 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 26)            
1-153 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 30)            
5-044 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 21)            
2-172 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 8)            
5-157 soort onroerend goed: huis (Lanen 50)            
4-007 soort onroerend goed: huis (Schritsen 52)            
7-041 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 26)            
1-066 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 3)            
4-121 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 11)            
7-155 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 82)            
2-010 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 73)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-069 soort onroerend goed: huis (Spekmarkt 1)            
3-119 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 16)            
6-112 soort onroerend goed: huis (Comediesteeg 3)            
1-013 soort onroerend goed: huis (Zeepziedersstraat 1)            
7-060 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 10)            
1-086 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 22)            
4-145 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 2)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-125 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 19)            
2-105 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 26)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-026 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 24)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-166 soort onroerend goed: huis (Zuiderplein 5)            
8-046 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 2)            
4-256 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 15)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-132 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 5)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-053 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 23)            
6-153 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
1-059 soort onroerend goed: huis ( 0)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-103 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 17)            
1-130 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 41)            
8-059 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 6)            
5-016 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 16)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-077 soort onroerend goed: huis (Lanen 25)            
3-190 soort onroerend goed: huis (Franekereind 6)            
7-015 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 77)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 41)            
4-093 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 19)            
7-124 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 23)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-042 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 17)            
5-154 soort onroerend goed: huis (Lanen 56)            
3-088 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 37)            
4-006 soort onroerend goed: huis (Schritsen 52)            
7-038 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 28)            
1-065 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 10)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-153 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 76)            
2-007 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 83)            
4-204 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 36)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-085 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 102)            
5-067 soort onroerend goed: huis (Lanen 82)            
6-006 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 56)            
1-012 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 25)            
4-028 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 16)            
7-059 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 6)            
1-084 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 18)            
8-022 soort onroerend goed: huis (Prinsenstraat 2)            
4-228 soort onroerend goed: huis (Schoolstraat 4)            
8-124 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 21)            
2-103 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 30)            
5-087 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 6)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-024 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 26)            
6-127 soort onroerend goed: huis (Lanen 16)            
1-035 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 59)            
4-048 soort onroerend goed: huis (Schritsen 50)            
7-079 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 43)            
1-110 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 14)            
4-165 soort onroerend goed: huis (Zuiderplein 3)            
4-254 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 10)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-130 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 11)            
3-035 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 30)            
6-051 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 19)            
6-151 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 6)            
1-056 soort onroerend goed: huis (Vissersstraat 10)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-101 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 21)            
1-130 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 21)            
8-057 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 2)            
2-064 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 23)            
5-013 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 5)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 22)            
2-148 soort onroerend goed: huis (Noordijs 13)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-187 soort onroerend goed: huis (Franekereind 12)            
7-013 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 73)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 35)            
4-091 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 17)            
7-121 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 29)            
1-149 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 97)            
4-185 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 10)            
5-040 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 13)            
8-165 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 55)            
5-150 soort onroerend goed: huis (Schritsen 45)            
7-036 soort onroerend goed: huis (Noordijs 6)            
1-064 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 20)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-150 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 70)            
2-006 soort onroerend goed: huis ( 0)            
4-201 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 38)            
8-104 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 24)            
2-085 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 41)            
5-065 soort onroerend goed: huis (Lanen 93)            
2-179 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 37)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-109 soort onroerend goed: huis (Lanen 75)            
1-009 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 21)            
4-027 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 12)            
7-056 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 114)            
8-021 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 20)            
4-226 soort onroerend goed: huis (Schoolstraat 20)            
8-122 soort onroerend goed: huis (Vijverstraat 30)            
2-100 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 32)            
5-085 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 4)            
6-022 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 30)            
6-124 soort onroerend goed: huis (Lanen 22)            
1-032 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 55)            
4-046 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 1)            
7-076 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 49)            
1-107 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 20)            
8-141 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 18)            
2-128 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 9)            
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 40)            
6-048 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 15)            
6-150 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
1-056 soort onroerend goed: huis (Vissersstraat 4)            
4-067 soort onroerend goed: huis (Rapenburg 10)            
7-098 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 27)            
1-127 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 15)            
2-062 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 19)            
5-011 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 1)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 16)            
5-128 soort onroerend goed: huis (Spekmarkt 2)            
3-059 soort onroerend goed: huis (Franekereind 23)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-010 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 21)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 14)            
1-146 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 91)            
8-078 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 23)            
5-037 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 5)            
8-163 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 59)            
5-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 51)            
6-089 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 4)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-033 soort onroerend goed: huis (Noordijs 12)            
1-062 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 28)            
7-148 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 66)            
2-003 soort onroerend goed: huis ( 0)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-102 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 20)            
2-084 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 39)            
5-063 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 2)            
5-177 soort onroerend goed: huis (Woudemansteeg 2)            
1-007 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 17)            
4-027 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 12)            
7-054 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 2)            
1-078 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 75)            
8-018 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 16)            
2-026 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 3)            
4-226 soort onroerend goed: huis (Schoolstraat 14)            
8-121 soort onroerend goed: huis (Kleine Ossenmarkt 8)            
2-098 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 36)            
5-084 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 40)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-122 soort onroerend goed: huis (Lanen 28)            
1-029 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 49)            
7-074 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 53)            
1-105 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 63)            
4-164 soort onroerend goed: huis (Zuiderplein 1)            
8-043 soort onroerend goed: huis (Havenplein 22)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-139 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 14)            
2-126 soort onroerend goed: huis ( 0)            
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 34)            
6-045 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 13)            
6-147 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 20)            
4-067 soort onroerend goed: huis (Rapenburg 6)            
7-096 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 31)            
1-124 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-061 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 15)            
5-008 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 80)            
2-145 soort onroerend goed: huis (Noordijs 9)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-057 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 46)            
6-073 soort onroerend goed: huis (Lanen 21)            
7-117 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 35)            
1-143 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 83)            
4-182 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 16)            
8-076 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 19)            
2-071 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 90)            
5-035 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 9)            
8-161 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 63)            
2-163 soort onroerend goed: huis ( 0)            
5-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 51)            
3-080 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 21)            
6-088 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 6)            
3-207 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 44)            
7-031 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 101)            
1-062 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 16)            
7-145 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 60)            
2-082 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 35)            
5-060 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 6)            
2-177 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 121)            
5-175 soort onroerend goed: huis (Schritsen 35)            
3-111 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 51)            
6-104 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 44)            
1-004 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 11)            
4-024 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 12)            
7-054 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 108)            
1-077 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 73)            
8-015 soort onroerend goed: huis (Zeepaardsteeg 1)            
4-226 soort onroerend goed: huis (Schoolstraat 8)            
5-084 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 2)            
3-005 soort onroerend goed: huis (Scheffersplein 21)            
6-018 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 3)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-121 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 2)            
1-026 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 43)            
4-042 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 73)            
7-072 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 59)            
1-103 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 59)            
4-162 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 3)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-123 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 111)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 38)            
6-042 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 9)            
3-159 soort onroerend goed: huis (Franekereind 24)            
1-052 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 21)            
4-067 soort onroerend goed: huis (Rapenburg 4)            
7-094 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 35)            
1-122 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 34)            
5-006 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 84)            
2-144 soort onroerend goed: huis (Noordijs 5)            
5-123 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 12)            
3-054 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 54)            
6-070 soort onroerend goed: huis (Lanen 15)            
7-007 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 15)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-142 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 23)            
4-180 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 18)            
8-074 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 17)            
2-071 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 88)            
5-032 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 3)            
8-160 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 65)            
2-162 soort onroerend goed: huis (Franekereind 11)            
5-144 soort onroerend goed: huis (Lanen 62)            
6-086 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 12)            
3-207 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 38)            
7-028 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 95)            
4-108 soort onroerend goed: huis (Romastraat 12)            
7-142 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 54)            
2-080 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 31)            
5-059 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 10)            
2-177 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 17)            
5-172 soort onroerend goed: huis (Schritsen 29)            
6-103 soort onroerend goed: huis (Lanen 65)            
4-021 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 2)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-074 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 67)            
4-133 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 21)            
8-014 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 6)            
4-223 soort onroerend goed: huis (Smidstraat 1)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Liemendijk 38)            
5-084 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 38)            
6-015 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 42)            
4-039 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 75)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-100 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 53)            
4-159 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 25)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-134 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 35)            
2-119 soort onroerend goed: huis (Rozemarijnstraat 1)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 40)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-091 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 88)            
1-120 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 42)            
2-055 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 3)            
5-004 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 88)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-004 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 9)            
1-141 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 26)            
5-029 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 64)            
8-157 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 71)            
2-160 soort onroerend goed: huis (Franekereind 5)            
5-142 soort onroerend goed: huis (Lanen 66)            
3-076 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 9)            
6-086 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 12)            
3-204 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 52)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-140 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 48)            
4-195 soort onroerend goed: huis (Steenhouwersstraat 4)            
8-095 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 14)            
2-078 soort onroerend goed: huis ( 0)            
5-057 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 16)            
5-169 soort onroerend goed: huis (Schritsen 23)            
6-102 soort onroerend goed: huis (Lanen 59)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-131 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 23)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-020 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 9)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-094 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 51)            
5-081 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 28)            
6-014 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 42)            
6-119 soort onroerend goed: huis (Sint Christoffelsteeg 3)            
1-020 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 35)            
4-036 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 79)            
1-097 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 47)            
4-156 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 19)            
8-036 soort onroerend goed: huis (Havenplein 1)            
2-043 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 61)            
4-241 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 14)            
8-134 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 29)            
2-118 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 4)            
3-032 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 36)            
6-036 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 4)            
3-154 soort onroerend goed: huis (Franekereind 32)            
6-139 soort onroerend goed: huis (Schritsen 15)            
1-046 soort onroerend goed: huis ( 0)            
7-089 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 92)            
1-118 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 48)            
8-051 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 0)            
2-052 soort onroerend goed: huis ( 0)            
5-001 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 94)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 20)            
2-138 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 6)            
5-119 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 22)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-002 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 3)            
4-085 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 6)            
7-113 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 3)            
1-138 soort onroerend goed: huis ( 0)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-026 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 70)            
2-158 soort onroerend goed: huis (Franekereind 3)            
5-140 soort onroerend goed: huis (Schritsen 61)            
3-074 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 5)            
6-084 soort onroerend goed: huis (Lanen 37)            
3-201 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 58)            
7-025 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 93)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-193 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 50)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-076 soort onroerend goed: huis (Wortelstraat 1)            
5-055 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 20)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-048 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 6)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-009 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 3)            
8-114 soort onroerend goed: huis (Vijverstraat 18)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Liemendijk 38)            
5-079 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 26)            
2-184 soort onroerend goed: huis (Franekereind 17)            
6-011 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 48)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-018 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 31)            
7-067 soort onroerend goed: huis (Roeperssteeg 5)            
1-094 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 11)            
4-154 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 5)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-040 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 25)            
4-239 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 18)            
8-131 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 2)            
2-115 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 12)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-035 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 6)            
3-151 soort onroerend goed: huis (Franekereind 36)            
6-137 soort onroerend goed: huis (Schritsen 7)            
1-043 soort onroerend goed: huis ( 0)            
7-086 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 98)            
1-117 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 28)            
8-049 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 0)            
2-049 soort onroerend goed: huis ( 0)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 14)            
5-116 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 28)            
3-047 soort onroerend goed: huis (Franekereind 29)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 32)            
4-083 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 18)            
7-111 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 5)            
5-023 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 2)            
2-156 soort onroerend goed: huis (Noordijs 25)            
5-138 soort onroerend goed: huis (Schritsen 55)            
3-072 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 41)            
6-082 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 20)            
3-199 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 60)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 30)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-190 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 44)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-074 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 84)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-165 soort onroerend goed: huis (Lanen 34)            
3-098 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 47)            
7-046 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 14)            
4-126 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 19)            
8-007 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 7)            
2-016 soort onroerend goed: huis ( 0)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-111 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 27)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 51)            
5-077 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 15)            
2-181 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 125)            
6-009 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 52)            
3-119 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 16)            
4-035 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 81)            
7-066 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 65)            
1-091 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 5)            
4-152 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 11)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-037 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 19)            
4-237 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 22)            
8-129 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 11)            
5-093 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 16)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-032 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 12)            
6-136 soort onroerend goed: huis (Schritsen 3)            
1-040 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 2)            
5-056 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 18)            
7-085 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 106)            
1-117 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 4)            
8-049 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 5)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 8)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-157 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 10)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 39)            
7-109 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 7)            
1-136 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 57)            
5-020 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 8)            
2-154 soort onroerend goed: huis (Noordijs 23)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-069 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 35)            
6-081 soort onroerend goed: huis (Lanen 37)            
3-197 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 64)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 37)            
7-131 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 34)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-088 soort onroerend goed: huis (Vijver 8)            
2-074 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 78)            
5-049 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 27)            
8-171 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 39)            
2-173 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 113)            
5-162 soort onroerend goed: huis (Lanen 40)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-097 soort onroerend goed: huis (Lanen 47)            
7-045 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 16)            
4-123 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 17)            
8-005 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 11)            
2-013 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 69)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-111 soort onroerend goed: huis (Vijverstraat 12)            
5-074 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 9)            
2-181 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 29)            
6-009 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 52)            
4-034 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 28)            
7-064 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 18)            
1-088 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 24)            
4-149 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 5)            
8-028 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 9)            
2-035 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 54)            
4-235 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 24)            
8-129 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 5)            
2-109 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 19)            
3-024 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 13)            
6-030 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 16)            
4-054 soort onroerend goed: huis (Rapenburg 14)            
7-085 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 106)            
8-048 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 6)            
4-259 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 25)            
8-146 soort onroerend goed: huis (Schritsen 6)            
2-136 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 12)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-155 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 6)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 33)            
7-107 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 11)            
8-064 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 12)            
2-067 soort onroerend goed: huis (Wortelstraat 6)            
2-152 soort onroerend goed: huis (Noordijs 21)            
5-133 soort onroerend goed: huis (Schritsen 65)            
3-065 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 31)            
6-079 soort onroerend goed: huis (Lanen 33)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-019 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 83)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 31)            
4-097 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 32)            
7-129 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 28)            
1-153 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 107)            
4-187 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 6)            
2-073 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 1)            
5-046 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 21)            
8-171 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 8)            
2-173 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 2)            
5-159 soort onroerend goed: huis (Lanen 46)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-043 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 20)            
1-068 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 7)            
4-123 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 13)            
8-002 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 17)            
2-010 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 79)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-111 soort onroerend goed: huis (Vijverstraat 12)            
5-071 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 3)            
2-181 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 23)            
6-008 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 54)            
7-061 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 12)            
1-087 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 6)            
4-146 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 1)            
8-027 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 5)            
8-127 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 15)            
2-107 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 22)            
5-090 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 12)            
6-028 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 20)            
6-130 soort onroerend goed: huis (Lanen 14)            
7-083 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 104)            
4-167 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 7)            
4-256 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 19)            
8-146 soort onroerend goed: huis (Jan Ruurdstraat 3)            
2-134 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 9)            
6-055 soort onroerend goed: huis (Lanen 1)            
3-170 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 14)            
6-154 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 12)            
7-104 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 15)            
1-131 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 47)            
8-061 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 8)            
2-066 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 27)            
5-017 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 14)            
8-150 soort onroerend goed: huis (Schritsen 38)            
3-062 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 25)            
6-077 soort onroerend goed: huis (Schoolplein 7)            
3-192 soort onroerend goed: huis (Franekereind 4)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 32)            
4-094 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 20)            
7-126 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 24)            
1-152 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 105)            
5-043 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 19)            
8-169 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 45)            
2-172 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 6)            
5-156 soort onroerend goed: huis (Lanen 52)            
4-006 soort onroerend goed: huis (Schritsen 52)            
7-040 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 26)            
1-065 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 16)            
4-121 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 9)            
7-154 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 80)            
2-009 soort onroerend goed: huis ( 0)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-069 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 1)            
6-006 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 56)            
3-119 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 14)            
6-112 soort onroerend goed: huis (Comediesteeg 1)            
1-013 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 27)            
4-030 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 20)            
7-059 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 8)            
1-085 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 20)            
4-144 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 4)            
8-024 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 1)            
4-229 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 34)            
2-105 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 26)            
5-087 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 10)            
6-026 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 24)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-036 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 6)            
1-112 soort onroerend goed: huis ( 0)            
4-166 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 7)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-131 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 3)            
3-036 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 26)            
6-052 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 21)            
3-168 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 18)            
6-152 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 2)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-102 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 19)            
1-130 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 39)            
8-059 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 6)            
5-015 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 9)            
2-149 soort onroerend goed: huis (Noordijs 15)            
5-132 soort onroerend goed: huis (Lanen 76)            
4-164 soort onroerend goed: huis (gedeelte) (Zuiderplein 1)            
4-164 soort onroerend goed: huis (gedeelte) (Zuiderplein 1)            
4-164 soort onroerend goed: huis (gedeelte) (Zuiderplein 1)            
4-164 soort onroerend goed: huis (gedeelte) (Zuiderplein 1)            
4-084 soort onroerend goed: huis (halff) (Hofstraat 6)            
4-084 soort onroerend goed: huis (halff) (Hofstraat 6)            
soort onroerend goed: huis en brouwerij ( )            
6-120 soort onroerend goed: huis en brouwerij (Simon Stijlstraat 4)            
1-022 soort onroerend goed: huis en brouwerij (Zeepziedersstraat 2)            
5-121 soort onroerend goed: huis en brouwerij (Heiligeweg 16)            
4-031 soort onroerend goed: huis en brouwerij (Brouwersstraat 22)            
1-125 soort onroerend goed: huis en brouwerij ( 0)            
3-160 soort onroerend goed: huis en brouwerij (Franekereind 24)            
4-031 soort onroerend goed: huis en brouwerij (Brouwersstraat 22)            
6-120 soort onroerend goed: huis en brouwerij (Simon Stijlstraat 4)            
5-121 soort onroerend goed: huis en brouwerij (Heiligeweg 18)            
4-031 soort onroerend goed: huis en brouwerij (Brouwersstraat 22)            
6-144 soort onroerend goed: huis en brouwerije (Grote Bredeplaats 14)            
2-030 soort onroerend goed: huis en estrikwerk (Zoutsloot 109)            
2-030 soort onroerend goed: huis en estrikwerk (Zoutsloot 113)            
2-030 soort onroerend goed: huis en estrikwerk (Zoutsloot 107)            
2-030 soort onroerend goed: huis en estrikwerk (Zoutsloot 111)            
2-147 soort onroerend goed: huis en galeybakkerij (William Boothstraat 10)            
2-147 soort onroerend goed: huis en galeybakkerij (Noordijs 11)            
2-147 soort onroerend goed: huis en galeybakkerij (William Boothstraat 8)            
2-147 soort onroerend goed: huis en galeybakkerij (Noordijs 11)            
6-111 soort onroerend goed: huis en gorterij (Lanen 79)            
8-100 soort onroerend goed: huis en gorterij (Kleine Bredeplaats 16)            
2-112 soort onroerend goed: huis en gorterij (Hoogstraat 18)            
soort onroerend goed: huis en hoff ( )            
4-183 soort onroerend goed: huis en hoff (Rozengracht 12)            
soort onroerend goed: huis en hoff ( )            
1-057 soort onroerend goed: huis en molen ( 0)            
8-079 soort onroerend goed: huis en pakhuis (Zuiderhaven 25)            
1-041 soort onroerend goed: huis en pakhuis (Zeilmakersstraat 4)            
4-230 soort onroerend goed: huis en pakhuis (Zuiderhaven 32)            
2-001 soort onroerend goed: huis en panwerk (Zoutsloot 101)            
2-001 soort onroerend goed: huis en panwerk (Zoutsloot 95)            
2-001 soort onroerend goed: huis en panwerk (Zoutsloot 89)            
2-048 soort onroerend goed: huis en panwerk (Droogstraat 81)            
2-001 soort onroerend goed: huis en panwerk (Zoutsloot 105)            
2-001 soort onroerend goed: huis en panwerk (Zoutsloot 99)            
2-001 soort onroerend goed: huis en panwerk (Zoutsloot 93)            
2-001 soort onroerend goed: huis en panwerk (Zoutsloot 87)            
2-001 soort onroerend goed: huis en panwerk (Zoutsloot 103)            
2-001 soort onroerend goed: huis en panwerk (Zoutsloot 97)            
2-001 soort onroerend goed: huis en panwerk (Zoutsloot 91)            
2-048 soort onroerend goed: huis en panwerk (Droogstraat 81)            
4-076 soort onroerend goed: huis en schuer (Hofstraat 32)            
4-076 soort onroerend goed: huis en schuer (Hofstraat 32)            
3-167 soort onroerend goed: huis en schuir (Lammert Warndersteeg 13)            
3-167 soort onroerend goed: huis en schuir (Lammert Warndersteeg 13)            
7-037 soort onroerend goed: huis en seepsiederij (Noordijs 4)            
7-037 soort onroerend goed: huis en seepsiederij (Noordijs 2)            
4-044 soort onroerend goed: huis en stal (Raamstraat 5)            
2-065 soort onroerend goed: huis en stal (Hoogstraat 25)            
4-044 soort onroerend goed: huis en stal (Raamstraat 5)            
2-065 soort onroerend goed: huis en stal (Hoogstraat 25)            
8-170 soort onroerend goed: huis en timmerhuis (Zuiderhaven 43)            
2-031 soort onroerend goed: huis en tuin ( 0)            
4-208 soort onroerend goed: huis en werff (Zuiderhaven 36)            
1-151 soort onroerend goed: huisen (twee) (Noorderhaven 101)            
1-151 soort onroerend goed: huisen (twee) (Noorderhaven 103)            
1-151 soort onroerend goed: huisen (twee) (Noorderhaven 101)            
soort onroerend goed: huisje ( )            
3-075 soort onroerend goed: huisje (Kerkpoortstraat 7)            
3-075 soort onroerend goed: huisje (Kerkpoortstraat 7)            
3-085 soort onroerend goed: huisje (Kerkpoortstraat 29)            
2-071 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 90)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
7-012 soort onroerend goed: kamer (Voorstraat 73)            
8-080 soort onroerend goed: kamer (Hondenstraat 8)            
2-071 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 88)            
2-167 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
3-114 soort onroerend goed: kamer (Rapenburg 1)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
3-164 soort onroerend goed: kamer (Lammert Warndersteeg 7)            
7-119 soort onroerend goed: kamer (Rinnertspijp 2)            
6-106 soort onroerend goed: kamer (Lanen 69)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-061 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 41)            
4-197 soort onroerend goed: kamer (Steenhouwersstraat 4)            
4-225 soort onroerend goed: kamer (Zuiderhaven 36)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-051 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
3-053 soort onroerend goed: kamer (Nieuwstraat 56)            
3-183 soort onroerend goed: kamer (Franekereind 14)            
1-061 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 35)            
3-079 soort onroerend goed: kamer (Kerkpoortstraat 11)            
4-107 soort onroerend goed: kamer (Romastraat 10)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-222 soort onroerend goed: kamer (Nutstraat 4)            
4-242 soort onroerend goed: kamer (Zuiderstraat 14)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-048 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
6-101 soort onroerend goed: kamer (Lanen 57)            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 33)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-061 soort onroerend goed: kamer (Bildtstraat 14)            
4-100 soort onroerend goed: kamer (Kerkpad 24)            
6-100 soort onroerend goed: kamer (Voorstraat 44)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 29)            
4-128 soort onroerend goed: kamer (Hofstraat 21)            
3-120 soort onroerend goed: kamer (Kerkpoortstraat 8)            
4-035 soort onroerend goed: kamer (Zuiderhaven 81)            
4-057 soort onroerend goed: kamer (Rapenburg 18)            
4-171 soort onroerend goed: kamer (Rozengracht 26)            
2-048 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 81)            
4-099 soort onroerend goed: kamer (Kerkpad 26)            
6-098 soort onroerend goed: kamer (Lanen 51)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 23)            
6-113 soort onroerend goed: kamer (Sint Christoffelsteeg 6)            
4-171 soort onroerend goed: kamer (Rozengracht 24)            
5-113 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 36)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
6-059 soort onroerend goed: kamer (Lanen 7)            
4-080 soort onroerend goed: kamer (Hofstraat 22)            
4-175 soort onroerend goed: kamer (Rozengracht 24)            
5-134 soort onroerend goed: kamer (Schritsen 67)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
2-089 soort onroerend goed: kamer (Hoogstraat 43)            
6-113 soort onroerend goed: kamer (Sint Christoffelsteeg 2)            
2-034 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 56)            
5-112 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 32)            
3-171 soort onroerend goed: kamer (Lammert Warndersteeg 12)            
4-095 soort onroerend goed: kamer (Kerkpad 18)            
8-086 soort onroerend goed: kamer (Vijver 6)            
2-033 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 83)            
3-019 soort onroerend goed: kamer (Nieuwstraat 1)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
5-112 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 34)            
2-071 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 92)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
2-071 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 90)            
1-082 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
3-136 soort onroerend goed: kamer (Lammert Warndersteeg 4)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
2-071 soort onroerend goed: kamer (Herenwaltje 12)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
3-113 soort onroerend goed: kamer (Kerkpoortstraat 55)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-061 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 32)            
4-197 soort onroerend goed: kamer (Zuiderhaven 52)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-061 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 39)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-197 soort onroerend goed: kamer (Steenhouwersstraat 2)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
3-077 soort onroerend goed: kamer (Kerkpoortstraat 15)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-222 soort onroerend goed: kamer (Nutstraat 2)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-047 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
4-062 soort onroerend goed: kamer (Rapenburg 22)            
1-061 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 33)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
6-100 soort onroerend goed: kamer (Voorstraat 44)            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 31)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
7-087 soort onroerend goed: kamer (Noorderhaven 100)            
5-117 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 26)            
1-061 soort onroerend goed: kamer (Bildtstraat 12)            
4-100 soort onroerend goed: kamer (Kerkpad 22)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
6-099 soort onroerend goed: kamer (Lanen 55)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 27)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-171 soort onroerend goed: kamer (Rozengracht 26)            
2-048 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 81)            
2-068 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 94)            
4-099 soort onroerend goed: kamer (Kerkpad 28)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 21)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
6-113 soort onroerend goed: kamer (Sint Christoffelsteeg 4)            
5-112 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 34)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-079 soort onroerend goed: kamer (Hofstraat 26)            
6-113 soort onroerend goed: kamer (Lanen 81)            
1-016 soort onroerend goed: kamer (Noorderhaven 29)            
2-034 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 54)            
5-112 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 32)            
4-095 soort onroerend goed: kamer (Hofstraat 14)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
2-086 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 98)            
2-032 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
3-018 soort onroerend goed: kamer (Oosterkeetstraat 11)            
5-112 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 32)            
2-071 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 92)            
2-171 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
6-111 soort onroerend goed: kamer (Lanen 79)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
8-081 soort onroerend goed: kamer (Hondenstraat 10)            
2-071 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 88)            
2-168 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
4-139 soort onroerend goed: kamer (Hofstraat 4)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
3-136 soort onroerend goed: kamer (Franekereind 18)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
3-165 soort onroerend goed: kamer (Lammert Warndersteeg 5)            
7-119 soort onroerend goed: kamer (Rinnertspijp 4)            
2-071 soort onroerend goed: kamer (Herenwaltje 12)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
3-113 soort onroerend goed: kamer (Kerkpoortstraat 55)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-061 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 30)            
4-197 soort onroerend goed: kamer (Steenhouwersstraat 6)            
8-120 soort onroerend goed: kamer (Kleine Ossenmarkt 6)            
3-183 soort onroerend goed: kamer (Franekereind 14)            
1-061 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 37)            
3-079 soort onroerend goed: kamer (Kerkpoortstraat 13)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-049 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 35)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-061 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 31)            
6-100 soort onroerend goed: kamer (Voorstraat 44)            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 29)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
3-120 soort onroerend goed: kamer (Kerkpoortstraat 10)            
4-035 soort onroerend goed: kamer (Zuiderhaven 83)            
4-058 soort onroerend goed: kamer (Rapenburg 18)            
4-099 soort onroerend goed: kamer (Kerkpad 28)            
6-099 soort onroerend goed: kamer (Lanen 53)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 25)            
6-114 soort onroerend goed: kamer (Comediesteeg 2)            
4-171 soort onroerend goed: kamer (Rozengracht 26)            
6-059 soort onroerend goed: kamer ('t Poortje 2)            
4-099 soort onroerend goed: kamer (Kerkpad 26)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 19)            
2-090 soort onroerend goed: kamer (Hoogstraat 45)            
6-113 soort onroerend goed: kamer (Sint Christoffelsteeg 4)            
5-112 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 34)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-078 soort onroerend goed: kamer (Hofstraat 28)            
8-086 soort onroerend goed: kamer (Vijver 12)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
6-113 soort onroerend goed: kamer (Lanen 81)            
2-033 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 62)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
5-112 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 34)            
2-086 soort onroerend goed: kamer (Wortelstraat 8)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
5-112 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 32)            
6-133 soort onroerend goed: kamer en school (Schritsen 1)            
7-128 soort onroerend goed: kamers (Noorderhaven 24)            
soort onroerend goed: kamers ( )            
1-111 soort onroerend goed: kamers (twee) ( 0)            
soort onroerend goed: kamers, twee ( )            
2-180 soort onroerend goed: keet (William Boothstraat 31)            
3-003 soort onroerend goed: keet (Scheffersplein 27)            
2-180 soort onroerend goed: keet (Zoutsloot 129)            
2-180 soort onroerend goed: keet (William Boothstraat 35)            
3-002 soort onroerend goed: keet (Scheffersplein 29)            
2-180 soort onroerend goed: keet (Zoutsloot 127)            
2-180 soort onroerend goed: keet (William Boothstraat 33)            
2-180 soort onroerend goed: keet (Zoutsloot 127)            
3-040 soort onroerend goed: keet en huis (Nieuwstraat 44)            
3-040 soort onroerend goed: keet en huis (Nieuwstraat 40)            
soort onroerend goed: keet en huis ( )            
2-175 soort onroerend goed: keeten (Zoutsloot 119)            
2-175 soort onroerend goed: keeten (William Boothstraat 11)            
2-175 soort onroerend goed: keeten (Zoutsloot 119)            
2-175 soort onroerend goed: keeten (William Boothstraat 9)            
8-162 soort onroerend goed: kool en houtstek (Zuiderhaven 61)            
8-162 soort onroerend goed: kool en houtstek (Schritsen 34)            
4-035 soort onroerend goed: koolstek (Zuiderhaven 83)            
4-205 soort onroerend goed: koolstek (Zuiderhaven 36)            
4-035 soort onroerend goed: koolstek (Zuiderhaven 81)            
soort onroerend goed: ledige grond ( )            
soort onroerend goed: lijnbaan ( )            
1-001 soort onroerend goed: lijnbaan (Noorderhaven 3)            
2-029 soort onroerend goed: lijnbaan ( 0)            
1-001 soort onroerend goed: lijnbaan (Noorderhaven 5)            
soort onroerend goed: molen ( )            
4-175 soort onroerend goed: molen en huis (Rozengracht 24)            
3-175 soort onroerend goed: mouterij (Kruisstraat 8)            
6-007 soort onroerend goed: mouterij (Comediesteeg 4)            
2-058 soort onroerend goed: mouterij (Hoogstraat 9)            
2-047 soort onroerend goed: mouterij en stal (Herenwaltje 4)            
2-047 soort onroerend goed: mouterij en stal (Droogstraat 79)            
2-047 soort onroerend goed: mouterij en stal (Droogstraat 73)            
2-047 soort onroerend goed: mouterij en stal (Droogstraat 67)            
2-047 soort onroerend goed: mouterij en stal (Zoutsloot 72)            
2-047 soort onroerend goed: mouterij en stal (Zoutsloot 68)            
2-047 soort onroerend goed: mouterij en stal (Herenwaltje 8)            
2-047 soort onroerend goed: mouterij en stal (Herenwaltje 2)            
2-047 soort onroerend goed: mouterij en stal (Droogstraat 77)            
2-047 soort onroerend goed: mouterij en stal (Droogstraat 71)            
2-047 soort onroerend goed: mouterij en stal (Zoutsloot 76)            
2-047 soort onroerend goed: mouterij en stal (Zoutsloot 70)            
2-047 soort onroerend goed: mouterij en stal (Zoutsloot 66)            
2-047 soort onroerend goed: mouterij en stal (Herenwaltje 6)            
2-047 soort onroerend goed: mouterij en stal (Herenwaltje 2)            
2-047 soort onroerend goed: mouterij en stal (Droogstraat 75)            
2-047 soort onroerend goed: mouterij en stal (Droogstraat 69)            
2-047 soort onroerend goed: mouterij en stal (Zoutsloot 74)            
2-047 soort onroerend goed: mouterij en stal (Zoutsloot 68)            
2-047 soort onroerend goed: mouterij en stal (Zoutsloot 64)            
6-076 soort onroerend goed: pakhuis (Schoolplein 3)            
7-152 soort onroerend goed: pakhuis (Noorderhaven 74)            
soort onroerend goed: pakhuis ( )            
7-144 soort onroerend goed: pakhuis (Noorderhaven 58)            
8-159 soort onroerend goed: pakhuis (Zuiderhaven 67)            
soort onroerend goed: pakhuis ( )            
3-150 soort onroerend goed: pakhuis (Franekereind 38)            
3-176 soort onroerend goed: pakhuis (Kruisstraat 6)            
soort onroerend goed: pakhuis ( )            
4-187 soort onroerend goed: pakhuis (Rozengracht 6)            
8-168 soort onroerend goed: pakhuis (Zuiderhaven 49)            
6-076 soort onroerend goed: pakhuis (Schoolplein 1)            
soort onroerend goed: pakhuis ( )            
soort onroerend goed: pakhuis ( )            
2-166 soort onroerend goed: pakhuis ( 0)            
8-053 soort onroerend goed: pakhuis (Zuiderhaven 14)            
8-158 soort onroerend goed: pakhuis (Zuiderhaven 69)            
7-141 soort onroerend goed: pakhuis (Noorderhaven 50)            
7-135 soort onroerend goed: pakhuis (Noorderhaven 40)            
8-046 soort onroerend goed: pakhuis (Zuiderhaven 2)            
4-187 soort onroerend goed: pakhuis (Steenhouwersstraat 3)            
4-187 soort onroerend goed: pakhuis (Rozengracht 2)            
8-168 soort onroerend goed: pakhuis (Zuiderhaven 47)            
6-076 soort onroerend goed: pakhuis (Lanen 25)            
1-081 soort onroerend goed: pakhuis (Noorderhaven 81)            
8-042 soort onroerend goed: pakhuis (Havenplein 18)            
8-053 soort onroerend goed: pakhuis (Zuiderhaven 12)            
8-071 soort onroerend goed: pakhuis (Hondenstraat 2)            
7-068 soort onroerend goed: pakhuis (Roeperssteeg 2)            
7-137 soort onroerend goed: pakhuis (Noorderhaven 44)            
3-174 soort onroerend goed: pakhuis (Kruisstraat 10)            
8-046 soort onroerend goed: pakhuis (Zuiderhaven 2)            
7-016 soort onroerend goed: pakhuis (Voorstraat 79)            
4-187 soort onroerend goed: pakhuis (Steenhouwersstraat 1)            
4-178 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 20)            
4-176 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 22)            
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 9)            
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 3)            
4-176 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 22)            
4-170 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 15)            
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 7)            
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 1)            
soort onroerend goed: panwerk ( )            
1-023 soort onroerend goed: panwerk ( 0)            
4-178 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 20)            
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 11)            
4-170 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 13)            
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 5)            
2-069 soort onroerend goed: perk (Wortelstraat 15)            
2-069 soort onroerend goed: perk (Wortelstraat 9)            
1-039 soort onroerend goed: perk ( 0)            
soort onroerend goed: perk ( )            
4-177 soort onroerend goed: perk (Rozengracht 22)            
2-069 soort onroerend goed: perk (Wortelstraat 13)            
1-038 soort onroerend goed: perk ( 0)            
soort onroerend goed: perk ( )            
2-095 soort onroerend goed: perk ( 0)            
4-177 soort onroerend goed: perk (Rozengracht 22)            
2-069 soort onroerend goed: perk (Wortelstraat 11)            
1-054 soort onroerend goed: potterij (Bildtstraat 4)            
2-093 soort onroerend goed: potterij (Hoogstraat 49)            
1-054 soort onroerend goed: potterij (Zoutsloot 29)            
3-157 soort onroerend goed: schuir (Franekereind 24)            
4-210 soort onroerend goed: schuir (Zuiderhaven 36)            
3-177 soort onroerend goed: schuir en tuin (Heiligeweg 60)            
3-177 soort onroerend goed: schuir en tuin (Heiligeweg 60)            
3-177 soort onroerend goed: schuir en tuin (Heiligeweg 60)            
2-024 soort onroerend goed: schuur ( 0)            
4-232 soort onroerend goed: smitte (Zuiderhaven 28)            
4-265 soort onroerend goed: smitte en timmerhuis (Wasbleek 2)            
2-178 soort onroerend goed: soutkeet (Zoutsloot 123)            
2-178 soort onroerend goed: soutkeet (William Boothstraat 19)            
3-161 soort onroerend goed: soutkeet (Lammert Warndersteeg 10)            
3-156 soort onroerend goed: soutkeet (Franekereind 26)            
2-178 soort onroerend goed: soutkeet (Zoutsloot 123)            
2-178 soort onroerend goed: soutkeet (William Boothstraat 21)            
3-162 soort onroerend goed: soutkeet (Lammert Warndersteeg 8)            
3-156 soort onroerend goed: soutkeet (Franekereind 28)            
soort onroerend goed: stal ( )            
2-045 soort onroerend goed: stal (Droogstraat 65)            
2-140 soort onroerend goed: stal ( 0)            
2-174 soort onroerend goed: stal (Zoutsloot 119)            
2-137 soort onroerend goed: stal (Scheerstraat 8)            
4-081 soort onroerend goed: stal (Rozenstraat 3)            
2-174 soort onroerend goed: stal (William Boothstraat 5)            
2-137 soort onroerend goed: stal (Scheerstraat 8)            
4-075 soort onroerend goed: stal (Kerkpoortstraat 22)            
soort onroerend goed: stal ( )            
soort onroerend goed: stal ( )            
2-044 soort onroerend goed: stal (Droogstraat 63)            
soort onroerend goed: stal ( )            
2-174 soort onroerend goed: stal (Zoutsloot 119)            
soort onroerend goed: stal ( )            
2-137 soort onroerend goed: stal (Scheerstraat 8)            
4-081 soort onroerend goed: stal (Rozenstraat 1)            
2-137 soort onroerend goed: stal (Scheerstraat 8)            
2-088 soort onroerend goed: stal (Zoutsloot 96)            
soort onroerend goed: stal ( )            
2-165 soort onroerend goed: stal ( 0)            
2-137 soort onroerend goed: stal (Scheerstraat 8)            
soort onroerend goed: stal ( )            
2-174 soort onroerend goed: stal (William Boothstraat 7)            
2-137 soort onroerend goed: stal (Scheerstraat 8)            
4-081 soort onroerend goed: stal (Hofstraat 20)            
1-133 soort onroerend goed: stal (Droogstraat 53)            
2-088 soort onroerend goed: stal (Wortelstraat 13)            
soort onroerend goed: stal ( )            
1-058 soort onroerend goed: stal ( 0)            
1-113 soort onroerend goed: tanerij (Zoutsloot 51)            
1-113 soort onroerend goed: tanerij (Vissersstraat 2)            
8-167 soort onroerend goed: timmerhuis (Zuiderhaven 51)            
8-135 soort onroerend goed: timmerhuis (Zuiderhaven 37)            
soort onroerend goed: tuin ( )            
6-025 soort onroerend goed: tuin (Voorstraat 28)            
soort onroerend goed: tuin ( )            
2-025 soort onroerend goed: tuintie ( 0)            
2-005 soort onroerend goed: tuintje ( 0)            
1-053 soort onroerend goed: wagenhuis ( 0)            
soort onroerend goed: wagenhuis ( )            
3-137 soort onroerend goed: woning (Franekereind 18)            
8-043 soort onroerend goed: woning (Havenplein 20)            
8-056 soort onroerend goed: woning (Zuiderhaven 20)            
6-091 soort onroerend goed: woning (Sint Odolphisteeg 9)            
8-043 soort onroerend goed: woning (Havenplein 20)            
8-140 soort onroerend goed: woning (Grote Ossenmarkt 16)            
8-056 soort onroerend goed: woning (Westerstraat 9)            
8-148 soort onroerend goed: woning (Schritsen 22)            
1-061 soort onroerend goed: woning (Zoutsloot 32)            
2-081 soort onroerend goed: woning (Hoogstraat 33)            
8-148 soort onroerend goed: woning (Schritsen 16)            
1-061 soort onroerend goed: woning (Zoutsloot 39)            
2-021 soort onroerend goed: woning (Karremanstraat 15)            
4-063 soort onroerend goed: woning (Rapenburg 22)            
6-085 soort onroerend goed: woning (Sint Odolphisteeg 18)            
7-026 soort onroerend goed: woning (Schoolsteeg 3)            
1-061 soort onroerend goed: woning (Zoutsloot 33)            
4-130 soort onroerend goed: woning (Hofstraat 25)            
5-118 soort onroerend goed: woning (Heiligeweg 24)            
1-061 soort onroerend goed: woning (Bildtstraat 12)            
soort onroerend goed: woning ( )            
8-113 soort onroerend goed: woning (Vijverstraat 16)            
1-017 soort onroerend goed: woning (Zoutsloot 10)            
1-017 soort onroerend goed: woning (Droogstraat 2)            
3-119 soort onroerend goed: woning (Kerkpoortstraat 16)            
1-017 soort onroerend goed: woning (Droogstraat 1)            
1-115 soort onroerend goed: woning (Karremanstraat 10)            
6-094 soort onroerend goed: woning (Sint Odolphisteeg 11)            
4-052 soort onroerend goed: woning (Kerkpoortstraat 61)            
soort onroerend goed: woning ( )            
3-169 soort onroerend goed: woning (Lammert Warndersteeg 16)            
6-094 soort onroerend goed: woning (Sint Odolphisteeg 11)            
8-124 soort onroerend goed: woning (Grote Ossenmarkt 21)            
4-049 soort onroerend goed: woning (Kerkpoortstraat 69)            
8-043 soort onroerend goed: woning (Havenplein 18)            
8-056 soort onroerend goed: woning (Zuiderhaven 18)            
8-043 soort onroerend goed: woning (Havenplein 18)            
8-140 soort onroerend goed: woning (Grote Ossenmarkt 16)            
soort onroerend goed: woning ( )            
8-056 soort onroerend goed: woning (Westerstraat 7)            
soort onroerend goed: woning ( )            
4-246 soort onroerend goed: woning (Dwarsstraat 19)            
8-148 soort onroerend goed: woning (Schritsen 20)            
1-061 soort onroerend goed: woning (Zoutsloot 30)            
2-081 soort onroerend goed: woning (Hoogstraat 33)            
8-118 soort onroerend goed: woning (Kleine Ossenmarkt 2)            
8-148 soort onroerend goed: woning (Schritsen 14)            
1-061 soort onroerend goed: woning (Zoutsloot 37)            
2-021 soort onroerend goed: woning (Karremanstraat 13)            
soort onroerend goed: woning ( )            
7-026 soort onroerend goed: woning (Schoolsteeg 1)            
1-061 soort onroerend goed: woning (Zoutsloot 31)            
4-017 soort onroerend goed: woning (Brouwersstraat 8)            
4-130 soort onroerend goed: woning (Hofstraat 25)            
1-017 soort onroerend goed: woning (Zoutsloot 8)            
4-238 soort onroerend goed: woning (Zuiderhaven 26)            
soort onroerend goed: woning ( )            
7-021 soort onroerend goed: woning (Voorstraat 89)            
1-017 soort onroerend goed: woning (Droogstraat 5)            
3-119 soort onroerend goed: woning (Kerkpoortstraat 14)            
1-115 soort onroerend goed: woning (Karremanstraat 8)            
6-094 soort onroerend goed: woning (Lanen 41)            
4-052 soort onroerend goed: woning (Kerkpoortstraat 59)            
3-169 soort onroerend goed: woning (Lammert Warndersteeg 16)            
6-094 soort onroerend goed: woning (Lanen 41)            
3-137 soort onroerend goed: woning (Lammert Warndersteeg 6)            
8-043 soort onroerend goed: woning (Havenplein 22)            
6-091 soort onroerend goed: woning (Voorstraat 38)            
8-043 soort onroerend goed: woning (Havenplein 22)            
soort onroerend goed: woning ( )            
8-056 soort onroerend goed: woning (Westerstraat 11)            
8-056 soort onroerend goed: woning (Westerstraat 5)            
8-148 soort onroerend goed: woning (Schritsen 24)            
4-246 soort onroerend goed: woning (Dwarsstraat 17)            
soort onroerend goed: woning ( )            
8-148 soort onroerend goed: woning (Schritsen 18)            
1-061 soort onroerend goed: woning (Zoutsloot 41)            
4-196 soort onroerend goed: woning (Zuiderhaven 54)            
2-021 soort onroerend goed: woning (Karremanstraat 17)            
8-118 soort onroerend goed: woning (Kleine Ossenmarkt 2)            
8-148 soort onroerend goed: woning (Schritsen 12)            
7-026 soort onroerend goed: woning (Schoolsteeg 2)            
1-061 soort onroerend goed: woning (Zoutsloot 35)            
1-061 soort onroerend goed: woning (Bildtstraat 14)            
5-168 soort onroerend goed: woning (Lanen 32)            
1-017 soort onroerend goed: woning (Zeepziedersstraat 4)            
soort onroerend goed: woning ( )            
7-021 soort onroerend goed: woning (Voorstraat 87)            
3-119 soort onroerend goed: woning (Kerkpoortstraat 18)            
1-017 soort onroerend goed: woning (Droogstraat 3)            
soort onroerend goed: woning ( )            
1-115 soort onroerend goed: woning (Karremanstraat 12)            
6-094 soort onroerend goed: woning (Sint Odolphisteeg 15)            
3-119 soort onroerend goed: woning (Kerkpoortstraat 12)            
1-015 soort onroerend goed: woning (Noorderhaven 29)            
4-052 soort onroerend goed: woning (Kerkpoortstraat 63)            
1-114 soort onroerend goed: woning ( 0)            
6-094 soort onroerend goed: woning (Sint Odolphisteeg 15)            
8-124 soort onroerend goed: woning (Grote Ossenmarkt 21)            
4-051 soort onroerend goed: woning (Kerkpoortstraat 65)            
2-017 soort onroerend goed: woning en tuin ( 0)            
3-173 soort onroerend goed: wooning (Kruisstraat 12)            
3-173 soort onroerend goed: wooning (Kruisstraat 10)