Harlingen, reëelkohier 1716 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889)

illustratie reëelkohier 1716 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889)
Dit register beschrijft een rondgang door de acht 'quartieren' van de stad (1 t/m 8) in 1716. Van elk pand zijn 'eigenaers' en de evt. 'bruikers' (huurder) vastgelegd. Verder is de huurwaarde van het onroerend goed bepaald, want belasting heffen is zoals zo vaak de reden voor het aanleggen van dit kohier. Op de vastgelegde huurwaarde werd twintig procent reëelbelasting geheven, de zgn. '5e penning'.

In voorkomende gevallen wordt vermeld hoeveel de grondpacht bedraagt en aan wie die verschuldigd is. Over de grondpacht was liefst 25% belasting verschuldigd, de zgn. '4e penning'. Een beroep of functie is alleen bij héél belangrijke personen vermeld.

De bedragen zijn vermeld in guldens, stuivers en penningen. Een gulden was (ook toen al) 20 stuivers, een stuiver was 16 penningen. De grondpacht werd soms traditiegetrouw in stuivers genoteerd, maar ter wille van de eenvormigheid heb ik dat steeds omgerekend naar guldens en stuivers.

Qohier van de reele goedschattinge van alle vaste goederen gelegen binnen Harlingen en desselffs Jurisdictie, gemaakt en opgestelt bij de Magistraat van deselve Stadt, ingevolge van de aanschrijvinge der Edele Mogende Heeren Staten van Friesland de dato den 11 April 1716, en dat voor den jare po. Maij 1716 ingegaen.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2015-05-19 14:54:50.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

pand   soort o/g (tegenwoordig adres)
datum
voornaam patroniem familienaam huurwaarde grondpacht aanslag
soort onroerend goed: 2 kamers ( )            
4-173 soort onroerend goed: 3 camers (Wasbleekstraat 3)            
4-173 soort onroerend goed: 3 camers (Rozengracht 22)            
4-173 soort onroerend goed: 3 camers (Rozengracht 20)            
4-173 soort onroerend goed: 3 camers (Wasbleekstraat 3)            
4-173 soort onroerend goed: 3 camers (Rozengracht 22)            
4-173 soort onroerend goed: 3 camers (Wasbleekstraat 4)            
4-173 soort onroerend goed: 3 camers (Wasbleekstraat 1)            
4-173 soort onroerend goed: 3 camers (Rozengracht 20)            
7-128 soort onroerend goed: 3 kamers (Noorderhaven 24)            
2-168 soort onroerend goed: agterhuis ( 0)            
4-177 soort onroerend goed: de kerkpoortsmolen met het huis (Rozengracht 22)            
4-177 soort onroerend goed: de kerkpoortsmolen met het huis (Rozengracht 22)            
4-092 soort onroerend goed: estrickwerk (Rozengracht 19)            
4-048 soort onroerend goed: gleibackerie (Schritsen 50)            
4-048 soort onroerend goed: gleibackerie (Schritsen 50)            
2-170 soort onroerend goed: gleibackerie ( 0)            
1-056 soort onroerend goed: gorterie (Vissersstraat 10)            
1-056 soort onroerend goed: gorterie (Vissersstraat 4)            
1-056 soort onroerend goed: gorterie (Vissersstraat 8)            
1-056 soort onroerend goed: gorterie (Bildtstraat 2)            
1-056 soort onroerend goed: gorterie (Vissersstraat 6)            
7-116 soort onroerend goed: gorterie (Rinnertspijp 1)            
1-114 soort onroerend goed: gorterie ( 0)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 5)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
8-155 soort onroerend goed: hoff (Zuiderhaven 65)            
3-086 soort onroerend goed: hoff (Kerkpoortstraat 31)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 32)            
8-086 soort onroerend goed: hoff (Vijver 12)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-204 soort onroerend goed: hoff (Zuiderhaven 36)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
1-158 soort onroerend goed: hoff (Droogstraat 11)            
4-171 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 26)            
1-155 soort onroerend goed: hoff (Noorderhaven 53)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
2-017 soort onroerend goed: hoff ( 0)            
4-170 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 13)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleekstraat 10)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleekstraat 6)            
2-072 soort onroerend goed: hoff (Wortelstraat 3)            
4-139 soort onroerend goed: hoff (Hofstraat 4)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 15)            
4-137 soort onroerend goed: hoff (Hofstraat 29)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 9)            
1-123 soort onroerend goed: hoff (Zoutsloot 36)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 3)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-060 soort onroerend goed: hoff (Rapenburg 20)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 28)            
8-086 soort onroerend goed: hoff (Vijver 6)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
1-159 soort onroerend goed: hoff (Zoutsloot 46)            
2-019 soort onroerend goed: hoff (Karremanstraat 11)            
4-171 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 26)            
1-157 soort onroerend goed: hoff (Noorderhaven 65)            
4-171 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 24)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleekstraat 8)            
2-072 soort onroerend goed: hoff (Wortelstraat 7)            
3-137 soort onroerend goed: hoff (Lammert Warndersteeg 6)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleekstraat 2)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 13)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 7)            
1-123 soort onroerend goed: hoff (Droogstraat 45)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-062 soort onroerend goed: hoff (Rapenburg 22)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 1)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-265 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 2)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
1-159 soort onroerend goed: hoff (Zoutsloot 44)            
4-171 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 26)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
1-156 soort onroerend goed: hoff (Noorderhaven 55)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-170 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 15)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-175 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 24)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleekstraat 8)            
2-072 soort onroerend goed: hoff (Wortelstraat 5)            
3-137 soort onroerend goed: hoff (Franekereind 18)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 17)            
4-137 soort onroerend goed: hoff (Hofstraat 2)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 11)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
2-046 soort onroerend goed: hoff en kamer (Zoutsloot 58)            
2-046 soort onroerend goed: hoff en kamer (Zoutsloot 60)            
4-083 soort onroerend goed: hoff en stal (Hofstraat 18)            
8-162 soort onroerend goed: houtstek en tuin (Zuiderhaven 61)            
8-162 soort onroerend goed: houtstek en tuin (Schritsen 34)            
3-188 soort onroerend goed: huis (Franekereind 8)            
7-098 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 27)            
8-070 soort onroerend goed: huis (Hondenstraat 6)            
1-071 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 33)            
4-242 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 14)            
2-137 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 8)            
6-056 soort onroerend goed: huis (Lanen 5)            
3-054 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 54)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-122 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 27)            
4-164 soort onroerend goed: huis (Zuiderplein 1)            
8-097 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 14)            
1-096 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 45)            
5-004 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 88)            
2-158 soort onroerend goed: huis (Franekereind 1)            
6-080 soort onroerend goed: huis (Lanen 35)            
7-028 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 95)            
7-151 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 72)            
1-011 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 23)            
5-032 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 3)            
5-160 soort onroerend goed: huis (Lanen 44)            
2-174 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 119)            
7-054 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 108)            
4-061 soort onroerend goed: huis (Rapenburg 20)            
8-022 soort onroerend goed: huis (Prinsenstraat 2)            
1-034 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 57)            
8-140 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 16)            
1-146 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 91)            
5-059 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 10)            
2-085 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 102)            
6-008 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 54)            
2-182 soort onroerend goed: huis ( 0)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-159 soort onroerend goed: huis (Franekereind 24)            
7-073 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 57)            
8-047 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 4)            
1-059 soort onroerend goed: huis ( 0)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-084 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 40)            
2-110 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 1)            
6-029 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 18)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-138 soort onroerend goed: huis (Schritsen 9)            
4-126 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 19)            
1-071 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 29)            
4-239 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 20)            
2-137 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 8)            
6-054 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 25)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-158 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 12)            
4-001 soort onroerend goed: huis (Schritsen 52)            
7-120 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 31)            
4-161 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 1)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-093 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 9)            
5-001 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 94)            
5-132 soort onroerend goed: huis (Lanen 76)            
2-155 soort onroerend goed: huis (Franekereind 7)            
7-025 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 93)            
4-027 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 14)            
7-148 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 68)            
1-009 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 21)            
1-120 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 42)            
5-029 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 64)            
5-157 soort onroerend goed: huis (Lanen 50)            
2-174 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 5)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-031 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 53)            
8-138 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 12)            
1-143 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 83)            
5-057 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 16)            
2-085 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 41)            
6-008 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 54)            
3-156 soort onroerend goed: huis (Franekereind 28)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-153 soort onroerend goed: huis (Schritsen 42)            
5-083 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 32)            
2-108 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 15)            
6-027 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 22)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-137 soort onroerend goed: huis (Schritsen 5)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-095 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 33)            
4-123 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 17)            
8-064 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 12)            
1-071 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 23)            
4-237 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 22)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-135 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 10)            
6-051 soort onroerend goed: huis ('t Poortje 5)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-156 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
7-118 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 33)            
4-158 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 23)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-090 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 3)            
4-264 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 31)            
5-130 soort onroerend goed: huis (Lanen 78)            
2-153 soort onroerend goed: huis ( 0)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-026 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 14)            
7-146 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 62)            
1-006 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 15)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-118 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 48)            
5-153 soort onroerend goed: huis (Lanen 58)            
2-173 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 3)            
6-096 soort onroerend goed: huis (Lanen 45)            
7-048 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 6)            
8-017 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 14)            
1-028 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 47)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-135 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 37)            
1-142 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 23)            
5-055 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 20)            
2-084 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 39)            
6-006 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 56)            
3-154 soort onroerend goed: huis (Franekereind 32)            
8-153 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 2)            
5-081 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 28)            
2-105 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 26)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-184 soort onroerend goed: huis (Franekereind 16)            
7-093 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 37)            
1-070 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 11)            
2-133 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 7)            
6-049 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 15)            
3-047 soort onroerend goed: huis (Franekereind 29)            
6-154 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 8)            
7-115 soort onroerend goed: huis (Rinnertspijp 1)            
4-155 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 5)            
1-088 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 8)            
4-262 soort onroerend goed: huis (Wasbleek 4)            
5-127 soort onroerend goed: huis (Spekmarkt 4)            
2-151 soort onroerend goed: huis (Noordijs 19)            
3-080 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 17)            
7-020 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 85)            
4-024 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 12)            
7-143 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 56)            
1-003 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 9)            
8-114 soort onroerend goed: huis (Vijverstraat 18)            
1-115 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 10)            
5-023 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 2)            
2-061 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 17)            
5-151 soort onroerend goed: huis (Schritsen 43)            
2-172 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 10)            
6-094 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 11)            
7-047 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 8)            
4-046 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 1)            
8-015 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 10)            
1-025 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 41)            
4-182 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 14)            
1-141 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 26)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-082 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 35)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-151 soort onroerend goed: huis (Franekereind 36)            
7-067 soort onroerend goed: huis (Roeperssteeg 5)            
4-091 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 17)            
8-150 soort onroerend goed: huis (Schritsen 38)            
5-078 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 19)            
2-103 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 30)            
6-022 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 30)            
6-131 soort onroerend goed: huis (Lanen 6)            
7-090 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 90)            
4-123 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 13)            
8-061 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 8)            
8-169 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 45)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-131 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 15)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-153 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
3-205 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 50)            
7-113 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 1)            
4-154 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 15)            
1-086 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 22)            
4-259 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 25)            
2-148 soort onroerend goed: huis (Noordijs 13)            
6-074 soort onroerend goed: huis (Lanen 23)            
3-071 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 39)            
7-018 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 81)            
4-022 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 8)            
7-141 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 50)            
8-111 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 27)            
5-020 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 8)            
2-060 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 13)            
5-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 49)            
2-172 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 4)            
6-092 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 38)            
3-112 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 53)            
7-045 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 16)            
4-044 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 5)            
8-013 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 4)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-049 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 27)            
2-080 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 31)            
6-001 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 60)            
6-112 soort onroerend goed: huis (Comediesteeg 3)            
7-066 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 65)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-149 soort onroerend goed: huis (Schritsen 26)            
5-076 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 13)            
2-100 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 32)            
6-020 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 34)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-059 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 6)            
5-093 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 16)            
2-129 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 7)            
6-043 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 11)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-151 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 6)            
3-202 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 56)            
7-110 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 7)            
4-151 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 9)            
1-085 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 20)            
4-257 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 21)            
5-122 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 14)            
6-071 soort onroerend goed: huis (Lanen 17)            
3-068 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 33)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-138 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 46)            
8-111 soort onroerend goed: huis (Vijverstraat 12)            
5-017 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 14)            
5-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 51)            
2-169 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 6)            
6-090 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 7)            
3-110 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 49)            
7-043 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 20)            
4-042 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 73)            
8-010 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 1)            
1-019 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 33)            
8-131 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 1)            
5-046 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 21)            
5-176 soort onroerend goed: huis (Schritsen 37)            
2-179 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 131)            
6-110 soort onroerend goed: huis (Lanen 75)            
7-064 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 18)            
4-087 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 24)            
8-035 soort onroerend goed: huis (Havenplein 3)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 20)            
5-073 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 7)            
2-097 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 38)            
6-018 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 5)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-127 soort onroerend goed: huis (Lanen 16)            
7-086 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 98)            
1-065 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 1)            
4-229 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 34)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-040 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 5)            
6-150 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
3-199 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 60)            
7-109 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 7)            
4-148 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 3)            
4-256 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 15)            
2-043 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 61)            
5-120 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 20)            
2-146 soort onroerend goed: huis ( 0)            
6-068 soort onroerend goed: huis (Lanen 11)            
3-065 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 31)            
7-013 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 73)            
7-135 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 40)            
8-108 soort onroerend goed: huis (Vijverstraat 4)            
1-108 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 18)            
5-015 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 9)            
2-054 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 1)            
5-145 soort onroerend goed: huis (Lanen 60)            
6-088 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 10)            
7-040 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 26)            
4-039 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 75)            
8-008 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 5)            
8-129 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 9)            
5-043 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 19)            
5-173 soort onroerend goed: huis (Schritsen 31)            
6-109 soort onroerend goed: huis (Lanen 75)            
7-061 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 12)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 14)            
5-070 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 1)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Liemendijk 42)            
6-016 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 40)            
6-124 soort onroerend goed: huis (Lanen 22)            
7-085 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 102)            
1-062 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 26)            
4-228 soort onroerend goed: huis (Schoolstraat 2)            
8-164 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 57)            
2-124 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 113)            
6-037 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 3)            
3-036 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 26)            
6-147 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 20)            
3-198 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 62)            
7-106 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 11)            
4-145 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 2)            
1-079 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 77)            
2-040 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 25)            
5-117 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 26)            
2-144 soort onroerend goed: huis (Noordijs 5)            
6-066 soort onroerend goed: huis (Lanen 9)            
3-062 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 25)            
7-010 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 21)            
7-132 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 36)            
1-105 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 65)            
5-012 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 3)            
2-051 soort onroerend goed: huis ( 0)            
5-142 soort onroerend goed: huis (Lanen 68)            
2-164 soort onroerend goed: huis (Franekereind 15)            
6-086 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 14)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-037 soort onroerend goed: huis (Noordijs 4)            
4-036 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 79)            
8-006 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 9)            
8-129 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 3)            
1-130 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 39)            
5-040 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 13)            
2-073 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 1)            
5-170 soort onroerend goed: huis (Schritsen 25)            
2-177 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 121)            
6-105 soort onroerend goed: huis (Lanen 67)            
3-138 soort onroerend goed: huis (Franekereind 20)            
7-059 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 8)            
8-029 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 7)            
8-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 8)            
1-153 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 107)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-094 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 53)            
6-014 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 42)            
6-122 soort onroerend goed: huis (Lanen 28)            
3-170 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 14)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-052 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 8)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 32)            
5-090 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 12)            
3-035 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 28)            
3-195 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 68)            
7-103 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 17)            
8-076 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 19)            
1-078 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 8)            
2-037 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 19)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-142 soort onroerend goed: huis (Noordijs 1)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-007 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 15)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-129 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 30)            
4-167 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 7)            
8-102 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 22)            
1-104 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 61)            
5-010 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 76)            
5-141 soort onroerend goed: huis (Lanen 70)            
2-162 soort onroerend goed: huis (Franekereind 11)            
6-084 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 16)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-035 soort onroerend goed: huis (Noordijs 8)            
4-034 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 28)            
8-003 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 15)            
8-126 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 17)            
1-129 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 19)            
5-038 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 9)            
5-168 soort onroerend goed: huis (Lanen 32)            
2-177 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 17)            
6-104 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 44)            
7-058 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 4)            
8-028 soort onroerend goed: huis (Prinsenstraat 10)            
1-152 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 105)            
5-065 soort onroerend goed: huis (Lanen 93)            
6-012 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 46)            
6-121 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 2)            
7-080 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 41)            
8-050 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 0)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 39)            
8-161 soort onroerend goed: huis (Schritsen 32)            
5-087 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 10)            
6-036 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 1)            
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 40)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-193 soort onroerend goed: huis (Franekereind 2)            
7-101 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 21)            
8-074 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 17)            
1-075 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 69)            
2-139 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 2)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-058 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 48)            
7-004 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 9)            
4-007 soort onroerend goed: huis (Schritsen 52)            
7-127 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 26)            
8-101 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 18)            
1-101 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 55)            
5-008 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 80)            
5-139 soort onroerend goed: huis (Schritsen 63)            
2-160 soort onroerend goed: huis (Franekereind 7)            
6-082 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 22)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-033 soort onroerend goed: huis (Noordijs 12)            
7-155 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 82)            
1-014 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 29)            
8-124 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 21)            
1-126 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 13)            
5-165 soort onroerend goed: huis (Lanen 34)            
2-176 soort onroerend goed: huis ( 0)            
6-103 soort onroerend goed: huis (Lanen 61)            
7-055 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 112)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-026 soort onroerend goed: huis (Prinsenstraat 4)            
4-189 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 42)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-151 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 101)            
5-063 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 2)            
6-010 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 50)            
7-076 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 49)            
4-100 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 22)            
8-049 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 0)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 33)            
4-225 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 36)            
2-010 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 73)            
5-087 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 46)            
2-115 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 12)            
6-033 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 10)            
3-190 soort onroerend goed: huis (Franekereind 6)            
7-099 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 25)            
1-072 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 63)            
2-138 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 4)            
3-056 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 50)            
7-002 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 3)            
4-006 soort onroerend goed: huis (Schritsen 52)            
7-124 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 23)            
4-165 soort onroerend goed: huis (Zuiderplein 1)            
8-098 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 14)            
1-098 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 49)            
5-006 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 84)            
5-136 soort onroerend goed: huis (Lanen 72)            
2-159 soort onroerend goed: huis (Franekereind 1)            
6-082 soort onroerend goed: huis (Lanen 39)            
7-030 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 99)            
4-031 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 22)            
7-153 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 76)            
1-012 soort onroerend goed: huis (Zeepziedersstraat 1)            
5-034 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 7)            
5-162 soort onroerend goed: huis (Lanen 40)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-054 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 2)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-148 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 95)            
5-060 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 6)            
2-086 soort onroerend goed: huis (Wortelstraat 8)            
6-009 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 52)            
2-185 soort onroerend goed: huis (Franekereind 19)            
6-119 soort onroerend goed: huis (Sint Christoffelsteeg 3)            
7-074 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 53)            
4-098 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 30)            
8-049 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 1)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 12)            
8-157 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 71)            
5-085 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 42)            
6-030 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 16)            
6-139 soort onroerend goed: huis (Schritsen 15)            
3-187 soort onroerend goed: huis (Franekereind 12)            
7-097 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 29)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-071 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 31)            
4-241 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 14)            
2-137 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 8)            
6-055 soort onroerend goed: huis (Lanen 3)            
3-053 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 56)            
7-121 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 29)            
4-163 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 5)            
8-096 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 14)            
1-095 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 43)            
5-003 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 90)            
5-133 soort onroerend goed: huis (Schritsen 65)            
2-157 soort onroerend goed: huis (Noordijs 27)            
6-080 soort onroerend goed: huis (Lanen 35)            
7-028 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 24)            
4-029 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 18)            
7-150 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 70)            
1-010 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 23)            
1-121 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 40)            
5-159 soort onroerend goed: huis (Lanen 46)            
2-174 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 119)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-021 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 22)            
1-033 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 57)            
8-140 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 16)            
1-145 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 87)            
5-059 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 8)            
2-085 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 100)            
6-008 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 54)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-158 soort onroerend goed: huis (Franekereind 24)            
7-072 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 59)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-046 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 2)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-154 soort onroerend goed: huis (Schritsen 48)            
5-084 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 40)            
2-109 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 19)            
6-028 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 20)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-137 soort onroerend goed: huis (Schritsen 7)            
4-125 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 19)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-071 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 27)            
4-239 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 18)            
2-137 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 8)            
6-053 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 23)            
3-050 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 64)            
6-157 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 10)            
4-160 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 27)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-092 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 7)            
5-132 soort onroerend goed: huis (Lanen 74)            
2-155 soort onroerend goed: huis (Franekereind 5)            
7-024 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 91)            
4-027 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 12)            
7-148 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 66)            
1-008 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 19)            
8-119 soort onroerend goed: huis (Kleine Ossenmarkt 6)            
5-028 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 66)            
5-156 soort onroerend goed: huis (Lanen 52)            
2-173 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 115)            
6-097 soort onroerend goed: huis (Lanen 49)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-019 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 18)            
1-030 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 51)            
8-137 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 10)            
1-143 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 27)            
5-056 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 24)            
2-085 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 41)            
3-156 soort onroerend goed: huis (Franekereind 26)            
7-069 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 61)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-153 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 6)            
5-082 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 36)            
2-107 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 22)            
6-026 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 24)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-136 soort onroerend goed: huis (Schritsen 3)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-095 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 33)            
4-123 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 17)            
8-064 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 12)            
1-071 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 21)            
4-237 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 26)            
2-135 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 11)            
6-051 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 19)            
3-048 soort onroerend goed: huis (Franekereind 29)            
6-155 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 6)            
4-157 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 21)            
8-090 soort onroerend goed: huis (Vijver 2)            
1-089 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 1)            
4-263 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 31)            
5-129 soort onroerend goed: huis (Lanen 80)            
2-152 soort onroerend goed: huis (Noordijs 21)            
3-080 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 21)            
4-025 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 12)            
7-145 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 60)            
1-005 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 13)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-025 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 72)            
2-062 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 19)            
5-153 soort onroerend goed: huis (Lanen 58)            
2-173 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 1)            
6-095 soort onroerend goed: huis (Lanen 43)            
7-048 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 6)            
8-016 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 12)            
1-027 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 45)            
1-141 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 89)            
5-054 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 22)            
2-083 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 37)            
6-006 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 56)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-067 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 63)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-080 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 30)            
2-105 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 26)            
6-024 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 26)            
3-024 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 13)            
7-092 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 88)            
1-069 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 9)            
2-023 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-132 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 5)            
6-048 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 15)            
3-046 soort onroerend goed: huis (Franekereind 27)            
6-154 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-155 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 17)            
1-088 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 8)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-126 soort onroerend goed: huis (Spekmarkt 6)            
2-150 soort onroerend goed: huis (Noordijs 17)            
7-020 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 85)            
4-024 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 12)            
7-142 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 54)            
1-002 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 7)            
1-115 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 8)            
5-022 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 4)            
2-061 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 15)            
5-150 soort onroerend goed: huis (Schritsen 45)            
2-172 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 8)            
6-094 soort onroerend goed: huis (Lanen 41)            
7-046 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 14)            
4-045 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 3)            
8-015 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 8)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-140 soort onroerend goed: huis ( 0)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-081 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 33)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-067 soort onroerend goed: huis (Roeperssteeg 3)            
4-091 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 17)            
8-040 soort onroerend goed: huis (Havenplein 16)            
8-150 soort onroerend goed: huis (Schritsen 36)            
5-077 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 17)            
2-102 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 30)            
6-022 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 30)            
6-130 soort onroerend goed: huis (Lanen 14)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-089 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 96)            
4-122 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 15)            
8-060 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 6)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-130 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 11)            
6-045 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 13)            
6-152 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 2)            
3-204 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 52)            
7-112 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 3)            
4-153 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 13)            
1-086 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 22)            
4-259 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 25)            
5-123 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 12)            
2-148 soort onroerend goed: huis (Noordijs 13)            
6-073 soort onroerend goed: huis (Lanen 21)            
3-070 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 37)            
7-017 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 81)            
4-021 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 2)            
7-140 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 48)            
8-111 soort onroerend goed: huis (Vijverstraat 16)            
5-019 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 10)            
2-059 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 11)            
5-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 51)            
2-171 soort onroerend goed: huis ( 0)            
6-091 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 38)            
3-112 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 53)            
7-044 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 18)            
4-044 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 5)            
8-012 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 2)            
8-132 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 4)            
1-135 soort onroerend goed: huis (Vissersstraat 12)            
5-048 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 25)            
2-079 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 29)            
5-177 soort onroerend goed: huis (Woudemansteeg 2)            
6-112 soort onroerend goed: huis (Comediesteeg 1)            
7-065 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 67)            
4-088 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 24)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 24)            
5-075 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 11)            
2-099 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 1)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-087 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 100)            
8-058 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 4)            
1-066 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 3)            
4-231 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 30)            
5-093 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 16)            
2-128 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 9)            
6-042 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 9)            
6-151 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
3-201 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 58)            
7-110 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 7)            
4-150 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 7)            
1-084 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 18)            
4-256 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 19)            
6-070 soort onroerend goed: huis (Lanen 15)            
3-067 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 31)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-137 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 44)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-110 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 14)            
5-016 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 18)            
5-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 51)            
6-089 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 4)            
7-042 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 22)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-009 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 3)            
8-130 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 1)            
1-132 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 51)            
5-045 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 23)            
5-175 soort onroerend goed: huis (Schritsen 35)            
2-179 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 37)            
6-110 soort onroerend goed: huis (Comediesteeg 6)            
7-063 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 16)            
4-087 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 12)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 18)            
5-072 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 5)            
2-096 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 40)            
6-018 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 3)            
6-126 soort onroerend goed: huis (Lanen 18)            
7-085 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 106)            
1-065 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 10)            
4-228 soort onroerend goed: huis (Schoolstraat 6)            
8-166 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 53)            
2-126 soort onroerend goed: huis ( 0)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-149 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 24)            
3-199 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 60)            
7-108 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 9)            
4-147 soort onroerend goed: huis (Both Apothekerstraat 2)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-042 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 59)            
5-119 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 22)            
2-145 soort onroerend goed: huis (Noordijs 9)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-064 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 29)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-107 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 20)            
5-014 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 7)            
2-053 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 1)            
5-144 soort onroerend goed: huis (Lanen 62)            
2-165 soort onroerend goed: huis ( 0)            
6-088 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 6)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-038 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 77)            
8-007 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 7)            
8-129 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 7)            
1-130 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 43)            
5-042 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 17)            
5-172 soort onroerend goed: huis (Schritsen 29)            
6-108 soort onroerend goed: huis (Lanen 71)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-060 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 10)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-041 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 4)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 12)            
1-154 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 34)            
5-069 soort onroerend goed: huis (Spekmarkt 1)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Liemendijk 40)            
6-123 soort onroerend goed: huis (Lanen 26)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-084 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 104)            
1-062 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 24)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-163 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 59)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-123 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 111)            
6-036 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 4)            
3-036 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 24)            
6-146 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 18)            
3-197 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 64)            
7-105 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 13)            
4-145 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 2)            
8-077 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 21)            
1-078 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 75)            
2-039 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 23)            
5-116 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 28)            
2-144 soort onroerend goed: huis (Noordijs 5)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-062 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 25)            
7-009 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 19)            
7-131 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 34)            
4-169 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 11)            
8-104 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 24)            
1-105 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 63)            
5-012 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 3)            
5-142 soort onroerend goed: huis (Lanen 66)            
2-163 soort onroerend goed: huis ( 0)            
6-086 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 12)            
7-037 soort onroerend goed: huis (Noordijs 2)            
4-035 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 83)            
8-005 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 11)            
8-128 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 13)            
1-130 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 37)            
5-040 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 13)            
5-169 soort onroerend goed: huis (Schritsen 23)            
2-177 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 121)            
6-104 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 44)            
7-059 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 8)            
8-028 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 11)            
1-153 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 32)            
5-067 soort onroerend goed: huis (Lanen 82)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 53)            
6-014 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 42)            
6-121 soort onroerend goed: huis (Sint Christoffelsteeg 1)            
3-168 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 18)            
8-051 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 0)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 30)            
2-013 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 69)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-034 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 32)            
6-143 soort onroerend goed: huis (Schritsen 17)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-103 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 17)            
8-076 soort onroerend goed: huis (Vijver 3)            
1-077 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 73)            
2-035 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 56)            
2-141 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 13)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-059 soort onroerend goed: huis (Franekereind 23)            
7-006 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 13)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-129 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 28)            
8-102 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 20)            
1-103 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 59)            
5-009 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 78)            
5-140 soort onroerend goed: huis (Schritsen 61)            
2-162 soort onroerend goed: huis (Franekereind 11)            
6-084 soort onroerend goed: huis (Lanen 37)            
3-097 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 45)            
7-034 soort onroerend goed: huis (Noordijs 10)            
4-034 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 28)            
8-002 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 17)            
8-125 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 19)            
1-128 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 17)            
5-167 soort onroerend goed: huis (Lanen 30)            
2-177 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 17)            
6-103 soort onroerend goed: huis (Lanen 65)            
7-057 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 2)            
8-028 soort onroerend goed: huis (Prinsenstraat 8)            
1-151 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 103)            
5-064 soort onroerend goed: huis (Lanen 91)            
2-090 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 45)            
6-011 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 48)            
6-121 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 2)            
8-049 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 0)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 37)            
8-161 soort onroerend goed: huis (Schritsen 30)            
2-010 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 79)            
5-087 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 8)            
2-116 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 5)            
6-035 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 6)            
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 38)            
6-140 soort onroerend goed: huis (Schritsen 13)            
3-192 soort onroerend goed: huis (Franekereind 4)            
7-101 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 21)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-074 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 67)            
2-138 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 6)            
3-058 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 46)            
7-004 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 7)            
4-006 soort onroerend goed: huis (Schritsen 52)            
7-126 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 24)            
8-100 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 16)            
1-100 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 53)            
5-007 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 82)            
5-138 soort onroerend goed: huis (Schritsen 55)            
2-160 soort onroerend goed: huis (Franekereind 5)            
6-082 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 20)            
3-095 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 41)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-032 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 24)            
7-154 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 80)            
1-013 soort onroerend goed: huis (Zeepziedersstraat 1)            
8-123 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 23)            
5-036 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 1)            
5-164 soort onroerend goed: huis (Lanen 36)            
6-102 soort onroerend goed: huis (Lanen 59)            
7-054 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 4)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-189 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 40)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-150 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 99)            
5-062 soort onroerend goed: huis (Lanen 87)            
6-009 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 52)            
7-075 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 51)            
8-049 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 5)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 31)            
8-158 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 69)            
5-086 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 44)            
2-114 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 14)            
6-032 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 12)            
3-189 soort onroerend goed: huis (Franekereind 8)            
7-098 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 27)            
8-070 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 13)            
1-071 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 35)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-137 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 8)            
3-055 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 52)            
7-001 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 1)            
7-123 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 25)            
4-164 soort onroerend goed: huis (Zuiderplein 1)            
8-097 soort onroerend goed: huis (Vijver 5)            
1-097 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 47)            
5-005 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 86)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-158 soort onroerend goed: huis (Franekereind 3)            
6-081 soort onroerend goed: huis (Lanen 37)            
7-029 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 97)            
4-031 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 22)            
7-152 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 74)            
1-012 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 25)            
5-033 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 5)            
5-161 soort onroerend goed: huis (Lanen 42)            
7-054 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 110)            
8-022 soort onroerend goed: huis (Prinsenstraat 2)            
1-035 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 59)            
8-141 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 18)            
1-147 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 93)            
5-059 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 14)            
2-085 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 104)            
6-009 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 52)            
2-184 soort onroerend goed: huis (Franekereind 17)            
6-119 soort onroerend goed: huis (Lanen 83)            
7-073 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 57)            
8-048 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 6)            
1-060 soort onroerend goed: huis ( 0)            
8-156 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 8)            
5-084 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 2)            
2-111 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 20)            
6-030 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 16)            
6-139 soort onroerend goed: huis (Schritsen 11)            
7-096 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 31)            
8-068 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 15)            
1-071 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 29)            
4-240 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 16)            
2-137 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 8)            
6-055 soort onroerend goed: huis (Lanen 1)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-002 soort onroerend goed: huis (Schritsen 52)            
7-121 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 29)            
4-162 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 3)            
8-095 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 14)            
1-094 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 11)            
5-133 soort onroerend goed: huis (Schritsen 65)            
2-156 soort onroerend goed: huis (Noordijs 25)            
6-079 soort onroerend goed: huis (Lanen 33)            
7-025 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 93)            
4-028 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 16)            
1-009 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 21)            
1-121 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 38)            
5-030 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 62)            
2-067 soort onroerend goed: huis (Wortelstraat 6)            
5-158 soort onroerend goed: huis (Lanen 48)            
2-174 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 7)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-021 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 20)            
1-032 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 55)            
8-139 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 14)            
1-144 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 85)            
5-058 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 12)            
2-085 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 100)            
6-008 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 54)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-046 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 2)            
8-154 soort onroerend goed: huis (Schritsen 46)            
5-084 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 38)            
2-108 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 17)            
6-028 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 20)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-137 soort onroerend goed: huis (Schritsen 5)            
3-187 soort onroerend goed: huis (Franekereind 10)            
4-124 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 19)            
8-065 soort onroerend goed: huis (Hondenstraat 3)            
1-071 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 25)            
4-238 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 26)            
2-136 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 12)            
6-052 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 21)            
3-050 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 62)            
6-156 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 6)            
4-159 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 25)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-091 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 5)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-154 soort onroerend goed: huis (Noordijs 23)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-027 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 12)            
7-147 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 64)            
1-007 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 17)            
8-118 soort onroerend goed: huis (Kleine Ossenmarkt 2)            
5-027 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 68)            
5-155 soort onroerend goed: huis (Lanen 54)            
2-173 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 113)            
6-097 soort onroerend goed: huis (Lanen 47)            
7-048 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 6)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-018 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 16)            
1-029 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 49)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-143 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 25)            
5-056 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 18)            
2-084 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 39)            
6-006 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 56)            
3-155 soort onroerend goed: huis (Franekereind 30)            
7-069 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 61)            
8-153 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 4)            
5-081 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 28)            
2-106 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 24)            
6-026 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 24)            
3-026 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 19)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-184 soort onroerend goed: huis (Franekereind 16)            
7-094 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 35)            
1-071 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 19)            
4-236 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 26)            
2-026 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 3)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-134 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 9)            
6-050 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 17)            
3-048 soort onroerend goed: huis (Franekereind 29)            
6-155 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
4-156 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 19)            
8-089 soort onroerend goed: huis (Vijver 4)            
1-088 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 24)            
4-262 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 29)            
5-128 soort onroerend goed: huis (Spekmarkt 2)            
2-152 soort onroerend goed: huis (Noordijs 21)            
3-080 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 19)            
4-025 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 12)            
1-004 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 11)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-115 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 12)            
5-024 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 74)            
2-062 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 19)            
5-152 soort onroerend goed: huis (Schritsen 41)            
2-173 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 2)            
6-094 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 15)            
7-047 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 10)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-015 soort onroerend goed: huis (Zeepaardsteeg 1)            
1-026 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 43)            
4-182 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 16)            
1-141 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 26)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-082 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 35)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-152 soort onroerend goed: huis (Franekereind 34)            
7-067 soort onroerend goed: huis (Roeperssteeg 7)            
4-091 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 17)            
4-208 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 36)            
8-151 soort onroerend goed: huis (Schritsen 40)            
5-079 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 26)            
2-104 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 28)            
6-023 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 28)            
3-023 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 11)            
6-132 soort onroerend goed: huis (Lanen 4)            
7-091 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 88)            
4-123 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 17)            
8-062 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 8)            
1-068 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 7)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-131 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 3)            
3-045 soort onroerend goed: huis (Franekereind 25)            
6-153 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 4)            
3-206 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 48)            
7-113 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 3)            
4-154 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 5)            
1-087 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 6)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-149 soort onroerend goed: huis (Noordijs 15)            
6-075 soort onroerend goed: huis (Lanen 23)            
3-072 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 41)            
7-019 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 83)            
4-023 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 10)            
7-142 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 52)            
5-021 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 6)            
2-061 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 15)            
5-149 soort onroerend goed: huis (Schritsen 47)            
2-172 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 6)            
6-093 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 13)            
7-046 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 12)            
4-045 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 3)            
8-014 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 6)            
1-139 soort onroerend goed: huis ( 0)            
5-050 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 29)            
2-081 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 33)            
6-002 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 58)            
6-112 soort onroerend goed: huis (Lanen 79)            
3-149 soort onroerend goed: huis (Franekereind 40)            
7-067 soort onroerend goed: huis (Roeperssteeg 1)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-149 soort onroerend goed: huis (Schritsen 28)            
5-077 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 15)            
2-101 soort onroerend goed: huis ( 0)            
6-021 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 32)            
6-130 soort onroerend goed: huis (Lanen 12)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-089 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 92)            
8-059 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 6)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-129 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 9)            
6-044 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 13)            
6-152 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
3-203 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 54)            
7-111 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 5)            
4-152 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 11)            
1-085 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 20)            
4-258 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 23)            
5-123 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 12)            
6-072 soort onroerend goed: huis (Lanen 19)            
3-069 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 35)            
7-016 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 79)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-139 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 48)            
8-111 soort onroerend goed: huis (Vijverstraat 12)            
5-018 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 12)            
5-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 51)            
6-091 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 9)            
3-111 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 51)            
7-044 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 18)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-020 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 35)            
8-131 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 2)            
1-134 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 55)            
5-047 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 23)            
2-079 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 29)            
5-177 soort onroerend goed: huis (Schritsen 39)            
7-064 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 69)            
4-088 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 1)            
8-036 soort onroerend goed: huis (Havenplein 1)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 22)            
5-074 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 9)            
2-099 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 34)            
6-018 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 36)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-127 soort onroerend goed: huis (Lanen 16)            
7-086 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 98)            
8-057 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 2)            
1-065 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 16)            
4-230 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 32)            
5-093 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 16)            
2-128 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 7)            
6-041 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 7)            
6-150 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 6)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-109 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 7)            
4-149 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 5)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-083 soort onroerend goed: huis ( 0)            
4-256 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 17)            
6-069 soort onroerend goed: huis (Lanen 13)            
3-066 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 31)            
7-014 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 75)            
7-136 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 42)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-109 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 16)            
5-016 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 16)            
2-055 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 3)            
5-146 soort onroerend goed: huis (Schritsen 53)            
6-089 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 2)            
7-041 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 26)            
4-040 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 75)            
8-008 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 5)            
8-129 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 11)            
5-044 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 21)            
2-076 soort onroerend goed: huis (Wortelstraat 1)            
5-174 soort onroerend goed: huis (Schritsen 33)            
6-109 soort onroerend goed: huis (Lanen 75)            
7-062 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 14)            
4-086 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 10)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 16)            
5-071 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 3)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-125 soort onroerend goed: huis (Lanen 20)            
7-085 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 106)            
1-062 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 28)            
4-228 soort onroerend goed: huis (Schoolstraat 4)            
8-165 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 55)            
2-125 soort onroerend goed: huis ( 0)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-148 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 22)            
3-199 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 60)            
7-107 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 11)            
4-146 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 1)            
1-080 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 79)            
5-118 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 24)            
2-144 soort onroerend goed: huis (Noordijs 7)            
6-066 soort onroerend goed: huis (Lanen 9)            
3-063 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 27)            
7-011 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 71)            
7-133 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 38)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-106 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 22)            
5-013 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 5)            
5-143 soort onroerend goed: huis (Lanen 64)            
2-164 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 18)            
6-087 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 8)            
7-038 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 28)            
4-037 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 77)            
8-007 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 7)            
8-129 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 5)            
1-130 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 41)            
5-041 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 15)            
2-073 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 86)            
5-171 soort onroerend goed: huis (Schritsen 27)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-060 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 10)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 10)            
1-153 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 107)            
5-069 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 1)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Liemendijk 38)            
6-123 soort onroerend goed: huis (Lanen 24)            
3-170 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 14)            
7-083 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 104)            
8-052 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 10)            
1-062 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 16)            
8-163 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 59)            
2-015 soort onroerend goed: huis ( 0)            
5-090 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 14)            
6-036 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 1)            
3-035 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 30)            
6-145 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 16)            
3-196 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 66)            
7-104 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 15)            
8-077 soort onroerend goed: huis (Vijver 1)            
1-078 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 75)            
2-038 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 21)            
5-115 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 30)            
2-143 soort onroerend goed: huis (Noordijs 3)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-008 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 17)            
7-130 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 32)            
4-168 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 9)            
8-103 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 24)            
1-104 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 61)            
5-011 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 1)            
2-049 soort onroerend goed: huis ( 0)            
5-141 soort onroerend goed: huis (Schritsen 57)            
2-162 soort onroerend goed: huis (Franekereind 13)            
6-085 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 18)            
7-036 soort onroerend goed: huis (Noordijs 6)            
4-035 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 81)            
8-004 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 13)            
8-127 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 15)            
1-130 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 21)            
5-169 soort onroerend goed: huis (Schritsen 21)            
2-177 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 119)            
6-104 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 44)            
7-059 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 6)            
8-028 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 9)            
1-153 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 30)            
5-066 soort onroerend goed: huis (Lanen 86)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 51)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-121 soort onroerend goed: huis (Sint Christoffelsteeg 1)            
3-168 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 18)            
8-051 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 0)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 41)            
8-161 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 63)            
2-012 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 71)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-122 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 109)            
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 40)            
6-142 soort onroerend goed: huis (Schritsen 19)            
3-193 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 70)            
7-102 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 19)            
8-075 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 19)            
1-076 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 71)            
2-035 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 54)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-059 soort onroerend goed: huis (Franekereind 23)            
7-005 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 11)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-102 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 20)            
1-102 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 57)            
5-008 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 80)            
5-140 soort onroerend goed: huis (Schritsen 59)            
2-161 soort onroerend goed: huis (Franekereind 9)            
6-083 soort onroerend goed: huis (Lanen 37)            
3-097 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 43)            
7-033 soort onroerend goed: huis (Noordijs 12)            
4-034 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 28)            
8-001 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 19)            
8-124 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 21)            
1-127 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 15)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-177 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 15)            
6-103 soort onroerend goed: huis (Lanen 63)            
7-056 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 114)            
8-027 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 5)            
1-151 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 101)            
5-063 soort onroerend goed: huis (Lanen 89)            
6-010 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 50)            
6-121 soort onroerend goed: huis (Lanen 85)            
3-166 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 9)            
7-077 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 47)            
4-100 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 24)            
8-049 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 0)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 35)            
8-160 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 65)            
2-010 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 75)            
5-087 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 6)            
2-116 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 10)            
6-034 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 8)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-100 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 23)            
8-072 soort onroerend goed: huis (Hondenstraat 4)            
1-073 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 65)            
2-138 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 4)            
3-057 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 46)            
7-003 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 5)            
4-006 soort onroerend goed: huis (Schritsen 52)            
7-125 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 21)            
4-165 soort onroerend goed: huis (Zuiderplein 3)            
8-099 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 14)            
1-099 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 51)            
5-006 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 84)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-159 soort onroerend goed: huis (Franekereind 3)            
6-082 soort onroerend goed: huis (Lanen 39)            
7-031 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 101)            
4-031 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 22)            
7-153 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 78)            
1-013 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 27)            
5-035 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 9)            
5-163 soort onroerend goed: huis (Lanen 38)            
7-054 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 2)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-024 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 1)            
8-143 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 20)            
1-149 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 97)            
5-061 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 4)            
2-086 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 98)            
6-009 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 52)            
2-186 soort onroerend goed: huis (Franekereind 21)            
6-119 soort onroerend goed: huis (Sint Christoffelsteeg 5)            
7-074 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 55)            
8-049 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 3)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 14)            
8-157 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 71)            
5-085 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 4)            
2-113 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 16)            
6-031 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 14)            
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 34)            
6-139 soort onroerend goed: huis (Schritsen 15)            
1-022 soort onroerend goed: huis en brouwerie (Zeepziedersstraat 2)            
2-078 soort onroerend goed: huis en brouwerie ( 0)            
6-144 soort onroerend goed: huis en brouwerie (Grote Bredeplaats 14)            
6-120 soort onroerend goed: huis en brouwerie (Simon Stijlstraat 4)            
5-121 soort onroerend goed: huis en brouwerie (Heiligeweg 18)            
6-120 soort onroerend goed: huis en brouwerie (Simon Stijlstraat 4)            
3-160 soort onroerend goed: huis en brouwerie (Franekereind 24)            
5-121 soort onroerend goed: huis en brouwerie (Heiligeweg 16)            
1-125 soort onroerend goed: huis en brouwerij ( 0)            
5-002 soort onroerend goed: huis en ferwerie (Voorstraat 92)            
2-147 soort onroerend goed: huis en geleibackerie (William Boothstraat 8)            
2-147 soort onroerend goed: huis en geleibackerie (Noordijs 11)            
2-147 soort onroerend goed: huis en geleibackerie (William Boothstraat 10)            
2-147 soort onroerend goed: huis en geleibackerie (Noordijs 11)            
2-112 soort onroerend goed: huis en gorterie (Hoogstraat 18)            
3-052 soort onroerend goed: huis en gorterie (Nieuwstraat 60)            
2-041 soort onroerend goed: huis en gorterie (Karremanstraat 27)            
4-187 soort onroerend goed: huis en hoff (Rozengracht 6)            
4-185 soort onroerend goed: huis en hoff (Spinhuisstraat 13)            
3-207 soort onroerend goed: huis en hoff (Heiligeweg 46)            
soort onroerend goed: huis en hoff ( )            
4-210 soort onroerend goed: huis en hoff (Zuiderhaven 36)            
4-235 soort onroerend goed: huis en hoff (Zuiderhaven 24)            
3-207 soort onroerend goed: huis en hoff (Heiligeweg 40)            
4-176 soort onroerend goed: huis en hoff (Rozengracht 22)            
4-166 soort onroerend goed: huis en hoff (Rozengracht 7)            
4-187 soort onroerend goed: huis en hoff (Steenhouwersstraat 3)            
4-187 soort onroerend goed: huis en hoff (Rozengracht 2)            
4-185 soort onroerend goed: huis en hoff (Rozengracht 10)            
3-207 soort onroerend goed: huis en hoff (Heiligeweg 44)            
3-207 soort onroerend goed: huis en hoff (Heiligeweg 38)            
soort onroerend goed: huis en hoff ( )            
4-176 soort onroerend goed: huis en hoff (Rozengracht 22)            
4-166 soort onroerend goed: huis en hoff (Zuiderplein 5)            
4-192 soort onroerend goed: huis en hoff (Zuiderhaven 48)            
4-166 soort onroerend goed: huis en hoff (Rozengracht 3)            
4-187 soort onroerend goed: huis en hoff (Steenhouwersstraat 1)            
3-207 soort onroerend goed: huis en hoff ( 0)            
soort onroerend goed: huis en hoff ( )            
4-185 soort onroerend goed: huis en hoff (Rozengracht 8)            
4-211 soort onroerend goed: huis en hoff (Zuiderhaven 36)            
3-207 soort onroerend goed: huis en hoff (Heiligeweg 42)            
4-205 soort onroerend goed: huis en hoff (Zuiderhaven 36)            
4-043 soort onroerend goed: huis en hoff (Raamstraat 7)            
4-166 soort onroerend goed: huis en hoff (Zuiderplein 5)            
4-191 soort onroerend goed: huis en hoff (Zuiderhaven 46)            
1-024 soort onroerend goed: huis en houtstek (Noorderhaven 39)            
4-057 soort onroerend goed: huis en molen (Rapenburg 18)            
2-027 soort onroerend goed: huis en molen (Karremanstraat 1)            
1-057 soort onroerend goed: huis en molen ( 0)            
8-078 soort onroerend goed: huis en pakhuis (Zuiderhaven 23)            
1-036 soort onroerend goed: huis en pakhuis (Noorderhaven 61)            
1-036 soort onroerend goed: huis en pakhuis (Zeilmakersstraat 6)            
2-030 soort onroerend goed: huis en panwerk (Zoutsloot 109)            
2-048 soort onroerend goed: huis en panwerk (Droogstraat 81)            
2-030 soort onroerend goed: huis en panwerk (Zoutsloot 113)            
2-030 soort onroerend goed: huis en panwerk (Zoutsloot 107)            
2-048 soort onroerend goed: huis en panwerk (Droogstraat 81)            
2-030 soort onroerend goed: huis en panwerk (Zoutsloot 111)            
4-260 soort onroerend goed: huis en stal (Zuiderstraat 27)            
2-028 soort onroerend goed: huis en tuin ( 0)            
2-064 soort onroerend goed: huis en tuin (Hoogstraat 23)            
2-057 soort onroerend goed: huis en tuin (Hoogstraat 7)            
4-085 soort onroerend goed: huis en tuin (Hofstraat 8)            
4-120 soort onroerend goed: huis en tuin (Hofstraat 7)            
2-056 soort onroerend goed: huis en tuin (Hoogstraat 5)            
4-085 soort onroerend goed: huis en tuin (Hofstraat 6)            
5-113 soort onroerend goed: huis en tuin (Heiligeweg 36)            
2-064 soort onroerend goed: huis en tuin (Hoogstraat 23)            
8-055 soort onroerend goed: huis en werff (Zuiderhaven 16)            
8-055 soort onroerend goed: huis en werff (Zuiderhaven 16)            
4-030 soort onroerend goed: huis etc. (Brouwersstraat 20)            
8-121 soort onroerend goed: huis etc. (Kleine Ossenmarkt 8)            
5-026 soort onroerend goed: huis etc. (Voorstraat 70)            
8-121 soort onroerend goed: huis etc. (Kleine Ossenmarkt 10)            
8-121 soort onroerend goed: huis etc. (Grote Ossenmarkt 27)            
8-121 soort onroerend goed: huis etc. (Kleine Ossenmarkt 8)            
8-121 soort onroerend goed: huis etc. (Grote Ossenmarkt 25)            
6-111 soort onroerend goed: huis etc. (Lanen 79)            
soort onroerend goed: huis etc. ( )            
2-140 soort onroerend goed: huis nu een stal ( 0)            
6-113 soort onroerend goed: huis off kamer (Sint Christoffelsteeg 4)            
6-113 soort onroerend goed: huis off kamer (Lanen 81)            
6-113 soort onroerend goed: huis off kamer (Sint Christoffelsteeg 4)            
6-113 soort onroerend goed: huis off kamer (Lanen 81)            
6-113 soort onroerend goed: huis off kamer (Sint Christoffelsteeg 6)            
6-113 soort onroerend goed: huis off kamer (Sint Christoffelsteeg 2)            
soort onroerend goed: huis rm hoff ( )            
1-015 soort onroerend goed: huis zeg kamer (Noorderhaven 29)            
soort onroerend goed: huis, brouwerie en mouterie ( )            
4-033 soort onroerend goed: huis, brouwerie etc. (Brouwersstraat 26)            
4-232 soort onroerend goed: huis, hoff en pakhuis etc. (Zuiderhaven 28)            
4-197 soort onroerend goed: huis, hoff etc. (Zuiderhaven 52)            
4-197 soort onroerend goed: huis, hoff etc. (Steenhouwersstraat 2)            
4-193 soort onroerend goed: huis, hoff etc. (Zuiderhaven 50)            
4-197 soort onroerend goed: huis, hoff etc. (Steenhouwersstraat 6)            
4-196 soort onroerend goed: huis, hoff etc. (Zuiderhaven 54)            
4-197 soort onroerend goed: huis, hoff etc. (Steenhouwersstraat 4)            
8-122 soort onroerend goed: huis, houthuis en werff (Vijverstraat 30)            
2-001 soort onroerend goed: huis, panwerk etc. (Zoutsloot 103)            
2-001 soort onroerend goed: huis, panwerk etc. (Zoutsloot 97)            
2-001 soort onroerend goed: huis, panwerk etc. (Zoutsloot 91)            
2-001 soort onroerend goed: huis, panwerk etc. (Zoutsloot 101)            
2-001 soort onroerend goed: huis, panwerk etc. (Zoutsloot 95)            
2-001 soort onroerend goed: huis, panwerk etc. (Zoutsloot 89)            
2-001 soort onroerend goed: huis, panwerk etc. (Zoutsloot 105)            
2-001 soort onroerend goed: huis, panwerk etc. (Zoutsloot 99)            
2-001 soort onroerend goed: huis, panwerk etc. (Zoutsloot 93)            
2-001 soort onroerend goed: huis, panwerk etc. (Zoutsloot 87)            
2-065 soort onroerend goed: huis, schuur en stal (Hoogstraat 25)            
2-065 soort onroerend goed: huis, schuur en stal (Hoogstraat 25)            
7-117 soort onroerend goed: huisen (Grote Bredeplaats 35)            
1-021 soort onroerend goed: huisen (twee) (Noorderhaven 37)            
1-067 soort onroerend goed: huisje (Zeilmakersstraat 5)            
2-120 soort onroerend goed: huisje ( 0)            
5-037 soort onroerend goed: huisje (Grote Kerkstraat 3)            
5-037 soort onroerend goed: huisje (Grote Kerkstraat 7)            
4-127 soort onroerend goed: huisje (Hofstraat 19)            
1-045 soort onroerend goed: huisje ( 0)            
4-198 soort onroerend goed: huisje (Zuiderhaven 52)            
5-037 soort onroerend goed: huisje (Grote Kerkstraat 5)            
3-094 soort onroerend goed: huisje (Kerkpoortstraat 39)            
4-130 soort onroerend goed: kamer (Hofstraat 25)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
5-134 soort onroerend goed: kamer (Schritsen 67)            
1-122 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 34)            
6-100 soort onroerend goed: kamer (Voorstraat 44)            
4-097 soort onroerend goed: kamer (Kerkpad 32)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
8-120 soort onroerend goed: kamer (Kleine Ossenmarkt 6)            
6-098 soort onroerend goed: kamer (Lanen 51)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-058 soort onroerend goed: kamer (Rapenburg 18)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
6-077 soort onroerend goed: kamer (Schoolplein 5)            
8-043 soort onroerend goed: kamer (Havenplein 20)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
3-114 soort onroerend goed: kamer (Rapenburg 1)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-052 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 21)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-121 soort onroerend goed: kamer (Hofstraat 9)            
7-015 soort onroerend goed: kamer (Voorstraat 77)            
1-048 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
8-081 soort onroerend goed: kamer (Hondenstraat 10)            
1-082 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-017 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 10)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
3-011 soort onroerend goed: kamer (Oosterkeetstraat 5)            
4-254 soort onroerend goed: kamer (Zuiderstraat 10)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-017 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 2)            
4-082 soort onroerend goed: kamer (Hofstraat 18)            
4-226 soort onroerend goed: kamer (Schoolstraat 18)            
4-143 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 6)            
1-017 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 1)            
4-081 soort onroerend goed: kamer (Hofstraat 20)            
8-146 soort onroerend goed: kamer (Schritsen 2)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-226 soort onroerend goed: kamer (Schoolstraat 12)            
4-246 soort onroerend goed: kamer (Dwarsstraat 19)            
2-034 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 56)            
5-112 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 34)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
3-165 soort onroerend goed: kamer (Lammert Warndersteeg 5)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
2-033 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 83)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
6-100 soort onroerend goed: kamer (Voorstraat 44)            
4-063 soort onroerend goed: kamer (Rapenburg 22)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-130 soort onroerend goed: kamer (Hofstraat 25)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
2-068 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 94)            
6-099 soort onroerend goed: kamer (Lanen 55)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
7-119 soort onroerend goed: kamer (Rinnertspijp 4)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
6-114 soort onroerend goed: kamer (Comediesteeg 2)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
6-077 soort onroerend goed: kamer (Lanen 25)            
7-021 soort onroerend goed: kamer (Voorstraat 89)            
8-043 soort onroerend goed: kamer (Havenplein 18)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
3-077 soort onroerend goed: kamer (Kerkpoortstraat 15)            
8-113 soort onroerend goed: kamer (Vijverstraat 16)            
3-113 soort onroerend goed: kamer (Kerkpoortstraat 55)            
3-019 soort onroerend goed: kamer (Nieuwstraat 1)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-050 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
7-015 soort onroerend goed: kamer (Voorstraat 75)            
1-018 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 6)            
2-077 soort onroerend goed: kamer (Herenwaltje 9)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-047 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
8-080 soort onroerend goed: kamer (Hondenstraat 8)            
7-012 soort onroerend goed: kamer (Voorstraat 73)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-017 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 8)            
4-253 soort onroerend goed: kamer (Zuiderstraat 12)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-017 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 5)            
4-081 soort onroerend goed: kamer (Rozenstraat 3)            
8-146 soort onroerend goed: kamer (Schritsen 6)            
4-107 soort onroerend goed: kamer (Romastraat 10)            
4-226 soort onroerend goed: kamer (Schoolstraat 16)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-016 soort onroerend goed: kamer (Noorderhaven 29)            
4-080 soort onroerend goed: kamer (Hofstraat 22)            
8-146 soort onroerend goed: kamer (Jan Ruurdstraat 3)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-226 soort onroerend goed: kamer (Schoolstraat 10)            
4-246 soort onroerend goed: kamer (Dwarsstraat 17)            
2-034 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 54)            
5-112 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 32)            
6-059 soort onroerend goed: kamer ('t Poortje 2)            
2-087 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-136 soort onroerend goed: kamer (Rozengracht 7)            
2-032 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
6-100 soort onroerend goed: kamer (Voorstraat 44)            
4-097 soort onroerend goed: kamer (Kerkpad 34)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
6-099 soort onroerend goed: kamer (Lanen 53)            
4-059 soort onroerend goed: kamer (Rapenburg 18)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
7-119 soort onroerend goed: kamer (Rinnertspijp 2)            
6-077 soort onroerend goed: kamer (Schoolplein 7)            
8-043 soort onroerend goed: kamer (Havenplein 22)            
7-021 soort onroerend goed: kamer (Voorstraat 87)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
8-042 soort onroerend goed: kamer (Havenplein 18)            
3-113 soort onroerend goed: kamer (Kerkpoortstraat 55)            
3-018 soort onroerend goed: kamer (Oosterkeetstraat 11)            
4-121 soort onroerend goed: kamer (Hofstraat 11)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-112 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-049 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
4-017 soort onroerend goed: kamer (Brouwersstraat 8)            
2-167 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-018 soort onroerend goed: kamer (Noorderhaven 31)            
4-254 soort onroerend goed: kamer (Zuiderstraat 10)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-017 soort onroerend goed: kamer (Zeepziedersstraat 4)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-040 soort onroerend goed: kamer (Zeilmakersstraat 2)            
4-226 soort onroerend goed: kamer (Schoolstraat 20)            
4-144 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 4)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-017 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 3)            
5-039 soort onroerend goed: kamer (Grote Kerkstraat 11)            
4-081 soort onroerend goed: kamer (Rozenstraat 1)            
8-146 soort onroerend goed: kamer (Schritsen 4)            
4-226 soort onroerend goed: kamer (Schoolstraat 14)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
5-112 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 34)            
8-146 soort onroerend goed: kamer (Jan Ruurdstraat 1)            
4-226 soort onroerend goed: kamer (Schoolstraat 8)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
2-033 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 62)            
5-112 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 32)            
6-059 soort onroerend goed: kamer (Lanen 7)            
3-167 soort onroerend goed: kamer en schuir (Lammert Warndersteeg 13)            
3-167 soort onroerend goed: kamer en schuir (Lammert Warndersteeg 13)            
2-016 soort onroerend goed: kamer en tuin ( 0)            
6-078 soort onroerend goed: kamers (Lanen 31)            
soort onroerend goed: kamers ( )            
soort onroerend goed: kamers ( )            
6-078 soort onroerend goed: kamers (Lanen 29)            
1-119 soort onroerend goed: kamers (Zoutsloot 46)            
soort onroerend goed: kamers ( )            
3-183 soort onroerend goed: kamers (Franekereind 14)            
soort onroerend goed: kamers ( )            
soort onroerend goed: kamers ( )            
1-119 soort onroerend goed: kamers (Zoutsloot 44)            
3-183 soort onroerend goed: kamers (Franekereind 14)            
6-101 soort onroerend goed: kamers (Lanen 57)            
soort onroerend goed: kamers ( )            
1-111 soort onroerend goed: kamers (twee) ( 0)            
2-180 soort onroerend goed: keet (Zoutsloot 129)            
2-180 soort onroerend goed: keet (William Boothstraat 35)            
3-002 soort onroerend goed: keet (Scheffersplein 29)            
3-161 soort onroerend goed: keet (Lammert Warndersteeg 10)            
2-180 soort onroerend goed: keet (Zoutsloot 127)            
2-180 soort onroerend goed: keet (William Boothstraat 33)            
2-180 soort onroerend goed: keet (Zoutsloot 127)            
2-180 soort onroerend goed: keet (William Boothstraat 31)            
3-003 soort onroerend goed: keet (Scheffersplein 27)            
3-162 soort onroerend goed: keet (Lammert Warndersteeg 8)            
3-040 soort onroerend goed: keet en huis (Nieuwstraat 44)            
3-040 soort onroerend goed: keet en huis (Nieuwstraat 40)            
soort onroerend goed: keet en pakhuis ( )            
2-175 soort onroerend goed: keeten (William Boothstraat 11)            
2-175 soort onroerend goed: keeten (Zoutsloot 119)            
2-175 soort onroerend goed: keeten (William Boothstraat 9)            
2-175 soort onroerend goed: keeten (Zoutsloot 119)            
soort onroerend goed: koolstek ( )            
4-183 soort onroerend goed: koolstek (Rozengracht 12)            
1-001 soort onroerend goed: lijnbaan (Noorderhaven 3)            
1-001 soort onroerend goed: lijnbaan (Noorderhaven 5)            
2-029 soort onroerend goed: lijnbaan etc. ( 0)            
soort onroerend goed: lijnbaen ( )            
6-007 soort onroerend goed: mouterie (Comediesteeg 4)            
2-058 soort onroerend goed: mouterie (Hoogstraat 9)            
3-175 soort onroerend goed: mouterie (Kruisstraat 8)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Zoutsloot 66)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Herenwaltje 6)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Herenwaltje 2)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Droogstraat 75)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Droogstraat 69)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Zoutsloot 74)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Zoutsloot 68)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Zoutsloot 64)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Herenwaltje 4)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Droogstraat 79)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Droogstraat 73)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Droogstraat 67)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Zoutsloot 72)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Zoutsloot 68)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Herenwaltje 8)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Herenwaltje 2)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Droogstraat 77)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Droogstraat 71)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Zoutsloot 76)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Zoutsloot 70)            
2-181 soort onroerend goed: pakhuis (Zoutsloot 125)            
2-181 soort onroerend goed: pakhuis (William Boothstraat 27)            
7-068 soort onroerend goed: pakhuis (Roeperssteeg 2)            
6-076 soort onroerend goed: pakhuis (Schoolplein 1)            
2-166 soort onroerend goed: pakhuis ( 0)            
3-174 soort onroerend goed: pakhuis (Kruisstraat 10)            
8-159 soort onroerend goed: pakhuis (Zuiderhaven 67)            
2-181 soort onroerend goed: pakhuis (Zoutsloot 127)            
2-181 soort onroerend goed: pakhuis (Zoutsloot 125)            
2-181 soort onroerend goed: pakhuis (William Boothstraat 25)            
4-234 soort onroerend goed: pakhuis (Zuiderhaven 24)            
6-076 soort onroerend goed: pakhuis (Lanen 25)            
3-150 soort onroerend goed: pakhuis (Franekereind 38)            
8-168 soort onroerend goed: pakhuis (Zuiderhaven 49)            
3-176 soort onroerend goed: pakhuis (Kruisstraat 6)            
1-081 soort onroerend goed: pakhuis (Noorderhaven 81)            
7-081 soort onroerend goed: pakhuis (Voorstraat 39)            
soort onroerend goed: pakhuis ( )            
4-186 soort onroerend goed: pakhuis (Rozengracht 4)            
2-181 soort onroerend goed: pakhuis (Zoutsloot 125)            
soort onroerend goed: pakhuis ( )            
2-181 soort onroerend goed: pakhuis (William Boothstraat 29)            
6-076 soort onroerend goed: pakhuis (Schoolplein 3)            
7-144 soort onroerend goed: pakhuis (Noorderhaven 58)            
2-181 soort onroerend goed: pakhuis (William Boothstraat 23)            
8-168 soort onroerend goed: pakhuis (Zuiderhaven 47)            
soort onroerend goed: pakhuis ( )            
8-079 soort onroerend goed: pakhuis (Zuiderhaven 25)            
7-081 soort onroerend goed: pakhuis (Voorstraat 39)            
4-179 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 20)            
4-172 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 26)            
4-178 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 20)            
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 9)            
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 3)            
4-172 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 26)            
4-179 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 20)            
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 7)            
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 1)            
1-023 soort onroerend goed: panwerk ( 0)            
4-172 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 26)            
4-178 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 20)            
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 11)            
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 5)            
soort onroerend goed: perk ( )            
2-069 soort onroerend goed: perk (Wortelstraat 9)            
1-042 soort onroerend goed: perk ( 0)            
1-039 soort onroerend goed: perk ( 0)            
2-070 soort onroerend goed: perk (Herenwaltje 13)            
2-069 soort onroerend goed: perk (Wortelstraat 13)            
soort onroerend goed: perk ( )            
1-038 soort onroerend goed: perk ( 0)            
2-070 soort onroerend goed: perk (Zoutsloot 88)            
2-070 soort onroerend goed: perk (Herenwaltje 11)            
soort onroerend goed: perk ( )            
2-069 soort onroerend goed: perk (Wortelstraat 11)            
4-180 soort onroerend goed: perk (Rozengracht 18)            
2-095 soort onroerend goed: perk ( 0)            
2-070 soort onroerend goed: perk (Herenwaltje 10)            
2-069 soort onroerend goed: perk (Wortelstraat 15)            
2-093 soort onroerend goed: pothuis (Hoogstraat 49)            
3-032 soort onroerend goed: pothuis (Nieuwstraat 36)            
3-032 soort onroerend goed: pothuis (Nieuwstraat 36)            
1-054 soort onroerend goed: potterie (Zoutsloot 29)            
1-054 soort onroerend goed: potterie (Bildtstraat 4)            
6-133 soort onroerend goed: schole etc. (Schritsen 1)            
3-177 soort onroerend goed: schuir (Heiligeweg 60)            
soort onroerend goed: schuir ( )            
3-177 soort onroerend goed: schuir (Heiligeweg 60)            
3-157 soort onroerend goed: schuir (Franekereind 24)            
3-177 soort onroerend goed: schuir (Heiligeweg 60)            
2-178 soort onroerend goed: soutkeet (Zoutsloot 123)            
2-178 soort onroerend goed: soutkeet (William Boothstraat 21)            
2-178 soort onroerend goed: soutkeet (Zoutsloot 123)            
2-178 soort onroerend goed: soutkeet (William Boothstraat 19)            
soort onroerend goed: stal ( )            
soort onroerend goed: stal ( )            
1-133 soort onroerend goed: stal (Droogstraat 53)            
soort onroerend goed: stal ( )            
3-005 soort onroerend goed: stal (Scheffersplein 17)            
2-088 soort onroerend goed: stal (Wortelstraat 13)            
soort onroerend goed: stal ( )            
3-088 soort onroerend goed: stal (Kerkpoortstraat 37)            
2-045 soort onroerend goed: stal (Droogstraat 65)            
soort onroerend goed: stal ( )            
3-005 soort onroerend goed: stal (Scheffersplein 21)            
3-088 soort onroerend goed: stal (Kerkpoortstraat 35)            
soort onroerend goed: stal ( )            
2-044 soort onroerend goed: stal (Droogstraat 63)            
3-005 soort onroerend goed: stal (Scheffersplein 19)            
2-088 soort onroerend goed: stal (Zoutsloot 96)            
soort onroerend goed: stal en hoff ( )            
2-018 soort onroerend goed: stal en hoff ( 0)            
soort onroerend goed: stal, wagenhuis enz. ( )            
8-071 soort onroerend goed: stalling (Hondenstraat 2)            
6-015 soort onroerend goed: stokerie (Voorstraat 42)            
6-015 soort onroerend goed: stokerie (Voorstraat 42)            
1-113 soort onroerend goed: taanhuis (Zoutsloot 51)            
1-113 soort onroerend goed: taanhuis (Vissersstraat 2)            
8-134 soort onroerend goed: timmerhuis (Zuiderhaven 33)            
8-167 soort onroerend goed: timmerhuis (Zuiderhaven 51)            
8-134 soort onroerend goed: timmerhuis (Zuiderhaven 35)            
8-134 soort onroerend goed: timmerhuis (Zuiderhaven 31)            
8-134 soort onroerend goed: timmerhuis (Zuiderhaven 35)            
8-134 soort onroerend goed: timmerhuis (Zuiderhaven 29)            
6-025 soort onroerend goed: tuin (Voorstraat 28)            
soort onroerend goed: tuin ( )            
2-025 soort onroerend goed: tuintje ( 0)            
8-171 soort onroerend goed: twee huisen (Zuiderhaven 41)            
8-171 soort onroerend goed: twee huisen (Schritsen 44)            
8-171 soort onroerend goed: twee huisen (Zuiderhaven 39)            
8-171 soort onroerend goed: twee huisen (Grote Ossenmarkt 8)            
8-171 soort onroerend goed: twee huisen (Zuiderhaven 39)            
8-171 soort onroerend goed: twee huisen (Grote Ossenmarkt 6)            
8-053 soort onroerend goed: twee kamers en een pakhuis (Zuiderhaven 14)            
8-053 soort onroerend goed: twee kamers en een pakhuis (Zuiderhaven 12)            
7-079 soort onroerend goed: voor- en agterhuis (Voorstraat 43)            
2-127 soort onroerend goed: wagenhuis ( 0)            
1-053 soort onroerend goed: wagenhuis ( 0)            
4-249 soort onroerend goed: windmolen (Dwarsstraat 21)            
2-031 soort onroerend goed: woning ( 0)            
2-004 soort onroerend goed: woning ( 0)            
8-088 soort onroerend goed: woning (Vijver 8)            
2-021 soort onroerend goed: woning (Karremanstraat 15)            
1-138 soort onroerend goed: woning ( 0)            
2-020 soort onroerend goed: woning (Achterstraat 27)            
soort onroerend goed: woning ( )            
1-131 soort onroerend goed: woning (Droogstraat 47)            
2-075 soort onroerend goed: woning (Herenwaltje 7)            
2-014 soort onroerend goed: woning (Zoutsloot 67)            
2-011 soort onroerend goed: woning (Zoutsloot 77)            
2-007 soort onroerend goed: woning (Zoutsloot 83)            
1-058 soort onroerend goed: woning ( 0)            
2-002 soort onroerend goed: woning ( 0)            
1-116 soort onroerend goed: woning ( 0)            
8-088 soort onroerend goed: woning (Vijver 6)            
2-021 soort onroerend goed: woning (Karremanstraat 13)            
soort onroerend goed: woning ( )            
2-075 soort onroerend goed: woning (Herenwaltje 5)            
2-050 soort onroerend goed: woning ( 0)            
4-099 soort onroerend goed: woning (Kerkpad 28)            
2-009 soort onroerend goed: woning ( 0)            
2-006 soort onroerend goed: woning ( 0)            
1-055 soort onroerend goed: woning ( 0)            
2-021 soort onroerend goed: woning (Karremanstraat 17)            
8-087 soort onroerend goed: woning (Vijver 10)            
2-020 soort onroerend goed: woning (Karremanstraat 9)            
8-085 soort onroerend goed: woning (Vijver 12)            
1-131 soort onroerend goed: woning (Droogstraat 49)            
2-052 soort onroerend goed: woning ( 0)            
soort onroerend goed: woning ( )            
soort onroerend goed: woning ( )            
4-078 soort onroerend goed: woning (Hofstraat 28)            
1-124 soort onroerend goed: woning ( 0)            
4-099 soort onroerend goed: woning (Kerkpad 26)            
2-008 soort onroerend goed: woning (Zoutsloot 85)            
5-031 soort onroerend goed: woningen (Simon Stijlstraat 1)            
4-095 soort onroerend goed: woningh (Hofstraat 14)            
4-093 soort onroerend goed: woningh (Rozengracht 19)            
soort onroerend goed: woningh ( )            
4-108 soort onroerend goed: woningh (Romastraat 12)            
3-136 soort onroerend goed: woningh (Lammert Warndersteeg 4)            
4-094 soort onroerend goed: woningh (Kerkpad 20)            
3-136 soort onroerend goed: woningh (Franekereind 18)            
4-095 soort onroerend goed: woningh (Kerkpad 18)            
4-094 soort onroerend goed: woningh (Hofstraat 16)            
soort onroerend goed: woningh ( )            
soort onroerend goed: woningh ( )            
soort onroerend goed: woningh ( )            
soort onroerend goed: woningh ( )            
soort onroerend goed: wooningh ( )